61. Quyida metalmaslar qatori to'g'ri berilgan javobni aniqlang


Download 7.34 Kb.
Sana09.06.2023
Hajmi7.34 Kb.
#1476102
Bog'liq
kimyo kirish


61.Quyida metalmaslar qatori to'g'ri berilgan javobni aniqlang.
A)S,Kr,Ra B)As,Cr,O C)O,H,Rn D)Re,Sn,Si
62. Xromat kislota to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang.
A)H2CrO4 B)H2Cr2O7 C)HCrO4 D)H2XrO4
63.Metallar qatorini aniqlang.
A)As,S,He B)Ge,Rf,Re C)Cr,Fe ,S D)Sn,Rn,Hf
64.Nitrat kislota formulasini toping.
A)NH3 B)HNO4 C)HNO2 D)HNO3
65.Aluminiy oksid formulasini aniqlang.
A)Al2O5 B)Al2O3 C)Al2O D)AlO2
66.Binar brikmalarni aniqlang.
A)kislotalar B)Oksidlar C)Asoslar D)Tuzlar
67.Yodning yuqori valentligi uchun oksid yozing.
A)J2O3 B)J2O5 C)J2O7 D)J2O
68.Quyidagi kislotalarning markaziy atomi metal bo‘lganlarini aniqlang.
1)H2CrO4,2)H2P2O7,3)H3PO4,4)H3AlO3,5)HAlO3,6)H3AsO4
A)1,2,4 B)1,4,5 C)1,4,6 D)2,3,6
69.Quyida to‘g‘ri yozilgan tuzni aniqlang.
1)CuSO4 2)AlSO4 3)NaHSO3 4)K3PO4 5)Na2PO4 6)NaCl
A)2,3,5 B)1,2,6 C)1,2,5 D)1,4,6
70.O‘rta tuzlarni aniqlang.
A)NaCl,KHSO4 B)KalSO4,KCl C)CaCO3,Ca3(PO4)2 D)K2H2P2O7,AlOHSO4
71.Ikki negizli kislotalarni aniqlang.1)H3PO3 2)H2SO3 3)H3PO2 4)H2S. 5)H3PO4 6)HClO4.
A)1,2,6 B)2,3,4 C)4,2,1 D)3,4,2
72.Amalda bir negizli kislotalar va bir valentli metallarning tasirlashuvidan qanday tuz hosil bo‘ladi.
A)O‘rta B)Qo‘sh C)Nordon D)Asosli
73.Element+Valentlik+Oksid deb o‘qiluvchi Oksidlarni aniqlang.
A)As2O5,ZnO B)Cr2O3,MnO2 C)Na2O,CaO D)Al2O3,Fe2O3
74.Anion kompleksni aniqlang.1)K2[Zn(OH)4];2)[Co(NH3)4CO3]NO2;3)K3[Fe(CN)6];
4)[Cu(NH3)4]SO4;5)K4[Fe(CN)6];6)[Pt(NH3)4]Cl;7)[Fe(CO)5]
A)1,3,7 B)2,3,6 C)1,3,5 D)2,4,7
75.Metallar(a) va metamaslarni (b)aniqlang.
1)Ra 2)At 3)Co 4)Rn 5)Ge 6)Kr 7)Cr 8)S
A)b2,4,6,8 a1,3,5,7 B)a1,3,6,7 b2,4,5,8 C)a2,4 ,6,8 b1,3,5,7 D)a3,4,6,8 b1,2,5,7
76.Kimyoviy moddalar kelib chiqishiga ko‘ra turlari.A)organik,murakkab B)oddiy,murakkab C)molekulyar,nomolekulyar D)organik,anorganik
77.Kaliy digidro pirofosfat tuzi to‘g‘ri berilgan qatorni aniqlang.
A)KH2P2O7 B)K2H2P2O7 C)K3HP2O7 D)KH3P2O7
78.Kislotali oksidni ko‘rsating.
A)Mn2O7 B)Na2O C)Fe2O3 D)Cr2O3
79.Aluminiy digidrokso dixromat tuzini aniqlang.
A)(A(lOH)2C)2rO4 B)(Al(OH)2)2Cr2O7 C)AlOHCr2O7 D)Al(OH)2Cr2O7
80.Oltingugurtning yuqori valentligi uchun oksid yozing.
A)SO4. B)SO C)SO3. D)SO2
81.Ammoniy fosfit to’g‘ri yozilgan javobni aniqlang.
A)(NH4)2HPO3 )B)NH4HPO3 C)(NH4)2HPO4 D)NH4H2PO2
82.Temir (ııı) nitrit to‘g‘ri yozilgan formulani aniqlang.
A)Fe(NO2)3 B)Fe(2NO2)3 C)Fe(NO3)3 D)Fe2(NO3)3
83.Alumini digidro pirofosfatda nechta atom bor.
A)33 B)34 C)30 D)35
84.Ammoniy sulfat tuzida necha xil atom mavjud.
A)4 B)15 C)5 D)14
85.Al va H3PO4 ishtirokida necha xil tuz olish mumkin.
A)1 B)3 C)2 D)4
86.Davriy sistemaning 33-tartib raqamida joylashgan E ning To‘yingan kislotasida nechta atom bo‘ladi.
A)11 B)9 C)8 D)10
87.Temirning o‘zgaruvchan valentliklaridan foydalanib sulfat kislota ishtirokida necha xil tuz olish mumkin.
A)2xil B)4 xil C)3 xil D)olib bo‘lmaydi
88.Aralash tuz tarkibini aniqlang.
A) 2 xil metal 1 xil kislota. B)1 xil metal 2 xil kislota.
C)1 xil metal 1 xil kislota D)2zil metal 2xil kislota
89. Quyidagi javoblardan qo’sh tuzni toping.
A)KAl(SO4)2 B) K2SO4. C)CaCl2•CaClO. D)[Fe(CO)5]
90.Befarq oksidlar qatorini toping.
A)Al2O3, CO. B)Na2O,K2O C)NO,CO. D)SO3,Cl2O5
Download 7.34 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling