1 Mavzu Tasodifiy hodisalar ustida amallar. Ehtimollikning klassik ta‟rifi


Download 1.44 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/11
Sana10.01.2019
Hajmi1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2-ta`rif:  Diskret  tasodifiy  miqdor  deb  mumkin  bo`lgan  qiymatlari  chekli 

yoki cheksiz sonli ketma-ketliklardan iborat miqdorga aytiladi.   3-ta`rif:  X    diskret  tasodifiy  miqdorning  mumkin  bo`lgan  qiymatlari  bilan 

ularning ehtimolliklari orasidagi bog`lanish tasodifiy  miqdorning  taqsimot qonuni 

deyiladi.   

Diskret tasodifiy miqdorlar ustida amallar. 

1.  Tasodifiy  miqdorning  funksiyasi.  X  taqsimot  qonuni  ma`lum  bo`lgan 

tasodifiy miqdor bo`lsin: 

1

2

12

:

...:

...


n

n

X

x x

x

P

p

p

p

 

( )y

f x

    esa  bu  miqdorning  barcha  mumkin  bo`lgan  qiymatlari  yotadigan sohada  aniqlangan  monoton  funksiya  bo`lsin.  U  holda 

( )


Y

f x

  yangi  diskret miqdor  bo`ladi,  uning  mumkin  bo`lgan  qiymatlari 

1

2( ), ( ),...

f x

f x

  bo`lib,  shu  bilan 

birga  Y    tasodifiy  miqdorning 

( )


i

f x

qiymatni  qabul  qiladigan  ehtimolligi  

tasodifiy  miqdorning 

i

x

  qiymatni  qabul  qiladigan  ehtimolligiga  teng.  Shunday 

qilib,  

( )


Y

f x

 tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni bunday bo`ladi:  1

2

12

:

( )(

) ...


(

)

:...

n

n

Y

f x

f x

f x

P

p

p

p

    (1) 


1-masala. Agar tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni  

:

1

01

3

:0,15 0, 25 0, 2 0, 4

X

P

 bo`lsa, Y=3X tasodifiy miqdorning taqsimot qonunini toping.  

 

Yechilishi: (1) formulaga asosan quyidagiga teng: :

3

03

9

:0,15 0, 25 0, 2 0, 4

Y

P

 Agar 

( )


y

f x

 monoton funksiya bo`lsa, u holda u ning turli qiymatlarida bir  xil  qiymatlar  qabul  qilishi  mumkin.  Bu  holda  oldin  (1)  ko`rinishidagi 

yordamchi  jadval  tuzib  olinadi,  keyin  esa    Y    tasodifiy  miqdorning  bir  xil 

qiymatlari ustunlari birlashtiriladi, bunda mos ehtimolliklar qo`shiladi.  

2-masala. Agar tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni  

:

32

1

3:

0, 2 0,1 0, 4 0,3X

P 

bo`lsa, 


2

X

Y

 tasodifiy miqdorning taqsimot qonunini toping.   

Yechilishi: 

2

X

Y

uchun yordamchi jadval bunday bo`ladi: :

9

41

9

:0, 2 0,1 0, 4 0,3

Y

P

 

Demak,   :

1

49

Y

 

              :

0, 4 0,1 0,5P

 

2.  Ikkita  tasodifiy  miqdorning  yig`indisi  va  ko`paytmasi.  Ushbu  ikkita 

tasodifiy miqdor berilgan bo`lsin: 

1

21

2

:...

:

...n

n

X

x x

x

P

p

p

p

     va    

1

2

12

:

...:

...


n

n

Y

y y

y

Q

q q

q

 

1-ta`rif.  X  va Y

  tasodifiy  miqdorning  yig`indisi  deb, 

i j

i

i

z

x

y

 


 

ko`rinishdagi qiymatlarni 

(

,

)ij

i

j

P

P X

x Y

y ehtimollik bilan qabul qilinadigan 

tasodifiy miqdorga aytiladi.  

Bunda 


(

,

)ij

i

j

P

P X

x Y

y  ifoda  X  miqdor i

xY  miqdor  esa 

j

y

qiymatni 

qabul  qilish  ehtimolligini,  yoki  boshqacha  aytganda, 

i

X

x

  va j

Y

y

 hodisalarning birgalikda ro`y berish ehtimolligini ifodalaydi.  

Shunday  qilib,  agar  barcha  mumkin  bo`lgan  qiymatlar  turlicha  bo`lsa,  u 

holda 

Z

X

Y

 


 tasodifiy miqdor ushbu ko`rinishdagi taqsimotga ega bo`ladi:  

1

11

2

21

1

32

2

1112

21

1322

:

...:

...


Z

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

P

P

P

P

P

P

   

(2). 


Agar  bir  xil  qiymatli  yig`indilar  bor  bo`lsa,  u  holda  (2)  ko`rinishdagi 

yordamchi  jadval  tuzib  olinadi  va  bir  qiymatli  ustunlar  mos  ehtimolliklarni 

qo`shish bilan birlashtiriladi.  

Tasodifiy miqdorlarning ko`paytmasi qo`shishga o`xshash aniqlanadi, biroq 

bunda (2) jadvalning yuqori satrida yig`indilar o`rnida mos ko`paytmalar turadi.  

2-ta`rif. Agar va 

Y

  tasodifiy miqdorlar uchun istalgan 

i

X

x

 va j

Y

y

 hodisalar  jufti  bog`liqmas  bo`lsa,  u  holda  X  va 

Y

  bog`liqmas  tasodifiy  miqdorlar 

deb ataladi.  3-masala. 

Z

X

Y

 


  va 

Z

X Y

 


  tasodifiy  miqdorlarning  taqsimot 

qonunlarini tuzing. va  U  tasodifiy miqdorlarning taqsimot qonuni quyidagicha:  

:

11

:

0, 40, 6

X

P

    

:

12

3

:0,5

0,3


0, 2

Y

Q

 

Yechilishi: 1) Yig`indi uchun yordamchi jadval tuzamiz: 

:

1 1


1 2

1 3


1 1

1 2


1 3

:

0, 4 0,50, 4 0,3

0, 4 0, 2 0, 6 0,5 0, 6 0,3

0, 6 0, 2

Z

P

 


 

 
 

Bir  xil  qiymatli  yig`indilar  turgan  ustunlarni  birlashtirib,  ulardagi 

ehtimolliklarni qo`shib, ushbu taqsimot qonunini hosil qilinadi: 

:

01

2

34

:

0, 20,12 0,38 0,18 0,12

Z

P

 

0, 2 0,12 0,38 0,18 0,12 12) 

Z

X Y

 


 ko`paytmani taqsimot qonunini hosil qilamiz:  

:

1 11 2

1 3


1 1

1 2


1 3

:

0, 4 0,50, 4 0,3

0, 4 0, 2 0, 6 0,5 0, 6 0,3

0, 6 0, 2

Z

P

 


 

 
 

Bir xil qiymatli ko`paytmalar turgan ustunlarni birlashtirib, unga mos 

  ehtimolliklarni qo`shib, quyidagini hosil qilamiz: 

:

32

1

12

3

:0, 08

0,12 0, 2

0,3

0,18


0,12

Z

P 

0, 08 0,12 0, 2 0,3 0,18 0,12 1 

       

 

 

3-ilova 

 

Agar  to`plam sifatida (

, )


x



 oraliqni olsak, bu holda biz haqiqiy o`qda aniqlangan 

( )


(

, )


: ( )

F x

P

x

P

x

P

x    funksiyaga  ega bo`lamiz. 

2-ta`rif

( )


F x

  funksiya   tasodifiy  miqdorning  taqsimot  funksiyasi 

deyiladi. 

Kelgusida,  agar    tushunmovchiliklar  keltirib  chiqarmasa,   

 

F x

  ni  

F x

 

kabi yozamiz. Quyida  ko`rish  mumkinki,  tasodifiy  miqdorning  taqsimot  funksiyasi  uning 

taqsimotini  to`laligicha  aniqlaydi  va  shu  sababli  taqsimot  o`rniga  ko`p  hollarda 

taqsimot funksiyasi ishlatiladi. 

1-misol

  tasodifiy  miqdor  1  va  0  qiymatlarni  mos  ravishda    p    va  q ehtimolliklar  bilan  qabul  qilsin  (p+q=1),  ya`ni 1

p

P  va 


0q

P.  Bu 


holda uning taqsimot funksiyasi 

0, agar


0,

( )


(

)

,agar

0

1,1,

agar


1

х

F x

P

x

q

x

х

 

 


bo`ladi. 

2-misol

Agar 


 

tasodifiy miqdor 

0, 1, 2, ..., n

 

qiymatlarni 

1

, 01, 0

n k

k

k

n

P

k

C p

p

p

k

n

 

 


  ehtimolliklar  bilan  qabul  qilsa,  bu 

tasodifiy  miqdor binomial  qonun bo`yicha  taqsimlangan  deyiladi.  Uning taqsimot 

funksiyasi 

 


0,agar

0,

1, agar

0

,1,

agar


n k

k

k

n

k x

x

F x

C p

p

x

n

x

n  

bo`ladi.  Ushbu  taqsimot  bilan  boq`liq  ba`zi  masalalarga  III  bobda  to`liqroq 

to`xtalib o`tamiz. 

3-misol. Agar 

 tasodifiy miqdor 0, 1, 2, ...

  qiymatlarni  ,0,

0,1, 2,...

!

k

P

k

e

k

k 

ehtimolliklar bilan qabul qilsa, uni Puasson qonuni bo`yicha taqsimlangan tasodifiy miqdor deyiladi.Uning taqsimot funksiyasi quyidagicha aniqlanadi: 

0,

agar0,

( )


,

agar


0.

!

kk x

x

F x

e

x

k

  

 

  

    


 

 

  

 

  

 

  

4.1-


ilova 

Masalarni yeching 

 tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi berilgan: 0,

2,

0,3,2

3,

( )0,5,

3

4,1 ,

4.

agar xagar

x

F x

agar

x

agar

x 


 


  31 hodisaning ehtimolligini toping. Javob:__1)'>Javob: 

(1

3)

0,5P

                                                 

 

                       5- ilova 

x

 lar uchun ( )

( )


x

F x

f u du

 ko`rinishiga  ekvivalent  ekanligini  aniqlash  qiyin  emas.  Bunday  xossaga  ega 

bo`lgan taqsimot funksiyasi absolyut uzluksiz deb ataladi.  

 

f(x) funksiya yuqoridagi tengliklardan aniqlanadi va taqsimot zichligi 

(zichlik funksiyasi) deb ataladi. Bu funksiya uchun 

( )

( )


dF x

f x

dx

 tenglik o`rinli 

 

        5.1-ilova 

Masalalarni yeching va turlariga ajrating 

1. Biror mergan uchun bitta o`q uzishda nishonga tegishi ehtimolligi 0,8 ga 

teng  va  o`q  uzish  tartibiga  bog`liq  emas.  5  marta  o`q  uzilganida  nishonga  rosa  2 

marta tegish ehtimolligini toping.  Javob: 0,0512.                                                                 

2.  Tajriba  3  ta  o`yin  kubigini  tashlashdan  iborat  bo`lsin.  5  ta  bog`liqsiz 

tajribada 2 marta 3 ta bir raqami tushish ehtimolligini toping. Javob: 0,00021137. 

3.  Zavod  omborga  5000  ta  sifatli  buyumlar  yubordi.  Har  bir  buyumning 

yo`lda shikastlanish ehtimolligi 0,0002 ga teng. 5000 ta buyum ichidan yo`lda 

A) rosa 3 tasi shikastlanishi ehtimoliligini; 

B) 3 tadan ko`p bo`lmagani shikastlanishi ehtimolligini; 

C) 3 tadan ko`pi shikastlanish ehtimolligini toping. 

Javob: A) 0,06313; B) 0, 981; C) 0,019. 

4. Do`kon 1000 shisha ma`danli suv oldi. Tashib keltirishda 1 ta shishaning 

sinib qolishi ehtimolligini 0,003 ga teng. Do`konga keltirilgan shisha idishlarning: 

A) rosa 2 tasi; 

B) 2 tadan kami; 

C) 2 tadan ko`pi;  

D) hech bo`lmaganda bittasi singan bo`lishi ehtimolligini toping. 

Javob: A) 0,224; B) 0,1992; C) 0,5768; D) 0,95. 

5. Uzunligi 15 sm bo`lgan AB kesma C nuqta bilan 2:1 nisbatda bo`lingan. 

Bu  kesmaga  tavakkaliga  4  ta  nuqta  tashlanadi.  Ulardan  ikkitasi  C  nuqtada 

chaproqqa,  ikkitasi  o`ngroqqa  tushishi  ehtimolligini  toping    (nuqtaning  kesmaga 

tushish  ehtimolligi  kesma  uzunligiga  proporsional  va  uning  joylashishiga  bog`liq 

emas deb faraz qilinadi).  

Javob: 8/27. 

6.  Ishchi  ayol  300  ta  urchuqqa  xizmat  ko`rsatadi. 

  vaqt  oralig`ida  har  bir urchuqda  yigirilayotgan  ipning  uzilish  ehtimolligi  0,005  ga  teng.  Uzilishlarning 

eng katta ehtimollik sonini va bu sonning ehtimolligini toping. Javob: 0,2. 

7.  Ayrim  o`q  uzishda  o`qning  nishonga  tegish  ehtimolligi  0,63  ga  teng. 

Nishonga  kamida  10  ta o`qni  0,9 ga  teng  ehtimollik bilan  tekkizish uchun nechta 

o`q o`zish kerak bo`ladi.  Javob: 

20

n8. t vaqt ichida bitta kondensatorning ishdan chiqishi ehtimolligi 0,2 ga teng. t  vaqt ichida 100 ta bir-biriga bog`liqsiz ishlovchi kondensatordan: 

A) kamida 20 tasi ishdan chiqishi; 

B) 28 tadan kami ishdan chiqishi; 

C) 14 tadan 28 tagachasining ishdan chiqish ehtimolligini toping.  

Javob: A) 0,55; B) 0,98; C) 0,9. 

9)  tasodifiy miqdorning taqsimot funksiyasi berilgan: 2

0,

0,( )

,

01,

1 ,


1.

agar

x

F x

x

agar

x

agar

x 

 

4 ta bog`liq bo`lmagan tajriba natijasida  uzluksiz tasodifiy miqdor rosa 3 

marta (0,25;0,75) oraliqqa tegishli qiymat qabul qilishi ehtimolligini toping.  

                                                             Javob: 

4

(3)


0,25

Р

  

 

6- ilova   

1.  X  diskret  tasodifiy  miqdorning    taqsimot  qonuni  berilgan:  

:

21

0

12

:

0,10, 2

0,3


0,3

0,1


X

P 

Y

 tasodifiy miqdorning taqsimot qonunini toping: 

1) 

1

2

XY

 

2) 1

2

X

Y

 

3) 2

x

Y

 Javob:  1)  

5

31

1

30,1

0, 2


0,3

0,3


0,1 

2.  Tanga  uch  marta  tashlandi.  X-  gerbli  tomoni  bilan  tushishlar  soni, Y

raqamli  tomoni  bilan  tushishlar  soni. Z

X

Y

 


  tasodifiy  miqdorning  taqsimot 

qonunini tuzing.  Javob:  

:

01

2

34

5

61

6

1520

15

61

:

6464

64

6464

64

64X

P

 

             3.  Ikkita  bog`liq  bo`lmagan  X  va   Y

  tasodifiy  miqdorlarning    taqsimot 

qonuni berilgan:  

 

:

10

1

:0, 2

0,5


0,3

X

P

    

:

01

2

3:

0, 2


0, 4

0,3


0,1

Y

P

 

1) 


Z

X

Y

 


 

2) 


Z

X Y

 


 

Javob:  1)  

:

32

1

01

2

:0, 01

0, 05


0,35

0, 27


0, 22

0,1


Z

P 

                2) 

:

2

10

1

2:

0, 06


0,12

0, 69


0,12

0, 01


Z

P Download 1.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling