1. "Didaktika" qanday ma‟noni anglatadi?


Download 24.7 Kb.

Sana10.06.2019
Hajmi24.7 Kb.

1. “Didaktika” qanday ma‟noni anglatadi? 

2.

 “Texnologiya” sо„zining ma‟nosi qaysi bandda tо„g„ri kо„rsatilgan? 

3. Innovatsiya- deganda nimani tushunasiz? 

4.  Interfaol  metodlarni  qо„llanganda  о„quvchida  qanday  kо„nikma  va  malakalar 

shakllantiriladi? 

5. Kompetensiya sо„zini ma‟nosini qaysi bandda tо„g„ri kо„rsatilgan? 

6. Pedagogik texnologiya –bu... 

7. “Interfaol” sо„zi qanday ma‟noni anglatadi? 

8. AKShda

 

maktablarning 1-4-sinflarida musiqa darsi  xaftada qancha marta va xajmida 9. Vengriyada   umumta‟lim     maktablarning 1-4-sinflarida musiqa darsi  xaftada  

nechi soat ajratilgan 

10. Vengriyada   umumta‟lim     maktablarning 5-7 sinflarida musiqa darsi  xaftada  

nechi soat ajratilgan 

11. Bolgariyada musiqa darslari,  о„quv rejasiga muvofiq  2-4 sinflarida xaftada  nechi 

soat ajratilgan 

12. Germaniyada bolalar  musiqiy tarbiya uslubiyotining asoschisi 

13. Gipertekst qanday texnologiyani anglatadi? 

14.    Animatsiya deb nimaga aytiladi? 

15. Slayd qaysi dasturda yaratiladi? 

16. Power Point ilovasida yozuvlar qanday harakatga keltiriladi? 

17. Slayddan qaysi hollarda foydalaniladi? 

18.Power Point ilovasida taqdimotga slaydlar qо„shish qanday amalga oshiriladi? 

19. Axborotlarni saqlovchi va tashuvchi vositalar qaysi qatorda kо„rsatilgan? 

20. Ma‟lumotlarni qog„ozga chiqarish qurilmasi qaysi qatorda keltirilgan? 

21. О„zbekiston xalq cholg„u orkestri qachon tashkil topgan? 

22. Birinchi о„zbek nota yozuvini kim ixtiro qilgan? 

23. Abu Ali Ibn Sino musiqa haqida qanday fikr bildirgan? 

24. О„zbekistonda xor san‟ati nechanchi yili tashkil etilgan? 

25. О„zbek davlat musiqali drama va komediya teatri qachon tashkil topgan? 

26. Opera san‟atining kelib chiqishi qaysi davlat bilan bog„liq? 


27. “О„zbek zamonaviy musiqa madaniyati haqida” mavzu qaysi  sinfda va chorakda 

о„tiladi? 

28. Birinchi о„zbek operasi nomini aniqlang. 

29. Musiqaning manbai nima? 

30. “Libretto” sо„zi nima ma‟noni anglatadi? 

31. “Maftuningman” kinofilmining musiqasi kim tomonidan bastalangan? 

32. Bolalar ovozi musiqiy tilda qanday nomlanadi? 

33. “Ivan Susanin” operasi bastakori kim? 

34. Musiqiy ta‟lim va tarbiya jarayonining eng kichik mantiqiy birligi nima? 

35. Musiqadagi eng kichik emotsional birligi nima? 

36. О„zbek xalq musiqasining asosi bо„lib nima hisoblanadi? 

37. О„zbek xalq musiqasi о„z xususiyat va belgilari bо„yicha necha guruhga bо„linadi? 

38. О„zbekiston Respublikasi umumta‟lim maktablarida musiqa ta‟lim-tarbiyasi 

Konsepsiyasida  xozirgi zamon musiqa о„qituvchisiga  nechanchi bо„limda ta‟rif 

berilgan? 

39. “Uvertyura” sо„zi nima ma‟noni anglatadi? 

40 Shashmaqomning ashula bо„limi qanday ataladi? 

41. “Maysaraning ishi” operasining muallifi kim? 

42.Qirg„iz musiqasida ashula janri nima deb ataladi? 

43«Andijonga boray dedim» - bastakori kim? 

44. “Ey sarviravon” g„azalining muallifi kim? 

45. “Elda bahor” she‟rining mualliflarini belgilang. 

46. “Otmagay tong” – bastakori kim? 

47. Musiqa ta‟lim tarbiyasining bosh maqsadini toping 

48. Shashmaqomning cholg„u bо„limi qanday ataladi? 

49. Saqil kuyi qaysi maqomda uchramaydi? 

50. Dinamika sо„zining ma‟nosi qanday?

 

51. Gardun sо„zining ma‟nosi nimani bildiradi? 52. Toshkentda rus opera teatri qaysi yili ochildi? 

53. A.Navoiy nomidagi opera va balet Katta teatri  qachon tashkil topgan ? 54. Birinchi о„zbek baletlari nomini toping. 

55. Bolalar uchun yaratilgan musiqali ertak tomoshalari qaysilar. 

56. Atush qaysi xalq qо„shig„i? 

57. Sharq xalqlari cholg„u asboblaridan turdoshliklari? 

58. Tojik xalq mumtoz musiqasini belgilang? 

59.О„zbek xalq  mumtoz musiqasini toping? 

60. Sharqda “Musiqa”nazariyasiga birinchi asos  solgan  buyuk  alloma kim? 

61.Torli- urma cholg„ular guruxiga qaysi cholg„ular kiradi? 

62. Rubob, dutor cholg„u asboblari qaysi cholg„ular guruxiga kiradi? 

63. Quyidagi: Ovozi chiroyli xonandaning yoqimli ashulasi, “Muhabbat ahlining qalbini 

yondiridi, kuydiradi” misralarini qaysi alloma aytgan? 

64. “XX asr О„zbekiston musiqa madaniyati” mavzu  qaysi  sinfda va chorakda о„tiladi? 

65.Farobiy «Musiqa haqida katta kitob” asarida qaysi musiqa asboblarida kuy ijro etish 

qoidalarini yozgan? 

66. Musiqa haqida mulohazalar bildirgan Sharq   allomalari kimlar? 

67. Maktabda xor jamoasi tuzishda yosh xususiyatlariga qarab necha guruhga bо„linadi? 

68. “Rost” maqomi kim tomonidan nota yozuviga tushirilgan? 

69.  Horazmda halq qо„shiqlari ijrochilarini qanday atashadi ? 

60. 2- sinf   musiqa fanidan darslik muallifi kim? 

61. Ramazon marosim aytimlari nechanchi sinf va chorakda о„tiladi? 

62. X-asrda qaysi san‟at turi paydo bо„lgan 

63. Zamonaviy musiqa madaniyati darslarida musiqiy faoliyatlar turlariga nimalar 

kiradi? 

64. “Shashmaqom” mavzu qaysi sinfda va chorakda о„tiladi? 

65. Shashmaqom nechta maqomdan iborat? 

66. О„zbek musiqa merosining ikki qatlami qanday nomlanadi? 

67. Xorazm maqomlari  qaysi sinfda va chorakda о„tiladi? 

68. Tarje‟ kuyi qaysi maqomda uchramaydi? 

69.Gardun  kuyi qaysi maqomda uchramaydi? 


70. “Surhandaryo –Qashqadaryo dostonchilik ana‟analari” qaysi sinfda va chorakda  

о„tiladi? 

71. 5 sinf 1 chorakda nechta dars о„tiladi? 

72. “Buhoro va Samarqand musiqa uslubi” qaysi sinfda va chorakda о„tiladi? 

73. “Simfonik orkestr va uning torli kamonli cholg„ulari” qaysi sinfda va chorakda 

о„tiladi? 

74. Muxammas sо„zining ma‟nosi nimani bildiradi? 

75. “Simfonik orkestr zarbli cholg„ular guruhi” qaysi sinfda va chorakda о„tiladi? 

76. Saraxbor sо„zining ma‟nosi nimani bildiradi? 

77.  “Halq cholg„ulari orkestr va xor uchun О„zbekiston bastakorlar ijodining 

ahamiyati” qaysi sinfda va chorakda о„tiladi? 

78. Nasr sо„zining ma‟nosi nimani bildiradi? 

79. Ufar sо„zining ma‟nosi nimani bildiradi? 

80. “Oltin kuz” qо„shig„i A.Mansurov musiqasi, N.Narzullayev she‟ri qaysi sinfda va 

chorakda о„tiladi? 

81. “Musiqa”sо„zi qaysi iboraga ta‟lluqli? 

82. “Musiqa”sо„zining   lug„aviy ma‟nosi nima? 

83. “Musiqa”nazariyasiga sharqda birinchi bо„lib asos solgan  buyuk  alloma kim? 

84. Musiqada bir xil ovozda kuylash qanday nomlanadi?

 

85. О„zbek musiqali teatri qachon tashkil etildi ? 86. “Bastakorlar M.Ashrafi va S. Yudakov ijodidan” qaysi sinfda va chorakda о„tiladi? 

87. Ustoz doirachi  Usta  Olim Komilovning barmoq izlari qaysi davlat muzeyida 

saqlanadi? 

88. Birinchi operetta teatri qachon ochilgan ? 

89. “Layli va Majnun” asari  muallifi  kim? 

90. 1- sinf   musiqa fanidan darslik muallifi kim? 

91. N. A. Rimskiy -Korsakov asarlarini toping? 

92. 4 –sinf 1-chorak  о„tiladigan mavzularni toping? 

93. J.Verdi  asarlarini belgilang? 

94. “Zebo pari” atamasi nimani anglatadi? 95. Barcha bilimlarni nazariy birlashtiruvchi faoliyatga nima deyiladi? 

96. S. A. Yudakov 1959 yilda  yozilgan  birinchi о„zbek komediya operaning nomi 

nima? 

97. Xalqaro festivalga bag„ishlangan musiqaviy asar qaysi? 98. “Vatanginam” qо„shig„i muallifi kim? 

99. “Shalola” folklor – etnografik ansambli qaysi viloyatda tashkil etilgan? 100.  О„zbek musiqasi asrlar davomida qaysi an‟anada rivojlanib kelgan? 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling