An’latpanin’ ma’nisin


Download 20.48 Kb.
Sana24.12.2022
Hajmi20.48 Kb.
#1050662
Bog'liq
funk


 1. ShiftLeft3(A, B, C) void turindegi funktsiyasi duzilsin (A,B,C-haqiqiy turdegi parametrler), bunda A nin’ ma’nisi C g’a, C nin’ ma’nisi B g’a ha’m B nin’ ma’nisi A g’a otiwi kerek. Bul funktsiya jardeminde shepke qaray jilistiriw eki ret ush sandan ibarat bolgan (A1, B1, C1) ha’m (A2, B2, C2) sanlarina paydalanilsin.

 2. Minmax(X, Y) void turindegi funktsiyasi duzilsin (X,Y -haqiqiy turdegi parametrler), bul funktsiya jardeminde X tin’ ma’nisi minimum Y tin’ ma’nisi maksimum bolsin. (X,Y – bir waqitta kiriwshi ha’m shg’iwshi parametrler). Usi funktsiyani tort ma’rte shaqirim A,B,C,D sanlarinin’ maksimum ha’m minimumin tabin’.

 3. AB an’latpanin’ ma’nisin AB = exp(B∙ln(A)) formula ja’rdeminde tabiwshi (A ha’m B haqiyqiy sanlar) Power1(A, B) haqiyqiy turdegi funktsiya dizilsin. Eger A sani teris yamasa nolge ten’ bo’lsa onda 0 di beriwi kerek. Bul funksiya jardeminde berilgen P, A, B, C lar ushin tomendegi da’rejeler esaplansin.

 4. DigitCountSum(K, C, S) void turindegi funktsiyasi duzilsin, (K — kiriwshi, С ha’m S — shig’iwshi putin turdegi parametrler) bul funktsiya jardeminde berilgen K saninin’ tsifrlar sani C ha’m olardin’ summasi S tabilsin.

 5. RectPS(x1, y1, x2, y2, P, S) void turindegi funktsiyasi duzilsin (x1, y1, x2, y2kiriwshi, P ha’m S — shig’iwshi haqiyqiy turdegi parametrler), bul jerde (x1, y1) ha’m (x2,y2) tortmuyeshliktin’ bir birine qarama qarsi tobelerinin’ koordinatalari. Funktsiya jardeminde P tortmuyeshlik perimetri h’am maydani S esaplansin.

 6. Muyesh R radianda berilgen bo’lsa, radiandi gradusqa aylandiriwsh haqiyqiy turdegi RadToDeg(R)funktsiyasi duzilsin. Bunda R — haqiqiy san, 0 < R < 2∙π). Tomendegi ten’liktn paydalanin’ 180◦ = π. RadToDeg funktsiyasi jardeminde bes marte berilgen har qiyli radian ma’nisleri gradusg’a aylandirilsin.

 7. AddRightDigit(D, K) void turindegi funktsiyasi duzilsin (Dkiriwshi, Kkiriwshi ha’m shig’iwshi putin turdegi parametrler), bul jerde funktsiya D tshifrdi K saninin’ on’ jagina qosadi ha’m K sanina taza manis qaytaradi. Funktsiya eki ret D1 ha’m D2 sanlari ushin paydalanilsin.

 8. SortDec3(A, B, C), void turindegi funktsiyasi duzilsin (A,B,C-haqiqiy turdegi parametrler), bul funktsiya jardeminde olardin’ ma’nisleri kemeyu ta’rtibinde bolsin. Bul funktsiya jardeminde ma’nislerin kemeyu ta’rtibinde almastiriw eki ret ush sandan ibarat bolgan (A1, B1, C1) ha’m (A2, B2, C2) sanlarina paydalanilsin.

 9. Eger berilgen K sani tsifrlarinin’ sani N ge ten’ bolmasa -1 ten’ bolsa tsifrlar sanin beriwshi DigitN(K, N) funktsiasi duzilsin. Bul funktsiya berilgen N ham K lar ushin bes ma’rte shaqirilsin.

 10. PowerA234(A, B, C, D) void turindegi funktsiyasi duzilsin (Akiriwshi, B, C, Dshig’iwshi haqiyqiy turdegi parametrler), bul jerde funktsiya A berilgen sanin mas halda ekinshi, ushinshi ha’m to’rtinshi da’rejesin esaplaydi.

 11. sin(х) funktsiyasi ma’nisine jaqin bolgan haqiyqiy turdegi sin1(x, ε) (parametrleri x, ε —haqiqiy sanlar, ε > 0) funktsiyasi duzilsin:

sin(x) = x − x3/(3!) + x5/(5!) − . . . + (−1)n·x2·n+1/((2·n+1)!) + . . . .

 1. Fact2(N) haqiyqiy turdegi ekilik faktorialdi esaplawshi funktsiya duzilsin:

N!! = 1∙3∙5∙.. .∙N, eger N — taq; N!! = 2∙4∙6∙.. .∙N, eger N — jup bo’lsa.

 1. cos(х) funktsiyasi ma’nisine jaqin bolgan haqiyqiy turdegi cos1(x, ε) (parametrleri x, ε —haqiqiy sanlar, ε > 0) funktsiyasi duzilsin:

cos(x) = 1 − x2/(2!) + x4/(4!) − . . . + (−1)n·x2·n/((2·n)!) + . . . .

 1. X haqiyqiy sani ushin tomendegi ma’nislerdi beretug’in putin turdegi Sign(X) funktsiyasi duzilsin: −1, eger X<0; 0, eger X=0; 1, eger X>0. Bul funktsiya jardeminde A ham B haqiyqiy sanlari ushin tomendegi an’latpanin’ ma’nisi tabilsin.

 2. Ln(1+x) funktsiyasi ma’nisine jaqin bolgan haqiyqiy turdegi Ln1(x, ε) (parametrleri x, ε —haqiqiy sanlar, ε > 0) funktsiyasi duzilsin:

Ln(1+x)=x− x2/2 + x3/3 − ... + (−1)n∙xn+1/(n+1) + ...

 1. Qosindida ε dan ulken bo’lg’an barliq qosindilar moduli esapqa alinsin ε. Berilgen X tin’ ma’nisi ushin ε nin’ alti ma’nisinde Ln1 tabilsin.

 2. R (R haqiyqiy san) dongelektin’ radiusi ushin don’gelektin’ maydanin tabiwshi CircleS(R) funktsiyasi duzilsin. Usi funktsiya jardeminde uch don’gelektin’ ma’nisi tabilsin. Bul jerde S = π∙R2 ha’m π = 3.14.

 3. A dan B g’a shekemgi putin sanlardin’ qosindisinan turatug’in putin turdegi SumRange(A, B) funktsiyasi tuzilsin. Eger A > B bolsa, funktsiyaning ma’nisi 0 ge ten’. Eger A, B, C berilgen bolsa usi funktsya jardeminde A dan B g’a shekamgi ha’m B dan C g’a shemgi Sanlar qosindisi tabilsin.

 4. Ultani a ham biyikligi h (a ham h — haqiqiy sanlar) bolg’an ten’ qaptalli ushmuyeshliktin’ perimetrin tabiwshi TriangleP(a, h) funktsiyasi dizilsin. Usi funktsiya jardeminde ultani ham biyikligi berilgen ush ushmuyeshliklerdin’ perimetrleri esaplansin. Ushmuyeshliktin’ b qaptal ta’repin tabiw ushin Pifagor teoremasi paydalaniladi:

b2 = (a/2)2 + h2.

 1. SortDec3(A, B, C), void turindegi funktsiyasi duzilsin (A,B,C-haqiqiy turdegi parametrler), bul funktsiya jardeminde olardin’ ma’nisleri kemeyu ta’rtibinde bolsin. Bul funktsiya jardeminde ma’nislerin kemeyu ta’rtibinde almastiriw eki ret ush sandan ibarat bolgan (A1, B1, C1) ha’m (A2, B2, C2) sanlarina paydalanilsin.

Download 20.48 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling