4-вазиятга оид топшириқ «витраж» Компанияси Компания ҳақида маълумот


Download 27.34 Kb.
Sana08.11.2019
Hajmi27.34 Kb.

4-ВАЗИЯТГА ОИД ТОПШИРИҚ

«ВИТРАЖ» Компанияси

Компания ҳақида маълумот:

«Витраж» компанияси дераза блоклари билан савдо қилишга ихтисослашган корхона ҳисобланади. Компания 2004 йилда ташкил этилган бўлиб, у очиқ акциядорлик жамияти ҳисобланади.

2007 йилнинг бошида компания бухгалтери бошқа ишга ўтиши муносабати билан компанияни тарк этди. Компания 2006 йилга оид молиявий ҳисоботни йиллик аудиторлик текширувига тайёрлаш учун мустақил эксперт сифатида СИЗга ёрдам сўраб мурожаат қилди.

Компаниянинг ҳисоб сиёсатида корхонанинг молиявий ҳисоботлари Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ ҳолда тайёрланиши лозимлиги ёзиб қўйилган. Компания бухгалтери 2006 йилда барча бирламчи ўтказмаларни амалга оширган. Сизга 2006 йил 31 декабрь ҳолатига кўра тузилган синов балансининг батафсил таҳлили, шунингдек корхонанинг хўжалик фаолияти ҳақидаги қўшимча ахборот такдим этилди. Календарь йили корхонанинг молиявий йили ҳисобланади.

Ҳисоб шартли бирликларда (ш.б.) олиб борилади.

Шартли бирликнинг (ш.б.) 1 АҚШ долларига нисбатан айирбошлаш курси қуйидагича:


2006 йил 30 июнда - 11,90 ш.б.

2006 йил 30 августда - 12,10 ш.б.

2006 йил 1 декабрда - 12,25 ш.б.

2006 йил 31 декабрда - 12,30 ш.б.Журнал ўтказмаларини бажариш учун маълумот:

  1. 2006 йил 30 ноябрда компания мулкни суғурталаш бўйича шартнома тузди. Шартнома 2006 йил 1 декабрдан 2007 йил 30 ноябргача амал қилади. Йиллик суғурта мукофоти 7 380 ш.б.ни ташкил қилади. Бу сумма 2006 йил 1 декабрда тўланган.

  2. 2005 йил 1 сентябрда компания банкдан йилига 14 фоиз тўлаш шарти билан 6 йил муддатга 150 000 ш.б. миқдорида ссуда олган. Шартномага кўра фоизлар йилига икки марта, яъни 28 февралда ва 30 августда тўланади. Асосий сумма 2007 йил 30 августдан бошлаб 5 йил давомида тенг миқдорларда тўланади. Бухгалтер ҳисобот даврида ушбу шартнома бўйича фоизлар ва асосий қарз суммаси бўйича ўтказмаларни амалга оширишга улгурмаган.

  3. Компаниянинг ҳисоб сиёсати сотилган товарларнинг таннархини аниқлаш учун даврий ҳисоб тизими ва FIFO методидан фойдаланишни кўзда тутади. Ўтказилган инвентаризация натижаларига кўра йил охирига келиб 79 дона товар қолган. 2006 йил 1 декабрь ҳолатига кўра ТМЗ қолдиғи 65 тани ташкил этиб, шунинг 25 донаси 319,8 ш.б. турадиган товарлар ва 40 донаси 320 ш.б. турадиган товарлар эди. 2006 йил декабрь ойи мобайнида компания қуйидаги харидларни амалга оширган: 4 декабрда - ҳар бири 325 ш.б.дан 18 дона товар олинган, 12 декабрда ҳар бири 321 ш.б.дан 30 дона товар олинган, 20 декабрда ҳар бири 319,5 ш.б.дан 50 дона товар олинган ва 29 декабрда ҳар бири 330 ш.б.дан 12 дона товар олинган. Сотилган товарлар таннархи бўйича ўтказмалар амалга оширилмаган.

  4. 2006 йил 1 декабрда «Катрин» компаниясига дераза блокларини етказиб бериш учун шартнома тузилган. 2006 йил 10 декабрда 12 500 ш.б. миқдорида олдиндан ҳақ олинган бўлиб, у «Харидорлардан олинган аванслар» счетида акс эттирилган. 2006 йил 20 декабрда суммаси 22 300 ш.б. га тенг бўлган товар харидорга етказиб берилган, бу бўйича ўтказма амалга оширилмаган. 2007 йил 3 январда эса харидор қолган қарзнинг суммасини ҳам ўтказиб берган.

  5. Компаниянинг ҳисоб сиёсатида шубҳали қарзларни баҳолаш учун «тўлов муддати бўйича дебиторлик қарзларни ҳисобга олиш» усулини қўллаш кўзда тутилган. Сўнгги йиллардаги тажрибадан келиб чиққан ҳолда компания раҳбарияти шубҳали қарзлар бўйича заҳира суммасини қуйидаги тарзда баҳолайди:

Дебиторлик қарздорлиги, ш.б.

Муддати ўтган

Заҳиранинг %

12600

йўқ

0,5%

4500

1 кундан 20 кунгача

2 %

5600

20 кундан 40 кунгача

6 %

3000

40 кундан 60 кунгача

12 %

2500

60 кундан ортиқ

18 %

Солиқ мақсадларида шубҳали қарзларга оид харажатлар уч йил мобайнида чегиришга рухсат этилмаган.

6. 2006 йил декабрь ойи учун савдо ходимларининг иш ҳақи 3 290 ш.б.ни, маъмурий ходимлар иш ҳақи эса 4 320 ш.б. ташкил қилган. Қонунчилик талабларига мувофиқ ҳар ойда Ижтимоий фондга иш берувчининг (яъни Корхонанинг) ҳисобидан ўтказиладиган бадаллар ҳисобланган иш ҳақининг 15% ташкил қилади. Иш ҳақи ўз вақтида ҳисобланган ва счетларда тўғри акс эттирилган, бироқ Ижтимоий фондга тўланадиган бадаллар ҳисобланмаган.

7. 2004 йил 20 декабрда компания «Весна» комнаниясининг 3 700 дона акциясини сотиб олган бўлиб, бу овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган акциялар сонининг 14 фоизини ташкил қилади. Декабрь ойида «Весна» компанияси 135 000 ш.б. миқдоридаги дивидендларни эълон қилди, бу дивидендлар 2007 йил март ойида тўланади. Дивидендлар бўйича ўтказмалар бажарилмаган.

8. 2006 йил учун синов балансини ва қўшимча ахборотни таҳлил қилишда 2005 йилда йўл кўйилган хатолик аникланди. Яъни, сотиб олинган ер майдонини юридик расмийлаштириш учун сарфланган 13 200ш.б. микдоридаги харажатлар «Бошқа маъмурий харажатлар» счетига ўтказилган экан.  1. Компания бинони 2004 йил 30 июнда ишга туширган. Бино майдонининг 60 фоизи савдо мақсадларида, 40 фоизи эса маъмурий мақсадларда фойдаланилмокда. Компания барча асосий воситаларни дастлабки таннархи бўйича ҳисобга олади. Компаниянинг ҳисоб сиёсати бино амортизациясини ҳисоблаш учун тўғри чизиқли усулидан фойдаланишни кўзда тутади. Тугатиш киймати бинонинг дастлабки таннархи қийматининг 2,5 фоизига тенг, фойдали хизмат муддати эса 25 йилни ташкил этади. Солиқ мақсадларида камайиб борувчи қолдиқ усулидан фойдаланилади, тугатиш қиймати ва фойдали хизмат муддати бухгалтерия баҳолари (қиймати)га тенг. 2006 йил учун амортизация ҳисобланмаган.

  2. Компаниянинг иккита автомобили мавжуд бўлиб, улар: товарни харидорларга етказиб беришда фойдаланиладиган ва қиймати 25 400 ш.б. бўлган юк машинаси, ҳамда маъмурий мақсадларда фойдаланиладиган ва қиймати 17 850 ш.б. бўлган енгил автомобилдир. Юк машинаси компания томонидан 2004 йил 3 августда сотиб олинган, енгил автомобиль эса 2005 йил 1 октябрда сотиб олинган. Ҳисоб сиёсатига биноан юк машинасига амортизация ҳисоблаш учун компания ишлаб чиқариш усулидан, енгил машинага эса тўғри чизиқли усулидан фойдаланмокда. Юк машинасининг тугатиш қиймати - 1 400 ш.б., енгил автомобилники эса- 1 050 ш.б. Юк машинасининг фойдали хизмат муддати - 800 000 км, енгил автомобилники эса - 8 йил. 2006 йилда босиб ўтилган йўл 47 500 км.ни ташкил қилди. Транспорт воситалари учун солиқ мақсадларида сонлар йиғиндиси усулидан фойдаланилади, тугатиш қиймати нольга тенг, фойдали хизмат муддати 6 йилдан иборат. 2006 йил учун амортизация ҳисобланмаган.
  1. Компания 2004йил 1 сентябрда «Аквариум» компаниясининг номинал қиймаги 180 000 ш.б., муддати эса 4 йилга тенг бўлган 12 фоизлик облигацияларни 174 476ш.б.га сотиб олган. Сотиб олиш пайтида самарали фоиз ставкаси 13 фоизни ташкил қилган. «Аквариум» компанияси фоизларни йилига уч марта тулайди: ҳар йили 2 январда, 2 майда ва 1 сентябрда. 2006 йил 1 сентябргача фоиз даромадларини ва чегирмалар амортизациясини ҳисоблаш бўйича барча ўтказмалар бажарилган.

12. Олинадиган савдо счетлар орасида 2006 йил 1 декабрда ҳисобга олинган, суммаси 600 АҚШ долларига тенг бўлган счет мавжуд. Ушбу счет 2007 йил январь ойида тўланади, у бўйича ҳеч қандай тузатишлар бажарилмаган.

13. Фойда солиги 25 фоизни ташкил қилади. Пеня ва жарималарни солиқ мақсадларида чиқариб ташлашга (айиришга) рухсат этилмайди.Витраж” компанияси / 2006 йил 31 декабрда тугаган йил учун ишчи жадвали

Счёт номи

Тузатишгача бўлган синов баланси

Тузатувчи ёзувлар

Тузатишдан кейинги синов баланси

Фойда ва зарарлар хақида ҳисобот

Тақсимланмаган фойда хақида ҳисобот

БалансДебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит
Ер

143 000


Бино

260 000


Жамғарилган амортизация - бино
15 210Транспорт воситаси

43 250


Жамғарилган амортизация - траспорт воситаси
3 465


"Весна" компанияси акциялари

245 000


Узок муддатли облигациялар

180 000


Облигация бўйича чегирма
3 112Олинадиган савдо счётлари

28 200


Шубҳали қарзлар бўйича баҳоланган заҳира

1 750


Аванс тарзида тўланган суғурта

7 380
Товарлар

20 795

Кассадаги пул маблағлари

45 430


Оддий акциялар
540 000Таксимланмаган фойда
143 140


Банк ссудаси
150 000Тўланадиган савдо счётлари
24 360Харидорлар аванслари
12 500Тўланадиган бошка солиқлар
1 900Бошка ҳисобланган мажбуриятлар
19 640Ҳисобланган иш ҳаки
7 610


Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми

Счет номи

Тузатишгача бўлган синов баланси

Тузатувчи ёзувлар

Тузатишдан кейинги синов баланси

Фойда ва зарарлар ҳақида ҳисобот

Тақсимланмаган фойда ҳақида ҳисобот

БАЛАНС
Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Сотувдан олинган даромад
632 000Сотилган товарнинг кайтарилиши ва чегирмалар

1 920


Сотилган товарлар таннархи

420 000

Харидлар

35 415


Ижара бўйича савдо харажатлари

Реклама бўйича савдо харажтлари

12 850


Ташиш бўйича савдо харажатлари

3 670


Шубҳали қарзлар бўйича савдо харажатлари

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича савдо харажатлари

40 560


Амортизация бўйича савдо харажатлари

Хизматга ҳақ тўлаш бўйича савдо харажатлари

1 730

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича маъмурий харажат

50 600


Соликдарни тўлаш бўйича маъмурий харажат

8 960


Хизматга ҳақ тўлаш бўйича маъмурий харажат

3 200


Амортизация бўйича маъмурий харажат

Канцелярия молларига харажатлар

1 680


Бошка маъмурий харажатлар

1 140

Жарималар ва пенялар

1 280


Фоиз кўринишидаги даромадлар
15 273

Курслар фарқидан харажатлар

750


Фоиз харажатлари

14 000

Фойда солиғи харажатлари

Тўланадиган фойда солиғи

Даромад солиғи бўйича муддати узайтирилган мажбурият

4 350Ҳисобот даврининг соф фойда

ЖАМИ

1 572 560

1 572 560

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling