Alive /əˈlaɪv/ adj tirik, o'lmagan


Download 16.82 Kb.
Sana08.03.2023
Hajmi16.82 Kb.
#1251766
Bog'liq
1-kitob 19-guruh checked (no spelling)


Unit 19
Alive /əˈlaɪv/ adj. tirik, o'lmagan
Not dead.
Oʻlmagan.
Passion really makes you feel alive.
Ishtiyoq o’zingizni rostdan ham tirik his qilishingizga yordam beradi.

Bone /bəʊn/ n. suyak


A hard part of the body.
Tananing qattiq qismi.
I brought home a nice bone for my dog.
Kuchugim uchun uyga yaxshi suyak olib keldim.

Bother /ˈbɒð.ər/ v. harakat qilmoq


To make the effort to do something.
Biror narsani bajarishga harakat qilmoq.
No one bothered to wash the dishes today.
Bugun hech kim idishlarni yuvishga harakat qilmadi.

Captain n. kapitan


The person who leads a ship or airplane.
Kema yoki samalyotni boshqaruvchi odam.
The captain sailed his ship towards Australia.
Kapitan kemasini Avstraliya tomon suzib ketdi.

Conclusion n. xulosa


The final part of something.
Biror naraning so'nggi qismi.
At the conclusion of the race, the spectacors cheered for the winner.
Musobaqaning oxirgi qismida tomoshabinlar g'olib uchun qichqirib yubordilar.

Doubt n. shubha


A feeling of not being sure.
Ishonmaslik hissi.
I have doubt that the story is true.
Hikoyaning to'g'riligiga shubham bor.

Explore v. kashf qilmoq


To look for new places.
Yangi joylarni izlash.
He wants to explore the world and see new things.
U dunyoni kashf qilishni va yangi narsalarni ko'rishni xohlaydi.

Foreign adj. xorijiy


From a different country.
Boshqa mamlakatdan.
Mexican food is a popular foreign food.
Meksika taomlari mashhur xorijiy taomdir.

Glad adj. xursand, mamnun


Happy.
Xursand.
I am glad you came to my party.
Bazmimga kelganingizdan mamnunman.

However adv. Shunga qaramasdan, biroq


Despite or not being influenced by something.
Biror narsaning ta'siriga qaramasdan.
She is a great cook. However, she never had professional lessons.
Professional darslar olmagan bo’lishiga qaramasdan, u juda zo’r oshpaz.

Injustice n adolatsizlik


A lack of fairness or justice.
Adolatning kamligi yoki yo'qligi.
Putting on innocent person in jail is an act of injustice.
Aybsiz odamni qamoqqa tashlash adolatsizlikdir.

International adj. xalqaro


Involving more than one country.
Bittadan ko’p davlatni o’z ichiga oladigan.
The United Nations is a powerful international organization.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuchli xalqaro tashkilotdir.

Lawyer n. advokat


A person who works with the law and represents people in court.
Qonun bilan ishlovchi, sudda vakil bo'luvchi odam.
The lawyer left the courthouse after the judge made her decision.
Sudya qarorini aytganidan keyin, advokat sud zalini tark etdi.

Mention v. xotirlamoq, gapirmoq


To talk about something.
Biror narsa haqida gapirish.
The doctors mentioned the problems that the patient was having.
Shifokorlar bemordagi muammolar haqida gapirib o’tishdi.

Policy n. qonun, qoida


A rule.
Qoida.
He told us that his policy was to put customers first.
Uning qoidasi xaridorlarni birinchi o’ringa qo’yish ekanligini aytdi.

Social adj. ijtimoiy


About many people in a community.
Jamiyatdagi ko’pgina insonlar haqida.
People should come together and fix the world's social problems
Odamlar birlashishi va dunyodagi ijtimoiy muammolarni yechishi kerak.

Speech n. nutq


Something said to a group of people.
Bir guruh odamlarga aytilgan narsa.
She gave a speech to the class.
U sinfga nutq so'zladi.

Staff n. shtat, jamoa


A group of people working together in a company.
Bitta kompaniyada ishlaydigan odamlar guruhi.
My dad has a staff of four people to help him at the office.
Dadamning ofisda yordamlashadigan to'rt kishilik jamoasi bor.

Toward prep sari, tomon, nisbatan


In the direction of something.
Biror narsaning yo’nalishida.
I really appreciate her kindness towards animals.
Uning hayvonlarga bo’lgan mehribonligini juda qadrlayman.

Wood n. yog'och


Something that makes up trees.
Daraxtlarni tashkil qiluvchi narsa.
I put the pieces of wood in a pile.
Yog'och bo'laklarini g'aramiga qo'ydim.
Download 16.82 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling