1 Modda xossalarini yozing? 2 Tarkibning doimiylik qonunini izohlang?


Download 15.72 Kb.
Sana10.11.2021
Hajmi15.72 Kb.
#172797
Bog'liq
4-nazorat ishi


1)Modda xossalarini yozing?

2)Tarkibning doimiylik qonunini izohlang?

3)Birikish reaksiyasi nima va misollar bilan tushuntirib bering?

4)kremniyning absolyut massasini toping?

5)Kislorod haqida ma'lumot bering?

1)Moddaning fizik xossalari nima misollar keltiring?

2)Massaning saqlanish qonunini ta‘riflang?

3)Almashinish reaksiyasi haqida va misollar keltiring?

4)0.2 mol natriyning massasini toping?

5)Kislorod qanday sohada ishlatiladi?

1)Moddalarning kimyoviy xossalari nima va misollar bilan tushuntirib bering?

2) Avagadro qonunini ta‘riflang?

3)Parchalanish reaksiyasi haqida yozing va misollar keltiring?

4)Kislorod qanday fizik xossalariga ega?

5)0.25 mol suvda nechta atom bor?

1)Allotropiya hodisasini izohlang va misollar keltiring?

2)Geterogen aralashmasini ajratish usullarini yozing?

3)O‘rin olish reaksiyasini yozing va misollar bilan isbotlang?

4)0.45 mol H2SO4 da nechta element bor?

5)Kislorodning kimyoviy xossalari haqida yozing?

1)Diffuziya hodisasini ta‘riflang va misollar keltiring?

2)gomogen aralashmani ajratish usullarini yozing?

3)Birikish va o‘rin olish reaksiyalarini yozib,misollar keltiring?

4)7.2gr suvdagi vodorod atomlarini toping?

5)Kislorodning olinish usullari haqida ma'lumot bering?

1)Suyuq moddalarni ta‘riflang va misollar keltiring?

2)Oddiy moddalar deb nimaga aytiladi va misollar keltiring?

3) Parchalanish va birikish reaksiyalarini yozib,misollar bilan isbotlang?

4)Ozon haqida ma'lumot bering?

5)0.4 mol H2 massasini toping?

1)Qattiq moddalarni izohlang va misollar keltiring?

2)Murakkab modda qoidasini ayting va misollar keltiring?

3) O‘rin olish va birikish reaksiyalari deb nimaga aytiladi va misollar keltiring?

4)0.35 mol moddaning Avagadro doimiysi nechiga teng?

5)Ozonning ishlatilish sohalarini yozing?

1)Gaz moddalarni ta‘riflang va misollar keltiring?

2)Analiz va sintez jarayonlarini tushuntiring?

3)Almashinish va o‘rin olish reaksiyalarini yozib,misollar bilan isbotlang?

4)Kislorodning tabiatda aylanishi haqida fikr bildiring?

5)0.18 mol O2 ning massasini toping?

1)Kimyoviy reaksiyalar sodir bo‘lishi uchun qanday jarayonlarni amalga oshirish kerak?

2)Miqdor va sifat analiz haqida ma'lumot bering?

3)Parchalanish va almashinish reaksiyalarini yozib,misollar bilan isbotlangan?

4)0.75 mol H2ning massasini toping?

5)Havo haqida ma'lumot bering?

1)Valentlik nima va o‘zgarmas bir valentli moddalarni keltiring?

2)Sof modda nima va misollar keltiring?

3) Parchalanish va o‘rin olish reaksiyalarini yozib,misollar keltiring?

4) Kislorod qanday biologik ahamiyatga ega?

5)0.85 mol K ning massasini hisoblang?

1)O‘zgarmas 2 ca 3 valentli elemetlarni yozing?

2)Aralashma nima va misollar bilan isbotlang?

3)Parchalanish,birikish,o‘rin olish reaksiyasilarini yozib,misollar bilan isbotlang?

4)0.65 mol Ca ning massasini yozing?

5)Katalizator nima va misollar bilan isbotlang?

1)Nisbiy va absolyut massasi haqida ma'lumot bering va misollar bilan isbotlang?

2)Moddalarning agregat holati haqida yozing?

3)Moddalar qanday kimyoviy reaksiyalarga kirishadi va misollar keltiring?4)Gomogen aralashmalarni qanday yo‘llar bilan ajratamiz?

5)0.85 mol He ning massasini hisoblang?
Download 15.72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling