1. Mehnat predmetlari tarkibi, mazmuni va tahlili


Download 18 Kb.
Sana26.01.2023
Hajmi18 Kb.
#1128141
Bog'liq
Variant


Variant-21
1. Mehnat predmetlari tarkibi, mazmuni va tahlili.
Mehnat predmeti - kishi meh nati sarflanadigan obʼyekt. Shaxsiy va ishlab chiqarish isteʼmoliga yaroqli shaklga keltirish uchun predmetlar qayta ishlanadi. Mas, kalava tayyorlashda paxta, kanop, jun yoki gazlama toʻqishda kalava, temir tayyorlashda temir rudasi, mashinalar tayyorlashda temir Mehnat predmeti hisoblanadi (qarang Ishlab chiqarish vositalari). Mehnatni tashkil etish atamasidan ayrim korxonaga tatbiqan foydalanilganda uni keng va tor ma’noda talqin etish mumkin. Keng ma’noda mehnat, ishlab chiqarish va boshqarishni tashkil etish bilan bog‘liq masalalarning barchasini anglatadi. Mazkur tushunchani shunday talqin qilish tarafdorlari korxonada mehnat faoliyatini tashkil etishga uni yaxlit bir butun deb yondashadilar. Boshqa mualliflarning fikricha, «mehnatni tashkil etish» tushunchasining mazmunini bunday anglash tegishli hodisaning ijtimoiy ahamiyati nuqtai nazaridan to‘g‘ri bo‘lsa-da, korxonalarda ishlab chiqarish jarayonida jonli mehnatning mavjudligi uchun uni to‘liq va atroflicha o‘rganishni qiyinlashtiradi.
2. Mahsulot (ish, xizmat)larning xarajat sig‘imini tahlili.
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishni boshqarish jarayonida iqtisodiy dastaklardan kеng ko`lamda foydalaniladi. Bulargafoyda, baho rеntabеllik ko`rsatkichlari, soliq, krеdit, foiz kabilar kiradi. Ularni ichida foyda korxonaning moliyaviy-xo`jalik faoliyatini ifodalovchi eng muhim mеzondir.Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishni boshqarish jarayonida iqtisodiy dastaklardan kеng ko`lamda foydalaniladi. Bularga foyda, baho rеntabеllik ko`rsatkichlari, soliq, krеdit, foiz kabilar kiradi. Ularni ichida foyda korxonaning moliyaviy-xo`jalik faoliyatini ifodalovchi eng muhim mеzondir.Moliyaviy natija-korxona faoliyatining foyda summasi va rеntabеllik darajasida ifodalanadigan yakunidir.
Moliyaviy natija-korxona faoliyatining foyda summasi va rеntabеllik darajasida ifodalanadigan yakunidir.Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarning xo`jalik va moliyaviy faoliyatini bеlgilovchi asosiy mеzon - sof foyda hisoblanadi. Sof foyda miqdorini aniqlash uchun quyidagi oraliq foyda ko`rsatkichlarini aniqlash kеrak
1.Yalpi foyda = Sof tushum – sotilgan mahsulotning ishlab chiqarish tannarxi.
2.Asosiy ishlab chiqarish faoliyatidan kеlgan foyda = yalpi foyda - davr xarajatlari ± asosiy faoliyatdan olingan boshqa daromad (xarajat).
3.Umumxo`jalik faoliyatidan olingan foyda = asosiy faoliyatdan olingan foyda + olingan dividеndlar + boshqa olingan dividеndlar ± olingan va bеrilgan qarzlar bo`yicha foizlar ± boshqa olingan va to`langan foizlar ± valyuta kursi farqi ± moliyaviy faoliyat bo`yicha boshqa daromad (xarajat).
4.Soliq to`lagunga qadar foyda = umum xo`jalik faoliyatidan kеlgan foyda ± favquloddagi foyda (zarar).
5.Sof foyda (zarar) = soliq to`lagunga qadar foyda - foydadan soliq boshqa soliqlar va ajratmalar.
3. Jadval ma’lumotlari asosida ishlab chiqarish dinamikasini tahlil qiling hamda xulosa yozing.

Yil

Joriy narxlarda mahsulot ishlab chiqarish hajmi, ming so‘m

Narx indeksi

Bazis yildagi narxlarda mahsulot ishlab chiqarish hajmi, mingso‘m

Ishlab chiqarishning o‘sish sur’ati, %

Bazis

zanjirli

2016

200 000

1

200 000

100

100

2017

215 000

1,300004837

165384

82,692

82,692

2018

220 000

1,755001755

125356

75,7969332

75,7969332

2019

339150

1,619998854

209352

104,676

167,005967

2020

336006

1,32

254550

127,275

121,589476


Xulosa
2016-yil narxlar indexsi o’zgarmagan 2017-yil narq indeksi 1.3 koefitsentga oʻsib 215000 ming so’mni 2018-yil 1.75 koefitsentgaoshgan va 220 000 ming so’mni, 2019-yil 1.61 koefitsentga oshgan 339 150 ming somni tashkil etgan, 2020-yil esa 1.32 koefitsentga oshib 336 006 ,ming so;mni tashkil etgan.bazis yili esa bu ko’rsatkichlar 2016-yilda 200 000 ming so’mni,2017-yyileda 165 384 ming so’mni, 2018-yil 125 356 ming so’mni, 2019-yilda 209 352 ming so’mni, 2020-yila esa 254 550 ming so’mni tashkil etganini ko’rishimiz mumkin.
Download 18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling