Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti mexanika-matematika fakulteti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/44
Sana02.04.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

1.3.15.  Dars  ko’rinishlari:  ma’ruza,  seminar  va  amaliy  mashg’ulotlar,  laboratoriya 
mashg’ulotlari,  o’quv  anjumanlari,  o’quv-seminar,  suhbat,  kinodars,  kompyuter  mashg’ulotlari, 
mashqlar,  maslahatlar,  ekskursiya,  ekspedisiya,  o’quv  ishlab  chiqarish  va  pedagogik  amaliyoti,  kurs, 
loyiha va bitiruv malakaviy ishlari, talabalarning mustaqil tahsili va hokazo. 
1.3.16.  Darsning  asosiy  tarkibiy  elementlari:  tashkiliy  qism;  uyga  berilgan  yozma  vazifalarni 
tekshirish;  talabalar  bilimini  og’zaki  tekshirish  (yoki  so’rash);  yangi  materiallarni  tushuntirish;  yangi 
materiallarni mustah-kamlash; uyga vazifa berish; darsni uyushqoqlik bilan yakunlash. 
1.3.17.  Dars  tahlilining  asosiy  tarkibiy  qismlari:  o’qituvchining  darsga  tayyorgarlik  darajasi, 
darsning maqsad va vazifalari, tashkiliy ishlar, didaktik, uslubiy, metodologik, psixologik, pedagogik, 
o’quvchilar bilan hamkorlikda ishlash va yakuniy tahlillar. 
1.3.18.  Darsga  kirgan  o’qituvchining  qo’lida  bo’lishi  lozim:  guruh  jurnali,  fan  o’quv  dasturi, 
kalendar-mavzu rejasi, dars texnologik xaritasi, o’quv-uslubiy materiallar. 
1.3.19.  O’qituvchining  darsga  kirishdan  oldin  o’ziga  qo’yadigan  savoli:  nega,  nimani  va 
qanday o’qitaman? 
1.3.20. Abu Ali Ibn Sinoning o’qituvchiga qo’ygan talablari:  
  talaba (o’quvchi)lar bilan muomalada bosiq va jiddiy bo’ling; 
  berilayotgan  bilimni talaba (o’quvchi)lar qanday  o’zlashtirib olayotganligiga alohida e’tibor 
bering; 
  ta’limda turli uslub va shakllardan foydalaning; 
  talaba (o’quvchi)larning xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlarini biling; 
  talaba (o’quvchi)larni fanga qiziqtira biling; 

 
15 
 
  talaba (o’quvchi)larga uzatilayotgan bilimlarning eng muhimini ajratib bering; 
  bilimlarni  talaba  (o’quvchi)larga  tushunarli  hamda  ularning  yoshi,  aqliy  darajasiga  mos 
ravishda bering; 
  har bir so’zning talaba (o’quvchi)lar hissiyotini uyg’otish darajasida bo’lishiga erishing. 
1.3.21. Didaktik vositalar 
 jixozlar va uskunalar, moslamalar: videoproyektor; elektoron doska; kodoskop; 
 video-audio uskunalar: videokamera; 
 kompyuter va multimediali vosita: kompyuter, videoglazok; sab-bufer. 
 

 
16 
 
1.4. TAQVIM MAVZUIY REJA 
 
(Taqvim mavzuiy reja o’quv materialini to’g’ri taqsimlashda mazkur fan boshqa fanlar va amaliyotlar 
bilan  bog’lashda,  darsga  kerakli  o’quv  materiallari  va  vositalarini  tayyorlashda  yordam  beradi, 
o’qitish jarayonini loyixalashtirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi).  
№ 
M
avz
u
 
A
jr
at
il
ga

soa

T
a’
li
m
 s
ha
kl

D
ar

tur

 
F
anl
ar
ar

va
  
fa

ic
hi
da
gi
 
bog’
li
ql
ik
 
T
a’
li
m
 m
et
odl
ar

T
a’
li
m
 vos
it
al
ar

F
oyda
la
ni
lga

ada
bi
yot
la

ro’
yxa
ti
 
M
us
ta
qi

is

tops
hi
ri
ql
ar


10 
1-semestr (122 soat) 
Ma’ruzalar (M) mavzusi bo’yicha (30 soat) 
1. 
1-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
1-2 MI 
2. 
2-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
1-2 MI 
3. 
3-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
3-5 MI 
4. 
4-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
3-5 MI 
5. 
5-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
5-10 
MI 
6. 
6-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
11-13 
MI 
7. 
7-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
11-13 
MI 
8. 
8-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
14-21 
MI 
9. 
9-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
14-21 
MI 

 
17 
 
10.  10-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
11.  11-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
12.  12-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
13.  13-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
14.  14-M 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
15. 
1.5 

Frontal  Standart  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
An’anaviy 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
30 MI 
Amaliyot mashg’ulotlari (AM) mavzusi bo’yicha (32 soat) 
1. 
1-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
1-2 MI 
2. 
2-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
1-2 MI 
3. 
3-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
3-5 MI 
4. 
4-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
3-5 MI 
5. 
5-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
5-10 
MI 
6. 
6-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
11-13 
MI 
7. 
7-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
11-13 
MI 

 
18 
 
turlashtirish 
asoslari 
 
8. 
8-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
14-21 
MI 
9. 
9-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
14-21 
MI 
10. 
10-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
11. 
11-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
12. 
12-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
13. 
13-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
14. 
14-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
22-29 
MI 
15. 
15-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
30 MI 
16. 
16-
AM 

Zveno 
Didaktik  Matematik  analiz, 
Informatika va das- 
turlashtirish 
asoslari 
Aniq 
maqsadli 
Matnli, 
tasvirli 
1,2,3,4,7, 
8,9,10,11 
 
30 MI 
 
1.5. MUSTAQIL O’RGANISH VA REFERATLAR TAYYORLASH UCHUN TAVSIYA 
ETILADIGAN MAVZULAR 
 
 
№ 
Mustaqil ta’lim mavzusi 
Adabiyot 

To’plamlar nazariyasining asosiy tushunchalari. To’plamlar 
ustida amallar. Asosiy tengkuchliliklar. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
 

To’plamlar algebrasi bilan mulohazalar algebrasi o’rtasidagi 
munosabat. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
 

Mukammal kon’yunktiv va diz’yunktiv normal shakllarni hosil 
qilish jarayoni.  
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
 

 
19 
 

Mantiq algebrasidagi amallarni arifmetik amallarga keltirish. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 

0 va 1 saqlovchi funksiyalarning sonini aniqlash. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 

O’z-o’ziga qo’shma funksiyalarning sonini aniqlash. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 

Monoton funksiyalarning sonini aniqlash. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 

Chiziqli funksiyalarning sonini aniqlash. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 

Funksional yopiq sinflar bilan bogliq murakkab amallar. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
10 
Teskari bog’lanishi bo’lgan funksional elementlardan sxemalar 
yasash. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
11 
Kontaktli sxemalar va ularning sintezi. Kontakt sxemalarni 
minimallashtirish muammosi. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
12 
Minimallashtirish  masalasining  geometrik  tarzda  qo’yilishi. 
Ikkilik kub va uning xossalari. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
13 
Qisqartirilgan  diz’yunktiv  normal  shaklni  yasashning  Mak-
Klaski usuli. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
14 
Qisqartirilgan  diz’yunktiv  normal  shaklni  yasashning  Bleyk 
usuli. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
15 
Tupikli diz’yunktiv normal shakllarni geometrik asosda yasash 
usullari. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
16 
Tupikli  diz’yunktiv  normal  shakllarni  yasash  algoritmi. 
Yadroviy kon’yunksiya. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
17  
Ayrim yagona tarzda hosil qilinadigan diz’yunktiv normal  
shakllar. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
18 
Predikatlar  mantiqi  formulasining  qiymatini  hisoblash, 
tengkuchli formulalarni isbotlash. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
19 
Predikatlar  mantiqida  yechilish  muammosi.  Chekli  sohalarda 
yechilish muammosi. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
20 
Matematik  mulohazalarni  predikatlar  mantiqi  formulasi 
ko’rinishida yozish. Qarama-qarshi tasdiqlarni tuzish. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
21 
Predikatlar  mantiqidagi  to’g’ri,  teskari  va  qarama-qarshi 
teoremalar.  Yetarli  va  zaruriy  shartlar.  Teskarisini  (aksini) 
faraz qilish usuli bilan isbotlash. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
22 
Aksiomatik predikatlar hisobi haqida. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
23 
Predikatlar mantiqida yetarli va zaruriy shartlar.  
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
24 
Teskarisini (aksini) faraz qilish usuli bilan isbotlash. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
25 
Tyuring mashinasida murakkab algoritmni realizasiya qilish va 
amallar bajarish. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
26. 
Markov algoritmining ba’zi bir tadbiqlari. 
1,2,3,4,7,8,9,10,11 
 
 
1.6.  NAZORATLAR   UCHUN  SAVOLLAR VARIANTI 
 
1.  Diskret matematika va matematik mantiq tarixi va uning asoslari.  
2.  Tarixiy ma’lumotlar.  
3.  Diskret  matematika  va  matematik  mantiqning  umumiy  tushunchalari  va  uning  zamonaviy 
amaliy masalalarni yechishdagi o’rni.  
4.  Mulohaza. Mulohazalar ustida mantiqiy amallar.  
5.  Formulalar. Teng kuchli formulalar.  
6.  Aynan chin, aynan yolg’on va bajariluvchi formulalar.  
7.  Asosiy tengkuchliliklar. Teng kuchli formulalarga doir teoremalar. 
8.  Formulalarning normal shakllari. Diz’yunktiv va kon’yunktiv normal shakllar. 
9.  Mukammal kon’yunktiv va diz’yunktiv normal shakllar.  

 
20 
 
10. Formulalarning asosiy xossalari.  
11. Tengkuchlimas formulalar soni. Bul algebrasi.  
12. Mantiq algebrasidagi ikkitaraflamalik qonuni.  
13. Mantiq algebrasidagi arifmetik amallar. Jegalkin ko’phadi.  
14. Mantiq algebrasidagi monoton funksiyalar.  
15. Funksiyalar sistemasining to’liqligi.  
16. Funksional yopiq sinflar va Post teoremasi.  
17. Matematik mantiqning diskret texnikaga tatbiqlari.  
18. Funksional elementlar va ulardan sxemalar yasash.  
19. Ko’ptaktli sxemalar. Rele – kontaktli sxemalar.  
20. Kontaktli sxemalar va ularning sintezi. 
21. Chekli avtomat haqida umumiy tushunchalar. Mili va Mur avtomatlari.  
22. Matematik mantiq funksiyalarini minimallashtirish muammosi.  
23. Diz’yunktiv normal shaklni soddalash-tirish masalasi.  
24. Qisqartirilgan diz’yunktiv normal shakl.  
25. Qisqartirilgan diz’yunktiv normal shaklni yasash algoritmi.  
26. Tupikli diz’yunktiv normal shakllarni geometrik asosda yasash usullari. 
27. Tupikli diz’yunktiv normal shakllarni yasash algoritmi. 
28. Ayrim yagona tarzda hosil qilinadigan diz’yunktiv normal  shakllar.  
29. Predikat tushunchasi. Predikatlar ustida mantiqiy amallar.  
30. Umumiylik va mavjudlik kvantorlari.  
31. Formula tushunchasi. Formulaning qiymatini hisoblash.  
32. Predikatlar mantiqi formulasining nomal shakli. 
33. Bajariluvchi va umumqiymatli formulalar.  
34. Yechilish muammosi.  
35. Predikatlar mantiqining matematikaga tadbiqi.  
36. Aksiomatik predikatlar hisobi.  
37. Algoritm tushunchasi va uning xarakterli xususiyatlari.  
38. Yechiluvchi va sanaluvchi to’plamlar.  
39. Algoritm tu-shunchasiga aniqlik kiritish.  
40. Tyuring mashinalari.  
41. Tyuring mashinasida algoritmni realizasiya qilish.  
42. Tyuring mashinasi ustida amallar.  
43. Algoritmlar nazariyasining asosiy gipotezasi.  
44. Markovning normal algoritmlari.  
45. Markov bo’yicha hisoblanuvchi funksiyalar. 
 
TEST   SAVOLLARI 
1. n та ўзгарувчига боғлиқ ўз-ўзига қўшма мантиқий функциялар сони қанча ? 
 a) 2
n
 ; 
              b)  2
2n
 ; 
              c)  2
n+1
 ;  
              d) 
1
2
2

n
;     
              e)  2
n-2

 
2. 
))
)(
((
)
)
((
1
z
x
y
x
z
y
x
f


функцияни мукаммал дизъюнктив нормал  шаклга 
келтириб, соддалик L
Б
, L
К
, L
О
 индексларининг миқдорини топинг: 
         a)18; 8; 6;  
         b) 8; 18; 6; 
         c) 6; 8; 18; 
         d) 18; 6; 8;   
         e) 8; 6; 18; 

 
21 
 
3.  А(х) ва В(х) ихтиёрий предикатлар бўлсин. 
)
(
)
(
x
B
x
A

  формулага  тенг кучли формулани 
аниқланг. 
 a) 
)
(
)
(
x
B
x
A


 b) 
)
(
)
(
x
B
x
A

;        
      c) 
)
(
)
(
x
A
x
B


      d) 
)
(
)
(
x
B
x
A


      e) 
)
(
)
(
x
B
x
A


4. 
}
20
...,
,
3
,
2
,
1
{

M
 тўпламда қуйидаги предикатлар берилган: 
)
(x
A
: «
 5 га бўлинмайди»;   
)
(x
B
: «
-жуфт сон»; 
)
(x
D
: «
 3 га каррали». 
)
(
)
(
)
(
x
D
x
B
x
A


 предикатнинг чинлик 
тўпламини топинг. 
a) 


19
,
17
,
15
,
13
,
11
,
7
,
5
,
2
,
1

b) 


18
,
12
,
6
.   
c) 


20
,
19
,
18
,
17
,
16
,
15
,
14
,
13
,
12
,
11
,
10
,
9
,
8
,
7
,
6
,
5
,
4
,
2
,
1

      d) 


      e) M. 
 
5.  N
f
1

)
0
,
0
,
0
{(
,
)
0
,
0
,
1
(
,
)}
1
,
0
,
1
(
 тўпламга мос келадиган функциянинг Т.Д.Н.Ш   
       кўриниши аниқланг. 
     a) 

3
2
1
x
x
x

3
2
1
x
x
x
3
2
1
x
x
x
;   
     b) )
(
3
2
1
x
x
x)
(
3
2
1
x
x
x
)
(
3
2
1
x
x
x


;  
     c) 
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x     d) 0; 
     e) 1; 
 
6.  N
f
1

)
0
,
0
,
0
{(
,
)
0
,
0
,
1
(
,
)}
1
,
0
,
1
(
 тўпламга мос келадиган функциянинг Т.К.Н.Ш   
       кўриниши аниқланг. 
     a) 

3
2
1
x
x
x

3
2
1
x
x
x
3
2
1
x
x
x
;  
     b) )
(
3
2
1
x
x
x)
(
3
2
1
x
x
x
)
(
3
2
1
x
x
x


;  
     c) 
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


    
     d) 0; 
     e) 1; 
 
7. 
)
~
(
3
x
f
=(01101000) функциянинг Жегалкин кўпҳадини топинг. 
    a) 
1

 y
x
;  
    b) 
z
y
x
z
y
x

;   
    c) 1; 
    d) 0; 
    e) 
z
y
z
y
z
x
y
x
z
y
x    
8. f(x,y,z)=
)
(
y


))
(
)
((
z
y
z
x функциянинг чинлик тўпламини аниқланг.  
    a) айнан чин формула;   
    b) f(x,y,z)=(00110111); 
    c) айнан ёлғон формула; 
    d) f(x,y,z)=(00110111); 

 
22 
 
    e) f(x,y,z)=(00110111).   
 
9. B=
)
(
z
y
x


 фомулага тенг кучли формулани аниқланг.  
    a) 
z
y
x


;   
    b) айнан чин формула;  
    c) айнан ёлғон формула; 
    d) 
z
y
x

 )
(

    e) 
z
y
x

 )
(

 

 
23 
 
10. А=
)
(
~
)
(
),
z
~
(
z
x
y
x
B
y
x
 формулалар тенгкучлими?  
 
    a) тенгкучли;   
    b) тенгкучли эмас; 
    c) 
B


    d)
B


    e)
B


 
11. 
)
~
(
2
x
f
=
2
2
1
)
(
x
x
x


  функциянинг сохта ўзгарувчиларини аниқланг. 
 
    a) сохта ўзгарувчи йўқ;
   
  
    b) х
2
 ўзгарувчи сохта; 
    c) х
3
 ўзгарувчи сохта; 
    d) х
1
 ва х

ўзгарувчилар сохта;  
    e) аниқлаб бўлмайди. 
 
12. А=
&
)
z
~
y
, В=
y)
&
 x
(
 ~ 
)
&
(
z
x
 формулалар тенгкучлими?  
    a) тенгкучли;  
    b) тенгкучли эмас;   
    c) 
B


    d)
B


    e)
B


 
13. 
)
~
(
2
x
f
=(1001) функциянинг Жегалкин кўпҳадини топинг. 
    a) 
1

 y
x
;  
    b) 
1

 y
x
;   
    c) 1; 
    d) 0; 
    e) 
y


 
14.
)
~
(
3
x
f
=
3
2
1
1
))
(
(
x
x
x
x функциянинг сохта ўзгарувчиларини аниқланг. 
    a) х
1
 ўзгарувчи сохта;
  
    b) х
2
 ўзгарувчи сохта; 
    c) х
3
 ўзгарувчи сохта; 
    d) х
1
 ва х

ўзгарувчилар сохта;   
    e) х
1
 ва х

ўзгарувчилар сохта. 
 
15. 
y
x
f


 функцияга қўшма функцияни аниқланг. 
    a) 
y
x
g
~

;   
    b) 
x
y
g


 
    c) 
yz
xz
xy
g 
    d) 
z
y
x
g 
    e) 
y
x
g


 
16. 
yz
xz
xy
f, функцияга қўшма функцияни аниқланг. 
   a) 
y
x
g
~


   b) 
x
y
g


 
   c) 
yz
xz
xy
g   

 
24 
 
   d) 
z
y
x
g 
   e) 
y
x
g


 
17. Тьюринг машинасининг а
i
q
j
a
ij
q
ij
L командасига мос таърифни аниқланг. 
   а) машина q
j
 ҳолатда бўлганда, лентада a
i
 белги бўлса: a
i
 белги a
ij
 белги   билан 
алмаштирилади, машина q
jj
 ҳолатга ўтади ва лента бўйлаб чап томонга 1 ячейкага сурилади;   
   b) машина q
j
 ҳолатда бўлганда, лентада a
i
 белги бўлса: a
i
 белги a
ij
 белги билан 
алмаштирилади, машина q
jj
 ҳолатга ўтади ва лента бўйлаб ўнг томонга 1 ячейкага сурилади; 
   с) машина q
jj
 ҳолатда бўлганда, лентада a
j
 белги бўлса: a
i
 белги a
ij
 белги билан 
алмаштирилади, машина q
j
 ҳолатга ўтади ва лента бўйлаб чап томонга 1 ячейкага сурилади; 
   d) машина q
j
 ҳолатда бўлганда, лентада a
i
 белги бўлса: a
i
 белги a
ij
 белги билан 
алмаштирилади, машина q
jj
 ҳолатга ўтади ва лента бўйлаб қўзғалмайди; 
   e) тўғри жавоб кўрсатилмаган. 
 
18. f(x,y,z)=
yz)
z)(x
~
)
((

 y
x
функциянинг чинлик тўпламини аниқланг.  
     
    a) айнан чин формула;  
    b) f(x,y,z)=(10010000);   
    c) айнан ёлғон формула; 
    d) f(x,y,z)=(00110111); 
    e) f(x,y,z)=(00110111).   
 
19. 
)
~
(
3
x
f
=(11111000) функциянинг Жегалкин кўпҳадини топинг. 
    
   a) 
1

 y
x
;  
   b) 
z
y
x
z
y
x

;   
   c) 1; 
   d) 0; 
   e) 
y


 
20. Тьюринг машинасининг а
i
q
j
a
ij
q
ij
Н командасига мос таърифни аниқланг. 
   
   а) машина q
j
 ҳолатда бўлганда, лентада a
i
 белги бўлса: a
i
 белги a
ij
 белги билан алмаштирилади, 
машина q
jj
 ҳолатга ўтади ва лента бўйлаб чап томонга 1 ячейкага сурилади;  
  
   b) машина q
j
 ҳолатда бўлганда, лентада a
i
 белги бўлса: a
i
 белги a
ij
 белги билан 
алмаштирилади, машина q
jj
 ҳолатга ўтади ва лента бўйлаб ўнг томонга 1 ячейкага сурилади; 
 
   с) машина q
jj
 ҳолатда бўлганда, лентада a
j
 белги бўлса: a
i
 белги a
ij
 белги билан 
алмаштирилади, машина q
j
 ҳолатга ўтади ва лента бўйлаб чап томонга 1 ячейкага сурилади; 
 
   d) машина q
j
 ҳолатда бўлганда, лентада a
i
 белги бўлса: a
i
 белги a
ij
 белги билан 
алмаштирилади, машина q
jj
 ҳолатга ўтади ва лента бўйлаб қўзғалмайди;  
   e) тўғри жавоб кўрсатилмаган. 
 
21. U=
z
y
x

 )
(
 фомулага тенг кучли формулани аниқланг.  
  
    a) 
z
y
x


;   
    b) айнан чин формула;  
    c) айнан ёлғон формула; 
    d) 
z
y
x

 )
(


 
25 
 
    e) 
z
y
x

 )
(

 

 
26 
 
22. N
f
2

)
1
,
1
,
1
{(
,
)
0
,
1
,
1
(
,
)
1
,
0
,
1
(
,
)}
1
,
0
,
0
(
 тўпламга мос келадиган функциянинг   
       Т.K.Н.Ш  кўриниши аниқланг. 
 
     a) 
3
2
1
x
x
x


3
2
1
x
x
x
3
2
1
x
x
x
3
2
1
x
x
x


 b) 
)
(
)
(
)
(
)
(
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x  
     c) 
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


   
     d) 0; 
     e) 1; 
 
23. q
1
 бошланғич ҳолатли {
''
0
'
0
q
q
}–тугалловчи ҳолатли, {q
2
, q
3
, q
4
} ишчи П программали 
Тьюринг машинасининг итерациясини ҳосил қилиш учун : 
 
    а) берилган машинанинг П программасида тугалловчи ҳолатларнинг бирини {q
2
, q
3
, q
4
} ишчи 
ҳолатларнинг ихтиёрий биттаси билан алмаштириш керак;   
    b) берилган машинанинг П программасида бошланғич ҳолатини {q
2
, q
3
, q
4
} ишчи 
ҳолатларнинг ихтиёрий биттаси билан алмаштириш керак; 
    с) берилган машинанинг П программасида q
2
 ҳолатни, бошланғич ҳолат билан алмаштириш 
керак; 
    d) берилган машинанинг П программасида q
3
 ҳолатни, бошланғич ҳолат билан алмаштириш 
керак; 
    e) тўғри жавоб берилмаган. 
 
24. Қуйидаги жадвалда қандай мантиқий амал кўрсатилган. 
 
    А   В    
    ---!---!--- 
    1 ! 1 ! 1                           
    1 ! 0 ! 0 
    0 ! 1 ! 0 
    0 ! 0 ! 0 
а)   А ёки В 
б)   А ва  В   
с)   А --> В 
д)   А эмас 
е)   В эмас 
 
25.  А = рост, В = ёлғон, С = рост, D = ёлғон бўлса, қуйидаги мантиқий ифода натижасини 
аниқланг. 
     __________________ 
     ((A /\ B) 
  (C /\ D)) /\ (A    B) 
a)  рост    
b)  ёлғон 
c)  ёзувда хато бор 
d)  бажарилувчи 
e)  тавтология 
 
26.  n та ўзгарувчига боғлиқ P
0
 синфга тегишли мантиқий функциялар сони қанча ? 
a)  2
n
 ; 
b)  2
2n
 ; 
c)  2
n+1
 ;  

 
27 
 
d)  2
n-1

e) 
1
2
2

n
.  
27.
))
)(
((
)
)
((
1
z
x
y
x
z
y
x
f


функцияни конъюнктив нормал шаклга келтириб, 
соддалик L
Б
, L
д
, L
О
 индексларининг миқдорини топинг: 
      a) 6; 2; 2;    
      b) 8; 8; 3; 
      c) 6; 8; 3; 
      d) 8; 6; 8; 
      e) 8; 6; 3; 
28.  А(х) ва В(х) ихтиёрий предикатлар бўлсин. 
)
(
)
(
x
B
x
A

  формулага  тенг кучли  
     формулани аниқланг. 
 a) 
)
(
)
(
x
B
x
A


 b) 
)
(
)
(
x
B
x
A


      c) 
)
(
)
(
x
A
x
B


      d) 
)
(
)
(
x
B
x
A

;      
      e) 
)
(
)
(
x
B
x
A


 
29. 
}
20
...,
,
3
,
2
,
1
{

M
 тўпламда қуйидаги предикатлар берилган: 
)
(x
A
: «
 5 га  
    бўлинмайди»; 
)
(x
C
: «
-туб сон»; 
)
(x
D
: «
 3 га каррали». 
)
(
))
(
)
(
(
x
D
x
C
x
Aпредикатнинг чинлик тўпламини топинг. 
     
    a) 


19
,
17
,
15
,
13
,
11
,
7
,
5
,
2
,
1

    b) 


18
,
12
,
9
,
6
 
    c) 


20
,
19
,
18
,
17
,
16
,
15
,
14
,
13
,
12
,
11
,
10
,
9
,
8
,
7
,
6
,
5
,
4
,
2
,
1
.   
    d) 


    e) M. 
 
30.  n та ўзгарувчига боғлиқ P
1
 синфга тегишли мантиқий функциялар сони қанча ? 
a)  2
n
 ; 
b)  2
2n
 ; 
c)  2
n+1
 ;  
d)  2
n-1

e) 
1
2
2

n
.  
 
31.
))
)(
((
)
)
((
1
z
x
y
x
z
y
x
f


функцияни дизъюнктив нормал шаклга келтириб, 
соддалик L
Б
, L
К
, L
О
 индексларининг миқдорини топинг: 
 
      a) 6; 3; 3;   
      b) 8; 8; 3; 
      c) 6; 8; 3; 
      d) 8; 6; 8; 
      e) 8; 6; 3; 
32. А(х) ва В(х) ихтиёрий предикатлар бўлсин. 
)
(
)
(
x
B
x
A

  формулага  тенг кучли формулани 
аниқланг. 
 a) 
)
(
)
(
x
B
x
A


 b) 
)
(
)
(
x
B
x
A 
28 
 
      c) 
)
(
)
(
x
A
x
B


      d) 
)
(
)
(
x
B
x
A


      e) 
)
(
)
(
x
B
x
A

.    
33. 
}
20
...,
,
3
,
2
,
1
{

M
 тўпламда қуйидаги предикатлар берилган: 
)
(x
C
: «
- туб сон»; 
)
(x
D
: «
 
3 га каррали». 
)
(
)
(
x
C
x
D

предикатнинг чинлик тўпламини топинг. 
 
a) 


19
,
17
,
15
,
13
,
11
,
7
,
5
,
2
,
1

b) 


18
,
12
,
6
.  
c) 


20
,
19
,
17
,
16
,
14
,
13
,
11
,
10
,
8
,
7
,
5
,
4
,
2
,
1
.   
d) 


e)  M.  
 
34. 
)
~
(
2
x
f
=
)
(
2
1
x

)
(
2
1
x

 функциянинг сохта ўзгарувчиларини аниқланг. 
 
    a) сохта ўзгарувчи йўқ;
  
    b) х
1
 ўзгарувчи сохта;  
    c) х
3
 ўзгарувчи сохта; 
    d) х
1
 ва х

ўзгарувчилар сохта;   
    e) аниқлаб бўлмайди. 
 
35. 
y
x
f


, функцияга қўшма функцияни аниқланг. 
 
    a) 
y
x
g
~


    b) 
x
y
g


   
    c) 
yz
xz
xy
g 
    d) 
z
y
x
g 
    e) 
y
x
g


 
 
36. А=
z)
(x
~
y)
(x
B
z),
~
( y
x
 формулалар тенгкучлими?  
    a) тенгкучли;  
    b) тенгкучли эмас;   
    c) 
B


    d)
B


    e)
B


 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling