13,1 ming kishiga, yoki 1,0% ga o’sishi kuzatildi. Mehnat resurslari tarkibida iqtisodiy faol aholi soni 1404,1


Download 26.05 Kb.

Sana01.03.2018
Hajmi26.05 Kb.

Dastlabki  ma'lumotlarga  ko'ra,  Andijon  viloyati  bo’yicha  2017  yil  

yanvar-dekabrda  mehnat  resurslari  soni  1722,2  ming  kishini  tashkil  etib,  2016 

yilga nisbatan 13,1 ming kishiga, yoki 1,0% ga o’sishi kuzatildi.  

Mehnat resurslari tarkibida iqtisodiy faol aholi soni 1404,1  ming nafarni (jami 

mehnat resurslarining 81,5  %), iqtisodiy nofaol aholi esa 318,1  ming  nafarni (18,5 

%) tashkil etdi. 

Andijon  viloyatida  ish  bilan  band  aholi  soni  1319,2  ming kishini tashkil  etib, 

2016 yilning  mos davriga nisbatan 1,7 %ga o’sdi. Mehnat resurslari sonining tumanlar bo'yicha taqsimlanishi, ming kishi 

(2017 yil yanvar-dekabr, ming kishi)  (dastlabki ma’lumotlar) 

2017 yil yanvar-dekabr 

Bandlik va mehnat bozori 

Andijon viloyati statistika boshqarmasi 

0,0


50,0

100,0


150,0

200,0


250,0

A

nd

ijo


n

 sh


.

A

saka

S

ha

h

rixo

n

An

d

ijon

Izb


o

ska


n

Q

o'rg

'o

nte

p

aB

a

liqch

i

Pa

xt

ao

b

od

Ja

laq

u

du

q

Olti

n

ko'l

M

arxa

m

at

B

ulo

q

bo

sh

iX

o

'jao

b

od

B

o'z

U

lug

'n

or

X

on

o

bo

d

 sh.

2

49

,4

17

5

,51

6

0,4

1

39

,7

12

8

,711

7

,51

0

8,0

1

04

,0

10

2

,69

5

,39

4

,07

7

,06

0

,03

9

,93

2

,82

4

,3m

in

g

 k

is

h

i

tumanlar

Ish bilan band aholi sonining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha 

taqsimlanishi

 

(2017 yil yanvar-dekabr, jami bandlardagi ulushi, %da) 

Iqtisodiy  faoliyat  turlari  kesimida  ish  bilan 

bandlarning  asosiy  ulushi  qishloq,  o’rmon  va 

baliq  xo’jaligi  (26,8  %),  ta’lim  (7,4  %),  savdo 

(12,7  %),  qurilish  (7,3  %)  va  boshqa xizmatlar 

sohasida  (15,3  %)  sohalari  hissasiga  to’g’ri 

keldi. 

 

Bandlik va mehnat bozori E’tibor bering: 

  Andijon  viloyati  ish  bilan 

band  aholi  soni  2016 

yilning  mos  davriga  

nisbatan 

1,7 

foizga 


oshdi. 

  Kichik biznes va xususiy 

tadbirkorlikda  ish  bilan 

bandlarning  jami  band-

likdagi ulushi 

84,5 

foizni 


tashkil etdi. 

Andijon  viloyani  bo’yicha  jami  ish  bilan  band  aholi  sonida  davlat  

sektorida bandlar ulushi 12,8 % ni, nodavlat sektorda esa 87,2 %ni tashkil etdi.  Ish bilan band aholi sonining iqtisodiyot sektorlari bo'yicha taqsimlanishi

 

(2017 yil yanvar-dekabr, jami bandlardagi ulushi, %da) 

Bandlik va mehnat bozori 

Andijon viloyat statistika boshqarmasi 

Demografiya va mehnat statistikasi bo’limi 

  

    Nashr uchun mas’ul:            E.Qoraboyev 

                                                  (74) 230-82-78 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling