„ małe nie zawsze jest piękne, zawsze pożyteczne”


Download 78.95 Kb.
Pdf просмотр
Sana24.05.2018
Hajmi78.95 Kb.

„ MAŁE NIE ZAWSZE JEST PIĘKNE,  

ZAWSZE POŻYTECZNE”

 

(Hubert Sylwestrzak) 

Karolina Topolnicka kl.3b  

Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka , ul. Wejchertów 20, 43-100 Tychy 


ZEOLITY 

W 1756r minerolog Axel Fredrick Cronstedt 

odkrył, 

 

że jeśli podgrzeje się naturalny minerał, STILBIT,  

traci on swoją wodę. 

 

Nowo powstałą grupę minerałów nazwał zeolitami,  

od greckiego słowa  „wrzące kamienie”.

 

Oprócz oddawania wody podczas wrzenia,  potrafią one przyjmować ją z powrotem 

 

podczas chłodzenia. 

 

Grupa ta liczy około pięćdziesiąt minerałów  

                                                     

(tylko 15 występuje pospolicie).

 

Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  

CHEMIA NIEORGANICZNA 

WODORKI 


TLENKI 

KWASY 


WODOROTLENKI 

SOLE 


WĘGLIKI

 

AZOTKI GLINOKRZEMIANY 

KAOLINY 


ZEOLITY 

DYSTEN 


ANORTYT 

MINERAŁY 

ILASTE 

ANDALUZYT Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  

KLASYFIKACJA 


Oddawanie i przyjmowanie 

wody jest możliwe dzięki ich 

budowie. 

W strukturze zeolitów występują puste 

przestrzenie kanaliki

, wypełnione 

 

tzw. wodą zeolitową 

To dzięki tym właściwościom  

służą jako sita molekularne

 

Dzielą się na 7 grup 

strukturalnych, w których 

oznaczają się wszystkie 

małą gęstością 

 

(ok. 2,2-2,3). Barwa biała, szara, 

 

żółtawa, czerwona;  

istnieją też zeolity bezbarwne

 Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  BUDOWA I WYGLĄD

 


Istnieją zeolity naturalne i syntetyczne.

 

Zeolity naturalne   

powstają 

podczas procesów 

hydrotermalnych przemian skał oraz 

w środowiskach osadowych.

 

Występują w pustakach i szczelinach zasadowych skał magmowych 

 

(tufy, bazalty, szkło wulkaniczne…). 

Zeolity syntetyczne  

 

powstają, są badane 

 

i wykorzystywane w laboratoriach  na 

całym świecie (w tym w Polsce), 

w których tworzy się coraz to 

nowsze ich odmiany. 

 Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  POWSTAWANIE I WYSTĘPOWANIE

 


WŁÓKNISTE

 

 • natrolit 

• mezolit 

• skolecyt 

• thomsonit 

• gonnardyt 

• mordenit 

• ferrieryt 

• laumontyt 

 

ZEOLITY 


PŁYTKOWE

 

 • heulandyt 

• klinoptilolit 

• stilbit 

 

KOSTKOWE  

• gismondyt 

• phillipsyt 

• harmotom 

• yugawaralit 

• gmelinit 

• chabazyt 

Nazwy zeolitów mogą pochodzić 

od miejsca znalezienia lub 

nazwiska uczonego,  

który odkrył dany minerał.

 Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  

PODZIAŁ I PRZYKŁADY 

 

KRYTERIUM: POSTAĆ I BUDOWA 

ZEOLITY WŁÓKNISTE

 

NATROLIT MEZOLIT 

SKOLECYT 

THOMSONIT 

FERRIERYT 

Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  HEULANDYT 

STILBIT 

Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  ZEOLITY PŁYTKOWE

 


CHARMOTOM 

GMELINIT 

CHABAZYT 

Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  ZEOLITY KOSTKOWE 

Zeolity znalazły olbrzymie zastosowanie w różnych 

dziedzinach 

nauki. 

• p


rzemysł chemiczny

 

• mikroelektronika • optyka 

• medycyna 

• budownictwo 

• o


chrona środowiska

 

• rolnictwo  10 

Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  

ZASTOSOWANIE 


Pełnią ważną funkcję 

regulacji poziomu mikroelementów  

w organizmie. 

W

ykazują zdolność do usuwania 

wielu toksycznych substancji  

z ustroju takich jak pestycydy

fungicydy, herbicydy,  

metale 


ciężkie i 

inne. 


S

ą stosowane w diagnostyce  

i terapii wielu chorób nowotworowych,  

leczeniu problemów gastrycznych,  

niewydolności wątroby, 

hemodializie*  

i hemoperfuzji**  

w leczeniu osteoporozy i cukrzycy 

Badana 

jest również  

możliwość 

ich stosowania  

jako potencjalnych czynników  

leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej znanej jako ADHD. 

11 


Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  

ZASTOSOWANIE: 

MEDYCYNA 

*Hemodializa to zabieg leczniczy, w trakcie którego z krwi usuwane są substancje, przede wszystkim produkty przemiany materii oraz nadmiar wody. 

** Hemoperfuzja to zabieg polegający na pozaustrojowym filtrowaniu krwi pacjenta  dzięki substancjom absorbującym. 

 


Pochłaniają

  

tetraetyloołów

 

(C

2H

5

)4

Pb - 


trujący związek, 

składnik 

gazów spalinowych; 

klinoptilolit i mordenit 

zastosowano do usuwania SO

2

 

ze strumieni gazów i dymów  

z kominów fabrycznych.  

Są stosowane 

 

w produkcji katalizatorów. Zeolity stosowane 

są także jako podsypki  

do kuwet  

dla psów  

lub kotów. 

Pochłaniają 

 

wilgoć 

oraz nieprzyjemne 

zapachy 

ekskrementów.  

W dziedzinie energii 

odnawialnej zeolity 

mogą służyć jako 

wymienniki ciepła

.  


Mają swoje 

zastosowanie  

klimatyzacji 

domów.  


12 

Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  

ZASTOSOWANIE:  

OCHRONA ŚRODOWISKA

 


Stanowią 

dodatek paszowy  

nawozowy oraz  

stosowane są 

 

kondycjonerze  gleby*. 

Stanowią składniki 

odżywcze

 dla 


roślin. 

 

Stosowane jako nośniki

 pestycydów 

oraz herbicydów. 

Wykorzystuje się je 

 

zapobieganiu  eutrofizacji wód  

stawów rybnych,  

także do aeracji  

kultur rybnych tlenem 

uzyskanym przy  

separacji z powietrza. 

13 

Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  ZASTOSOWANIE: 

 

ROLNICTWO Kondycjoner gleby – to nowoczesny preparat stosowany w ogrodnictwie magazynujący wodę, umożliwiający roślinom jej stopniowe pobieranie  

                                          w niezbędnej ilości 

 

 

 Zalety płynące ze stosowania zeolitów w rolnictwie:

 

 zapobiegają wypłukiwaniu składników odżywczych z 

gruntu oraz 

pozwalają na dłuższe działanie nawozów,

 

 magazynują wodę, co pozwala roślinom na dostęp do wody,

 

 poprawiają gospodarkę powietrzną i wodną gleby,

 

 

• ułatwia ukorzenienie się roślin w glebie.

 

  

 

 14 

Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  Są 

nośnikami 

katalizatorów  

w przemyśle 

petrochemicznym 

Stosowane są 

 

do osuszania  oczyszczania  

gazów

Za pomocą 

klinoptilolitu 

można 


odwadniać 

alkohole 

oraz mieszaniny olejowo-

freonowe do urządzeń 

chłodniczych

.  


Są stosowane do 

produkcji proszków 

do prania

, zmniejszają twardość wody.

 

 

     Proszki zawierają albo fosforany 

 

albo zeolity jako środek  

zmiękczający wodę. 

 

Stosowane częściej fosforany  

zanieczyszczają wodę, 

 

poza  tym światowe złoża 

 

fosforu są na wyczerpaniu

Są środkiem polerującym 

 

we fluorkowych pastach do zębów.

 

Stosuje się 

je  


dezaktywacji  

odpadów nuklearnych  

i innych niebezpiecznych 

odpadów przemysłowych.

 

15 Zespół 

S

zkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka 

ZASTOSOWANIE: 

 

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 

Wchodzą w skład leku stabilizującego pracę 

układu trawiennego

.  


Można je wykorzystać 

 

do wyrobu cementu

Stanowią jeden ze 

składników

 

produktów wypełniających. 

Stosuje się je do produkcji betonu 

towarowego  

oraz kostki brukowej

Służą do produkcji 

 

konstrukcji betonowych, 

betonów komórkowych  

oraz żelbetowych.

 

16 Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka 

ZASTOSOWANIE: 

 

BUDOWNICTWO  

 

 Zalety płynące z zastosowania zeolitów 

 

w budownictwie:  

zwiększenie wytrzymałości betonu, 

 zwiększenie odporności na mróz oraz inne czynniki 

pogodowe, 

 zwiększenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie, 

 zwiększenie odporności na 

siarczany, 

 zwiększenie właściwości stabilizujących, 

 wprowadzenie oszczędności 

finansowych, 

 obniżenie  nasiąkliwości, 

 ł

atwe zastosowanie, 

 produkt o długiej dacie przydatności (wg zaleceń producenta). 

 

17 Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Karolina Topolnicka  

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

 

Karolina Topolnicka kl.3b 

Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka , ul. Wejchertów 20, 43-100 Tychy BIBLIOGRAFIA:

 

zdjęcia: 

http://img1.etsystatic.com/002/0/6556142/il_570xN.469111923_j6mu.jpg

 

http://img1.etsystatic.com/002/0/6556142/il_570xN.469111923_j6mu.jpg 

http://saltrivercollectables.com/images/Calcite,Stilbite&Heulandite-248g.jpga

 

http://saltrivercollectables.com/images/Calcite,Stilbite&Heulandite-248g.jpga 

http://www.laboratoria.xtech.pl/MainLibrary/55x800x600x54841x0/zeolite-png.jpeg

 

http://www.laboratoria.xtech.pl/MainLibrary/55x800x600x54841x0/zeolite-png.jpeg 

http://www.minfind.com/mfthumbs/800_600_1475725532504358bfc2fc3.JPG

 

http://www.bzg.pl/sites/www.bzg.pl.new/files/bzg-2009-03/art_bolkowski_zrownowazone_budownictwo01.jpg http://greene.pl/wp-content/uploads/2010/12/srodowisko_min.jpg

 

http://on4.pl/userfiles/image/20.jpg http://www.arsoptica.pl/img/okulary-tlo.jpg

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Natrolit%2C_Gracza_2Polska.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Mesolite-179614.jpg

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Scol%C3%A9cite.jpg/800px-Scol%C3%A9cite.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Thomsonit_Burnt_Cabin_Creek%2C_Wheeler_Co.%2C_Oregon%2C_2USA.jpg

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Ferrierite-Na-sea74a.jpg/673px-Ferrierite-Na-sea74a.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Heulandite-Ca-228513.jpg

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Stilbite.jpg/533px-Stilbite.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Harmotome-187662.jpg

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Gmelinite.jpg/778px-Gmelinite.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Chabazite-36869.jpg

 

http://www.focus.pl/tag/medycyna 

http://budinfor.pl/images/3.jpg

 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/donatas1205/donatas12051204/donatas1205120400035/13013043-stolarstwo-budownictwo-kolaz-narzedzia-metalowe.jpg

 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/donatas1205/donatas12051204/donatas1205120400035/13013043-stolarstwo-budownictwo-kolaz-narzedzia-metalowe.jpg

 

http://www.sitpchemcieszyn.pl/i/logo_SITPChem.jpg 

http://zstu.tg.edu.pl/images/stories/ekologia.jpg

 

http://rolnictwoprecyzyjne.com.pl/wp-content/uploads/oferta/schemat_uprawa.jpg 

 

Informacje: * Wymiana informacji (ustnie i mailowo) z pracownikiem WNoZ 

UŚ w Sosnowcu

 

1992, Gormaz G. G., Casanovas J. J., Atlas mineralogii, Wyd. Wiedza i Życie 

 

http://zeolites.blog.onet.pl/2004/08/30/zastosowanie-zeolitow/ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zeolit

 

http://www.lenntech.pl/zeolity.htm 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15693 

http://nefrologia.mp.pl/choroby/chorobyudoroslych/show.html?id=53430 

19 

Document Outline

 • „MAŁE NIE ZAWSZE JEST PIĘKNE, ZAWSZE POŻYTECZNE” (Hubert Sylwestrzak)
 • Slajd numer 2
 • Slajd numer 3
 • Slajd numer 4
 • Slajd numer 5
 • Slajd numer 6
 • Slajd numer 7
 • Slajd numer 8
 • Slajd numer 9
 • Slajd numer 10
 • Slajd numer 11
 • Slajd numer 12
 • Slajd numer 13
 • Slajd numer 14
 • Slajd numer 15
 • Slajd numer 16
 • Slajd numer 17
 • DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
 • Slajd numer 19


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling