Ajuntament sant martí vell acta de la sessió extraordinària del ple de data 31 D’agost de 2015


Download 26.1 Kb.
Pdf просмотр
Sana21.08.2018
Hajmi26.1 Kb.

AJUNTAMENT SANT MARTÍ VELL

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 31 D’AGOST

DE 2015. 

A  Sant  Martí  Vell, essent  les nou matí  del dia  31 d’agost de 2015,  es reuneixen  a la

Casa  Consistorial  per  a  celebrar  sessió  extraordinària  del  Ple,  els  Regidors  de  la

Corporació. Assistents: 

Sr. Robert Vilà i Brugués (ERC)

Sra. Ma. Àngels Vilà i Sastre (ERC).

Sra. Sílvia Martínez i Bertran (ERC).

Sra. Anne Movilla i Garcia (ERC).

Excusa la seva assistència: 

Sr. Josep Maria Almar i Buxeda (ERC).

Presidits  pel  senyor Alcalde-President  de  l'Ajuntament,  senyor  Robert Vilà Brugués,  i

amb  l'assistència  de  la  Secretària-Interventora   accidental  de  l'Ajuntament,  senyora

Teresa Chinchilla Moreno. 

Ordre del dia

1r.- Portar a terme el sorteig per la designació dels membres de la mesa electoral per

les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 27 de setembre de 2015.   

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Una  vegada  comprovada  la  concurrència  de  quòrum  suficient,  l'Alcalde-President

declara oberta la sessió i es procedeix al debat i votació de l’assumpte inclòs a l'ordre

del dia: 1r.- Portar a terme el sorteig per la designació dels membres de la mesa

electoral per les eleccions al Parlament de Catalunya a celebrar el dia 27

de setembre de 2015.

De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim

Electoral General, modificat per la LO 2/2011, de 28 de gener, es proposa procedir a la

designació   mitjançant   sorteig   públic   dels   membres   de   les   taules   electorals   que

s’hauran de constituir el proper dia 27 de setembre amb motiu de la celebració de les

eleccions al Parlament de Catalunya, convocades per Decret número 174/2015, de 3

d'agost. 

Plaça de l'Església, s/n.    -17462 Sant Martí Vell-     Tel. 972 490 401 

ajuntament

 

 @santmartivell.cat1

AJUNTAMENT SANT MARTÍ VELL

Efectuat   el   sorteig   públic   a   través   del   programa   informàtic   CONOCE   facilitat   per

l’Institut Nacional d’Estadística (INE) dóna el resultat següent:

PRESIDENT:

Titular: 

Marta Donaire RouraPrimer suplent:

Eduard Gans RuizSegon suplent:

Adrià Carreras AguilóVOCAL PRIMER

Titular:

Sílvia Capa RodillaPrimer suplent:

Miquel Beltran LoloSegon suplent:

Raquel Moron QuesadaVOCAL SEGON

Titular:

Claudia Vila BarnesPrimer suplent:

Maria Sol NespereiraSegon suplent:

Maria Teresa Sala Bosch

Així mateix el programa CONOCE permet formar una bossa de substituts-reserva per

cadascun dels càrrecs pel cas de què no es pugui notificar als membres designats

(titulars i/o suplents) o pel fet de que la Junta Electoral de Zona excusi algun dels

membres designats (titulars i/o suplents). Efectuat el sorteig el programa informàtic

dóna els següents substituts-reserva que es detallen a continuació:

RESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents):

Xavier Vilà Brugués

Luís Donaire Roura

Cristina Martínez Vilajosana

Pere Batlle Busquets

Roger Romagosa Alvarez

Jordi Palomeras Vidal

Rosario Barnes MasmiquelRESERVES DE VOCAL PRIMER (titular i suplents):

Consol Riera Collell

Arturo Alvarez Pou

Francisco Antonio Prieto Fernandez

Angel Sala Poch

Jose Maria Gil Vila

Josep Maria Almar Buxeda

Roger Reixach VilàRESERVES DE VOCAL SEGON (titular i suplents):

Montserrat Olga Pastor

Aixa Domingo De Comulada

Plaça de l'Església, s/n.    -17462 Sant Martí Vell-     Tel. 972 490 401 

ajuntament

 

 @santmartivell.cat2

AJUNTAMENT SANT MARTÍ VELL

Pere Pons Sais

Cristalina Blanca Fernandez Fidalgo

Pere Pons Riera

Montserrat Angelats de las Heras

Artur Torras Enriquez

 

Atès el sorteig públic anterior, s’acorda per unanimitat dels membres assistents de laCorporació:

Primer.-  Designar   com   a   membres   de   la   mesa   electoral   corresponent   al   terme

municipal de Sant Martí Vell i les seves respectives bosses de substituts-reserva:PRESIDENT:

Titular: 

Marta Donaire RouraPrimer suplent:

Eduard Gans RuizSegon suplent:

Adrià Carreras AguilóVOCAL PRIMER

Titular:

Sílvia Capa RodillaPrimer suplent:

Miquel Beltran LoloSegon suplent:

Raquel Moron QuesadaVOCAL SEGON

Titular:

Claudia Vila BarnesPrimer suplent:

Maria Sol NespereiraSegon suplent:

Maria Teresa Sala BoschRESERVES DE PRESIDENT (titular i suplents):

Xavier Vilà Brugués

Luís Donaire Roura

Cristina Martínez Vilajosana

Pere Batlle Busquets

Roger Romagosa Alvarez

Jordi Palomeras Vidal

Rosario Barnes MasmiquelRESERVES DE VOCAL PRIMER (titular i suplents):

Consol Riera Collell

Arturo Alvarez Pou

Francisco Antonio Prieto Fernandez

Angel Sala Poch

Jose Maria Gil Vila

Josep Maria Almar Buxeda

Roger Reixach Vilà

Plaça de l'Església, s/n.    -17462 Sant Martí Vell-     Tel. 972 490 401 

ajuntament

 

 @santmartivell.cat3

AJUNTAMENT SANT MARTÍ VELL

RESERVES DE VOCAL SEGON (titular i suplents):

Montserrat Olga Pastor

Aixa Domingo De Comulada

Pere Pons Sais

Pere Pons Riera

Montserrat Angelats de las Heras

Artur Torras Enriquez

Segon.-  De   conformitat   a  allò   que   estableix   l’art.   27.2   LO   5/1985,   de   19   de   juny,

notificar la designació als membres de la mesa.

Sense  que  es  produeixin  més  intervencions  i  no  havent   més assumptes  a  tractar,

essent les nou hores i deu minuts del matí, el president aixeca la sessió.

L’ALCALDEA-PRESIDENT

LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA 

ACCIDENTAL

Ma. Robert Vilà Brugés

Teresa Chinchilla Moreno

Sant Martí Vell, 31 d’agost de 2015

Plaça de l'Església, s/n.    -17462 Sant Martí Vell-     Tel. 972 490 401 

ajuntament 

 @santmartivell.cat4Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling