A rossiya b avstriya-Vengriya c fransiya d germaniya


Download 297.72 Kb.
Sana24.01.2023
Hajmi297.72 Kb.
#1115504
Bog'liq
25-28-


1.Bolgariya 1908-yilda o`zini Usmonli davlatidan to`la mustaqil davlat deb e’lon qilganda qaysi davlat madadiga tayangan edi?
A)Rossiya B)Avstriya-Vengriya C)Fransiya D)Germaniya
2.Berlin Kongressi Serbiyaning Turkiyadan mustaqil ekanligini tasdiqlash bilan birga unga qanday majburiyatlar yukladi? 1.chet el tovarlaridan tranzit boj olmaslik 2.Rossiya tovarlariga 10% li boj belgilash 3.Turkiyadan olib berilgan yangi hududlarga teng miqdorda uning chet el davlatlari oldidagi qarzini to`lash 4.chet el tovarlaridan tushadigan daromadning bir qismini Avstriya-Vengriya imperiyasiga 5 yil muddatda to`lab turishi kerakligi A )1,2 B)1,3 С)2,4 D)3,4
3.Quyidagi xaritada qaysi raqam bilan belgilangan davlat 1912-yildan boshlab Italiya mustamlakasiga aylandi?

A)1 B)3 C)5 D)4
4.Slavyan xalqlarining milliy-ozodlik kurashi kuchaygan davr qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?
A)XIX asrning 70-yillaridan B)XIX asrning 50- yillaridan
C)XIX asrning 60-yillaridan D)XIX asrning 80-yillaridan
5.Qaysi davlat tavsiyasi bilan Ferdinand Koburg Bolgariya podshosi etib saylandi? A)Buyuk Britaniya B)Rossiya C)Avstriya-Vengriya D)Germaniya
6.Mustaqil demokratik Bolgariya Respublikasini barpo etish rejasini ilgari surgan inqilobchi nomi ko`rsatilgan javobni toping.
A)V.Levskiy B)X.Botev C)X.Stoichkov D)G.Pandev
7.XIX asrning 70-yillariga kelganda …
A)Janubiy slavyanlar—bolgarlar, makedoniyaliklar, Bosniya va Gersegovina slavyanlari, serblarning talaygina qismi hamon Rossiya hukmronligi ostida edi B)faqat Chernogoriya va Serbiya yerlarining bir qismigina mustaqil edi C)Xorvatlar, slovenlar, g‘arbiy slavyanlar (chex, slovak, polyak)ning bir qismi ham Gogensollernlar hukmronligi ostida edi D)sharqiy
slavyanlarning ko‘pchiligi hamon chet el zulmi ostida ezilmoqda edi
8.”Biz uyquda yotibmiz, bu vaqtda esa bizning ustimizda savdolashmoqdalar“ degan jumlalar qaysi matbuot nashrida keltirilgan edi?
A)”Minbao” B)”Ibrat” C)”al-Liva” D)”Kalendari kombiar”
9.Quyidagi xaritada qizil rang bilan belgilangan davlat mustaqillikka erishgan sanani toping.

A )1876-yil 19-fevral


B)1878-yil 21-iyun
C)1912-yil 28-noyabr
D)1894-yil
1-oktyabr

10.Quyidagi davlatlarni ularning Konstitutsiyalari qabul qilinishi ketma-ketligida to`g`ri joylashtiring.


1.Bolgariya 2.Avstriya-Vengriya 3.Fransiya 4.Yaponiya 5.Germaniya 6.Meksika A)2,5,3,1,4,6 B)2,3,5,4,1,6 C)2,5,1,3,4,6 D)2,3,1,5,6,4
11.1876-yilda Bolgariyada boshlangan qo`zg`olonda qo`zg`olonchilar o`z bayroqlariga qanday shiorni yozgandilar?
A)”Yer va ozodlik” B)”Ozodlik yoki o`lim” C)”Ishlab yashaylik yoki jang qilib o`laylik” D)”Ozodlik jangda qo`lga kiritiladi, u sadaqa qilinmaydi!”
12.1914-yilda parlament tarqatib yuborilgan (a) va respublika boshqaruv organlari tugatilgan (b) davlatlarni belgilang. 1.Avstriya-Vengriya 2.Bolgariya 3.Yaponiya 4.Xitoy
A)a-1, b-2 B)a-1, b-3 C)a-1, b-4 D)a-2, b-4
13.Kim halok bo‘lgan kun Bolgariyada Xotira kuni sifatida nishonlanadi?
A)Xristo Botev B)Vasil Levskiy C)Xristo Stoichkov D)Todor Jivkov
14.Quyidagi xaritada qizil rang bilan belgilangan davlatda qabul qilingan konstitutsiyaga muvofiq … A )konstitutsiyaviy monarxiya deb e’lon qilindi B)respublika deb e’lon qilindi C)parlamentar monarxiya deb e’lon qilindi D)senatorlar qirol tomonidan umrbod tayinlanadigan bo`ldi
1 5.Xaritada qizil rang bilan belgilangan hududda Usmonli davlati mustamlakachiligiga qarshi qo`zg`olon nechanchi yilda ko`tarildi?

A)1875-yil B)1876-yil C)1911-yil D)1912-yil


16.Aleksandr Battenbarg Bolgariyaning yangidan yagona davlatga birlashganligini e`lon qilgan tomonlariga oid bo`lmagan javobni aniqlang?
A)Vesgotlar qo`shinini qiyinchiliksiz yenggan Vizantiya egallagan viloyatlar B)Rim imperiyasi Britaniya orollarini istilo qilganida kelt, britt qabilalari yashagan hudud C)Xitoyda Buyuk Kanalning qurilishi shu hudud viloyatlarning dengizga chiqishiga sharoit yaratadi D) Koreya yarimorolining shu qismida III–IV asrlarda Pekche davlati vujudga keladi
17.Quyidagi jadvalda qaysi qatorda bir yilda sodir bo`lgan ma’lumotlar berilganini toping.

T /r

Bolgariya

Yaponiya

Xitoy

1

Konstitutsiya qabul qilindi

Konstitutsiya qabul qilindi

“Yangi Xitoy” Konstitutsiyasi qabul qilindi

2

Turk zulmiga qarshi qo`zg`olon boshlandi

Koreya ochiq mamlakat deb e’lon qilindi

Buyuk Britaniya bilan konvensiya imzolandi3

Rossiya bilan diplomatic munosabatlar uzildi

Ryukyu orolini bosib oldi

Markaziy Vyetnam ustidan rasmiy hukmronligidan voz kechdi

4

Serbiya va Gretsiyaga hujum qildi

sanoat ishlab chiqarish hajmi
bo‘yicha Fransiyaga yaqinlashdi

“ikkinchi inqilob” boshlandi

A)1,3 B)2,4 C)1,2 D)3,4
18. Yuan Shikay Sin sulolasi taxtdan voz kechishga majbur etgan yilni belgilang. A)1912-yil12-fevral B)1912-yil 12-avgust
C)1912-yil 12-aprel D)1912-yil 12-dekabr
19.Sin monarxiyasini ag‘darish, Respublika ta’sis etish va yerga egalik huquqini tenglashtirish, mustaqillikni tiklash qaysi tashkilot dasturida ko‘zda tutilgan edi? A)”Xitoy uyg`onish jamiyati” B)”Minbao” C)”Ixetuan” D)”Xitoy uyushmalari ittifoqi”
20.XIX asr oxirida Xitoyning Guamchjuvan ko`rfazi qaysi davlat tomonidan egallangan edi? A)Germaniya B)Fransiya C)Yaponiya D)Rossiya
21.XIX asrning 70-yillaridayoq ajnabiylar Xitoyning nechta bandargohiga bemalol kirishgan? A)19 ta B)22 ta C)26 ta D)29
22.Yaponiyaning bosqinchilik maqsadlari ... qaratildi.
A)Tayvan, Xitoy, Hind okeani havzasiga B)Xitoy, Koreya, Tinch okean havzasiga C)Kurill, Janubiy Saxalin, Tinch okean havzasiga D)Amurbo`yi, Hind okeani, Koreya havzasiga
23.XIX asr oxirida Xitoydagi intervensiyada qaysi davlatlar ishtirok etgan? 1.Germaniya 2.Belgiya 3.Yaponiya 4.Italiya 5.Turkiya 6.Angliya 7.AQSh 8.Gollandiya 9.Fransiya 10.Rossiya 11.Bolgariya 12.Avstriya-Vengriya A)1,3,4,6,7,9,10,12 B)1,3,4,5,6,9,10,11,12
C)1,2,3,6,7,8,9,10 D)1,4,5,6,9,10,11,12
24.Ma’lumki, Yaponiyada 10 yillik qurollanish dasturi qabul qilinadi. Shundan so‘ng qanday shartnomalar tuzishga erishdi?
A)Osiyoga bosqinchilik yurishlarini ta’minlaydigan B)Rossiya bilan urush chiqqan taqdirda, buyuk davlatlarning betaraf qolishini ta’minlaydigan C)Koreyani anneksiya qilish huquqini beradigan D)AQSHga qarshi kurashda ittifoqchilarga ega bo'lishni ta’minlaydigan
25.Xitoyda milliy partiya Gomindan tuzilgan yiliAvstriya-Vengriya imperiyasida … A)Konstitutsiya qabul qilindi B)Chexiyada sud va ma’muriy ishlar uchun ikki til joriy qilindi C)og‘ir iqtisodiy inqiroz yuz berdi D)Sotsial-demokratlar partiyasi tuzildi
26.1889-yilda qabul qilingan Yaponiya konstitutsiyasiga ko’ra imperator qanday huquqlarni o’zida saqlab qoldi? 1.parlament chaqirish, ochish, tarqatib yuborish 2.vazirlarni lavozimiga tayinlash va chetlatish 3.qonunlar o`rniga oliy farmonlar chiqarish 4.qo`shinlarning oliy bosh qomondoni bo`lish 5.soliqlar joriy etish 6.urush e’lon qilish va sulh tuzish 7.viloyat hokimlarini tayinlash A)2,4,6,7 B)1,3,5,7 C)1,3,4,6 D)3,5,6,7
27.Yirik mustamlakachi davlatlarning Xitoy hududidagi o’lkalarini mos ravishda ko’rsatilgan javobni toping.
1.Germaniya 2.Fransiya 3.Rossiya 4.Buyuk Britaniya 5.Yaponiya
a)Futsziyan viloyati; b)Yanszi daryosi havzasi; c)Shandun viloyati: d)Port-Artur; e)Yunan viloyati; A)1a,2d,3b,4c,5e B)1e,2c,3a,4d,5b C)1a,2b,3d,4e,5c D)1c,2e,3d,4b,5a
28.Yaponiya 1900-1913-yillarda sanoat ishlab chiqarishida … (1)dan o`zib ketib, … (2)ga yaqinlashdi. a)Buyuk Britaniya b)Rossiya c)AQSh d)Germaniya e)Fransiya f)Italiya A)1a; 2c B)1d; 2b C)1f; 2e D)1b; 2a
29.Yaponlar uchun Koreya ochiq mamlakat deb e’lon qilingan (a) va Yaponiya Koreya yarimorolini harbiy kuch bilan o‘ziga qo‘shib olgan (b) yillarni belgilang. 1.1875 2.1876 3.1895 4.1905 5.1910
A)a-1, b-3 B)a-2, b-4 C)a-2, b-5 D)a-1, b-2
30.Xitoyda “Minbao” gazetasi chiqa boshlagan va “Yangi Xitoy konstitutsiyasi” qabul qilingan yillarni aniqlang.
A)1904, 1914 B)1905, 1915 C)1905, 1914 D)1920, 1912
31.Qayerda qabul qilingan konstitutsiyaga ko`ra hukmdorga qonunlar o`rniga oily farmonlar chiqarish huquqi berildi?
A)Avstriya-Vengriya B)Bolgariya C)Italiya D)Yaponiya
32.Shimoliy Xitoyda qachon birinchi temir yo`l ishga tushirildi?
A)1880-yil B)1881-yil C)1884-yil D)1885-yil
33.XIX asr oxirida Xitoydagi jtimoiy harakatlarda faoliyat yuritgan yashirin tashkilotni toping? A) “Ixetuan”
B) “Xitoy uyg`otish jamiyati” C)“Tunminxay” D)Baylyanszyao
34.Ispancha xarid qiluvchi degan ma’noni bildiruvchi iborani toping. A)Konvensiya B)Komprodor C)Konsessiya D)Anneksiya
35.Xitoyda “Sinxay inqilobi” (a) va “ikkinchi inqilob” (b) sodir bo`lgan yillarni to`g`ri belgilang. 1.1905 2.1910 3.1911 4.1912 5.1913 6.1914
A)a-1, b-2 B)a-2, b-4 C)a-3, b-5 D)a-3, b-6
36.Quyidagi davlatlarni konstitutsiyalar qabul qilingan yillari mos ravishda belgilang. 1.Braziliya 2.Xitoy 3.Avstriya-Vengriya 4.Yaponiya.
a)1889-yil; b)1914-yil; c)1891-yil; d)1867-yil
A)1b,2c,3d,4a B)1c,2b,3a,4d C)1a,2c,3d,4b D)1c,2b,3d,4a
37.XIX asr oxirlarida Yaponiyada birinchi galda sanoatning qaysi tarmog`i tez rivojlandi? A)metallurgiya B)to`qimachilik C)neft D)mashinasozlik
38.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida qaysi davlatlarda monopolistic kapitalizm feodal-monarxiya qoldiqlari bilan chirmashib ketdi?
1.Avstriya-Vengriya 2.Germaniya 3.Rossiya 4.AQSH 5.Xitoy 6.Yaponiya 7.Fransiya 8.Italiya
39.XIX asrning ikkinchi yarmida quyidagi qaysi davlatlarda saylovda qatnashish 25 yosh qilib belgilangan edi? 1.Avstriya-Vengriya 2.Germaniya 3.Rossiya 4.Argentina 5.Braziliya 6.Yaponiya 7.Fransiya 8.Italiya
A)1,3 B)2,6 C)4,8 D)5,7
40.Simonoseki sulhiga ko`ra …
1.Xitoy Koreyaning mustaqilligini tan oldi 2.Lyaodun, Tayvan, Penxu (Peskador) orollari Yaponiyaga berildi 3.Xitoy Yaponiyaga katta miqdorda tovon to‘lashga majbur bo‘ldi 4.Port-Artur Yaponiyaga berildi 5.Yaponiya o‘z savdosi uchun Xitoy hududida sanoat korxonalarini qurish va ulardan foydalanish huquqini oldi A)1,3,4,5 B)1,2,3,4 C)1,2,3,5 D)1,2,4,5
41.Bir davlat hududini zo‘ravonlik yo‘li bilan butunlay yoki qisman o‘z davlatiga qo‘shib olish siyosati qanday ataladi?
A)intervensiya B)okkupatsiya C)reparatsiya D)anneksiya
42.Qachon Germaniya Szyaochjouvan (Sindao) bandargohini bosib oldi va Shandun viloyatini o‘z ta’sir doirasiga kiritdi?
A)1894-1895-yy B)1895-1896-yy C)1896-1897-yy D)1897-1898-yy
43.XIX asr oxirlarida Xitoyni to‘g‘ri taraqqiyot yo‘liga olib chiqish haqida turli g‘oyalar shakllandi va bu … deb ataldi. A)”tunminxay” B)”Ixetuan” C)islohotchilik harakati D)”Xitoy uyg`onish jamiyati”
44.”Ixetuan“ harakati qo‘zg‘olon tusini olgan yilda sodir bo`lgan voqeani toping. A)AQSH davlat kotibi Xeyning „ochiq eshiklar va teng imkoniyatlar“ siyosati e’lon qilindi B)Yaponiyada Prussiya konstitutsiyasi namunasi asosida tuzilgan konstitutsiya qabul qilindi C)Avstriya sotsial-demokratik partiyasi (ASDP) tuzildi D)AQSH Davlat departamenti tashabbusi bilan Vashingtonda birinchi Panamerika konferensiyasi chaqirildi
45.Qayerda chorak asr davomida 1300 ta sanoat korxonasi qurildi?
A)Xitoy B)Italiya C)Yaponiya D)Avstriya-Vengriya
46.Yaponiyada burjuaziyaning o‘sishiga va siyosiy jihatdan kuchayishiga sabab bo‘lgan omilni toping. A)kapitalizm taraqqiyoti B)ijtimoiy harakatlar C)moliya kapitali va bank kapitalining qo`shilib ketishi D)iqtisodiy islohotlar
47.Xitoy Koreyaning mustaqilligini tan olgan (a) va Rossiya Koreyani Yaponiya ta’sir doirasi deb tan olgan (b) shartnomalar imzolangan yillarni toping. 1.1879 2.1876 3.1875 4.1895 5.1894 6.1904 7.1905 8.1910
A)a-1, b-6 B)a-2, b-8 C)a-3, b-5 D)a-4, b-7
48.XIX asr oxirlarida Xitoyda kimlar amalda chet el firmalarining yollangan vakillari edi? A)kompradorlar B)termidorlar C)puritanlar D)savdogarlar
49.XX asr boshlarida Xitoy bilan tovar ayirboshlashda qaysi davlat birinchi o`rinda turgan? A)AQSH B)Fransiya C)Yaponiya D)Buyuk Britaniya
50.Intervensiyachi davlatlar bоsimi ostida Xitoу hukumati 1900-уilda imzolashga majbur bo`lgan asоratli shartnomada …
1.‘‘lхetuan‘‘ qо'zg'olonida qatnashgan mansаbdor shaхslаrni qаtl etish yoki surgun qilish talab еtildi; 2.аjnabiy davlatlargа Хitоyda qо'shinlarini saqlashga ruхsat berildi; 3.Xitoу Koreyaning mustaqilligini tan oldi; 4.Xitoу 33 mln dollar tоvon to‘lashga majbur еtildi; 5.Tayvan, Peskador orоllari Хitoуdan аjratib оlindi; 6.Xitоyga qurol-aslaha kiritish taqiqlandi; 7.matbuot ustidan chet el nazorati o'rnatildi. A)1,3,5,7 B)2,4,5,6 C)1,2,4,6 D)2,3,4,5
51.Quуidagi hududlаrni to‘g‘ri muvоfiqlashtiring.
1.Guanchjou; 2.Port-Artur; 3.Szyаochjouvan. a)Lyuyshun; b)Sindao; c)Kanton. A)1c,2b,3a B)1c,2a,3b C)1b,2c,3a D)1a,2b,3c
52.1871-1878 -yillarda Yaponiya qishloq xo‘jaligi sohasida o‘tkazilgan islohotlarda nimalarga ruxsat berildi? A)yerni erkin oldi-sotdi qilish, yerni mayda bo`laklarga bo`lishga B)yerni faqat ijara asosida boshqa odamga berishga, texnika ekinlaridan boshqa barcha ekinlarni ekishga C)yerni erkin oldi-sotdi qilish, istagan turdagi ekinlarni ekishga D)yerni meros qilib qoldirishga, mayda bo`laklarga bo‘lishga
53.Xitoy milliy qahramoni Sun Yat Sen ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan sust taraqqiy etgan Xitoyda qanday yo`l bilan ijtimoy adolatli tuzum yaratish mumkin, degan fikrda edi? A)yerga egalik qilish huquqini tenglashtirish yo`li bilan B)xususiy mulkchilikni butunlay tugatish yo`li bilan C)manjurlar va chet elliklarni mamlakatdan haydab chiqarish yo`li bilan D)daromad oshib borishiga qarab qo`shimcha mulk solig`i joriy etish yo`li bilan
54.Nechanchi yilda Yaponiya, Xitoyning noroziligiga qaramay, Ryukyu orolini bosib oldi? A)1875-yil B)1876-yil C)1877-yil D)1879-yil
55.Quyidagi ma’lumotlardan qaysi biri to‘g‘ri ekanligini toping. A)1890-yil iyul oyida chet el interventlari yalpi hujumga o‘tdi va Pekin shahri egallandi B)Shimoliy Xitoyda 1890-yilda 600 dan ziyod chet el firmalari mavjud edi C)1884-yilda Xitoy Markaziy Vyetnam ustidan rasmiy hukmronligidan voz kechdi D)XIX asrning 60-yillaridayoq ajnabiylar Xitoyning 26 bandargohiga bemalol kirdilar va o‘zlarini xo‘jayinlardek tutdilar
56.XIX asr ikkinchi yarmida Yaponiya tashqi siyosati bilan bog`liq quyidagi voqealarni xronologik etma-ketlikda to`g`ri joylashtiring. 1.Yaponiya, Xitoyning noroziligiga qaramay, Ryukyu orolini bosib oldi 2.Janubiy Saxalin hisobiga Kuril orollarini Rossiyadan ajratib, o‘ziga qo‘shib oldi 3.yaponlar uchun Koreya ochiq mamlakat deb e’lon qilindi 4.Yaponiya Seulda saroy to‘ntarishi uyushtirib, yaponparast hukumat tuzdi va poytaxt garnizonini qurolsizlantirdi 5.Xitoy bilan Simonoseki sulhi tuzildi
A)1,2,3,4,5 B)2,1,3,4,5 C)3,2,1,4,5 D)2,3,1,4,5
57.Xitoyda XIX asr oxirida qaysi tashkilot “Manjur sinlarini haydab chiqaramiz, chet elliklarni yo‘qotamiz“ shiori ostida ish ko‘rardi?
A)”Xitoy uyg`onish jamiyati” B)”Xitoy uyushmalari ittifoqi”
C)”Ixetuan” D)”Tunminxay”
58.XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaponiyada sanoat ishlab chiqarishi Rossiyadan necha baravar tezroq rivojlandi?
A)3 barobar B)8 barobar C)6 barobar D)10 barobar
59.Yaponiya Seulda saroy to`ntarishi o`tkazgan va Koreya yarimorolini harbiy kuch bilan o`ziga qo`shib olgan yillar to`g`ri ko’rsatilgan yillarni ko`rsating. A)1894, 1908 B)1895-1905 C)1895, 1909 D)1894, 1910
60.Chet ellik monopolistlarning Xitoyni yanada ko`proq talashlari, asoratga solishlariga sabab bo`lgan omilni toping.
A)pulga bo`lgan muhtojlik B)milliy manfaatlarga xilof ravishda tuzilgan shartnomalar C)Pekinda Ixetuanlar hokimiyatining o`rnatilishi D)Xitoyning Yaponiya 1894-1895-yillardagi urushda mag`lubiyatga uchrashi
61.Pekinga chet elliklar intervensiyasi boshlanishiga bahona bo`lgan omilni toping. A)pulga bo`lgan muhtojlik B)milliy manfaatlarga xilof ravishda tuzilgan shartnomalar C)Pekinda Ixetuanlar hokimiyatining o`rnatilishi D)Xitoyning Yaponiya 1894-1895-yillardagi urushda mag`lubiyatga uchrashi
62.Sun Yat Sen tomonidan “Xitoy uyushmalari ittifoqi” nomli siyosiy tashkilot tuzilgan yili sodir bo`lgan voqeani aniqlang. A)Gerrero qabilalarining qo`zg`oloni boshlandi B)A.Griffit “Shinfeyn” partiyasini tuzdi C)Rus-Yapon urushi boshlandi D)Birinchi jahon urushi boshlandi
63. Quyidagi voqealarni sodir bo’lgan yillariga to’g’ri muvofiqlashtiring? 1.Xitoyda “ikkinchi inqilob”boshlandi 2.Yuan Shikay Konstitutsiyaviy Kengash chaqirdi 3.Xitoyda Milliy partiya tuzildi 4.Sun Yat Sen Xitoyga qaytib keldi 5.Tunminxay nomli siyosiy tashkilot tuzildi
A)1905-yil B)1914-yil C)1911-yil D)1913-yil E)1912-yil
A) 1-C,2-B,3-A,4-D,5-E B)1-D,2-B,3-E,4-C,5-A
C) 1-A, 2-C, 3-E, 4-B, 5-D D)1-D,2-B, 3-A, 4-E, 5-C
64. Qaysi davlat tavsiyasi bilan Ferdinand Koburg Bolgariya podshosi etib saylandi?
A)Buyuk Britaniya B)Rossiya C)Avstriya-Vengriya D)Germaniya
65.XIX asr oxiri va XX asr boshlarida aholi jon boshiga daromad taqsimoti darajasi bo'yicha G`arbiy Yevropada eng oxirgi o`rinda qaysi davlat turgan?
A)Avstriya-Vengriya B)Polsha C)Italiya D)IspaniyaDownload 297.72 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling