№ Rejalashtirilgan ishlar mazmuni


Download 154.73 Kb.

Sana08.07.2018
Hajmi154.73 Kb.

 

Qarshi  davlvt  universiteti  ta’lim  sifatini  nazorat  qilish  bo‘limining 

2018 yil I - chorak  ish rejasida  belgilangan  vazifalar  ijrosi  yuzasidan 

HISOBOTI*

 

 

№ 

Rejalashtirilgan  ishlar 

mazmuni 

  

Ijrosi  bo‘yicha  amalga  oshirilgan  ishlarning  qisqacha  mazmuni  (bajarilmaganlik 

holatlari  sabablari  ko‘rsatiladi) 

1. 


Oliy 

ta’lim 


muassasalari 

(OTM) 


tarkibidagi 

ta’lim 


sifatini 

nazorat 


qilish 

bo‘limi  tashkil  etilganligini 

e’lon  qilish  va  OTM  tarkibiy 

tuzilmasi  tarkibiga  kiritish. 

Bo‘lim 

Nizomi, 


bo‘lim 

xodimlarining 

lavozim 

yo‘riqnomalari,  ish  rejasini 

ishlab  chiqish  va  tasdiqlash. 

Bo‘lim 


Nizomi, 

bo‘lim 


xodimlarining 

lavozim 


yo‘riqnomalari, 

ish 


rejasi 

namunaviy  hujjatlar  asosida 

ishlab 

chiqiladi, O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasi 

huzuridagi 

Ta’lim 


sifatini 

nazorat 


qilish 

davlat 


inspeksiyasi 

bilan 


kelishiladi 

va 


OTM 

Kengashida  tasdiqlanadi 

O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi  Ta’lim  sifatini  nazorat 

qilish  davlat  inspeksiyasining  NAMUNAVIY  NIZOMI  va  I-chorak  ISH  REJASIga 

muvofiq  OTM  tarkibidagi  Ta’lim  sifatini  nazorat  qilish  bo‘limi  Nizomi  hamda  ish 

rejasi  ishlab  chiqildi.  Ushbu  Nizom  va  bo‘limning  ish  rejasi  OTM  rektori  tomonidan 

tasdiqlandi.  OTM  tarkibidagi  TSNQB  Nizomi  va  Ish  rejasi  bo‘yicha  fakultetlar, 

kafedralar  va bo‘limlarga  yetkazildi.   

Bo‘lim  Nizomi,  bo‘lim  xodimlarining  lavozim  yo‘riqnomalari,  ish  rejasi  namunaviy 

hujjatlar  asosida  ishlab  chiqildi,  O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi 

huzuridagi  Ta’lim  sifatini  nazorat  qilish  davlat  inspeksiyasi  bilan  kelishildi  va  OTM 

rektori  tomoidan  tasdiqlandi. 

2. 

OTM 


veb 

saytida Bo‘limning 

maxsus 


sahifasini  ochish  va  unda 

talabalar, 

professor 

o‘qituvchilar,  xodimlar  va fuqarolarning 

murojaatlari, 

takliflari 

va 


e’tirozlarini 

qabul  qilishni  tashkil  qilish 

OTM 

veb 


saytida 


belgilangan  tartibda  sahifa 

ochiladi  va  uning  faoliyati 

yo‘lga  qo‘yiladi 

OTM  veb  -  saytida  belgilangan  tartibda  sahifa  ochildi  va  uning  faoliyati  yo‘lga 

qo‘yildi 

OTM  veb-saytidagi  "Tuzilma"  bosh  menyusining  "Markazlar  va  bo‘limlar"  bo‘limida 

"Ta’lim  sifatini  nazorat  qilish  bo‘limi"  deb  nomlangan  veb-  sahifa  ochilgan.  Veb-

sahifaga  to‘g‘ridan-to‘g‘ri  murojaat  qilish  ssilkasi:  http://qarshidu.uz/uz/talim-sifatini-

nazorat-qilish-bolimi/.  Veb-  sahifaga    OTMning  ta’lim  sifatini  nazorat  qilish  bo‘limi 

Nizomi  hamda  ish  rejasi  joylashtirilgan. 

3. 

Bo‘limning  faoliyati  uchun zarur 

meyoriy-huquqiy 

hujjatlar 

nomenklaturasini 

shakllantirish, 

uni 


belgilangan 

tartibda 

tasdiqlash 

va 


yuritilishini 

tashkil  etish 

Bo‘lim 

faoliyatiga tegishli 

meyoriy 


-huquqiy 

hujjatlarni 

(ro‘yxat 

ilova 


qilinadi) 

www.lex.uz 

va 

boshqa  rasmiy  manbalardan olinadi, 

elektron 

baza 

yaratiladi Bo‘lim  faoliyatiga  tegishli  meyoriy-huquqiy  hujjatlar  olindi,  elektron  baza  yaratildi 

 

4. OTM,  fakultetlar,  kafedralar 

va  tegishli  bo‘limlarning  ish 

rejalarini  tahliliy  o‘rganish 

OTM 


tarkibiy 

tuzilmalari 

ish 

rejalari o‘rganiladi. 

O‘rganish  natijasida  tarkibiy 

OTM,  fakultetlar,  kafedralar  va  tegishli  bo‘limlarning  ish  rejalarini  tahliliy  o‘rganildi 

ularning  mazmunidan  kelib  chiqib,  tegishli  tarkibiy  tuzilmalarga  ta’lim  sifatini 

oshirishga  qaratilgan  masalalarni  kiritish  bo‘yicha  takliflar  berildi 


va 

ularning 

mazmunidan 

kelib  chiqib,  tegishli  tarkibiy 

tuzilmalarga 

ta’lim 


sifatini 

oshirishga 

qaratilgan 

masalalarni  kiritish  bo‘yicha 

takliflar  berish 

tuzilmalarning  ish  rejalariga 

o‘zgartirish 

va 


qo‘shimchalar 

kiritiladi 

(Savolnoma  ilova  qilinadi) 

 

OTMda mavjud  7 ta fakultetning  28 ta kafedralarining  ish  rejalari  tahliliy  o‘rganildi.      OTM  fakultetlari,  kafedralari  va  tegishli  bo‘limlarining  ish  rejalari  mazmunidan  kelib 

chiqib,  tegishli  tarkibiy  tuzilmalarda  ta’lim  sifatini  oshirishga  qaratilgan  masalalarni 

kiritish  bo‘yicha  berilgan  takliflar: 

1.  Fakultet  va  kafedralarning  ish  rejalarida  aniq  chora-tadbirlarni  ko‘rsatish  va 

ularning  bajarish  muddatlarining  aniq  yil,  oy va kunini  ko‘rsatish  lozim. 

2.  Fakultet  rejalarining  bajarilishini    OTM  o‘quv  ishlari  prorektori  va  o‘quv  uslubiy 

boshqarmasi  tomonidan,  kafedralar  rejalarini  bajarilishini  esa  fakultet  va  o‘quv 

uslubiy  boshqarma  tomonidan  doimiy  monitoringini  olib  borish; 

3.Kafedra  rejalarini  ishlab  chiqishda  professor-o‘qituvchilar  shaxsiy  ish  rejalaridan 

kelib  chiqib  shakllantirishning  qat’iy  nazoratini  o‘rnatish; 

4.  Fakultet  ish  rejalarini  tuzishda  fakultet  tarkibidagi  kafedralarning  ish  rejalaridan 

kelib  chiqib  ishlab  chiqish; 

5.  Mutaxassis  kafedralar  rejalarni  ishlab  chiqishda  iste’molchilar  bozorining  talab  va 

takliflaridan  kelib  chiqqan  holda  qo‘shimchalar  kiritish; 

6.  Fakultet  va  kafedralarda  talabalarning  mustaqil  ishlashi  uchun  mustaqil  ta’lim  va 

malakaviy  amaliyotlarini  samarali  tashkil  etish  bo‘yicha  chora-tadbirlarni  kiritish; 

7.  Talabalar  o‘rtasida  turli  ko‘rik  tanlovlar  (fan  sohasida,  zakovat  musoboqalari, 

intellektual  o‘yinlar)  tashkil  etish  bo‘yicha  chora-tadbirlar  kiritish; 

8. Past o‘zlashtirish  ko‘rsatkichidagi  talabalar  bilan  ishlash  bo‘yicha  tadbirlar  kiritish; 

9.Professor-o‘qituvchilarni  zamonaviy  interfaol  usullar  asosida  dars  o‘tishi  va 

mashg‘ulot  jarayonida  AKTdan  foydalanishni  doimiy  monitoringini  olib  borish 

bo‘yicha  masalalarni  kiritish; 

10.  Yuqori  tajriba,  malaka  va  salohiyatga  ega  bo‘lgan  o‘qituvchilarning  dars 

mashg‘ulotlarini  video  dars sifatida  yozib  olish  va ularni  ommalashtirish; 

11.  Yuqori  tajribali  professor-o‘qituvchilarni  yosh  o‘qituvchilarning  pedagogik  va 

ilmiy  faoliyatiga  rahbar  etib  belgilash,  ya’ni  "Ustoz-shogird"  tizimini  samaradorligini 

oshirish  lozim. 

Ta’lim muassasalarini 

attestatsiya 

va 

akkreditatsiyadan o‘tkazishga  oid  meyoriy  - 

huquqiy 


hujjatlarni 

ichki 


ekspertlarni 

jalb 


qilgan 

holda 


chuqur 

o‘rganish, 

ularni 

takomillashtirish yuzasidan 

takliflar 

tayyorlash 

va 


Davlat 

Amaldagi 

meyoriy-huquqiy 

hujjatlar  o‘rganiladi,  tahlil 

qilinadi 

va 


natijalari 

yuzasidan 

takliflar 

ishlab 


chiqiladi 

Ta’lim  muassasalarini  attestatsiya  va  akkreditatsiyadan  o‘tkazishga  oid  meyoriy-

huquqiy  hujjatlarni  o‘rganish  natijasida  ichki  ekspertlar  tomonidan  quyidagi  takliflar 

berildi.   

"O‘zbekiston  Respublikasi  ta’lim  muassasalarini  attestatsiyadan  o‘tkazish  mezonlari 

bo‘yicha  yo‘riqnoma”  (1836-son  14.07.2008 y.)  bo‘yicha  berilgan  takliflar: 

4-§. Oliy  ta’lim  muassasalarini  baholash. 

12-bandning 

d) qismiga  quyidagini  kiritish: 

“OTMning  o‘quv  adabiyotlarini,  jumladan:  darslik,  o‘quv  qo‘llanma,  o‘quv-uslubiy 

qo‘llanma  va  ko‘rsatmalar,  monografiyalar  chop  etish  uchun  mablag‘lar  ajratilishini 


inspeksiyasiga  taqdim  etish 

tahliliy  o‘rganish” 

ye) qismiga  quyidagini  kiritish: 

“Kafedralar  huzurida  ta’lim  yo‘nalishlari  xususiyatlaridan  kelib  chiqib,  ishlab 

chiqarish  maketi  –  amaltyot  o‘quv  xonalarini  tashkil  etilishi  va  jihozlanishini  tahliliy 

o‘rganish”" 

 OTMda  o‘quv  jarayonining DTS, 

malaka 


talablari, 

o‘quv  rejalari,  fan  dasturlari, 

ishchi  o‘quv  rejalari  va 

ishchi  fan  dasturlari  bilan 

ta’minlanganlik 

holatini 

o‘rganish 

Mazkur 


xujjatlar 

o‘quv 


bo‘limi,  dekanat,  kafedralar 

kesimida 

mavjudligi 

o‘rganiladi. 

Mazkur 

hujjatlar asosida 

ta’lim 


jarayoninig 

tashkil 


qilinganligi, 

barcha 


hujjatlarning 

o‘zaro 


mantiqiy 

mosligi, 

fan 

dasturlarida  fanning  maqsad va 

vazifalarining 

aniq 

yoritilganligi, mashg‘ulotlar 

jarayonida 

qo‘llanilayotgan 

pedagogik 

texnologiyalar, 

metodlar 

va 

usullarning mavzularga 

hamda 


talabalarning 

ehtiyojlariga 

mosligi 

tahlil 


qilinadi, 

ularning 

mashg‘ulotlar 

jarayonida 

qo‘llanilayotganligi 

baholanadi, 

kamchilik 

va 


muammolar  aniqlanadi. 

Aniqlangan 

kamchilik 

va 


muammolarni  bartaraf  etish 

bo‘yicha 

tegishli 

tarkibiy 

tuzilmalar 

tomonidan 

belgilangan  choralar  ijrosi 

nazoratga  olinadi 

1.  O‘rganish  natijasida  OTM  kafedralari  DTS  va  malaka  talablari  yillar  bo‘yicha,  har 

bir  yo‘nalishlar  uchun  mavjud.  Universitetning  ayrim  kafedralarida  o‘tiladigan 

fanlarning  fan  dasturlari  yo‘qligi,  bor  bo‘lsada  eskisidan  foydalanib  kelinayotganligi 

aniqlandi;   

2.  Kafedralarda  har  bir  yo‘nalishlar  bo‘yicha  namunaviy  o‘quv  rejalar  va  ishchi 

o‘quv  rejalar  mavjud.  Kafedralardagi  mavjud  bo‘lgan  asosan  1-  va  2-kurslarning 

ishchi  o‘quv  rejalaridagi  xaftalik  soatlari  namunaviy  ishchi  o‘quv  rejaning  xaftalik 

soatlariga  mos  kelmaslik  holatlari  o‘rganildi.  OTMda  o‘quv  jarayonining  DTS, 

malaka  talablari,  o‘quv  rejalari,  fan  dasturlari,  ishchi  o‘quv  rejalari  va  ishchi  fan 

dasturlari  bilan  ta’minlanganlik  holatini  o‘rganish  bo‘yicha  ichki  ekspertlar 

tomonidan  quyidagi  takliflar  berildi. 

3.  Mashg‘ulotlar  jarayonida  pedagogik  texnologiyalarning  qo‘llanishi  to‘liq  emas. 

Qo‘llanilayotgan  pedagogik  texnologiyalar  talabalar  talablariga  mos,  qo‘llanilishi 

qoniqarli  darajada. 

4.  Berilgan  takliflar: 

5.  Kafedralarda  foydalanib  kelinayotgan  eski  namunaviy  fan  dasturlarini  yangilash. 

Agar  tayanch  OTMda  ham  ishlab  chiqilmagan    bo‘lsa  kafedra  professor-o‘qituvchilari 

tomonidan  ishlab  chiqish  va universitet  uslubiy  kengashida  tasdiqlatish. 

6.   Tayanch  OTMda  ishlab  chiqilgan  namunaviy  fan  dasturlaridagi  mashg‘ulot 

mavzulari  mazmun  jihatidan  ketma-ketligi  to‘g‘ri  bo‘lmagan  holatlarda    tayanch 

OTM  professor-o‘qituvchilari  bilan  fikr  almashish  va  kamchiliklarni  bartaraf  etishni 

yo‘lga  qo‘yish. 

7.  Namunaviy  ishchi  o‘quv  reja  bilan  ishchi  o‘quv  rejalaridagi  xaftalik  soatlar 

mosligini  qayta  ko‘rib  chiqish  va farqlarni  bartaraf  etish. 

Professor  -  o‘qituvchilarning yarim 

yillik 


shaxsiy 

ish 


rejalarining 

bajarilishini 

Professor-o‘qituvchilarning 

yarim 


yillik 

shaxsiy  ish 

rejalarining  bajarilish  holati 

1. 


OTM  professor-o‘qituvchilarning  2017-2018  o‘quv  yili    yarim  yillik  yakunlari 

bo‘yicha  bajarilishi  holatlari  o‘rganilganda,  kunning  ikkinchi  yarimida  bajariladigan 

o‘quv-uslubiy,  ilmiy-tadqiqot,  tashkiliy-uslubiy  va  ma’naviy  ma’rifiy  ishlar  ayrim 


o‘rganish 

tahlil 


qilinib, 

natijalari 

bo‘yicha 

OTM  rektoriga  

ma’lumot 

taqdim 


etiladi 

(Ilova-jadval  asosida) 

professor-o‘qituvchilar  tomonidan  bajarmaslik  yoki  to‘liq  bajarmaslik  yoki  kechikib 

bajarish 

holatlari 

kuzatildi. 

Ayrim 

o‘qituvchilarning shaxsiy 

ish 


rejalarida 

rejalashtirilgan 

ishlar 

belgilangan  muddatlarda  bajarilmagan  holatlar  mavjud. Aksariyat  shaxsiy  ish  rejalarda  rejalashtirilgan  ishlarni  bajarish  muddatlariga  o‘quv 

yili  davomida  deb  yozilganligi  va  aniq  muddati  ko‘rsatilmaganligi  sababli  nazorat 

qilish 

imkoniyati yo‘q.  Professor-o‘qituvchilarning  yarim  yillik  shaxsiy  ish 

rejalarining  bajarilish  holati  tahlil  qilinib,  natijada  ayrim  kamchiliklar  joyida  tuzatildi. 

O‘rganish  natijalaridan  kelib  chiqib  professor-o‘qituvchilarning  yarim  yillik  shaxsiy 

ish  rejalarining  bajarilishi  yuzasidan  ichki  ekspertlar  tomonidan  quyidagi  takliflar 

berildi. 

2. 


Kafedralarda  professor-o‘qituvchilarning  shaxsiy  ish  rejalarini  mukammal 

ko‘rib  chiqish.   

3. 

Kamchiliklari  bo‘lgan  va  rejalashtirilgan  ishlar  muddatida  bajarilmaganda kafedra  yig‘ilishlarida  muntazam  muhokama  qilib  borish. 

4. 


Shaxsiy  ish  rejalarni  tasdiqlatishdan  oldin  kafedra  mudirlari  uning  to‘g‘riligi 

va vaqt  meyorlari  talablari  asosida  tuzilganligiga  e’tiborli  bo‘lishlari  lozim.    

OTM  moddiy  -  texnik bazasini  o‘rganish 

Har  bir  kafedra  kesimida 

ta’lim 

jarayoni moddiy-

texnik 


bazasining 

holati 


(laboratoriya 

jihozlarining 

zamonaviyligi, 

yaroqlilik 

muddati, 

zarur 


moddiy 

ashyolar 

bilan 

ta’minlanganligi va 

h.k.) 


tahlil 

qilinadi, 

tegishli 

takliflar 

beriladi 

(Ilova-


jadval  asosida) 

Har  bir  kafedra  kesimida  ta’lim  jarayoni  moddiy-texnik  bazasining  holati  jadval 

asosida  o‘rganildi. 

OTM  ta’lim  yo‘nalishlari  va mutaxassisliklarining 

fanlar 


bo‘yicha 

asosiy 


o‘quv 

adabiyotlari 

bilan 

ta’minlanganlik darajasini 

ARM 


va 

kafedralar 

kesimida  o‘rganish 

OTM  ta’lim  yo‘nalishlari  va 

mutaxassisliklari 

bo‘yicha 

o‘quv  rejasidagi  fanlarning 

zamonaviy 

o‘quv 

adabiyotlari bilan 

ta’minlanganlik 

holatining 

(jumladan  tillar  kesimida) 

ARM  fondidagi  mavjudligi 

o‘rganiladi. 

Aniqlangan 

kamchilik 

va 

muammolarni  bartaraf  etish Fakultet  va  kafedralar  ta’lim  yo‘nalishlari  va  mutaxassisliklari  bo‘yicha  o‘quv 

rejasidagi  fanlarning  zamonaviy  o‘quv  adabiyotlari  bilan  ta’minlanganlik  holatining 

ARM fondidagi  mavjudligi  o‘rganildi. 

OTM  kafedralari  va  ARM  xodimlari  bilan  birgalikda  ta’lim  yo‘nalishlari  va 

mutaxassisliklarining  fanlar  bo‘yicha  o‘quv  adabiyotlari  bilan  ta’minlanganlik 

darajasi  monitoringi  o‘tkazildi.   

Axborot-resurs  markazida  4  ta  shaxobcha  foydalanuvchilarga  xizmat  ko‘rsatmoqda. 

ARMning  moddiytexnika  jihozlar  va  uskunalar  bilan  ta’minlanganlik  darajasi 

quyidagicha:  Axborot-resurs  markazida  83  ta  kompter  bo‘lib,  83  tasidan 

foydalanuvchilar  va  talabalar  foydalanadi.  ARMdagi  mavjud  kompyuterlarning  5  tasi 

universitet  lokal  tarmog‘iga,  Internet  va  “ZiyoNET”  axborot  tizimiga  ulangan. 


maqsadida  OTM  rahbariyati 

va  tegishli  bo‘limlar  bilan 

hamkorlikda 

bosqichma-

bosqich 

amalga 


oshiriladigan 

reja 


ishlab 

chiqiladi, 

uning 

ijrosi 


nazoratga 

olinadi 


(Ilova-

jadval  asosida) 

Bundan  tashqari  1  ta  skaner,  1ta  printer  1  ta  nusxa  ko‘chiruvchi  apparat 

(kserokopiya)lar  mavjud.  ARMda  korporativ  tarmoq  mavjud.  ARMning  o‘quv 

zallaridagi  o‘rinlar  soni  200  tani  tashkil  etadi.  Shundan    40  o‘rinlisi  Koson  Axborot-

resurs  markazi  va tarmoqlariga  tegishli. 

ARMning  umumiy  kitob  fondi  hozirgi  kunda  27864  nomdagi  354936  nusxa 

adabiyotdan  iborat  (lotin  imlosidagi  adabiyotlar  soni  8612  nomdagi  106481  nusxa). 

Shu  jumladan,  darsliklar  4030  nomdagi  71175  nusxani,  o‘quv  qo‘llanmalar  4169 

nomdagi  73756  nusxani,  badiiy  adabiyotlar  9691  nomdagi  75441  nusxani  tashkil 

etadi. 

30.12.2017  yil  holatiga  ko‘ra,  institut  ARM  fondiga  391  nomdagi  5761  nusxa,  jami 212mln  102302  ming  so‘mlik  adabiyotlar  xarid  qilingan:  jumladan,  348  nomdagi 

4971 nusxa  o‘quv  qo‘llanmalar  va  43 nomdagi  790 nusxa  boshqa adabiyotlardir. 

ARM  fondida  3714  nomdagi  75038  dona  chet  tilidagi  adabiyotlar  mavjud.  Hozirgi 

kunda  ARMga  a’zo  bo‘lgan  foydalanuvchilar  15052  nafarni  tashkil  etadi,  5486  nafari 

talabalar,  340  nafar  professor-o‘qituvchilar,  Koson  ARM  va  tarmoqlaridagi 

kitobxonlik  guvohnomasi  bo‘yicha  9226  nafari  esa  mahalliy  aholi  vakillaridir.  ARM 

ARMAT  dasturi  bilan  ta’minlangan  va  bu  dasturdan  ARM  xodlimlari  o‘z  ish 

jarayonlarida  foydalanadilar. 

 

10 


Professor  -  o‘qituvchilarning 

ilmiy  salohiyatini  o‘rganish 

Har 

bir 


professor-

o‘qituvchinig 

ilmiy 

salohiyati tahliliy 

o‘rganiladi 

va 

ma’lumotnoma tayyorlanadi 

(Ilova-jadval  asosida) 

Universitetda  professor-o‘qituvchilarnig  ilmiy  salohiyati  o‘rganildi.  Unga  ko‘ra, 

oxirgi  3  yilda  himoya  qilganlar  soni    (  1        2015  y.,      0      2016  y.,  8        2017  y.,      ).  

Shundan:  fan  doktori,  professorlar  16  (3,1%),  fan  nomzodi,  dotsentlar  134  (25,1%), 

383  (62,4%)  katta  o‘kituvchi  va  assistent  o‘qituvchilar    faoliyat  ko‘rsatishmoqda. 

Universitetda  ilmiy  darajali  professor-o‘qituvchilar  salmog‘i  31,3% ni  tashkil  etadi. 

Taklif:   

1.  Institutda  yosh  professor-o‘qituvchilarni  maqsadli  doktoranturaga  yuborishni 

tashkil  etish.   

2.  Tayanch  doktorantura  bo‘yicha  yangi  ixtisosliklar  ochish  va  ilmiy  salohiyatni 

oshirish  choralarini  ko‘rish. 

11 

Professor – 

o‘qituvchilar 

tomonidan  ochiq  darslarning 

o‘tkazilish 

holatini 

tahliliy 

o‘rganish 

“Ochiq  darslarni  o‘tkazish 

rejasi” 

asosida 


holat 

o‘rganiladi, 

ularning 

sifati 


va 

samarasiga, 

to‘g‘ri 

rasmiylashtirilishiga    e’tibor 

qaratiladi 

“Ochiq  darslarni  o‘tkazish  rejasi”  asosida  holat  o‘rganildi.  Universitet  professor–

o‘qituvchilari 

tomonidan 

o‘tilgan 

ochiq 


darslar 

rasmiylashtirilishida 

ayrim 

kamchiliklar  mavjudligi  aniqlandi. 12 

Kafedralarda 

mustaqil 

ta’limning 

tashkil 

etilganligini  o‘rganish 

Kafedralarda 

mustaqil 

ta’limni 

tashkil 


etilganligi 

o‘rganiladi 

Kafedralarda  mustaqil  ta’limni  tashkil  etilganligi  o‘rganildi. 

OTM  fakultetlarning  barcha  kafedralarda  fanlar  kesimida  mustaqil  ta’limni  tashkil 

etilganligi  holati  o‘rganib  chiqildi. 


O‘rganish  natijasida  OTM  kafedralarda  talabalarning  mustaqil  ta’limini  tashkil  etish 

O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o‘rta  maxsus  ta’lim  Vazirligining  2015  yil  21 

fevraldagi  34-sonli  buyrug‘i  bilan  tasdiqlangan  “Talabalarning  mustaqil  ishini  tashkil 

etish,  nazorat  qilish  va  baholash  tartibi  to‘g‘rsida”gi  namunaviy  Nizom  asosida 

tashkil  etilgan. 

Kafedralarda  talabalarning  mustaqil  ta’lim  turlari  bo‘yicha  berilgan  mavzu  bo‘yicha 

referat  tayyorlash,  amaliy  mashg‘ulot  va  seminarlarga  tayyorgarlik  ko‘rish, 

laboratoriya  ishlarini  bajarishga  tayyorgarlik  ko‘rish,  kurs  ishlarini  bajarish  (fandan 

kurs  ishi  bajarish  rejalashtirilgan  bo‘lsa),  bitiruv  malakaviy  ishini  tayyorlash, 

magistrlik  dissertatsiyasini  tayyorlash  kabilar  bajarilib  kelinmoqda.   

 O‘rganish  natijasida  OTM  kafedralarida  fanlar  bo‘yicha  mustaqil  ta’lim  turlaridan 

ayrim  mavzularni  o‘quv  adabiyotlari  yordamida  mustaqil  o‘zlashtirish,  nazariy 

bilimlarni  amaliyotda  qo‘llash,  mavzu  yoki  ma’lum  bir  bob  bo‘yicha  tahliliy 

ma’lumotlar  asosida  xulosalar  qilish  va  ilmiy  maqola  tayyorlash  va  mavzular 

bo‘yicha  slaydlar,  prezentatsiyalar  tayyorlash  bo‘yicha  mustaqil  ishlarni  bajarish 

qoniqarli  darajada emas. 

 

13 


Kuzgi 

semestr 


yakuni 

bo‘yicha  talabalar  bilimini 

baholash 

jarayonini 

tahlil 

qilish 


asosida 

reyting 


ballarining 

xolisligini, 

shaffofligini 

va 


sifat 

darajasini   baholash 

Talabalarning 

o‘zlashtirish 

ko‘rsatkichlari 

semestr 


yakuni  bo‘yicha  solishtirma 

jadvallar,  sifat  va  miqdoriy 

ko‘rsatkichlar  asosida  tahlil 

qilanadi 

Talabalarning  o‘zlashtirish  ko‘rsatkichlari  semestr  yakuni  bo‘yicha  yozma  ishlar 

o‘tkazish  asosida  sifat  va  miqdoriy  ko‘rsatkichlar  bo‘yicha  tahlil  qilindi.  Bunda 

reyting  ballarining  xolisligi,  shaffofligi  va  sifat  darajasini  ta’minlash  bo‘yicha 

xatoliklarga  yo‘l  qo‘yilganligi  aniqlandi.    Tekshiruv  natijalari  o‘quv  bo‘limiga  taqdim 

etildi. 

14 


Oxirgi  3  yilda  BMI  va  MD 

mavzularini 

ishlab 

chiqarishdagi (kadrlar 

iste’molchilari) 

muammolardan  kelib  chiqib 

shakllantirilganligini 

hamda 

ulardagi takrorlanishlarning 

mavjudligini  o‘rganish 

BMI  va  MD  mavzularini 

ishlab  chiqarishdagi  (kadrlar 

iste’molchilari) 

muammolardan  kelib  chiqib 

shakllantirilganligi 

hamda 


mavzulardagi 

takrorlanishlarning 

mavjudligi  nuqtai  nazardan 

o‘rganiladi 

Fakultetlar 

va 


kafedralarda 

ishlab 


chiqilgan 

BMI 


va 

MD 


mavzularini  

takrorlanishlarning  mavjudligi,  kadrlar  istomolchilari  muammolaridan  kelib  chiqib 

tuzilganligi  o‘rganildi. 

“Oxirgi  3  yilda  BMI  va  MD  mavzularining  ishlab  chiqarishdagi  (kadrlar 

iste’molchilari)  dolzarb  muammolardan  kelib  chiqib  shakllantirilganligini  hamda 

ulardagi  takrorlanishlarning  mavjudligini  o‘rganish  bo‘yicha  barcha  fakultetlarning 

mutaxassis  chiqaruvchi  kafedralarda  so‘nggi  uch  o‘quv  yili  bo‘yicha  bitiruv 

malakaviy  ishi  mavzulari  va MD mavzulari  ko‘rib  chiqildi.    

O‘rganish  natijasida  OTM  kafedralarida  Bitiruv  malakaviy  ishlarini  talabalar  erkin 

tanlashi  imkoniyati  yaratilgan.  BMI  mavzular  bazasi  shakllantirilgan  va  e’lonlar 

taxtasida  talabalar  e’tiboriga  havola  qilingan.  Ularga  mavzularni  tanlashda  fanning 

xususiyatlari,  korxonalarning  muammolarini  yechish  masalalari  qo‘yilgan  mavzular 

shakllantirilgan. 

BMI  va  MDlarni  mavzu  va  ilmiy  rahabarlar  tanlashda  kafedra  mudiri  nomiga yozilgan  talabalarni  arizalari  va  ishlab  chiqarish  korxonalaridan  tayinlangan 

rahbarlarning  rozilik  xatlari  mavjud. 

Takliflar: 

Kafedralar  tomonidan  har  yili  BMI  va  MD  mavzularidagi  takrorlanishlar 

uchramasligini  sinchkovlik  bilan  ko‘rib  chiqishi  talab  etiladi.  Ushbu  holat 

takrorlanmasligi  uchun  mavzularning  elektron  bazasi  shakllantirilishi  va  yangi 

mavzular  kiritilayotganda  shu  baza  bilan  taqqoslab  chiqilishi  maqsadga  muvofiq 

bo‘ladi. 

15 

Kadrlar 


iste’molchilarining 

fan 


dasturlari 

va 


bitiruvchilar 

malakasi  

bo‘yicha 

fikr-mulohazalarini 

o‘rganish 

Kadrlar 


iste’molchilarining 

(asosiy 


ish 

beruvchilar 

kesimida, 

so‘rovnomalar 

shaklida) 

fikr-mulohazalari 

o‘rganiladi 

Kadrlar  iste’molchilarining  fan  dasturlari  va  bitiruvchilar  malakasi    bo‘yicha  fikr-

mulohazalarini  o‘rganildi 

OTM  fakultetlarning  mutaxassis  chiqaruvchi  kafedralarda  ushbu  masala  o‘rganib 

chiqildi.  O‘rganish  natijasida  OTMda quyidagi  ishlar  amalga  oshirilganligi  aniqlandi: 

Kamchiliklar: 

Talaba  tanlovi  uchun  ajratilgan  fanlarni  asosan  yo‘nalishga  mos  keluvchi  kadrlar 

iste’molchilarining  muammolarini  o‘rganishga  qaratilmagan  fanlar  tashkil  etadi.   

Kadrlar  iste’molchi  korxonalarning  talablaridan  kelib  chiqib  kompyuter  savodxonligi 

hamda  ingliz  va  rus  tillari  bo‘yicha  savodxonlik  darajasiga  ega  bo‘lgan  talabalarni 

tayyorlash  talablaning  yuqoriligi. 

Takliflar: 

Fan  dasturlarini  kadrlar  iste’molchilarining  talablaridan  kelib  chiqqan  holda  qaytadan 

ko‘rib  chiqish  lozim. 

Mutaxassis 

chiqaruvchi 

kafedralarning 

yo‘nalishlariga 

mos 

bo‘lgan 


kadrlar 

iste’molchilari  bilan  xo‘jalik  shartnomalari  asosida  hamkorlik  ishlarini  kengroq 

yo‘lga  qo‘yish  lozim. 

16 


OTMda  chet  tilini  o‘rganish 

bo‘yicha 

yaratilgan 

sharoitlarni  tahlil  qilish 

Professor-o‘qituvchilar 

va 


talabalarning  chet  tili(lari)ni 

o‘rganishi 

uchun 

kurslar 


tashkil 

etilganligi 

tahlil 

etiladi 


Qarshi  davlat  universiteti  Xorijiy  tillar  fakulteti  Ingliz  tili  va  adabiyoti  kafedrasida 

chet  tillarni  mukammal  o‘rganish  bo‘yicha  Umid   o‘quv  kursi  tashkil  etilgan.   

Kursning  maqsadi  ingliz  tilini  o‘rganishga  qiynalayotgan  talabalarning  bilim  va 

ko‘nikmalarini  rivojlantirishdan  iborat.  O‘quv  kursiga  ingliz  tili  yo‘nalishi  talabalari, 

shuningdek  ingliz  tiliga  qiziquvchi  barcha yo‘nalishdagi  talabalarni  qamrab  olgan. 

  

Xozirgi  vaqtda  kursga  20  ta  talaba  qamrab  olingan  bo‘lib,  kurs  raxbarlari  katta o‘qituvchi  Shukurova  Zamira,  Xalilova  Shaxlo,  Nashirova  Shaxnoza,  Nekboyeva 

Ra’no,  Omonova  Maxfirat,  Otamurodova  Feruza  kabi  malakali  professor 

o‘qituvchilar  til  o‘rganishning  to‘rtta  ko‘nikmasi  bo‘yicha  kurs  ishtirokchilariga 

saboq berib  kelishmoqda.   

Darslar  10  kishilik  guruxlarda  o‘tilmoqda.O‘quv  kursida  talabalarning  bilim  darajasi 

IELTS,  CEFR kabi o‘quv  dasturlari  bo‘yicha  o‘qitilmoqda. 

Takliflar: 

Takliflar: 1.Boshqa  oliy  ta’lim  muassalari  bilan  onlayn  o‘qitish  tizimini  tashkil  etish; 

2.Har  bir  ta’lim  yo‘nalishlarida  ta’lim  olayotgan  talabalarning  chet  tilini  bilish 

darajasiga  qarab guruhlarni  tashkil  etish

3.  Dars  mashg‘ulotlarini  olib  borishda  faqat  an’anaviy  usullar  bilan  cheklanib 

qolmasdan  xorijiy  tilni  oddiy  va  oson  o‘zlashtiradigan,  talabalarning  qiziqishini 

oshiradigan  darslarni  tashkil  etish; 

4.  Kafedraga  qarashli  bo‘lgan  lingafon  xonalari  imkoniyatidan  maksimal  darajada 

foydalanishni  yo‘lga  qo‘yish. 

Kamchiliklar: 

1.Chet el  adabiyotlar  bilan  ta’minlanganlik  xolati; 

17 

Chet  tili  o‘qituvchilarning  til bilish 

darajasini 

tahliliy 

o‘rganish 

Chet 

tili 


o‘qituvchilarning 

sertifikat 

olganligi 

o‘rganiladi 

Xorijiy  tillar  fakulteti  Ingliz  tili  va  adabiyoti  kafedrasida  38  nafar  professor  o‘qituvchi 

faoliyat  yuritadi. 

Shundan  1  nafar  filologiya  fanlar  nomzodi  dotsent,  1  nafar  filologiya  fanlari  falsafa 

doktori,  6  nafar  katta  o‘qituvchi,  30  nafar  assisent  o‘qituvchi  lavozimida  ishlab 

kelmoqda.  Kafedra  professor-o‘qituvchilaridan  3  nafari  ustama  sertifikatiga,  2  nafar 

SEFR    o‘quv  dasturi  bo‘yicha  V2,                                                 2 nafar professor-

o‘qituvchilar  IELTS  o‘quv  dasturi  bo‘yicha   V2 daraja sertifikatiga  ega. 

18 


Mutaxassislik 

fanlarining 

chet 

tilida 


o‘qitilishi  va 

rag‘batlantirish 

mexanizmlarini  o‘rganish 

Mutaxassislik 

fanlarining 

chet 


tilida  o‘qitilishi  va 

OTMdagi 


rag‘batlantirish 

mexanizmlarining 

mavjudligi  o‘rganiladi 

Xorijiy  tillar  fakultetida  mutaxassislik  fanlar  chet  tilida  o‘qitiladi. 

Universitetda  mavjud  6  ta  fakultetning  2  ta  kafedrasida,  ya’ni  matematika  va 

iqtisodiyot  kafedaralarida  mutaxassislik  fanlarninig    bittasi  chet  tilida  tashkil  etilgan. 

2017-2018  o‘quv  yilining  2-yarmidan  boshlab  qolgan  kafedralarda  ham  mutaxassislik 

fanlari  chet tilida  o‘qitish  rejalashtirilgan. 

Chet  tilida  o‘qitiladigan  mutaxassislik  fanlardan  ingliz  tili  ishchi  o‘quv  dasturlari, 

kalendar  rejalar,  ma’ruza  matnlari  va  o‘quv  uslubiy  majmualar  tayyorlangan. 

Universitet  ARM  fondida  chet  tilidagi  o‘quv  adabiyotlarning  elektron  shakli  to‘liq 

shakllantirilgan. 

Kamchiliklar:   

Talabalarning  umumiy  kontingentiga  nisbatan  xorijiy  tilda  mutaxassislik  fanlarini 

o‘qiydigan  talabalar  salmog‘i  kam. 

Taklif:  Mutaxassislik  fanlarini  chet  tilida  o‘qitishning  o‘quv-uslubiy  ta’minotini 

yaxshilash  maqsadida    markazlashgan  holda  chet  tilida  darslik  va  o‘quv  qo‘llanmalar 

hamda  o‘quv-uslubiy  majmualar  ishlab  chiqishni  tashkil  etish  zarur. 

19 

OTMning 


tarkibiy 

tuzilmalarida 

(fakultet, 

kafedra, 

bo‘lim, 

markaz, 


akademik  litsey)  pedagog 

xodimlarning 

kasbiy 

malakasi holatini, 

OTM  tarkibiy  tuzilmalarini 

ichki 

attestatsiyadan o‘tkazish 

qoidalari 

va 

talablari asosida 

uni 


o‘tkazish 

jadvali 


ishlab 

chiqiladi,  OTM  kengashida 

Universitetda  tuzilgan  komissiya  tomonidan  tarkibiy  tuzilmalarni  ichki  attestatsiyadan 

o‘tkazish  qoidalari  va  talablari  asosida  uni  o‘tkazish  jadvali  ishlab  chiqilgan,  OTM 

kengashida  tasdiqlangan  va tegishli  tarkibiy  tuzilma  rahbarlariga  e’lon  qilingan. 


shuningdek 

oliy 


o‘quv 

yurtidan 

keyingi 

ta’lim 


hamda  malaka  oshirish  va 

qayta 


tayyorlash 

yo‘nalishlaridagi 

sifat 

darajasini aniqlash 

maqsadida  ichki  attestatsiya 

o‘tkazish 

jadvalini 

ishlab 

chiqish  va  OTM  rektoriga taqdim  etish

 

tasdiqlanadi va 

tegishli 

tarkibiy  tuzilma  rahbarlariga 

e’lon  qilinadi 

20 

Davlat 


inspeksiyasi 

tomonidan 

taqdim  etilgan 

talablar 

asosida 

tarkibiy 

tuzilmalardan 

OTM 


ichki 

attestatsiyasiga 

oid 

ma’lumotlarni olish 

va 


ma’lumotlar 

bazasini 

shakllantirish 

Tarkibiy 

tuzilmalardan 

tasdiqlangan  talablar  asosida 

OTM  ichki  attestatsiyasiga 

oid  ma’lumotlarning  olinishi 

tashkil  etiladi  va  Bo‘limda 

ularning 

bazasi 

tashkil 


qilinadi.  Mazkur  bazadan 

ichki  attestatsiyani  o‘tkazish 

jarayonida  foydalaniladi 

 

OTMda attestatsiya 

jarayoni 

uchun 

oliy 


ta’lim 

muassasalari 

tomonidan 

tayyorlanadigan   hujjatlar  va  ma’lumotlar  ro‘yxati  ishlab  chiqildi.   

OTMdagi  mavjud  ta’lim  yo‘nalishlari    va  magistratura  mutaxassisliklari  ro‘yxati 

shakllantirildi.  Barcha  ta’lim  yo‘nalishlari  va  mutaxassisliklar  bo‘yicha  ularning 

davlat  ta’lim  standartlari,  o‘quv  rejalar,    fanlarning  namunaviy  o‘quv  dasturlari,  ishchi 

o‘quv  rejalari,  fanlarning  ishchi  o‘quv  dasturlari  bazasi  shakllantirildi. 

OTMda  attestatsiya  o‘tkazish  uchun  ma’lumotlar  bazasini  shakllantirish  maqsadida 

inspeksiya  tomonidan  taqdim  etilgan  1-18  jadval  namunalari  ishlab  chiqildi  va 

tegishli  fakultet,  kafedra  va bo‘limlarga  yetkazildi. 

1-  va  9-jadvallar    har  bir  ta’lim  yo‘nalishi  uchun,  2  va  10-jadvallar  esa  har  bir 

mutaxassislik  3,  5a,  8,  11-18-jadvallar  oliy  ta’lim  muassasasi    bo‘yicha,  4-7  jadvallar 

kafedralar  bo‘yicha  to‘ldirilishi  bo‘yicha  ko‘rsatmalar  ishlab  chiqildi.   

 OTM  Kengashining  kadrlar  tayyorlash  sifati,  o‘quv  adabiyotlari  bilan  ta’minlash, 

o‘quv  laboratoriya  bazasini  mustahkamlash  masalalariga  qaratilgan  qarorlari,  ilmiy-

uslubiy  Kengash  qarorlari,  OTM  bitiruvchilari  tomonidan  tayyorlangan  va  himoya 

qilingan  bitiruv  malakaviy  ishlar  hamda  magistrlik  dissertatsiya  mavzulari  va 

rahbarlarining 

ro‘yxati, 

professor-o‘qituvchilarning 

malaka 


oshirish 

rejalari, 

professor-o‘qituvchilari  tomonidan  chop  etilgan  darslik,  o‘quv  qo‘llanma  va  uch 

kalendar  yilda  nashr  etilgan  monografiyalar,  OAK  e’tirof  etgan  va  xorijiy 

jurnallardagi  maqolalar,  patentlarning  ro‘yxati,  asli  va  nusxalari    kabi  ma’lumotlar 

bazasi  shakllantirildi.  Bundan  tashqari  institutda  pul  jalb    etilgan  holda  bajarilgan 

ilmiy-tadqiqot  ishlari  va ularning   asoslari  to‘g‘risidagi  ma’lumotlar  tayyorlandi. 


21 

OTMda 


tahsil 

olayotgan 

iqtidorli  talabalar  haqidagi 

ma’lumotlar 

bazasini 

shakllantirish,  ular  bilan  olib 

borilayotgan 

ishlarni  tahlil 

qilish 

OTM 


iqtidorli 

talabalar 

bilan  ishlash  bo‘limi  va 

fakultetlar 

dekanatlaridan 

iqtidorli  talabalar  ro‘yxati 

va  ularga  oid  ma’lumotlar 

olinadi, 

tegishli 

baza 


shakllantiriladi. 

Iqtidorli 

talabalar 

bilan 


ishlash  borasidagi  amaldagi 

faoliyat  tahlil  qilinadi  va 

natijalari  bo‘yicha  tegishli 

takliflar  tayyorlanadi 

Universitetda  iqtidorli  talabalar  bilan  ishlash  yo‘lga  qo‘yilgan  bo‘lib,  barcha 

fakultetlarda  iqtidorli  talabalar  bilan  ishlash  bo‘yicha  mas’ullar  tayinlangan.  Iqtidorli 

talabalarning  har  o‘quv  yili  boshida  yangi  tarkibi  shakllantirilib  boriladi.  2017-2018 

o‘quv  yili  bo‘yicha  universitet  bo‘yicha  553  nafar  iqtidorli  talaba  bilan  ishlash  uchun 

ilmiy  rahbar  sifatida  professor-o‘qituvchilar  biriktirilgan.  Mutaxassis  tayyorlovchi 

kafedralar  qoshida  talabalar  uchun  fan  to‘garaklari  tashkil  etilgan.  2017  o‘quv  yilida 

“Fan,  taraqqiyot  va  yoshlar”  ilmiy-amaliy  konferensiyasida  iqtidorli  talabalar 

tomonidan  447  ta  ilmiy  maqola,  “Ilm-fan  va  innovatsiya”  Respublika  ilmiy-amaliy 

konferensiyasida 

universitet 

professor-o‘qituvchilar 

hamda 


magistr 

talabalari 

tomonidan  48  ta  ilmiy  maqolalar  nashr  qilingan.  Bundan  tashqari  har  yili  Respublika 

va  Xalqaro  miqyosida  o‘tkazilgan  nufuzli  tanlovlarda  iqtidorli  talabalarimiz  faol 

ishtirok  etib,  jumladan;  Talabalar  Respublika  fan  olimpiadalarining  Respublika 

bosqichida  1  nafari  1-o‘rin  va  3  nafar  talaba  esa  3-o‘rinni  egallashdi.  Davlat 

stipendiyalariga  o‘tkazilgan  tanlovning  Respublika  bosqichida  4  nafar  iqtidorli  talaba, 

bulardan;  2  nafari  “Navoiy”,  1  nafari  “Ulug‘bek”  va  1-nafari  “Islom  Karimov”  Davlat 

stipendiyasi  sohiblari  bo‘lishdi. 

Takliflar: 

1.Ilmiy  va  fan  to‘garaklarni  ish  faoliyatini  grafik  asosida  olib  borilishini  doimiy 

nazorat  qilib  borish; 

2.  To‘garaklar  faoliyatinining  holati  va  samaradorligini  kafedra  yig‘ilishlarida 

muntazam  muhokama  qilib  borish; 

3.Ilmiy  va  fan  to‘raklari  va  boshqa  sport  to‘garkalariga  talabalarni  jalb  etish  darajasini 

oshirish; 

4.  To‘garaklar  faoliyatini  tashkil  etishda  (ayniqsa  ilmiy  va  fan  to‘raklarida)  va 

rahbarlik  qilishda  ilmiy  salohiyatga  ega tajribali  professor-o‘qituvchilarni  jalb  etish; 

5.  To‘garaklarda  mashg‘ulot  olib  borishda  tajribali  professor-o‘qituvchilarni  jalb 

etish; 


6.  To‘garklar  faoliyati  samaradorligini    tanqidiy  o‘rganib  chiqish  va  natijalarni 

fakultet  Kengashi  va OTM Kengashida  muhokama  qilib  borish. 

22 

Bo‘limning II 

chorak 


bo‘yicha  ish  rejasini  ishlab 

chiqish  va tasdiqlash 

O‘zbekiston 

Respublikasi 

Vazirlar 

Mahkamasi 

huzuridagi 

Ta’lim 


sifatini 

nazorat 


qilish 

davlat 


inspeksiyasi 

bilan 


O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  huzuridagi  Ta’lim  sifatini  nazorat 

qilish  davlat  inspeksiyasining  Namunaviy  ish  rejasiga  asosan  OTM  tarkibidagi 

TSNQBning  II-chorak  ish  rejasi  ishlab  chiqildi  va  2018  yil  ______  ______________ 

universitet  rektori  tomonidan  tasdiqlandi.  Ish  reja  22  ta  banddan  iborat.  TSNQB  II-

chorak  ish  rejasi  OTMning  barcha  fakultetlar,  kafedralar  va  tegishli  bo‘limlarga 


kelishiladi 

va 


OTM 

Kengashida  tasdiqlanadi 

yetkazildi. 

23 


Bo‘limning  I  chorak  yakuni 

bo‘yicha 

ish 

rejasining bajarilishi 

haqida 


hisobot 

tayyorlash 

va 

Davlat 


inspeksiyasiga  taqdim  etish 

Bo‘limning 

2018 

yil 


birinchi  chorakda  amalga 

oshirgan 

ishlar 

yuzasidan hisobot 

tayyorlanadi 

va 

OTM  rektori  hamda  Davlat inspeksiyasiga 

taqdim 


etiladi 

Bo‘limning  2018  yil  birinchi  chorakda  amalga  oshirgan  ishlar  yuzasidan  hisobot tayyorlandi  va OTM rektori  hamda  Davlat  inspeksiyasiga  taqdim  etildi. 

 

Ta’lim  sifatini  nazorat  qilish  bo‘limi  boshlig‘i      _______________        O.G‘ulomov 

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling