Andijon mashinasozlik instituti "Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi


Download 162.61 Kb.
Sana18.06.2023
Hajmi162.61 Kb.
#1568212
Bog'liq
Yakuniy nazorat


Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №1
1. Kuchaytirgich parametrlari va xarakteristikalari.
2. Yarim oʼtkazgichlar xaqida tushuncha bering.
3. Asinxron va sinxron trigger sxemalari.
4. Maydoniy transistorlarni tariflang.
5. Trigger nima ?

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №2
1. Maydoniy tranzistorlarning ishlash printsipi, ulanish sxemalari.
2. Mantiqli signallar va ular ustida bajariladigan asosiy amallar.
3. Hotira qurilmalari.
4. Elektr qarshilik nima?
5. Stabilitron nima va uning qo’llanilishi.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №3
1. Analog sxemotexnika: rezistr, kondensator, diod, tranzistor.
2. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
3. Taymerlar asosidagi multivibratorlar va birvibratorlar.
4. Asinxron va sinxron D, T, J-K triggerlar.
5. Stabilitron nima va uning qo’llanilishi.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №4
1. Analog sxemotexnika: rezistr, kondensator, diod, tranzistor.
2. Raqamli texnika.
3. Hotira qurilmalari.
4. Yarim o’tkazgichlarda xususiy elektr o‘tkazuvchanlik.
5. Varikaplar

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №5
1. Analog sxemotexnika.
2. Shmitt triggerini tushuntiring?
3. Bipolyar tranzistorlarning ishlash printsipi va ulanish sxemasi.
4. Hotira qurilmalari.
5. Tunnel diodlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №6
1. Barqaror tok generator.
2. Raqamli texnika.
3. Kuchlanish va tokning o’zgarmas tashkil etuvchilari.
4. Bipolyar tranzistorning aktiv rejimda ishlashi.
5. Bir kristalli 8 va 10 razryadli mikroprotsessorlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №7
1. Triggerlar: asinxron va sinxron.
2. Mikrokontroller uchun programmatorlar.
3. Maydoniy tranzistorlar turli elektr signallar va quvvatni kuchaytirish.
4. Analogli va raqamli elektron qurilmalar, kvantlash, kodlash, Bul algebrasi.
5. Dasturlash tillari va hususiyatlari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №8
1. Maydoniy tranzistorlarning ishlash printsipi va ulanish sxemasi.
2. Mikrokontroller uchun programmatorlar.
3. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
4. Elektr o‘tkazuvchanlikni tariflang
5. Tunnel diodlar..
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №9
1. Kuchlanish va to’kning o’zgarmas tashkil etuvchilari.
2. Maydoniy transistorlarni tariflang.
3. Triggerlar.
4. Coder va Decoder.
5. Hotira qurilmalari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №10
1. Kuchaytirgich parametrlari va xarakteristikalari.
2. Triggerlar.
3. Mikrokontroller uchun programmatorlar.
4. Elektr o‘tkazuvchanlikni tariflang
5. Hotira qurilmalari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №11
1. Elektr qarshilik nima?
2. Bipolyar tranzistorlar tuzilishi va qo’llanilishi.
3. Asinxron, sinxron va taktlanuvchi triggerlar.
4. Raqamli mikrosxemalar.
5. Interfeyslar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №12
1. Analog sxemotexnika: rezistr, kondensator, diod, tranzistor.
2. Yarimo’tkazgichli diodlar, ularning xususiyatlari va vazifalari.
3. Mikrokontroller uchun programmatorlar.
4. Impuls chastotasini bo’luvchi va impulslarni taqsimlovchi qurilmalar.
5. Hotira qurilmalari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №13
1. Asinxron va sinxron trigger sxemalari.
2. Multivibratorlar va birvibratorlar nima?
3. Mikrokontroller uchun programmatorlar.
4. Interfeyslar.
5. Stabilitron nima va uning qo’llanilishi.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №14
1. Operatsion kuchaytirgichlarda manfiy teskari bolanish.
2. Asinxron, sinxron va taktlanuvchi triggerlar.
3. Elektron qurilmalarining elektr taminot manbai.
4. Yarimo’tkazgichli elementlar.
5. Obyektlarni boshqarish signallari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №15
1. Asinxron va sinxron trigger sxemalari.
2. Multipleksor va demultipleksorlar.
3. Impuls chastotasini bo’luvchi va impulslarni taqsimlovchi qurilmalar.
4. Taymerlar asosidagi multivibratorlar va birvibratorlar.
5. Hotira qurilmalari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №16
1. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
2. Bipolyar tranzistorlarning ishlash printsipi, ulanish sxemasi va asosiy parametrlari.
3. Multipleksor va demultipleksorlar.
4. Bipolyar va unipolyar tranzistorlarning bir-biridan farqi?
5. Bir kristalli 8 va 10 razryadli mikroprotsessorlar.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №17
1. Maydoniy tranzistorlarning ishlash printsipi, ulanish sxemalari.
2. Operatsion kuchaytirgichlardan tuzilgan sxemalar.
3. Kod o’zgartkichlar.
4. Shmitt triggerini tushuntiring?
5. Bir kristalli 8 va 10 razryadli mikroprotsessorlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №18
1. Differentsial kuchaytirgichlar parametlari.
2. Modulyatsiya turlari va vazifalari.
3. Umumiy emitter, umumiy kollektor, umumiy baza va asosiy parametrlari.
4. Ikki pog’onali trigerlar sxemasi va xaqiqiylik jadvali, YoKI, VA-EMAS, YoKI-EMAS.
5. Mikrokontroller uchun programmatorlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №19
1. YoKI, VA-EMAS, YoKI-EMAS, mantiqiy xolat, «0», «1», taqiqlangan xolat, R, R-S.
2. Mantiqli signallar va ular ustida bajariladigan asosiy oddiy amallar.
3. Hisoblagichlar.
4. Bipolyar tranzistorning aktiv rejimda ishlashi.
5. Hotira qurilmalari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №20
1. Maydoniy tranzistorlar turli elektr signallar va quvvatni kuchaytirish
2. Elektr qarshilik nima?
3. Multipleksor va demultipleksorlar.
4. Impuls chastotasini bo’luvchi va impulslarni taqsimlovchi qurilmalar.
5. Dasturlash tillari va hususiyatlari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №21
1. Analog sxemotexnika: rezistr, kondensator, diod, tranzistor.
2. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
3. Multipleksor va demultipleksorlar.
4. Kodlarni o’zgartiruvchi, sanovchi qurilmalar.
5. Dasturlash tillari va hususiyatlari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №22
1. Yarimo’tkazgichli diodlar, vazifalari, ulanish sxemalari va ularning parametrlari.
2. Bipolyar tranzistorlarning ishlash printsipi va ulanish sxemasi.
3. Mantiqli signallar va ular ustida bajariladigan asosiy amallar.
4. Multipleksor va demultipleksorlar.
5. Coder va Decoder.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №23
1. Kuchlanish va tokning o’zgarmasga aylantirish usullari.
2. Kanali induktsiyalangan MDYa - tranzistorlar
3. Ikki pog’onali trigerlar va vaqt diagrammasi.
4. Maydoniy transistorlarni tariflang.
5. Bir kristalli 8 va 10 razryadli mikroprotsessorlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №24
1. Murakkab mantiqiy qurilmalar: shifrator va deshifrator,
2. Bipolyar tranzistorlarning ishlash printsipi, ulanish sxemasi va asosiy parametrlari: umumiy emitter, umumiy kollektor, umumiy baza va asosiy parametrlari.
3. Maydoniy transistorlarni tariflang.
4. Kombinatsion qurilmalar.
5. Elektr qarshilik nima?

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №25
1. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
2. Umumiy emitter, umumiy kollektor, umumiy baza ulanishlari.
3. Elektr qarshilik nima?
4. Hotira qurilmalari.
5. Dasturlash tillari va hususiyatlari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №26
1. Analogli kalitlar: ochiq yopiq, kuchlanish, tok, boshqaruv signali, mantiqiy o’zgaruvchi, kommutatsiyalash, qarshilik, ketma-ketli kalit, parallel kalit, kommutatsiya zanjiri.
2. Elektr qarshilik nima?
3. Elektron qurilmalarining elektr taminot manbai.
4. Dasturlash tillari va hususiyatlari.
5. Multipleksor va demultipleksorlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №27
1. Maydoniy tranzistorlar turli elektr signallar va quvvatni kuchaytirish
2. Mantiqli signallar va ular ustida bajariladigan asosiy amallar.
3. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
4. Mikrokontroller uchun programmatorlar.
5. Elektr qarshilik nima?

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №28
1. Yarimo’tkazgichli diodlar va ularning parametrlari.
2. Differentsial kuchaytirgichlar.
3. Mikrokontroller uchun programmatorlar.
4. Kombinatsion qurilmalar.
5. Maydoniy transistorlarni tariflang.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №29
1. Analogli kalitlar va kommutatsiya zanjiri.
2. Dasturlash tillari va vazifalari.
3. Asinxron va sinxron trigger sxemalari.
4. Hotira qurilmalari.
5. Maydoniy transistorlarni tariflang.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №30
1. Analog sxemotexnika: rezistr, kondensator, diod, tranzistor.
2. Differentsial kuchaytirgichlar.
3. Maydoniy transistorlarni tariflang.
4. Kombinatsion qurilmalar.
5. Registrlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №31
1. Teskari bog’lanishli kuchaytirgichlarning impulьsli signallari va ularni modulyatsiyalash.
2. Bipolyar tranzistorlarning ishlash printsipi va ulanish sxemasi.
3. Dasturlash tillari va hususiyatlari.
4. Multipleksor va demultipleksorlar.
5. Maydoniy transistorlarni tariflang.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №32

1. Bipolyar tranzistorlarning ishlash printsipi, ulanish sxemasi.


2. Asinxron va sinxron trigger sxemalari.
3. Kod o’zgartkichlar.
4. Maydoniy transistorlarni tariflang.
5. Bir kristalli 8 va 10 razryadli mikroprotsessorlar.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №33
1. Maydoniy transistorlarni tariflang.
2. Diodlarning ishlash printsipi, ulanish sxemasi va asosiy parametrlari.
3. Dasturlash tillari va hususiyatlari.
4. Obyektlarni boshqarish signallari.
5. Bir kristalli 8 va 10 razryadli mikroprotsessorlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №34
1. Kuchaytirgich parametrlari va xarakteristikalari.
2. Asinxron va sinxron triggerlar.
3. Maydoniy transistorlarni tariflang.
4. Kod o’zgartkichlar.
5. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №35
1. Ikki pog’onali trigerlar sxemasi: asinxron va sinxron.
2. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
3. Dasturlash tillari va hususiyatlari.
4. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.
5. Hotira qurilmalari.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №36
1. Triggerlar: R-C, D, T, J-K, mantiqiy xolati.
2. Analog sxemotexnika: rezistr, kondensator, diod, tranzistor.
3. Modulyatsiya turlari va vazifalari.
4. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.
5. Maydoniy transistorlarni tariflang.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №37
1. Maydoniy tranzistorlar turli elektr signallar va quvvatni kuchaytirish
2. Triggerlar: asinxron, sinxron, R-C, D, T, J-K.
3. Maydoniy transistorlarni tariflang.
4. Obyektlarni boshqarish signallari.
5. Hotira qurilmalari.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №38
1. Kanali induktsiyalangan MDYa - tranzistorlar
2. Modulyatsiya turlari va vazifalari
3. Maydoniy transistorlarni tariflang.
4. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.
5. Bir kristalli 8 va 10 razryadli mikroprotsessorlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №39
1. Operatsion kuchaytirgichlardan tuzilgan sxemalar.
2. Maydoniy transistorlarni tariflang.
3. Mantiqli signallar va ular ustida bajariladigan asosiy oddiy amallar.
4. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.
5. Mikrodasturli boshqarish.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №40
1. Yarimo’tkazgichli diodlar, ularning xususiyatlari, vazifalari va ulanish sxemalari.
2. Multipleksor va demultiplecsorlar.
3. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.
4. Mikrodasturli boshqarish.
5. Mikrokontroller uchun programmatorlar
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №41
1. Differentsial kuchaytirgichlar.
2. Bipolyar tranzistorlarning ishlash printsipi, ulanish sxemalari.
3. Analog sxemotexnika: rezistr, kondensator, diod, tranzistor.
4. Kombinatsion qurilmalar.
5. Registrlar.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №42
1. Analogli kalitlar: ochiq yopiq, kuchlanish, tok, boshqaruv signali, mantiqiy o’zgaruvchi, kommutatsiyalash, qarshilik, ketma-ketli kalit, parallel kalit, kommutatsiya zanjiri.
2. Diodlarning ishlash printsipi va ulanish sxemalari.
3. Kombinatsion qurilmalar.
4. Registrlar.
5. Mikrodasturli boshqarish.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №43
1. Analogli kalitlar: ochiq va yopiq, kuchlanish, tok, boshqaruv signali.
2. Ikki pog’onali trigerlar.
3. Multipleksor va demultipleksorlar.
4. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.
5. Mikrodasturli boshqarish.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №44
1. Diodlarning ishlash printsipi, ulanish sxemasi va asosiy parametrlari.
2. Raqamli texnika: analogli va raqamli elektron qurilmalar.
3. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
4. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.
5. Obyektlarni boshqarish signallari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №45
1. Triggerlar: asinxron, sinxron.
2. Bipolyar tranzistorning ulanish sxemalari.
3. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
4. Kombinatsion qurilmalar.
5. Registrlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №46
1. Operatsion kuchaytirgichlardan tuzilgan sxemalar.
2. Multipleksor va demultipleksorlar.
3. Triggerlar: R-C, D, T, J-K, sxemalari.
4. Obyektlarni boshqarish signallari.
5. Bir kristalli 8 va 10 razryadli mikroprotsessorlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №47
1. Kanali qurilgan MDYa - tranzistorlar
2. Mantiqli signallar va ular ustida bajariladigan asosiy amallar.
3. Bipolyar tranzistorning ulanish sxemalari.
4. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.
5. Mikrodasturli boshqarish.
Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov
O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №48
1. Bipolyar tranzistorlarning ishlash printsipi, ulanish sxemalari.
2. Operatsion kuchaytirgichlardan tuzilgan sxemalar.
3. Raqamli mikrosxemalar qo’llaniladigan sohalar.
4. Multipleksor va demultipleksorlar.
5. Obyektlarni boshqarish signallari.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov

Andijon mashinasozlik instituti


"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №49
1. Operatsion kuchaytirgichlar asosida qurilgan quvvat kuchaytirgichlar.
2. Triggerlar: asinxron va sinxron.
3. Modulyatsiya turlari va vazifalari.
4. Multipleksor va demultipleksorlar.
5. Mikrodasturli boshqarish.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Andijon mashinasozlik instituti
"Muqobil energiya manbalarii" kafedrasi,
"Elektronika" fanidan yakuniy nazorat savollari
Bilet №50
1. Modulyatsiya turlari va vazifalari
2. Mikrodasturli boshqarish.
3. Raqamli texnika: analogli va raqamli elektron qurilmalar.
4. Maydoniy transistorlarni tariflang.
5. Multipleksor va demultipleksorlar.

Kafedra mudiri: Phd. D. Alijonov


O'qituvchi: M.O. Atajonov
Download 162.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling