 = registreeritud kaubamärk basf / reģistrēta basf se tirdzniecības zīme


Download 101.71 Kb.
Pdf просмотр
Sana05.12.2017
Hajmi101.71 Kb.

Opera

®

 N

 = registreeritud kaubamärk BASF / reģistrēta BASF SE tirdzniecības zīme

  81104539LV1016-Latvia

5

 L Taimekaitsevahend.FUNGITSIID

Kasutusvaldkond: Kaitsva ja raviva toimega 

süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljadel 

ja maisil.

Fungicīds

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību 

ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, 

ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles, 

auzu un kukurūzas sējumos.

~xmam1453207246.indd   1

19.01.2016   13:40:48


Toimemehhanism

Opera N sisaldab strobiluriinide rühma kuuluvat püraklostrobiini ja triasoolide rühma kuuluvat 

epoksikonasooli.

Püraklostrobiin imbub väga kiiresti lehtede vahakihti, jagunedes kiiresti nii lehe pinnal kui 

ka  kudedes.  See  annab  tõhusa  pikaajalise  ja  ühtlase  kaitse  kogu  lehe  pinnale,  nii  lehtede 

ülemisele  kui  alumisele  poolele.  Võimalikku  varajast  nakatumist  saab  vältida  ennetava 

pritsimisega ajal, kui seene eosed on langenud lehele. Edasist seene levikut lehe sisemusse 

takistatakse nakatumisjärgse tõrjega. 

Epoksikonasool  imendub  väga  kiiresti  taime  lehtedesse  ja  liigub  taimemahladega  edasi 

kasvukuhikutesse. Pärast esmast kiiret imendumist ja liikumist toimub aeglasem järel-hajumine, 

mis tagab toimeaine võrdsema jaotumise ja pikema kaitseaja.

Epoksikonasool omab kaitsvat ja ravivat toimet, pärast nakatumist peatab ta kiiresti ja efektiivselt 

seene kudede kasvu ja leviku. 

Opera N toodetakse suspoemulsioonina (SE). Uue formulatsiooni väljatöötamisel on pandud 

rõhku  toimeainete  mõju  optimeerimisele,  vihmakindlusele  ja  kultuuri  kahjustavate  mõjude 

vähendamisele erinevate ilmastikutingimuste korral. 

Opera N mõju kestab 3 – 5 nädalat, sõltuvalt kasutatud doosist, haiguse survest ja ulatusest, 

sordi vastuvõtlikkusest, ilmastikutingimustest ja taimede kasvu kiirusest.

Opera N sobib kasutamiseks kõikidel teraviljadel. Tavaliselt ei kahjusta ta lehti ega lehetuppesid. 

Siiski ei soovitata pritsida äärmuslikes ilmastikutingimustes (põud, kõrge õhutemperatuur, ere 

päike jne.)

Opera N 2,0 l/ha kulunormi efektiivsus teravilja haigustele

Efektiivsus

Haigustekitaja ladinakeelne nimi

Haiguse nimi

Hea mõju


Septoria tritici (Mycosphaerella 

graminicola)

Kõrreliste helelaiksusSeptoria nodorum (Stagonospora/

Phaeosphaeria/ Leptosphaeria 

nodorum)

Kõrreliste helelaiksus pähikulPuccinia striiformis

Kollane roostePuccinia recondita

Pruun e. lehe roostePuccinia hordei (P. simplex/anomala)

Odra-leheroostePyrenophora (Drechslera) tritici-

repentis

DTR e. nisu-pruunlaiksus

~xmam1453207246.indd   2

19.01.2016   13:40:48Efektiivsus

Haigustekitaja ladinakeelne nimi

Haiguse nimi

Cochliobolus sativus (Bipolaris/

Drechslera sorokiana, 

Helmintosporium sativum)

Kõrreliste pruunlaiksusPyrenophora (Drechslera/

Helmintosporium)teres

VõrklaiksusPyrenophora graminea

Odra-triiptõbiRynchosporium secalis

ÄärislaiksusRamularia collo-cygni

RamulariaPuccinia coronata

KroonroosteStagonospora (Septoria) avenae

Helelaiksus kaeral

Keskmine mõju

Blumeria (Erysiphe) graminis

Kõrreliste jahukaste

Füsioloogilised laigud

Opera N 1,2 l/ha kulunormi efektiivsus maisil

Efektiivsus

Haigustekitaja ladinakeelne nimi Haiguse nimi

Hea mõju


Helmintosporium spp.

LehelaiksusedKabatiella maydis

Maisi tõusmepõletikFusarium spp.

FusarioosidKasutamisõpetus

Teraviljadel: 1,0 – 2,0 l/ha, max 2 pritsimist intervalliga 21 päeva, ooteaeg 35 päeva.

Maisil: 1.2 l/ha, max 1 pritsimiskord. Viimane pritsimine enne koristust kasvufaasis 51 (tõlviku 

loomise alguseni).Opera N võib kasutada järgmistes kasvufaasides:

Suvi- ja –talinisu: kasvufaas 30–65 (kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni) 

Suvi- ja talioder: kasvufaas 30–59 (kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni)

Rukis, tritikale, kaer: kasvufaas 30–59 (kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni) 

Mais: kasvufaas 32–51 (2. varresõlm kuni tõlviku loomise alguseni).

~xmam1453207246.indd   3

19.01.2016   13:40:48


Opera N on laia tõrjespektriga ja kõrge efektiivsusega järgmiste taimehaiguste tõrjel:

Kultuur

Haigus

Kulunorm l/ha

Kasvufaas 

BBCH

Nisu


-Jahukaste*

-Kollane rooste

-Pruunrooste

-Nisu-pruunlaiksus (DTR)

-Helelaiksus lehel/pähikul*

2,0


30–49

30–59


49–65

30–65


30–65

Oder


-Jahukaste*

-Pruunrooste

-Äärislaiksus

-Võrklaiksus

2,0

30–39


39–59

30–49


30–59

Kaer


-Jahukaste*

-Kroonrooste

2,0

30–59


30–59

Rukis


-Jahukaste*

-Pruunrooste

-Äärislaiksus

2,0


30–49

49–59


30–49

Tritikale

-Jahukaste*

-Pruunrooste

-Kollane rooste

-Helelaiksus lehel/pähikul*

2,0

30–49


49–59

30–59


30–59

Mais


-Lehelaiksused

-Maisi tõusmepõletik

-Fusarioosid

1,2


32–51

*Haiguste tugeva surve korral on efektiivsuse tõstmiseks soovitatav lisada erineva toimeviisiga 

fungitsiide.

Tali- ja suvinisu

Opera N kasutakse nakatumise alguses (profülaktiliselt) rooste, nisu-pruunlaiksuse (DTR) ja 

septorioosi tõrjeks. Hilisemal pritsimisel kasvufaasis 49-59 (viljatupe avanemisest kuni loomise 

lõpuni) viljapeadel levivate haiguste tõrjeks soovitatakse Opera N kasutada kulunormiga 1,0 l/

ha. Strobiluriiniresistentsete Septoria tritici rasside esinemisel on soovitatav lisada Opus või 

Juventus 90, kõrgendatud triasoolide kogus tõrjub edukalt resistentseid tüüpe. Talioder, -rukis ja -tritikale

Opera  N  kasutakse  nakatumise  alguses  (profülaktiliselt)  jahukaste,  äärislaiksuse,  rooste  ja 

võrklaiksuse ning tritikalel ka septorioosi tõrjeks. 

~xmam1453207246.indd   4

19.01.2016   13:40:48


Enamikul  nende  kultuuride  sortidel  piisab  rooste,  võrklaiksuse  ja  septorioosi  tõrjeks  ühest 

pritsimisest kasvufaasis 37-49 (lipulehe ilmumisest kuni viljatupe avanemiseni).Suvioder ja kaer

Opera  N  kasutakse  nakatumise  alguses  (profülaktiliselt)  jahukaste,  äärislaiksuse,  rooste  ja 

võrklaiksuse ning kaera pruunlaiksuse tõrjeks.

Enamikul odra ja kaera sortidel piisab võrklaiksuse, kaera pruunlaiksuse ja rooste tõrjeks ühest 

pritsimisest kasvufaasis 32-49 (teise kõrresõlme ilmumisest kuni viljatupe avanemiseni).

Mais

Kasuta Opera N’i alates lehestiku haiguste ründe alguses. Maisil võib teha maksimaalselt ühe 

pritsimise kõrsumise faasis, kui peavarrel formeerub teine kõrresõlm (kasvufaas 32) kuni 

tõlviku loomise alguseni (kasvufaas 51).Pritsimissegu valmistamine

Enne  pritsisegu  valmistamist  tuleb  prits,  kate,  pihustid  ja  filtrid  hoolikalt  pesta  sobiva 

puhastusvahendiga.  Täida  pritsipaak  ¾  ulatuses  puhta  veega  ja  pane  segisti  tööle.  Lisa 

vajalik kogus Opera N samaaegselt segades ja täida paak ülejäänud koguse veega. Segisti 

tuleb jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel. Pritsimislahus tuleb kasutada kohe pärast 

valmistamist.  Opera  N  on  segatav  fungitsiididega  Bell,  Comet,  Juventus  90,  Opus,  Tango 

Super, insektitsiidiga Fastac ning kasvuregulaatoritega Cycocel ja Terpal. Segu kasutatakse 

koheselt valmistamise järel.Pritsimine

Lehtede ühtlaseks katmiseks peab pritsi poom asetsema taimedest 40 – 45 cm kõrgusel.

Pritsida ainult tuulevaikse ilmaga (tuule kiirus kuni 4 m/s). Hoida ettenähtud vahemaad lahtisest 

veekogust.  Pritsimislahus  peab  ühtlaselt  katma  ettenähtud  taime  osad.  Pritsimisel  hoiduda 

ülekatetest. Soovitav veekulu: 150 – 250 l/ha. 

Pritsi puhastamine

Pärast preparaadi kasutamist tuleb koheselt puhastada kõik pritsi seadmed nii seest kui ka 

väljastpoolt alljärgnevalt: 1.Lahjenda töölahus mitmekordselt veega ja tühjenda prits täielikult 

eelnevalt töödeldud põllul. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak 

uuesti äsja pritsitud kultuurile. 2.Täida paak pesemiskohas puhta veega ja lisa vajalik kogus 

pritside pesuvahendit. Pritsi mõne minuti jooksul pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega 

lahust paagis 15 minutit. Tühjenda prits. 3.Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. 

Loputa  paaki  veega  5  minutit  ja  lase  vesi  välja  läbi  poomide  ja  pihustite.  Jälgi,  et  pesu-  ja 

loputusvesi ei kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks pinna- või põhjavett. 4.Võta ära 

pihustid ja filtrid ning pese need pesuainetega eraldi.Hoiustamine

Hoida  ainult  originaalpakendis,  varustatuna  etiketiga,  tihedalt  suletuna,  kuivas,  hästi 

ventileeritavas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +40 °C. Hoida otsese päikesekiirguse ja 

soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Tagatud säilimisaeg kinnises tehasepakendis 

on kaks aastat valmistamisest. Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et 

vältida toote kahjustamist.

~xmam1453207246.indd   5

19.01.2016   13:40:48Ohutusnõuded

Pärast töö lõpetamise pesta käed ja katmata kehaosad. Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb 

täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt 

puhastada.Pakendite kahjutustamine: Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist 

loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. 

Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid anda üle ohtlike jäätmete kogumiskohta. 

Pakendi  purunemisel:  Väljavoolanud  preparaat  katta  liiva  või  saepuruga,  kuni  segu  on 

täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike 

jäätmete käitlejale.

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee 

sattumist  veekogudesse  ja  kanalisatsiooni. Traktoripritsi  täitmisel  lahtisest  veekogust  ei  tohi 

kasutada pritsi oma täitmisseadmeid.

Tootja vastutus

Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti 

praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste 

eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede 

resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette 

näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljapoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava 

mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute 

tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

® - BASF registreeritud kaubamärk

~xmam1453207246.indd   6

19.01.2016   13:40:49


Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā, no sala un tiešas saules gaismas iedarbības pasargātā noliktavā, 

temperatūrā no 0° līdz +40 °C. 

Derīguma  termiņš  glabājot  neatvērtu  oriģinālā  iepakojumā  -  2  gadi  no  izgatavošanas 

datuma. 


Pirmā palīdzība:

•   Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā 

ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisku palīdzību.

•   Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 

15 minūtes, turot acis atvērtas. Konsultēties ar acu ārstu. 

•   Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izskalot muti un izdzert 100 ml 

ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. 

•   Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā  nelaimes  gadījumā  vēlama  ārsta  konsultācija.  Uzrādiet  ārstam  attiecīgā  augu 

aizsardzības līdzekļa marķējumu.

ĀRSTIEM: Specifisks antidots nav zināms. Simptomātiskā ārstēšana.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt  no  bērniem.  Neuzglabāt  kopā  ar  pārtiku  vai  dzīvnieku  barību.  Nedzert,  neēst  un 

nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, P2 

tipa respirators ar daļiņu filtru EN 143, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba 

nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo  taru  aizliegts  izmantot  citām  vajadzībām.  Pēc  iztukšošanas  to  nekavējoši  izskalot 

ar  ūdeni  vismaz  3  reizes,  skalojamo  ūdeni  ieliet  smidzinātājā  un  izmantot  darba  šķidruma 

pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.Opera

® 

N

Fungicīds

Suspoemulsija

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, 

ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles, auzu un kukurūzas sējumos.

Darbīgās vielas: 

Piraklostrobīns  85,0 g/l

 

Epoksikonazols  62,5 g/l

Reģistrācijas Nr. 0281 

 

Reģistrācijas klase: 2.

~xmam1453207246.indd   7

19.01.2016   13:40:49


Preparāta apraksts

Opera-N  ir  strobilurīnu  grupas  fungicīds  graudaugu  lapu  un  vārpu  un  kukurūzas  slimību 

apkarošanai. Tas  sastāv  no  divām  darbīgajām  vielām.  Piraklostrobīns  ir  strobilurīnu  grupas 

darbīgā  viela,  kam  piemīt  aizsargājošas  un  ārstējošas  īpašības.  Epoksikonazols  ir  triazolu 

grupas darbīgā viela ar sistēmisku ārstējošu un aizsargājošu iedarbību. 

Iedarbības spektrs

Ziemas 

kvieši, 

vasaras 

kvieši

Ziemas 

mieži,

vasaras 

mieži

Auzas Rudzi Tritikāle Kukurūza

Graudzāļu miltrasa (Blumeria graminis)

XXX


XXX

XXX


Kviešu lapu 

pelēkplankumainība (Septoria tritici)

XXX


XXX

Kviešu plēkšņu 

plankumainība 

(Septoria nodorum)

XXX


XXX

Brūnā rūsa (Puccinia recondita)

XXX


XXX

XXX


Dzeltenā rūsa 

(Puccinia striiformis)

XXX


XXX

XXX


XXX

Kviešu 


dzeltenplankumainība 

(Pyrenophora tritici 

–repentis)

XXX


XXX

Miežu pundurrūsa (Puccinia hordei)

XXX


Stiebrzāļu 

gredzenplankumainība (Rhynchosporium 

secalis)

XXX


XXX

XXX


~xmam1453207246.indd   8

19.01.2016   13:40:49Ziemas 

kvieši, 

vasaras 

kvieši

Ziemas 

mieži,

vasaras 

mieži

Auzas Rudzi Tritikāle Kukurūza

Miežu lapu 

tīklplankumainība 

(Pyrenophora teres)

XXX

Auzu vainagrūsa (Puccinia coronata) 

XXX


Ramulārija  

(Ramularia collo-cygni) 

XX

Fuzarioze (Fusarium spp.)

XXX


Kukurūzas lapu 

plankumainība (Helmintosporium 

turcicum),

XX

XXX - labi ierobežo – efektivitāte > 80%,XX - vidēji ierobežo – efektivitāte 60 – 80%,

Lietošanas ieteikumi

Lai iegūtu augstāko darbības efektivitāti, Opera-N ieteicams lietot augu inficēšanās sākumā. 

Lapu un vārpu slimību ierobežošanai sējumus ar Opera N apsmidzināt, parādoties slimību 

pirmajām  pazīmēm.  Ziemas  kviešu  un  vasaras  kviešu  sējumos  apstrādi  veikt  sākot  no 

kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas fāzes vidum (AS 30-65), rudzu, tritikāles, 

ziemas  miežu,  vasaras  miežu  un  auzu  sējumos  veikt  sākot  no  kultūrauga  stiebrošanas 

sākuma  līdz  vārpošanas  fāzes  beigām  (AS  30-59).  Visiem  graudaugiem  lapu  un  vārpu 

slimību ierobežošanai var lietot arī dalīto devu: 1.0 l/ha un atkārtoti pēc 21 dienas 1.0 l/ha. 

Pirmās apstrādes optimālais laiks ir sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz karoglapas 

parādīšanās stadijai (AS 30-37) un otrā apstrāde ziemas kviešos un vasaras kviešos veicama 

sākot ar attīstītas karoglapas stadiju līdz ziedēšanas vidum (AS 39-65). Otrā apstrāde ziemas 

miežos,  vasaras  miežos,  rudzos,  tritikālē  un  auzās  veicama  sākot  ar  attīstītas  karoglapas 

stadiju līdz vārpošanas beigām (AS 39-59).Deva: 1.0 – 2.0 l/ha.

Ar lielāko devu Opera N nodrošina 6 nedēļu ilgu aizsardzību, atkarībā no augu augšanas un 

infekcijas intensitātes. Mazāko devu vai dalīto devu var lietot gadījumos, ja slimības izplatības 

pakāpe ir zema, laika apstākļi nav slimību attīstību veicinoši un šķirne ir izturīga pret graudaugu 

slimībām. 

~xmam1453207246.indd   9

19.01.2016   13:40:49


Pret miltrasu pirmajā miglojumā ieteicams OperaN pievienot fungicīdu Flexity. vai Corbel vai arī 

lietot Tango Super, Capalo vai Allegro Super.Kukurūzas  sējumos  apstrāde  veicama  parādoties  pirmajām  slimību  pazīmēm  sākot  no 

kukurūzas divu mezglu stadijas (AS 32) līdz skaras veidošanās sākumam (AS 51). Deva: 1.2 l/ha

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras 

mieži, tritikāle, rudzi, auzas- divas reizes, kukurūza – 1 reize.Nogaidīšanas  laiks:  ziemas  kvieši,  vasaras  kvieši,  ziemas  mieži,  vasaras  mieži,  tritikāle, 

rudzi, auzas- 35 dienas, kukurūzas sējumos – 51 diena pirms ražas novākšanas.Piezīme. Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Opera N var izsaukt bojājumus divdīgļlapju 

augiem.  Ir  noteiktas  papildus  prasības  Opera  N  lietošanas  tehnoloģijai:  augu  aizsardzības 

līdzekļu  lietotājam  smidzināšanas  laikā  jāstrādā  slēgtā  kabīnē,  kas  apgādāta  ar  gaisa 

kondicionēšanas iekārtu.Rezistences veidošanās riska ierobežošana

Opera-N satur piraklostrobīnu, kas ir strobilurīnu grupas darbīgā viela un pieder hinonu grupai, 

FRAC kods 11. Hinonu grupas ietvaros darbīgo vielu starpā pastāv krusteniskās rezistences 

risks.  Ja  nepieciešama  ārstējoša  iedarbība,  hinonu  grupas  fungicīdi  ir  lietojami  tvertnes 

maisījumā ar ārstējošu fungicīdu, kas pieder citai darbīgo vielu grupai. Opera-N atbilst šīm 

prasībām, jo satur darbīgo vielu epoksikonazols. Lai nodrošinātu epoksikonazola komponentes 

efektivitāti, vienmēr jālieto rekomendētās Opera-N devas.

Opera-N ir piemērots pielietošanai integrētās augu aizsardzības sistēmās, kurās ir iekļautas 

arī citas slimību ierobežošanas metodes, tajā skaitā arī citu piemērotu fungicīdu ar atšķirīgu 

iedarbības veidu lietošana. Veģetācijas periodā graudaugos nav atļauts lietot vairāk par divām 

apstrādēm ar hinonu grupas darbīgo vielu fungicīdiem.

Opera-N satur epoksikonazolu, kas ir triazolu grupas darbīgā viela un pieder DMI (dimetilācijas 

inhibitori), FRAC kods 3. Pret dažiem DMI grupas fungicīdiem ir novērota rezistence kviešu 

lapu pelēkplankumainības ierobežošanā, tas var būtiski samazināt dažu fungicīdu efektivitāti. 

Konsultāciju  iegūšanai  graudaugu  fungicīdu  rezistences  jautājumā,  vērsieties  pie  augu 

aizsardzības speciālista vai iepazīstieties ar informāciju FRAC* mājas lapā (* www.frac.info).

Uzmanību! 

Vairākiem  fungicīdiem  pastāv  rezistences  izveidošanās  iespēja  slimības  ierosinātājiem.  Šī 

iemesla dēļ nevar izslēgt efektivitātes izmaiņas. Rezistences veidošanos var veicināt dažādi 

kultūraugu  audzēšanas  un  preparātu  pielietošanas  faktori,  kurus  nav  iespējams  paredzēt. 

Tādēļ ražotājs nevar uzņemties atbildību par šādu iespējamo izmaiņu sekām. Lai izvairītos no 

efektivitātes samazināšanās, ir noteikti jāievēro BASF ieteiktās preparāta devas un lietošanas 

rekomendācijas.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)

Fungicīdu  Opera-N  var  lietot  tvertnes  maisījumos  ar  herbicīdiem,  augšanas  regulatoriem, 

insekticīdiem, fungicīdiem, kā arī lapu mēslojumu, ja saskan preparātu optimālie lietošanas 

termiņi. Visus maisījumus izlietot uzreiz pēc to sagatavošanas. Pielietošanas tehnika

Lai  sasniegtu  maksimālo  slimību  apkarošanas  efektivitāti,  ir  ļoti  svarīgi  lietot  piemērotu 

smidzināšanas tehniku un optimālās devas, jo īpaši sabiezinātos sējumos.

~xmam1453207246.indd   10

19.01.2016   13:40:49


Apaļstrūklas sprauslas  110°

Ātrums 


6 – 8 km/h

Stieņa augstums 

30 – 50 cm virs augiem

Spiediens 

2,0 – 3,0 bāri.

Darba šķīdums 

150 – 300 l/ha

Bezlietus periods  

4 stundas

Darba šķidruma sagatavošana

Opera-N kannu pirms atvēršanas kārtīgi sakratīt. Piepildiet pusi smidzinātāja tvertnes ar ūdeni 

un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Opera-N daudzumu  un piepildiet atlikušo 

ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt šķidrumu transporta un darba laikā. 

Pēc Opera-N lietošanas smidzinātājs ir kārtīgi jāiztīra. Šim nolūkam var lietot kalcinēto sodu 

2 – 4 kg/100 l ūdens. Iepakojuma likvidēšana

Tukšo  taru  aizliegts  izmantot  citām  vajadzībām.  Pēc  iztukšošanas  to  nekavējoši  izskalot 

ar  ūdeni  vismaz  3  reizes,  skalojamo  ūdeni  ieliet  smidzinātājā  un  izmantot  darba  šķidruma 

pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.Vides aizsardzības prasības

Ļoti  toksisks  ūdens  organismiem  ar  ilgstošām  sekām.  Lai  aizsargātu  ūdens  organismus, 

ievērot  15  metru  aizsargjoslu  līdz  ūdenstilpēm  un  ūdenstecēm.  Nepiesārņot  ūdeni  ar  augu 

aizsardzības  līdzekli  un  tā  iepakojumu.  Netīrīt  smidzināšanas  tehniku  ūdenstilpju  un  ūdens 

teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Lietojot  augu  aizsardzības  līdzekli,  ievērot  “Labas  lauksaimniecības  prakses  nosacījumi 

Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto 

materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° C līdz + 40 °C.

Neglabāt  tiešu  saules  staru  iedarbībai  pakļautā  vietā.  Derīguma  termiņš  glabājot  neatvērtā 

oriģinālā iepakojumā – vismaz 2 gadi no izgatavošanas datuma.Juridiskā atbildība

Preparāts  tiek  ražots,  rūpīgi  kontrolējot  ražošanas  procesu.  Ražotājs  garantē  tā  sastāvdaļu 

savstarpējo  atbilstību  un  preparāta  kvalitāti.  Instrukcijas  un  ieteikumi  ir  pārbaudīti  praksē 

daudzu  gadu  laikā.  Preparāta  iedarbību  var  ietekmēt  dažādi  faktori,  kas  raksturīgi  katrai 

vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, 

lietošanas  termiņi,  preparāta  devas,  maisījumi  ar  citiem  preparātiem,  rezistentu  organismu 

parādīšanās,  smidzināšanas  tehnika  u.c.  Ļoti  nelabvēlīgu  apstākļu  ietekmē  ir  iespējamas 

izmaiņas preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī 

par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas 

rezultātā preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.

® = reģistrēta BASF tirdzniecības zīme

~xmam1453207246.indd   11

19.01.2016   13:40:49


® = BASF registreeritud kaubamärk

 = BASF reģistrēta BASF tirdzniecības zīme 

81104541LV1016-Latvia

4 0 4 1 8 8 5

0 0 6 4 7 9

Opera

®

 N

Fungicīds 

Sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, 

ziemas miežu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles, auzu un kukurūzas sējumos.

Suspoemulsija

Darbīgās vielas: Piraklostrobīns 

85,0 g/l

 

Epoksikonazols 

62,5 g/l

Reģistrācijas Nr. 0281 

Reģistrācijas klase: 2.

Sastāvā esošās kaitīgās vielas: epoksikonazols, piraklostrobīns, solventnafta 1,2-benzizotiazolin-

3-one

Briesmas

H302 


Kaitīgs, ja norij.

H315 


Kairina ādu.

H317 


Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H 332 


Kaitīgs ieelpojot.

H351 


Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

H360Df 


 Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē 

auglību.


H410 

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 

 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.P201 

 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.

P261d 

Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.P264 

Pēc izmantošanas, ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm kārtīgi nomazgāt.

P272 

Piesārņoto darba apģērbu nevajadzētu iznest ārpus darba telpām.P280e 

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.

P301+P312   NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀSCENTRU vai ārstu, ja 

jums ir slikta pašsajūta.

P302 + P352  SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

P304+P340   IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, 

lai būtu ērti elpot.

P308 + P313  Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību.

P312 

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.P330 

Izskalot muti.

P333 + P313  Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.

P361 


Noņemt/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

P391 


Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 


Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 


 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt 

smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no 

piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 


 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm 

un ūdenstecēmEmergency information telefon: +49 180 2273 112

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojumaRažotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija

Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija

Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250

5 L Hoiatus / Briesmas

Taimekaitsevahend.

FUNGITSIID

Toimeained: püraklostrobiin 85 g/l + 

epoksikonasool 62,5 g/lPreparaadi vorm: suspoemulsioon

Eesti reg. nr.: 0331/10.12.09

Opera N võib osta ja kasutada ainult 

taimekaitsetunnistust omav isik.

Toode sisaldab ohtlikke aineid 

püraklostrobiin, epoksikonasool, 

naftalahus ja 1,2-bensisodiasoliin-3-üks.

Ohudeklaratsioon:

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H317 Võib põhjustada allergilist 

nahareaktsiooni.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.

H360Df Võib kahjustada loodet. Arvatavasti 

kahjustab viljakust.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, 

pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna 

ohustamise vältimiseks järgida 

kasutusjuhendit.Hoiatuslaused (Ennetamine):

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P261 Vältida auru sissehingamist.

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua 

ega suitsetada.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/

kaitseprille/kaitsemaski.

Hoiatuslaused (Reageerimine):

P302 + P352 NAHALE SATTUMISEL: Peske 

rohke seebi ja veega.

P308 + P313 Kokkupuute või 

kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti 

poole.


P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: 

pöörduda arsti poole.

P363 Saastunud rõivad enne järgmist 

kasutamist pesta.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

Hoiatuslaused (Hoiustamine):

P405 Hoida lukustatult.Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):

P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete 

kogumispunkti.

Keskkondlikud ettevaatusabinõud

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette 

sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte 

puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja 

teede drenaazhide)

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada 

kinni mittepritsitavast puhvervööndist 15 m.

Esmaabimeetmed

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral 

pöörduda koheselt arsti poole ja võimalusel 

näidata etiketti. Teadvusetuse korral hoida 

mugavas asendis ja pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel: Viia värske õhu kätte. 

Pöörduda koheselt arsti poole. Kokkupuutel nahaga: Eemaldada 

preparaadiga kokkupuutunud riided 

ning jalanõud. Pesta koheselt rohke vee 

ja seebiga, seejärel loputada veega. 

Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: Loputada otsekohe 

põhjalikult rohke veega 15 minuti jooksul 

(silmalaud avatud) ja pöörduda silmaarsti 

poole.


Allaneelamisel: Loputada koheselt suud 

ja seejärel juua rohkelt vett. Mitte esile 

kutsuda oksendamist ilma arsti nõusolekuta. 

Pöörduda koheselt arsti poole.Hädaabi telefon: 112, informatsioon 

avarii korral, telefon: +49 180 2273112

Partii nr.:  

vaata pakendilValmistamise kuupäev: 

vaata pakendilSäilivusaeg:    2 aastat valmistamise  

kuupäevast alatesSäilitamine:    Hoida külma eest. Hoida 

temperatuuril mitte alla 0 °C 

ja üle + 40 °C.

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI

ET VÄLTIDA OHTU INIMESTELE JA KESKKONNALE, JÄRGIGE KASUTUSJUHISEID.

Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, Postboks 4042, 2300 Copenhagen, Denmark 

Tootja/pakkija: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Crop Protection Division, P.O. Box 120, 67114 Limburgerhof, Germany 

Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa, Estonia, Tel.: 372 530 30755

~xmam1453208475.indd   119.01.2016   14:01:18

Document Outline

  • Opera N LEV
  • Opera N ER


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling