1 Pochodne imidazolu pilokarpina inn


Download 166.06 Kb.
Pdf просмотр
Sana25.07.2017
Hajmi166.06 Kb.

1

O

OH

5

C2

CO

2H

SOCl


2

O

OH

5

C2

C(O)Cl


O

O

H5

C

2(1) CH

2

N2

(2) C


2

H

5OH

1

2

3

O

OC2

H

54

(1) H


+

; (2) SOCl

2

(1) CH


2

N

2; (2) HCl

O

OH

5

C2

O

ClN-K

O

O(1)

; (2) H


+

5

O

OH

5

C2

O

Cl6

O

OH

5

C2

O

NH2

N

NH

O

C2

H

5O

SH

[O]CH

3

IN

N

RO

C

2H

5

O7

KNCS/H


+

8, R = H

Pilokarpina

, R = CH

3

1.1. Pochodne imidazolu - pilokarpina (INN, pilocarpine)

Alkaloid stosowany w 

okulistyce do leczenia jaskry 

(obniża ciśnienie śródgałkowe) 

oraz jako odtrutka przy 

zatruciach atropiną.

WYKŁAD 8

1. Układy pięcioczłonowe z dwoma heteroatomami

Ber. 1933, 66, 1187.

Ber. 1933, 66, 1536.

Ber. 1935, 68, 850.

2

1.1.1.  Wyjaśnienie przebiegu wybranych etapów 

1.1.1.A. Synteza Arndta-Eisterta (1935, Wrocław)

Wydłużanie kwasów karboksylowych o CH

2

.

 

H

2

O

R

OHO

R

ClO (1)

CH

2

N

2NH

3

R

CH

C O


CH

2

OH

O

RCH

2

OR'

O

RCH

2

NH

2

O

RCH

2

NHR'

O

RR'OH

R'NH

2

keten

(2) Ag


2

O

nukleofilDiazometan, struktury rezonansowe

H

3C N N

H

2C N N

Powstawanie ketenu

R

ClO

H

2C N N

R

ClO

N N


- Cl

R

CO

N N


H

H H


2

C N N


- CH

3

-N2

- N


2

Ag

2O

O C C


H

R

ketendiazoketon

R

HCO

N N


R

C

ON N

- N


2

3

O

OC

2

H5

C

67

K-

NCS/H

+

NN

H

OC

2

H5

O

SHO

NH

21.1.1.B. Reakcja Marckwalda

 

R

3C

C

HO

N

R2

R

1N

C

S+

R

4H

R

3C

C

ON

R

2R

1

CN

S

R4

H

NN

R

4R

3

SR

1

R2

OH

HH

N

NR

4

R3

S

R1

R

2- H

2

OReakcja ze slajdu 1

Tetrahedron Lett. 2005, 46, 7315.

N

NR

3

SH

R

2

R1

N

NR

4

R

3S

R

1

R

2N

N

R3

R

2R

1

N

NR

4

R

3R

2

NN

R

4R

3

SH

R

2

tautomeria[O] np. H

2

O2

/HOAc


lub

[H] np. Ni-Ratautomeria

R

1= H

R

4= H

[O] np. H

2

O

2/HOAc

lub


[H] np. Ni-Ra

4

Wykorzystanie reakcji Marckwalda do syntezy etomidatu (INN, etomidate

Lek do narkozy niewziewnej, czas działania 2.5-20 min., zależny od podanej dawki.

US Pat. 3.354.173 (1967)

Arzmein. Forsch. 1971, 21, 1234.

Pharm. Chem. J. 1978, 12, 195.

N

NSH

EtO


2

C

PhCH

3

NN

EtO


2

C

PhCH

3

NH

EtO


2

C

PhCH

3

OH

H

KS

C

N+

HCl


- H

2

O(1) NaNO

2

/HNO3

(2) HCl


1

2

Etomidat

5

1.2. Pochodne imidazoliny

Nafazolina

(INN, naphazoline)

(RINAZIR)

Oksymetazolina

(INN, oxymetazoline)

(AFRIN)

Tetrahydrozolina

(INN, tetrahydrozoline)

(VISINE)

Ksylometazolina

(INN, xylometazoline)

(OTRIVIN)

HN

NHN

N

(CH3

)

2CH

HO

CH3

CH

3HN

N

HNN

(CH


3

)

2CH

CH

3CH

3


6

C

2H

5

OHR

NH

OEtNH

2

H2

N

CR

HN

NR

HN

NHR

NH

2- EtOH

- NH


3

N

σ + σ −NH

2

H2

N

imonoester7

H

3C CH

3

OEtO

O

OEtO

H

3C

CO

2Et

O O


+

zasada

1

2

3

NH

2OH

H

3C

CO

2Et

O NOH


O

N

CO2

Et

H3

C

45

H

3C

O

CH3

O

[HNO2

]

H3

C

OCH

3

ONOH

O

NCO

2

HH

3

C8

7

6

EtOH/H


+

O

NH

3

CNH

2

NH2

Ph-NH


2

-NH


2

Ph-CHO


LiAlH

4

ON

H

3C

N

HO

H

NPh

O

NH

3

CN

O

NPh

9

10

Izokarboksazyd

N

HO

NH

21.3. Pochodne izoksazolu- izokarboksazyd (INN, isocarboxazid)

Lek przeciwdepresyjny, stosowany w depresji opornej na leczenie.

J. Med. Chem. 1960, 2, 133.

U.S. Pat. 2.997.422 (1961).

8

1.3.1. Wyjaśnienie przebiegu wybranych etapów 

1.3.1.A.  Synteza Claisena

H

3C

CO

2Et

O O


NH

2

OHH

3

CCO

2

EtO NOH

4

3

O

NH

3

CHO

CO

2Et

O

NH

3

CCO

2

Et5

- H


2

O

Eicher, T.; Hauptmann, S. „The chemistry of heterocycles”, Viley-VCH, 2003.

H

3

CCO

2

EtO OH

NH

2OH

2

H3

C

CO2

Et

O OHNH

2

OHH

3

CCO

2

EtO OH

NHOH


3 (3a)

H

3C

CO

2Et

O NHOH


HO

CO

2Et

H

3C

N

4

O

H

- H2

O

H3

C

OH OH

3

CCO

2

EtO O

H

3C

O OH


OEt

O

3tautomeria

3a

3b

O

OEt9

1.3.1.B.  Powstawanie i cyklizacja oksymu (7)

Z = COOR, CHO, COR, CONR

2

, COO, CN, NO2

, SOR, SO

2

R, SO

2

OR, SO

2

NR

2

Org. React. 1953, 7, 327.

Nitrozowanie aktywnych związków metylenowych

H

3C

O

CH3

O

[HNO2

]

H3

C

OCH

3

ONOH

6

7

CH2

Z + HONO


R C Z

N

HO

Z

N OH

tautomeria

związek nitrozowy

oksym

CH Z + HONO

Z

N

R1

O

związek nitrozowy

R

1

tautomeria7

O

NH

3

CCH

3

OH

N

HOH

3

CN

O

H- H

2

OCH

3

OO

[HNO


2

]

ON

H

3C

OH

O[O]

8

H

3C

O

CH3

O

NHOHCH

3

OH

OH


10

1.4. Pochodne tiazolu

Niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Fentiazak (INN, fentiazac)

Kwas fenklozowy (INN, fenclozic acid) 

Itazygrel (INN, itazigrel) 

S N


HO

2

CCl

S N


HO

2

CCl

S N


CF

3

OCH3

H

3CO

Synteza Hantzscha pochodnych tiazolu

S

NR

2

R3

R

1R

1

NH2

S

BrO

R

3R

2

+zasada

tiomocznik

α

-haloketon

R

1

NH2

S

R1

NH

SHtautomeria

R

1NH

SH

BrO R

3

R2

+

S

NHR

2

R1

O

R3

S

NR

2

R3

R

1- H

2

O11

NAZWA PENICYLINY

R

Penicylina I (F)

Penicylina

dwuhydro-F

Penicylina II (G)

Penicylina III (X)

Penicylina IV (K)

Penicylina V

Penicylina O

1.5. Układ Penanu (ang. penane) i Penicyliny (INN, penicilline)

Antybiotyki pochodzenia naturalnego o szerokim spektrum działania. 

Tzw. penicylina krystaliczna (Penicylinum crystallisatum) – mieszanina soli sodowych lub 

potasowych różnych penicylin o zawartości Penicyliny G powyżej 85%

Rolski, S. „Chemia środków leczniczych”, PZWL, W-wa 1968.

S

NO

N

HO

R

H3

C

H3

C

OHO

H

CH2

CH CH CH


2

CH

3CH

2

CH2

CH

2CH

2

CH3

CH

2CH

2

OHCH

2

CH2

CH

2CH

2

CH2

CH

2CH

3

OCH

2

CH2

S CH


2

CH CH


2

12

2. Układy pięcioczłonowe z trzema lub czterema heteroatomami 

2.1. Pochodne 1,2,4-oksadiazolu - oksolamina (INN, oxolamine)

Wziewny lek przeciwzapalny i przeciwkaszlowy.

Chem. Abstr. 1962, 56, 11598.

Cl

O, NaOEt

Cl

NEt3

N OH


NH

2

PhN

O

NH2

Ph

OCl

N

N OCl

Ph

12

3

- H


2

O

12

3

4

5

HNEt


2

N

N ONEt

2

Ph13

2.2. Pochodne 2-amino-1,3,4-tiadiazolu - izobuzol (INN, isobuzole)

Środek powodujący obniżenie poziomu cukru we krwi.

Can. J. Chem. 1959, 37, 1121.

H

2N

HN NH


2

S

ClO

NH

HNH

2

N S O1

2

N

SN

H

2N

H

3CO

SO

2Cl

3

- H


2

O

NS

N

NH

1

23

4

5SO

2

H3

CO


14

Ogólna metoda syntezy pochodnych 2-amino-1,3,4-tiadiazolu

Gupta, R. R.; Kumar, M.; Gupta, V. „Hetrocyclic Chemistry II” Springer-Verlag, Heidelberg 1999.

H

NH

N NH


2

S

R1

Cl

ONH

HN

NH

R

1S

O

NS

N

NH

R

1- H

2

OR

R

RN

N

NH

R

1SH

HO

RH

+


15

2.3. Pochodne tetrazolu

Walsartan

Losartan (INN, losartan)

Irbesartan (INN, ibersartan)

Leki przeciw nadciśnieniu

BioorgMedChemLett. 1994, 4, 29.

US Patent 5399578.

N

NHN

N

NO

CO

2H

Me

MeN

NH

NN

N

HNOH

Cl

NNH

N

NN

HN

O16

CN

BrNaOAc, HOAc

CN

NaOH1

2

3

O

OCN

HO

CNO

H

DMSO, (COCl)

2

H

2N CO

2

Me, NaCNBH

4

CN5

N

HCO

2

MeC

4

H9

Cl

OBu

3

SnN3

6

7

(1) NaOH, (2) HCl

CN

N

CO2

Me

OC

4

H9

N

NN

N

NCO

2

MeO

C

4H

9

SnBu3

N

NN

N

NCO

2

MeO

C

4H

9

H17

2.3.1. Wyjaśnienie przebiegu wybranych etapów 

2.3.1.A. Utlenianie Swerna 

Me

SMe

O Cl


Cl

O

OO

Cl

OO

S

MeMe

Cl

-78 °C

O

Cl

OO

S

MeMe

Cl

- CO2,

- CO


Cl

S

MeMe

Cl

RR

1

OH

- HCl


H

O R


1

R

SH

2

CMe

Cl

NEt3

H

- NEt3

*HCl


H

O R


1

R

SH

2

CMe

Cl

SMe

Me

ClR

R

1O

H

- HCl- Me

2

SR

R

1O

alkohol 1° lub 2°

aldehyd lub keton

R

R1

OH

(1) (COCl)2

/DMSO


(2) NEt

3

RR

1

O18

2.3.1.B. 1,3-Dipolarna cykloaddycja

 

Padwa, A. „1,3-Dipolar cycloaddition chemistry” Wiley, NY, 1984.

Dipole posiadają sekwencję trzech atomów a—b—c, z których atom (a) ma sekstet elektronowy,

a atom (c) ma oktet elektronowy i co najmniej jedną wolną parę elektronową. 

Nie zawsze są to związki trwałe, wielokrotnie są generowane in situ.

Dipolarofile: alkeny, alkiny lub nienasycone układy heteroatomowe jak np.:

R–CN (nitryle), R–N

=

C

=

S (izotiocyjaniany),

dwusiarczek węgla (S 

=

 C 

=

 S),

dwutlenek węgla (O 

=

 C 

=

 O). 

a

bc

X

YX Y

c

ba

dipol

dipolarofil

19

Dipole 1. rodzaju

W jednej strukturze mezomerycznej atom posiadający sekstet 

elektronowy jest składową wiązania podwójneg, a w drugiej strukturze 

ten sam atom jest składową wiązania potrójnego.

b = N

c = N lub C

a = N, O lub C

a

b c


a

b c


N N

N

N N


N

R

RC N

N

C N


N

R

RR

R

O NN

O N


N

N N


C

N N


C

R

RR

R

C NC

R

RR

C N


C

R

RR

O N


C

O N


C

R

RAzydki (azides)

Diazoalkany (diazoalkanes)

Podtlenek azotu (nitrous oxide)

Iminonitryle (nitrile imines)

Ylid azotowy (nitrile ylides)

Tlenki nitryli nitrile oxides)

20

Dipole 2. rodzaju

W jednej strukturze mezomerycznej atom posiadający sekstet 

elektronowy jest składową wiązania pojedynczego, a w drugiej 

strukturze ten sam atom jest składową wiązania podwójnego.

b = N lub O

a = N, O lub C

c = N, O lub C

a

b c


a

b c


N

N O


R

C

NN

R

RR

R

RN

N O


R

R

CN

N

R

RR

R

CN

C

R

RR

R

RC

N

C

R

R

RR

R

C

N O

R

RR

C

N O


R

R

RC

O O


R

R

C

O O

R

RO

O O


O

O O


Ozon (ozone)

Tlenki karbonylu (carbonyl oxides)

Nitrony (nitrones)

Ylidy azometinowe (azomethine ylids)

Azoksyzwiązki (azoxy compounds)

Iminy azometinowe (azomethine imines)

21

Azydki

Diazoalkany

Tlenki nitryli

Ylidy azometinowe

Nitrony

N N N


R

N

NN

R

NN

R

C N NR

R

RO N C R

O

NR

C N C


R

R

RR

R

NR

R

RR

C

NO

R

RR

N

OR

R

RR

R

1R

1

R1

R

1R

1

R1

R

1R

1

R1

R

1R

1

R1

1,2,3-Triazole

3H-Pirazole

Izoksazole

2,5-Dihydro-1H-pirole

2,3-Dihydroisoksazole

1,3-Dipolarna cykloaddycja wybranych dipoli do alkinów 

N N N


R

N

NN

R

R1

R

1T

NN

N

RR

1

+1,4-dipodstawiony-1,2,3-triazol

(zwykle produkt główny)

1,5-dipodstawiony-1,2,3-triazol

alkin terminalny

N N NH


2

R

NN

N

RR

1

R1

1,4-dipodstawion y-1,2,3-triazol

(jedyny produkt)

Cu(I)


N

N

N RR

1

1,5-dipodstawiony-1,2,3-triazol(jedyny p rodukt)

Ru(I)


R

1

Document Outline

 • Slajd 1
 • Slajd 2
 • Slajd 3
 • Slajd 4
 • Slajd 5
 • Slajd 6
 • Slajd 7
 • Slajd 8
 • Slajd 9
 • Slajd 10
 • Slajd 11
 • Slajd 12
 • Slajd 13
 • Slajd 14
 • Slajd 15
 • Slajd 16
 • Slajd 17
 • Slajd 18
 • Slajd 19
 • Slajd 20
 • Slajd 21


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling