1. Keyingi sonni toping: 7,11,19,31,47… Найдите следующее число: 7,11,19,31,47…


Download 213.71 Kb.
Sana16.06.2023
Hajmi213.71 Kb.
#1503772
Bog'liq
ishxona matem


Matematika 1-30:
1.Keyingi sonni toping: 7,11,19,31,47… Найдите следующее число: 7,11,19,31,47…
A)63 B)71 C)79 D)67
2. 26480 so‘mga 5 ta stol sotib olindi. Xuddi shunday narxda 8 ta stol qancha turadi? 5 столов купили за 26480 сумов. За сколько можно купить 8 столов по такой же цене?
A) 24638 B) 42368 C) 32368 D) 15638
3. 60 dan kichik tub sonlar nechta? Сколько простых чисел, меньше 60?
16 15 17 18
4. Hisoblang ? Решите 72⋅68–4900+1303=
A) 1298 B) 1299 C) 1307 D) 1303
5. Agar a*b=3a-2b bo‘lsa, (5*3)*1 ni toping Если a*b=3a-2b, то найдите (5*3)*1
A)32 B) 27 C) 31 D) 25
6. Agar a+b=8, b+c=3 bo‘lsa, 2а-2с+1 ni toping Если a+b=8, b+c=3 то найдите 2а-2с+1
A) 17 B) 11 C) 10 D) 9
7. 726=3 , 759=3 , 853=10 , 905=?
A)9 B) 5 C) 7 D) 4
8 . 480 tonna suvni 1 – nasos 6 soatda, 2 – nasos 3 soatda hayday oladi. Ikkala nasos birgalikda shu suvni necha soatda haydaydi? Первый насос прогоняет 480 тонн воды за 60 часов, а второй это же количество за 30 часа. За сколько часов они прогонят вместе это же количество воды?
A) 4 B) 5 C) 2 D) 1
9. 12⋅x-5+7⋅10-x=1010 tenglamani yeching. Решите уравнение
A) 150 B) 200 C) 250 D) 100
10. 900 – 4,2 =.....
A) 85.8 B) 4.5 C) 895.8 D) 4.8
11. Hisoblang / Решите

A) 4/7 B) 1 C) 4/21 D) 2
12. Tenglamani yeching. Решите уравнение 346–15+x=41+x⋅5 
A) 21,5 B) 72,5 C) 23,5 D) 19,5
13. 7801:79 qoldiqni toping .7801:79 найдите остаток
A) 59 B)37 C) 58 D) 61
14. Keyingi sonni toping: 2,3,5,7,11,13,… . Найдите следующее число?
A) 17 B) 15 C) 23 D) 19
15. To‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yi 10 dm, yuzi 80 . Perimetri shu to‘g‘ri to‘rtburchakning perimetriga teng kvadratning yuzini toping. Длина прямоугольника 10 дм, а площадь 80 дм2. Найдите площадь квадрата, периметр которого равен периметру данного прямоугольника.
A) 100 B) 49 C) 25 D) 64
16. 125 = 8 , 753 = 15 , 298 = 19, 549 = ?
A) 18 B) 9 C) 14 D) 17
17. Hisoblang: Решите: 20650:50 ⋅ 86 – 35010 =
A) 500 B) 580 C) 518 D) 508
18. Agar 2a-1=2123 bo‘lsa, (a:2–a:3):3 ifodaning qiymatini toping. Если
2a-1=2123, то найдите (a:2–a:3):3 ?
A) 58 B) 62 C) 59 D) 61
19. 4 soat 14 min – 2 soat 32 min =? / 4 час 14 мин – 2 час 32 мин =?
A) 1 soat 36 min / 1 час 36 мин B) 1 soat 7 min / 1 час 7 мин
C) 2 soat 27 min / 2 час 27 мин D) 1 soat 42 min / 1 час 42 мин
20. Ikki mashina qarama-qarshi yo‘nalishda 68 km/soat va 102 km/soat tezliklar bo‘yicha harakatlanmoqda. 3 soatdan keyin ular orasidagi masofa necha kilometrga teng bo‘ladi? Два автомобиля направились в противоположные стороны. Скорость первого равна 68 км/ч, а второго 102 км/ч. Каково будет расстояние между ними через 3 часа?
A) 600 B) 640 C) 510 D) 340
21. Sonlarni yozishda nechta raqam ishlatiladi.
A) cheksiz B) 9 ta C) 10 ta D) cheksiz +1
22. Sonning darajasi qaysi javobda tog`ri yozilgan? Cколько цифр
используется для записи чисел?
A) a*n B) a+n D) an E) a*a
23. Hisoblang / Решите 1+2-3-4+5+6-7-8+...-2020+2021+2022=
A) 2021 B) 2022 C) 2023 D) 0 E) 1
24. 3 ga bo’linadigan toq sonlar qatorini ko’rsating
A) 12, 18, 21 B) 9, 12, 15 C) 6,9,21 D) 9,15,21
25. 25 va 70 sonlarining EKUK : EKUB ni toping.
A) 50 B) 70 C) 100 D) 25
26. 1/2+1/4+1/8+1/2+1/4+1/8+........1/2+1/4+1/8 kasrlarni qo’shing
bu yerda 1/2+1/4+1/8 dan 40 ta bor
A) 35 B) 40 C) 25 D) 36
27. Abdullaning qadam uzunligi 78 sm, Salimaning qadami esa 65 sm. Qanday eng qisqa masofada ularning qadamlari ustma ust tushadi? Длина шага Абдуллы – 78 см, а шаг Салимы – 65 см. На каком кратчайшем расстоянии пересекаются их шаги?
A) 156 B) 390 C) 468 D) 546
28. Tenglamani yeching: ((8x+24):5):4+6=10 Решите уравнение 
A) x=8 B) x=7 C) x=6 D) x=9
29. Rasulda bir nechta yong'oq bor edi. Unga qaraganda G’anidagi yong’oqlar 12 ta ko‘p, Azizdagi yong’oqlar esa 5 ta kam. Uchala bolada Jami 79 ta yong’oq bo'lsa, har bir bolada nechtadan yong’oq bolgan?
A) 25, 37, 17 B) 24, 36, 19 C) 23, 35, 21 D) 26, 38, 21
30. 9 ta sonning o’rta arifmetik qiymati 34 ga teng. Dastlabki 4 tasaning o’rta arifmatigi 38 ga, oxirgi 4 saniki esa 35 ga teng. U holda o’rtadagi sonning qiymatini toping?
A) 10 B) 11 C) 13 D) 14
Logika 31-40:
31. Bir tomchi suvning massasini aniqlash uchun oldin stakanga 100 tomchi suv tomizildi va uning massasi tarozida tortilib 62 gramm ekani aniqlandi. Agar bo’sh stakanning massasi 55 gramm bo’lsa , bir tomchi suvning massasi qancha? (mg- “milligramm”. 1gr=1000 mg )
A) 72 B) 70 C) 550 D) 620
32. Olimpiadada 6 ta test berildi. Har bir to’g’ri belgilagan testi uchun 4 bal beriladi, xato belgilagani uchun 2 bal ayiriladi. Agar Abdulaziz 12 ball olgan bo’lsa, u nechta testni to’g’ri belgilagan?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
33. 6N8 soni 7 ga bo’linsa, N ni toping?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
34. Balandligi 10 m bo’lgan simyog’ochga shilliqurt ko’tarilayapti. Shilliqurt kunduzi 5 m ko’tarilsa, kechasi esa 4 m pastga tushadi. Necha kundan keyin shilliqurt simyog’ochning uchiga chiqadi?
A) 5 B) 6 C) 8 D) 9
35. Maktabning 20 nafar o’quvchisi va 4 nafar o’qituvchisi boshchiligida teatrga bormoqchilar.O’quvchilarning 8 tasi 15 yoshda, qolgani 16 yoshda. Quyidagi jadvalda teatrga kirish chiptasi narxlari keltirilgan.

Bu jamoa teatrga kirishi uchun kamida qancha pulga chipta sotib olishi kerak?
A) 525$ B) 530$ C) 545$ D) 550$
36. Men qaysi sonman?
1. Men ikki xonali juft sonman.
2. Men 6 ga ham, 7 ga ham karrali sonman.
3. Mening umumiy bo'luvchilarim soni 12 ta
A) 35 B) 42 C) 36 D) 84
37. Qaysi koordinatada (1, 2), (2, 4) va (3, 1) nuqtalari to'g'ri ko'rsatilgan?

38. Agar TODAY so'zi 29643 deb, FIRST so'zi 10578 deb kodlansa, u holda DAIRY so'zining kodini toping.
A) 64353 B) 64053 C) 64023 D) 64323
39. Diagrammada xonaning rejasi ko’rsatilgan . Qo’shni devorlar bir-biriga perpendikulyar. a, b harflari xonaning o’lchamlarini (uzunliklarini) ifodalaydi. Xonaning yuzi qancha?

40. 𝑚 va 𝑛 o’rnida tushirib qoldirilgan qiymatlarni toping.A) 7 va 8 B) 8 va 9 C) 8 va 8 D) 7 va 9
Tanqidiy fikrlash: 41-50
41-42 o’zaro bog’langan savollar:
41. Universitetni yaxshi o’qishga ko’zi yetmagan talabalar universitetni tashlashadi va ishlashni boshlashadi. Lekin o’tgan yilda Xonqa shahrida universitetni tashlab ketuvchilar keskin kamaydi. Bu o’zgarish ikki yil oldin boshlangan tushuntirishishlarni samarasi deb qaralmoqada. Quyidagilardan qaysi biri bu fikrni xatoligini ko’rsatadi.
A) Shaharda inqiroz kuzatildi va bu ishsizlikni keskin oshirdi.
B) universitetni tashlaydigan talabalar kayfiyati avvalariham juda past bo’lgan.
C) O’tgan yildagidek, universitetni bitiruchilari tashlab ketganlardan ko’p edi.
D) universitetni bitiruvchilarga ish topishda ko’maklashadigan markaz ochishdi.
42. Quyidagi fikrlardan qaysi biri xulosani asoslashga yordam beradi?
A) Shaharda ishlar soni keskin kamaymadi.
B) Boshqa tumandagi universitetni bu loyiha joriy qilinmadi va universitetni tashlashda hech qanday farq bo'lmadi.
C) Ota–onalarni o’quvchilar bilan ishlashi ko’paydi.
D) universitetni byujeti oshirildi.
43. Ko’pchilik depressiyaga qarshi dorilar vazn ortishiga olib keladi. Garchi maxsus parhez ortiqcha vaznning oldini olishi mumkin bo’lsa ham, depressiyaga qarshi bunday dorilarni istemol qilish ba’zi vazn ortishi sodir bo’ladi va buni oldini olishni hech iloji yo’q. Bu ma’lumotlar quyidagi qaysi gapni keskin qo’llab quvvatlaydi?
A) Doktor semiz bemorlarga depressiyaga qarshi dori ichishni maslahat bermasligi kerak.
B) Ozishni istagan insonlar doktordan depressiyaga qarshi dori so’ramasligi kerak.
C) Depressiyaga qarshi dori ichadigan bemorlarning kamida bir nechtasi ortiqcha vazn to’plashadi.
D) Depressiyaga qarshi dori ichib semirgan bemorlar parhez tutmagan bo’ladi.
44. Olimlar haydovchilarga mashinalarni 70 km/soat tezlikdan oshirmaslikni tavsiya qiladilar.
Quyidagilardan qaysi biri olimlarning fikrini kuchaytiradi?
A) Mashinalarning tezligi ularning ishlab chiqarilgan yiliga bog'liq bo'lishi kerak.
B) 70 km/soatdan tez yura oladigan mashinalaming narxi boshqalariga nisbatan qimmatroq.
C) Tezlikni oshirgan haydovchilarga ko'pincha jarimalar yoziladi.
D) Ko'pchilik avtohalokatlar mashinasini 70 km/soat tezlikdan oshirgan haydovchilar orasida kuzatiladi.
45. Universitet rektori: «Bu yil universitetimizni tugatayotgan quvchilarning deyarli barchasi ish bilan ta'minlanishi aniq. Chunki ular muhandislik diplomiga egalar».Quyidagilardan qaysi biri rektorning fikrini kuchaytiradi?
A) Universitet xodimlarining 80% dan ko'prog'ini chet ellik mutaxassislar tashkil qiladi
B) Shaharda yangi ochilayotgan zavod yangi bitiruvchi muhandislarni ishga qabul qilganda ham muhandislar yetishmayotganligini e'lon qildi.
C) Muhandislik yo'nalishini bitirgan talabalar boshqa yo'nalishni bitirgan talabalarga qaraganda ko'proq amaliy bilimlarga ega bo'ladilar.
D) O'tgan yili universitetdagi muhandislik yo'nalishini tamomlagan talabalarning barchasi muammosiz ishga qabul qilindilar.
46. Bog'bon: «Bahorfasli, umuman olganda, issiq kelgan bo'lsa ham, afsuski, bu yil hech kim o'rik mevasini yeya olmaydi».Quyidagilardan qaysi biri bog'bonning fikrini asoslaydi?
A) Bahor oyining boshida qattiq sovuq bo'lganligi tufayli barcha mevalarningguli to'kilib, meva bera olmaydigan bo'lib qolgan.
B) Bu yil o'rik mevasining narxi o'tgan yildagiga garaganda 3 barobar qimmatroq bo'ladi.
C) O'rik mevasini iste'mol qilgan insonlarda ko'plab kasalliklarning oldi olingan bo'ladi.
D) Bahor fasli davomida kamroq yomg'ir yog'ganligi uchun mevalarni sug'orishda biroz muammolaryuzaga keldi.
47. Shartnoma shartlariga ko'ra qazish ishlari davomida topilgan barcha oltin metallar A kompaniyaga tegishli bo'lishi, boshqa har qanday metall B kompaniyaga tegishli bo'lishi belgilab olindi. Oazish ishlari tugaganidan keyin shu ma'lum bo'ldiki, A kompaniya hech narsa qo'lga kiritmagan. Quyidagi gaplardan qaysi biri yuqoridagi filrni asoslaydi?
A) A va B kompaniyalar o' tasida tez-tez kelishmovchilik chiqib turadi.
B) Qazish ishlari olib borilgan hudud faqatgina bronza va kumush metallariga boy edi.
C) Qazish ishlariga B kompaniya A kompaniyaga qaraganda kamida 10 barobar ko'proq mablag' sarflagan.
D) Qazish ishlari olib borilgan hudud harbiylar tomonidan juda qattiq nazoratga olingan edi.
48. Tadbirkorlar o'zlari ishlab chiqargan mahsulotlarni ichki bozordan ko'ra chet elga eksport qilishni afzal ko'radilar. Chunki shunday qilinsa, yillik sof daromad yuqoriroq bo 'lar ekan. Quyidagilardan qaysi biri tadbirkorlarning fikrini asoslaydi?
A) Chet elga mahsulot sotishni xohlagan inson bojxonada juda ko'p muammolarga duch keladi.
B) Chet ellik xaridorlar bir xil mahsulotga mahalliy aholidan ko'proq pul to'laydi.
C) Oxirgi 5 yilda chet elga mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonalarning soni 3 barobarga ko'paydi.
D) Tadbirkor mahsulotini chet elga eksport qilishdan oldin maxsus ruxsatnomaga ega bo'lishi kerak.
49. Talim sohasidagi mutaxassisning fikriga ko'ra, bolalarga yoshligidan pul bilan qanday muomala gilishni, uni sarflashni,tejashni o'rgatadigan o'quv dasturlarini o'guv rejasiga kiritish boshqa fanlar kabi muhim fan sifatida qarash lozim.
Quyidagi gaplarning gaysi biri ta'lim mutaxassisining fikriga qo' shilishimizga asos bo'la oladi?
A) Ba'zi o'quvchilarning ota-onalari boshqalariga nisbatan farzandiga ko'proq pul berib yuboradi.
B) Ta'lim sohasidagi har qanday mutaxassis pul bilan muomala qilish darslarini o'ta oladi.
C) Pul bilan to'g'ri muomala qilishni bilgan bolalar hayotda boshqalarga nisbatan ko'proq to' g'ri qarorlar qabul qiladilar.
D) Pul bilan muomala qilish darslarida qatnashgan o'quvchilar ota-onalaridan juda ko'p pul so'raydigan bo' ladilar.
50. Afifa va Zaynab zamonaviy sanʼat galereyasidagi eksponatlarni tamosha qilayaptilar. Ularning diqqatini qush tuxumi ustida ingichka ipga osilgan gʻisht boʻlagi tortdi. Bu eksponat Afifaga yoqdi, lekin Zaynab “Bu narsani sanʼat galereyasida turgani uchungina “sanʼat” deb atash oʻrinli emas. Gʻishtni ipga osish hammaning ham qoʻlidan keladi. Bu hech qanday mahorat talab qilmaydi” – dedi. Zaynabning fikri toʻgʻri boʻlishi uchun quyidagi berilganlardan qaysinisi toʻgʻri boʻlishi kerak?
A) Bir sanʼat turini baʼzilar yoqtiradi, baʼzilar yoqtirmasligi mumkin.
B) Mahorat talab qiladigan hamma narsa sanʼat
C) Hamma sanʼat asari yarata oladi
D) Biror narsa sanʼat asari boʻlishi uchun uni yaratish mahorat talab qilishi kerak
Download 213.71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling