1. Qazishma ishlarini olib boruvchi olimlar nima deb nomlanadi?


Download 19.42 Kb.
Sana12.12.2021
Hajmi19.42 Kb.
#180365
Bog'liq
6-sinf test 1-5 mavzular


6-sinf test

1. Qazishma ishlarini olib boruvchi olimlar nima deb nomlanadi?

A) Arxeolog B) Antropolog C) Etnograf D) Lingvist

2. Antropolog olimlar qanday ishlar bilan shug’ullanadi?

A) Qadimgi odamlarning suyaklarini tiklaydi B) Qadimgi odamlarning yashash joylarini aniqlaydi C) Qadimgi odamlarning tillarini o’rganadi D) Qadimgi odamlarning urf-odatlarini o’rganadi

3. Qadimgi odamlarning urf-odatlarini o’rganuvchi fan nima deb ataladi?

A) Antropologiya B) Arxeologiya C) Etnografiya D) Lingvistika

4. O’zbekiston tarixining eng qadimgi yozma manbasini aniqlang.

A) Behistun yozuvlari B) Avesto C) Gerodotning ‘Tarix” kitobi D) Stroboning ‘Geografiya” asari

5. Ma’lumki, fors shohi Doro I o’zining Behistun bitiklari orqali o’rta osiyoliklar haqida xabar bergan. Bu yozuvlar yozilgan Behistun qoyalari qayerda joylashgan?

A) Erondagi Kirmonshoh yaqinida B) Erondagi Tehron shahri yaqinida C) Iroqdagi Basra shahri yaqinida D) Iroqdagi Bag’dod shahri yaqinida

20. Insoniyat tarixining boshlang’ich davri bo’lib, barcha mehnat qurollari umumiy bo’lgan va hamma baravar ishlagan davr nima deb ataladi?

A) matriarxat B) ibtidoiy to’da C) eng qadimgi urug’chilik tuzumi D) ibtidoiy jamoa tuzumi

6. Qarindoshlik munosabatlari ona tomonga qarab belgilanib, urug’ va oila boshlig’i ayol kishi bo’lgan davr qanday nom bilan ataladi?

A) ibtidoiy to’da B) patriarxat C) eng qadimgi urug’chilik tuzumi D)matriarxat

7. Erkak kishi jamiyat hayotida yetakchi mavqeiga ega bo’lib, qarindoshlik munosabatlari ota tomoniga qarab belgilanadigan davr nomini aniqlang.

A) matriarxat B) harbiy demokratiya C) eng qadimgi urug’chilik tuzumi D) patriarxat

8. Eng qadimgi urug’chilik tuzumi qaysi davrni kelishi bilan nihoyasiga yetdi?

A) harbiy demokratiya B) matriarxat C) eneolit D) patriarxat

9. Ma’lumki, Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini toshdan yasagan. Bunday davrni arxeologlar qaysi nom bilan atashgan?

A) mis-tosh asri B) paleolit C) neolit D) tosh asri 25. 10.Tosh asri arxeolog olimlar tomonidan necha bosqichga ajratiladi? A) to’rtta B) uchta C) ikkita D) beshta

11. Arxeologiya fanida chopperlar nima?

A) o’tkir qirrali tog’ toshlar B) o’tkir uchli ixcham dengiz toshlari C) ildiz kovlash uchun qo’llanilgan tosh qurol D) uchi bir tomonga o’tkirlangan qo’pol tosh qurol

12. Quyidagi qaysi mashg’ulotlar eng qadimgi odamlarning o’zlashtiruvchi xo’jaligiga mansub?

A) natural xo’jalik va ovchilik B) termachilik va ovchilik C) dehqonchilik va chorvachilik D) ovchilik va dehqonchilik

13. Ma’lumki, eng qadimgi odamlar tabiat nimani in’om etsa, shuni olgan, topgan yeguligi bilan qanoatlangan. Bu qadimgi mashg’ulot nima deb nomlanadi?

A) natural xo’jalik B) ishlab chiqaruvchi xo’jalik C) o’zlashtiruvchi xo’jalik D) termachilik

14. O’zbekistondagi qadimgi yodgorlik Teshiktosh g’oridan qanday buyumlar topilgan? 1) tosh qurollari; 2) sopol buyumlari; 3) hayvon suyaklari; 4) dehqonchilik qurollari; 5) qoyatosh rasmlari; 6) inson suyaklari

A) 1, 2, 5 B) 2, 4, 5 C) 1, 4, 6 D) 1, 3, 6

15. O’zbekistondagi qadimgi Teshiktosh madaniy yodgroligi o’zining qanday xususiyati bilan jahonga mashhurdir?

A) ko’plab turli-xil tosh qurollarining topilishi bilan B) hayvon suyaklarining topilishi bilan C) 8-9 yashar neandertal bolaning suyak qoldiqlari topilishi bilan D) eng qadimgi qoyatosh rasmlarining mavjudligi bilan

16. Mezolit davriga oid manzilgohlar qaysi hududlarda ko’plab uchraydi?

A) Farg’ona vodiysining tog’oldi va tog’liq tumanlarida hamda O’zbekistonning shimolida B) Farg’ona vodiysining tog’oldi va tog’liq tumanlarida hamda Toshkent vohasida O’zbekistonning g’arbida C) Farg’ona vodiysining tog’oldi va tog’liq tumanlarida, Toshkent vohasi hamda O’zbekistonning janubida D) Zarafshon vodiysining tog’oldi va tog’liq tumanlarida hamda O’zbekistonning janubida

17. Qaysi davrda ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik vujudga keldi?

A) Eneolit davri oxirida B) Mezolit boshida C) Mezolit davri oxirida D) Neolit davri oxirida

18. Ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik dastlab qayerda paydo bo’lgan?

A) Old Osiyo B) Yaqin Sharq C) Janubiy-Sharqiy Osiyo D) O’rta Osiyo

19. Quyidagi qaysi mashg’ulot ishlab chiqaruvchi xo’jalikka taalluqli?

A) ziroatchilik va termachilik B) chorvachilik va ovchilik C) termachilik va ovchilik D) dehqonchilik va chorvachilik

20. O’rta Osiyoda neolit davri qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

A) mil. avv. 4-3 mingyilliklarni B) mil. avv. 40-12 mingyilliklarni C) mil. avv. 12-7 mingyilliklarni D) mil. avv. 6-4 mingyilliklarni

21.Bronza davri odamlari qaysi sohalarda yutuqlarga erishishgan? A)hunarmandchilik, to’quvchilik, kulolchilik, zebziynatlarga yasash, qurilish B)dehqonchilik, chorvachilik, qurolsozlik, binokorlik C)hunarmandchilik, binokorlik, dehqonchilik D)zeb ziynat yasash, to’quvchilik, quruvchilik,

22. Bronza ko’zgular qayerdan topilgan?

A)Sopollitepa B)Zamonbobo C)Jarqo’ton D)Xorazm

23. Bronzadan yasalgan bilaguzuk nechnchi asrga oid?

A)mil.avv. XII asrga B)Mil.avv XI asrga C)Mil.avv X asrga D)Mil.avv XIV asrga

24. Ilonlar tasviri tushirilgan tosh tumor qaysi davrga oid

A)Mil.avv. 2-mingyillik B)Mil.avv. 3-mingyillik

C)Mil.avv. 1-mingyillik D)Mil.avv. 4-mingyillik

25. Ilonlar tasviri tushirilgan tosh tumor qayerdan topilgan? A)Xorazm B)Farg’ona vodiysi C)Buxoro D)Surxon vohasi

26. Temirdan mehnat qurollari yasash imkoniyati qachondan paydo bo’ldi?

A) mil. avv. II mingyillikning o’rtalarida B) mil. avv. II mingyillikning oxirlarida

C) mil. avv. III mingyillikda D) mil. avv. I mingyillik boshlarida

27. Temir necha gradusda eriydi?

A) 1200C B) 1500C C) 1400 D) 1600C

28. Temir qadimda odamlar foydalangan qaysi metallarga nisbatan qattiqroq bo’lgan?

A) kumush va qalaydan B) mis va bronzadan C) bronza va kumushdan D) qalay va qo’rg’oshindan

29. Temirdan birinchi bo’lib kimlar foydalangan?

A) xettlar B) yunonlar C) forslar D) rimliklar

30. Temirdan qachondan boshlab foydalana boshlaganlar?

A) miloddan avvalgi IX-VIII asrlardan B) miloddan avvalgi XI-IX asrlardan C) miloddan avvalgi XIV-XIII asrlardan D) miloddan avvalgi XII-XI asrlardan

31. Temirdan tayyorlangan zeb-ziynat buyumlar qaysi yodgorliklardan topilgan?

A) Zamonbobo va Sapollitepadan B) Moxenjodoro va Xarappadan C) Ispaniyadagi Altamir va Fransiyadagi Lasko g’orlaridan

D)Tutanxamon maqbarasi va Kavkazdagi Maykop qo’rg’onidan

32. Qadimda qaysi omil dehqonchilik texnikasi rivojiga ta’sir o’tkazdi?

A) patriarxat davrini boshlanishi. B) odamlarni o’troq turmush tarziga o’tishi. C) ziroatchilik va chorvachilikning vujudga kelishi. D) mehnat qurollarining temirdan yasalishi

33. O’rta Osiydan topilgan eng qadimgi temirdan yasalgan buyumlar qaysi asrlarga oid?

A) miloddan avvalgi IX-VIII asrlar B) miloddan avvalgi VIII-VII asrlar C) miloddan avvalgi X-IX asrlar D) miloddan avvalgi XI-X asrlar

34. Qanday omil qadimda mehnat unumdorligini oshishiga zamin yaratib berdi?

A) davlatning vujudga kelishi B) o’troq turmush tarziga o’tish C) temir qurollarning keng tarqalishi D) jez qurollarining keng tarqalishi

35. Miloddan avvalgi I mingyillik boshlarida o’rta Osiyoda mavjud bo’lgan to’rt guruhning ketma-ketlik bilan berilgan qatorni aniqlang. A) Aslzodalar-jangchilar-dehqonlar-hunarmandlar B) Kohinlar-jangchilar-dehqonlar-chorvadorlar C)Kohinlar-zadoganlar-jangchilar-dehqonlarhunarmandlar D)Kohinlar-jangchilar-dehqonlar-hunarmandlar

36. Qadimgi davrning ijtimoiy tuzum taraqqiyotining ketma-ketlik bilan berilgan qatorni aniqlang.

A) Xalq yig’lishi-qabila-qabilalar ittifoqi-davlat B) Ibtidoiy to’da -Urug’- qabila-qabilalar ittifoqi C) Urug’-urug’ jamoasi-hududiy qo’shnichilik jamoasialohida tumanlar-viloyatlarning hukmdorlarlari D) ibtidoiy to’da-qsoqollar kengashi-xalq yig’lishialohida tumanlar-viloyatlarning hukmdorlarlari

37. Ilk davlatchilikka o’tish davrida qabilaga harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shakli nima deb atalgan?

A) respublika B) monarxiya

C) harbiy demokratiya D) demokratiya

38. ‘Avesto”da O`rta Osiyo jamiyatining negizi nima deb ataladi? A) ‘Dah`ya” B) ‘Nmana” C) ‘Vis” D) ‘Zantu”

39. Bir necha patriarxal oilalar urug’ jamosini tashkil qilgan. Bu urug’ jamoasi ‘Avesto”da nima deb atalgan?

A) ‘Vis” B) ‘Varzana” C) ‘Zantu” D) ‘Nmana”

40. ‘Avesto”da hududiy qo`shnichilik jamoasi nima deb atagan?

A) ‘Nmana” B) ‘Dah`ya” C) ‘Varzana” D) ‘Vis”

41. ‘Avesto”da ‘zantu” – bu … A) urug’ jamosi B) qabilalar ittifoqi C) hududiy qo’shnichilik jamoasi D) qabila

42. ”Dah’ya” - bu …

A) hududiy qo’shnichilik jamoasi B) qabilalar ittifoqiC) patriarxal oila D) qabila


Download 19.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling