7 klass tarix (O'zbekshe)I variant


Download 103 Kb.
Sana11.05.2020
Hajmi103 Kb.
#105023
Bog'liq
7 klass tariyx O'zbekshe


7 klass tarix (O'zbekshe)I variant

1.Garbiy turk xoqonligi Tun yabg'u yashagan yillar? A) 617-630 yillar B) 618-630 yillar C) 619-631 yillar D) 616-630 yillar

2. Quydagilar tog'risini taping? 1. Fargana 2. Toxaristan 3. Ustrushana 4. Dubasiyada 5. Shash a-tudun b-afshin d-dubasshan e-ixshid g-yabg'u A) 1-a 2-b 3-d 4-e 5-g B) 1-e 2-g 3-b 4-a 5-d C) 1-e 2-g 3-d 4-b 5-a D) 1-e 2-g 3-b 4-d 5-a

3. Manbalarda yazilisjiga qaraganda, Toxarstanda necha ha'rif bolgan? A) 23 B) 24 C) 25 D) 26

4. Neshinchi ming yillikda Mikena shahri vujudga kelgan? A) Mil.av. 4 ming yillikda B) Mil.av. 3 ming yillikda C) Mil.av. 2 ming yillikda D) Mil.av. 1ming yillikda

5. Elok davlatining markazi? A) Tunkat B) Shpch C) Xotunkat D) Sog'd

6. Sog'dida ug'il balolar Mil. av yashga tolganda , yozishga va hisobga urgatilgan. Necha yashga tolganda savda ishlarni urganish uchun bashqa davlatlarga yibaradigan bolgan?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

7. Xalifa Omar ibn Abdula'ziz hukimdorlik qilgan yillar?

A) 716-718 yillar B) 715-717 yillar C) 717-720 yillar D) 717-719 yillar

8. Tu'rk xoqonligi qachon ikkiga bo'linib ketti?

A) VI asrning 70 yillarida B) VI asrning 80-yillarida C) VII asrning 90-yillarida D) VI asrda

9. Ko'k turk bitiklari qaysi hududdan topilgan?

A) Jetisuvdan va Farganadan B) Xorazmdan C) Zarafshon vohosidan D) Altay va Sharqiy Turkstondan

10. “Ulig’bek jahan ilim-fan rivajlanishiga katta qissa qosishi bilan tirikligida yoq o’ziga haykal o'rnatib ketgan buyuk ulimo” bu so’zlar kimga tegishli so’zlar?

A) I. Karimov B) B. Axmedov C) Behbudiy D). A. Avlaniy

11. Sog'd ixshidi Tarxun tanggasi (VIII asr basi) qayerdan topilgan?

A) Farganadan B) Samarqand C) Xorezmdan D) Buxaradan

12. Dunyoda birinshi radioni rus olimi A. S. Papov jaratqan. Dunyoda birinshi bolip xabarni dastlab necha metrga yetkizishga erishgan?

A) 200 metrga B) 250 metrga C) 300 metrga D) 350 metrga

13. O'rta Osiyoda xioniylar hukimranligi o'rnatilgan vaqtni aniqlang?

A) V asrning 20 yillarida B) IV asrning o'rtalarida C) IV asrning 70 yillarida D) V asrning 30-40 yillarida

14. VIII asr bashiga tegishli sog'd ixshidi Tarxun tanggasi qanday ko'rinishda bolgan?

A) Bir tarapi podsha, bir tarapi suvariy surati bolgan

B) Tengga sap oltinnan bolib domalaq ko'rinishda bolgan

C) Domalaq, o'rtasi to'rt burshak formada teshik

D) To'rt burshak o'rtasi domalaq formada teshik

15. Ummaviylar - Arab xalifaligin necha yil bashqargan?

A) 86 B) 87 C) 88 D) 89

16. Samaniylar davrida davlat hujjatlari va elshilik olashaharri wa'ziri……..

A) Mustavfiy B) Sahibi shurat C) Amid ul-mu'lk D) Wa'zir

17. Aramey yozuvi asosidagi kushan baktriya alifbasidagi yozuv ulgilari qayerdan topilgan?

A) Qadimgi Termizdan B) Ayritam C) Dalvarzintepa D) Xalshayindan

18. Qusam ibn Abbas qabiristoni qayerde jaylashgan?

A) Samarqandda B) Shahizinda C) Buxarada D) Keshda

19. VII-VIII asrlarga tegishli nurga burkangan bash ko'rinishi qaysi yodgarlikdan topilgan?

A) Ajinatepadan B) Varaxshadan C) Balaliktepadan D) Afasiyabdan

20. Odamlar Nil daryosı qırgaqlarini qachondan bashlab yashay bashlagan?

A) mil.av 4-mıng yillik oqırıda B) mil.av 4-mıng yillık bashlarıda

C) miladiy 4-asrida D) mil.av 3-mıng yillıkda.

21.O'rta asr tarixi ekinshi davri qaysi yillardi o'z ishine aladi?

A) IX asr aqirinan XV asr baslarina shekem B) X asr ortalarinan XV asr prtalarina shekem C) XI asr ortalarinan XV asr aqirina shekem D) XI asr ortalarinan XV asr ortalarina shekem 22. Orta asr tarixiga tegishli asosiy manbalarni aniqlang? 1. Qadimgi qayatash suratlari 2. Iroglif va mixxat yozuvlar 3. Tarixiy yilnomalar va salnomalar 4. Rasmiy hujjatlar 5. Farmon va buyiriqlar

A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 3,4,5 D) 2,4,5 23. Qadimgi germanlar o'z uylarni asosan nimadan qurgan? A) qam garbishten B) tastan C) paxsadan D) agashtan 24. Quydagi xaliklardan qaysi biri "Xalqlarning buyuk ko'shishlari"n bashlab bergan? A) xunnlar B) garmanlar C) slavyanlar D) turklar 25. Egadeyning miyrasxori Siyagriy va Xlodvig o'rtasindagi hal qiluvshi jangh qayerde boldi? A) Verdan yanida B) Axen yanida C) Suassan yanida D) Puate yanida 26.Galliya hududi qachondan bashlab Frantsiya deb nomlana bashlaydi?. A) VII asrdan B) VIII asrdan C) IX asrdan D) X asrdan

27. Buyuk Karl hukimdorlik qilgan yillar? A) 786-814 yillar B) 772-814 yillar C) 756-804 yillar D) 768-804 yillar 28. Franklar davlatining yirik qabulalari dastlabki vaqtlarda kimlar tarepidan bashqarilgan? A) graflar B) garsoglar C) tunginlar D) feodallar 29. Ganrix I vengarlar bilan qancha muddatka shartnamo tuzishga erishkan? A) 6 yilga B) 7 yilga C) 9 yilga D) 10 yilga 30. Otton I vangarlarga qarsi hal qiluvshi jangh qachon bolib o'tti? A) 951 yili B) 952 yili C) 955 yili D) 956 yili 31. Muxaddes Rim imperiyasi hukimronlik davrdi aniqlang..................................................................................... 32. Yud qabulalari qachon Kend vilayotni bosib oldilar.............................................................................................. 33. London qachon narmanlar tomonidan bosib alib talandi va yondirib yuborildi.................................................... 34. Buyuk Alfred va daniyaliklar o'rtasidagi tinichlik sulhi qachon imzolangan........................................................ 35. "Vasilevs" so'zining ma'nosi.... .............................................................................................................................. 36. Bolgariya podshaligining asoschisi kim................................................................................................................ 37. Freska...................................................................................................................................................................... 38. Danaylar ................................................................................................................................................................. 39. Kuteyva ibn Muslim Naqshab va Keshti neshinshi bosib alidi............................................................................... 40. Polsha davlatiga qachon asos solingan....................................................................................................................7 klass Tarix (o'zbekshe) II variant

1. Shag'anian hokimari o'zlarining kumish tangalarin kimlarga qarab bosib shiqargan.

A) Qitaylarga B) Sasaniylarga C) Xorezmlarga D) Eftallarga

2. Toxarstan tog'li xalqlari qanday kiyim kiygan?

A) ip va ipak gazlamalar kiygan B) postin va ipak gazlamalar

C) ip va yung gazlamalar D) postin va ju'n shakman kiygan

3. Gurak hukimronlik qilgan yillar?

A) 710-737-yillar B) 661-680 yillar C) 738-748 yillar D) 717-719-yillar

4. Turklarning ko'k turk yozuvi necha harifdan iborat?

A) 25-27 B) 22-24 C) 20-22 D) 38-40

5. Bolgariya podshaligi kimning davrida o'z qudratining shoqqisiga ko'tarilgan?

A) Simeon B) Asparux C) Vatslav D) Braislav

6. Samaniylar davrida qadim zamondan berli rivajlangan konshilik neshanchi asrda yoqari darajada rivajlangan?

A) VIII-IX asr B) IX-X asr C) X-XI asr D) XI-XII asr

7. Turklar qachon Sirdaryo va Oral dengizi boylaridagi yerlarni bosib aldi?

A) 555 yili B) 550 yili C) 554 yili D) 558 yili

8. Qaysi xalifa davrida Amir ibn Lays va Ismoil o'rtasinda jang bolgan?

A) Mamun B) Mahdiy C) Amin D) Mutazid

9. Xorezmshohlar davlati hukimdorlarini yillari bilan solishtirib tog'risini tabing

1. Qudbidning Muxammad 2. Atsiz 3. Elarislon 4. Takash 5. Muxammad Xarezmshax

a-(1156-1172 yillar) b-(1172-1200 yillar) e-(1097-1127 yillar) d-(1200-1220 yillar) g-(1127-1156 yillar)

A) 1-b 2-a 3-g 4-e 5-d B) 1-e 2-g 3-a 4-b 5-d C) 1-a 2-b 3-e 4-g 5-d D) 1-b 2-g 3-e 4-a 5-d

10. Neshanchi asrlarda "dehxon degan ism o'zining "qishloq hokimi" anglatuvshi asosiy monasin yoqatti?

A) IX-X asr B) X-XI asr C) XI-XII asr D) XII-XII asr

11.Muxammed ibn Musa al-Xorezimiyning bizga deyin nechta asari yetib kelgan?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

12. Olimlarni asarlari bilan solishtirib tog'risin tabing?

1-"Kitob surat ul-arz" 2-"Kitob at-Tavhid" 3-"Muzika kitobi" 4-"Al-kashshof" 5-''Mineralodiya"

a- Beruniy b- Zamaxshariy c- Xorezimiy v-Farabiy g-Matrudiy

A) 1-c 2-g 3-v 4-b 5-a B) 1-a 2-b 3-c 4-v 5-g C) 1-c 2-g 3-a 4-b 5-v D) 1-c 2-b 3-g 4-v 5-a

13. Abiw Sahl Masihiy yashagan yillar?

A) 980-1037 yillar B) 970-1011yillar C) 970-1048 yillar D) 980-1038 yillar

14. Abu Mansur al-Matrudiyning 1130-yilligi neshanchi yili belgilandi?

A) 2001- yil B) 2002-yil C) 2000-yil D) 2003-yil

15. Sultan Xorezmshax Muxammad o'zining hukimronligining oqirida "Davlat kengashi"n usinadi. Kengashga

nechta bilimli vakillarni shaqirdi?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

16. Manshestr va Liverpul shahari orasindagi qachon temir yol qurildi?

A) 1829-yili B) 1828-yili C) 1827-yili D) 1826-yili

17. Rozett tosh yozuvi hozirgi ku'nda qaysi muzeyda saqlanmoqda?

A) Ufitti B) Ermitaj C) Luvr D) Britaniya

18. Qachon Zarautsay, Sarmishsay biybaho madaniy yodgarliklarni qorg'ash ularning yoqalib

ketmasligining olning olishga tegishli hukimat qarorlari qabul qilindi?

A) 2007-yili B) 2008-yili C) 2009-yili D) 2006-yili

19. Mang'ollar qachon Rossiyani bosib olip Oltin Orda davlati tuzadi?

A) 1233-1238 yillar B) 1232-1240 yillar C) 1238-1241 yillar D) 1231- 1237 yillar

20. "Tarixi jahonkushoy" asari kimga tegishli?

A) Ganjawiy B) Dehlawiy C) Juzjaniy D) Juvayniy.

21. Uesseks podshasi Buyuk Alfredning hukimronlik yillarini aniqlang? A) 842-871 yillar B) 871-900 yillar C) 889-901 yilla D) 880-912 yillar 22. Varvar yol boshshilari ishida kim birinshi bolib xristianlikni qabul qildi? A) Xlodvig B) Xilperik C) Xlotar D) Buyuk Karl 23. Franklarda .......saylangandan song qalqon ustiga ko'tarib olg'ishlangan? A) konung B) qiral C) graf D) garsog 24. Otton Iga imperator unvoni topshirgan Papani aniqlang? A) Ioann X B) Ioann XII C) Lev III D) Silvester 25. Vizantiyaning xalq ora savda da ishlatiladigan oltin nima deb atalar edi? A) solid B) nomisma D) dirxam D) dofin 26. Tir-Sidan podshaligi qaysi davlat tomonidan qulatildi? A) Bobillilar B) Ossuriya C) Misr D) Yaxudiylar 27. Finikayalilarning dastlabki koloniyalariga qachon asos solingan? A) Mil.av. 5 ming yillik B) Mil.av. 4 ming yillik C) Mil.av. 3 ming yillik D) Mil.av. 2 ming yillik 28. Ossuriya podshaligi qulatilgan sana? A) Mil.av. 612-yil B) Mil.av. 605-yili C) Mil.av. 602-yil D) Mil.av. 590-yil 29. VI-VII asrlarda slavyanlar huduninging sharqiy shegarasini aniqlang? A) Dnepr daryosi B) Ural tog'lari C) Volga daryosi D) Visla daryosi 30. Konstantinopolda huquqshunaslik va falsafa fakultetidan iborat bolgan Universitet qachon oshilgan? A) 995-yili B) 1025-yili C) 1045-yili D) 1066-yili 31. Xalifa Marwan II hukimronlik qilgan yillar............................................................................................................ 32. 721-yili Xorasanga kim noyib etib tayinlandi......................................................................................................... 33. Qachon O'zbekistan Prezidanti Islom Karimovning "Xorazm Mamun akademyasini qayta tiklash haqida"gi parmoni jaryolandi......................................................................................................................................................... 34. O'rta yer dengizining Sharqiy yashaharrida joylashgan davlat qaysi.................................................................... 35. Xori monastri qaysi shaharda boy tiklegan.............................................................................................................. 36. Qaysi Rim imperatoridan song katta davlat ikki bo'limga bo'linip ketti.................................................................. 37. Kanishka hukimronlik qilgan yillar......................................................................................................................... 38. Sangritepa, Qiziltepa qadimgi shaharlar hozirgi qaysi vilayot hududida jaylashgan.............................................. 39. Turk xoqonligida charvashilik bilan shug'illanivshi xalq........................................................................................ 40. Frantsiyada 1572-yilda yuz bergan ningiy qirg'inda bir ku'nning o'zida necha ming odam vafat etti....................

7 klass Tariyx III Variant

1.O'zbekiston tarixida 353-yili qanday hodisa bolgan?

A) Xioniylar Vaxshunavar boshshiligida Sog'diyanaga bostirip kirdi

B) Xioniylar Grumbat boshshiligida Xorezmga bostirib kirdi

C) Xioniylar Grumbat boshshiligida Sog'diyanaga bostirib kirdi

D) Xioniylar Grumbat boshshiligida Toxarstonga bostirib kirdi

2 . Turk xoqonligi qachon 2-ga bolinadi?

A) V asirning 70-yillari oqirinda B) VI asirning 80-yillari oqirinda C) VII asirning 90-yillari oqirinda D) VII asirning 70-yillari oqirinda

3. Xlodvig va Siagriy askarlari o'rtasidagi jang qachon qayerda bolgan?

A) 486-yil Puate shahri yanida B) 481-yil Suasson shahri yanida

C) 481-yil Puate shahri yanida D) 486-yili Suasson shahri yanida

4. Buyuk Karl davrida Ispaniyani kimlar bosib olgan edi?

A) Vesgotlar B) Arablar C) Langobardlar D) Vandallar

5. Evropada Sharqiy Rim Imperiyasi xalqini nima deb atagan?

A) Greklar B)Yaxudiylar C) Polablar D) Romeylar

6. Mesopatamiyaning januidada jaylashgan qaysi shaharda ajayib saroylar, ko'rkam ibadatxanolar bar edi?

A) Uruk B) Ur C) Lagash D) Babil

7. Sog'dida ug'il balolar Mil. av yashga tolganda , yozishga va hisobga urgatilgan. Necha yashga tolganda savda ishlarni urganish uchin bashqa davlatlarga yibaradigann bolgan?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

8. Muxaddes Rim imperiyasi qachon duzildi?

A) 800-yili B) 842-yili C) 962-yili D) 1054-yili

9. Gannibal qachon 70 min Rim askarin qirib tashlaydi?

A)Mil. av 221-yili B)Mil. av 219-yili C)Mil. av 216-yili D)Mil. av 202-yili

10. Qaysi Imperator davrida yalg'an shaqim etishga asoslanip o'lim jazasi biykar etiladi?

A) Yuliy Sezar B) Oktavyan C) Trayan D) Kaligula

11. Afinaning barsha er puxaralari oyiga necha marta yuzaga kelgan mashqalalar va yangi nizomlarni dodalash uchun akropolga yig'ilishgan?

A) Bir marta B) Ikki marta C) Ush marta D)To’rt marta

12. Korinf kengashi qachon tuziladi?

A) Mil. av 338-yili B) Mil. av 337-yili C) Mil. av 336-yili D) Mil. av 335-yili

13. Garmanlarning asosiy kasibi?

A) Dehxanshilik B) Angshilik C) Charvashilik D) Hunarmantshilik

14. Franklar Probansti qachon egalladi?

A) 534-yili B) 535-yili C) 536-yili D) 486-yili

15. 879-yili tuzilgan shartnamaga ko’ra Britaniyaning shimaliy –sharqiy qismi kimlarning qol ostinda bolgan?

A) Essekslarning B)Daniyalilarning C) Uessekslarning D) Shvedlarning

16. Vizantiya imperiyasida senat nima deb atalgan?

A) Duma B) Kortes C) Sinklit D) Skupshina

17. Kidariylar xioniylar davlatining qaysi tarapida o'z davlatiga asos saladi?

A) Shimaliy B) Janubiy C) Sharqiy D) G'arbiy

18. Turklar 555-yilga deyin qayerlarni egalladi?

A) Jetisuv va sharqiyTturkistonga tutashgan hududlarda yashavshi turkey qabilalar

B) Sirdaryo va Aral dengiziga deyin sozilgan hududlardi

C) Yayiq (ural) va Edil (volga) boylarin

D) Arqa kavkazni egallab, Qirim yarim otaviga

19. 486-yili Suassan shahri qashindagi jangda yengip shiqqan Xlodvig qanday davlatka asos soldi?

A) Vestgot korolligi tuzildi. B) Franklar davlati tuzildi

C) Ostgotlar davlati tuzildi. D) Angl-sakslar davlati tuzildi.

20. Buyuk Karl qancha harbiy yurishlarga bashshilik qilgan?

A) 53 B) 45 C) 21 D) 63.

21. Muqaddas Rim imperiyasi neshanchi yillar oralig`ida umir surdi?

A) 800 – 982-yillar B) 982 – 1714-yillar C) 746 – 962-yillar D) 962 – 1806-yillar

22. Britaniyaning asosiy xalqi kimlar?

A) Piktlar B) Skottlar C) Brittlar D) Sakslar

23. Vizantiyaning oltin asri qaysi imperatorning davriga to'g'ri keladi?

A) Feodosiy B) Yustinian C) Feodora D) Vasilevs

24. “Slavyanlar” otamasi neshanchi asrdan bashlab vujudga kelgan?

A) VI asrdan bashlab. B) IV asrdan bashlab

C) IV – V asrlarda. D) VIII – asrding baslarinda

25. Dastlapki slavyan davlati qachon va qayerde tashkil tapkan?

A) V-asrning baslarinda Shexlarda B) VI-asrda Polsha davlati

C) IX-asrda Kiev Rusi D) VII-asrning aqirlarida Bolgariya podshaligi

26. 882-yili kim tomonidan Kiev Rusine asos solindi?

A) Igor. B) Oleg. C) Ryurk. D) Truvor

27. Ruslar xristian dinin qachon qabul qildi?

A) 964-yili. B) 972-yili. C) 988-yili. D) 1015-yili

28. “Mexnatkash chimoli” dep atalgan tarixshi ruxhaniy?

A) Eyngart. B) Monomax. C) Alkuin. D) Karl

29. Arablarda birleshkan birdan – bir davlat qachon vujudga keladi?

A) 630-yili. B) 622-yili. C) 685-yili. D) 610-yili

30. Ummawiylarga qarshi Abiw Muslim bashshiligidagi qozg'olan qachon boldi?

A) 738-740 yillar B) 745-749 yillar C) 751-754 yillar D) 747-749 yillar

31. Shurabashat,Ushqorgan manzillari qaysi davlatning madaniy va iqtisodiy markazlari hisoplangan……………………………………………………………………………………………

32. Filipp II qachon o'zining saroyida omaldori tarapidan o'ltiriladi..........................................33. Peruzning balolarini aniqlang................................................................................................................................................. ... 34. Angl-sakslar britaniya otavida necha karollik tuzadi........................................................................ 35. Slavyan qabilalari haqida dastlabki malumotlarni kimlar yozib qaldirgan......................................... 36. Franklar davlatida qachon xalq maktablari tuzildi.................................................................................. 37. Eftal yozuvi qaysi yozuv asosida payda bolgan..................................................................................... 38. «O’zbekiston milliy bog’i » kimning hurmatiga qurilgan ..................................................................... 39. Nobel mukafoti kimlarga berilishi mumkin............................................................................................ 40. Turk xohonligida charvoshilik bilan shug'illanivshi xalq........................................................................
Download 103 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling