8-sinf 3 variant


Download 14.63 Kb.

Sana23.02.2018
Hajmi14.63 Kb.

8-sinf 

  

3 variant 

1. Elektr kuchlanish birliklarini ko`rsating. 

1. J/C     2. V      3. A      4. Ω       5. A∙ Ω 

A) 2,3,4               B) 1,2,5               C) 1,2,4               D) 2,4,5 

2. Ampermetr elektr zanjiriga qanday ulanadi?  

A) ketma-ket              B) parallel          C) teskari              D) ixtiyoriy  

3. 9 km/soat necha m/s bo`ladi? 

 

A) 2,5           B) 25            C) 9             D) 4,5 4. Ultratovushlar qanday tovushlar  

A) 16 Hz dan past                 B) 16-20000 Hz                   

C) 20000 Hz dan yuqori       D) 20000 Hz dan past 

5. Zanjirning bir qismiga oid Om qonuni ifodasini ko`rsating 

A) I=UR          B) I=R/U         C)  I=qt         D) I=U/R  

6.  Bikrligi k bo`lgan prujinani teng 3 ga bo`lindi. Bir bo`lagining bikrligi qanday? 

A) k            B) 3k              C) k/3           D) 2k/3 

7. Quyidagi formulalarning qaysi biri Kulon qonunini ifodasi? 

A)

      B) F=m∙a       C)

       D) F=-k∙∆l 

8. “Konveksiya” so`zi qanday ma’noni anglatadi? 

A) olib kelish          B) o`rin almashish          C) issiq uzatish            D) nurlanish 

9. Elektrofor mashina zaryadlarni ……  

A) sezadi       B) o`lchaydi        C) yutadi           D) hosil qiladi 

10. 100 g massali yuk ta’sirida prujina 2 sm ga cho`zildi. Prujina bikrligini toping 

(N/m)  


A) 50       B) 200       C) 0,2        D) 5 

11. Elektr maydon kuchlanganligi qanday birliklarda o`lchanadi? 

1. N/C       2. N∙C     3. V/m       4. V∙m  

A)1,4        B) 1,3       C) 2,3        D) 3,4   

12. Sfera markazida elektr maydon kuchlanganligi qanday bo`ladi? 

A) E=0             B) E≠0          C) E=kq/r

2

         D) E=F/q 13. Suyuqliklarda elektr toki qanday zarra hisobiga o`tadi?  

A) elektronlar      B) ionlar    C) ion va elektronlar      D) neytronlar  

14. Yassi kondensator sig`imini aniqlash ifodasini ko`rsating  

A) C=ԐS/d          B) C=Ԑ

0

Ԑd/S    C) C= Ԑ0

ԐS/d       D) C=Ed 

15. Botiq linzada qanday tasvir hosil bo`ladi? 

A)  mavhum, to`g`ri, kichiklashgan 

B)  mavhum, teskari, kichiklashgan  

C)  mavhum, to`g`ri, kattalashgan 

D)  haqiqiy, teskari, kattalashgan 

16. Elektr qarshiligi o`tkazgich uzunligi va ko`ndalang kesim yuzasiga qanday 

bog`liq?     

A) uzunlikka teskari, yuzasiga to`g`ri 

B) uzunlikka to`g`ri, yuzasiga teskari 


C)  uzunligiga va yuzasiga to`g`ri 

D)  uzunligiga va yuzasiga teskari 

17. Solishtirma elektr qarshiligining birligi qanday? 

A) Ω m       B) Ω/m       C) m/Ω      D) A V 

18. Nuqtaviy 6 C zaryadga 2,4 m N kuch ta’sir etsa, elektr maydon 

kuchlanganligini toping. (kN/C)  

A) 4     B) 1,44     C) 0,4       C) 2,5  

19. Faradey sonining qiymatini yozing  

20. Gaz razryadining qanday turlari bor?  

21. O`zgarmas elektr toki ishining qanday ifodalarini bilasiz?  

22. Elektr tokining qanday ta’sirlari mavjud?  

23. Neytral zarradan +2 q zaryad  ajratib olinsa, qolgan zarra qanday bo`ladi?  

24. Reostat qanday vazifani bajaradi?  

25. Metallarda elektr toki qanday zarralar hisobiga o`tadi?   

 

  

 

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling