Asoslari, dolzarb mavzular, pedagogikaning dolzarb masalalari, psixologiyaning dolzarb masalalari, axborot texnologiyalari, chet


Download 411.87 Kb.

bet2/7
Sana11.11.2017
Hajmi411.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

© Fuqarolik jamiyatining asosiy belgilari to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang? J: 

Ko`ppartiyaviylik,  siyosiy hayotning va siyosiy institutlarning, mafkura va fikrlarning xilma-

xilligi, o`zini-o`zi boshqarish organlari mavqeyining balandligi, jamiyatni boshqarishda ommaviy 

axborot vositalari ahamiyatining kattaligi kiradi.  © Quyidagilar orasidan nodavlat notijorat tashkilotlari ko‘rsatilgan qatorni toping? J: O‘zbekiston 

Respublikasi Milliy tiklanish demokratik partiyasi © Komil fuqarolardan  ya’ni uzviy bog`liqlikda bo`lgan hamda axloqiy madaniyatga tayanadigan 

huquqiy va siyosiy madaniyatga ega odamlardan iborat jamiyat  nima deyiladi? J: Fuqarolik 

jamiyati 

© Fuqarolik jamiyati-ochiq, demokratik, o`z-o`zini rivojlantiruvchi jamiyat bo`lib, unda … … …? 

J: inson, fuqaro, shaxs markaziy o`rinni egallaydi.  

© Bir palatali parlament tizimidan ikki palatali parlament  tizimiga o‘tish masalasi 

Respublikamizda o‘tkazilgan referendumlardan qaysi birida umum xalq muhokamasiga  qo‘yildi? J: 2002 yil 27 yanvar 

© Fuqaro so`zi  shaxsning …, …, …, …?   J:  … mustaqilligi, teng huquqliligi, sha’ni va o`zini-

o`zi hurmatlashning sinonimini anglatadi. © “Qonunlar to‘plami”  ma’nosini anglatuvchi atamani aniqlang? J: Kodeks 

© Huquqbuzarga ta`sir chorasi, jazoni anglatuvchi yuridik termin, bu…?                 J: Sanksiya 

© Fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarga necha yoshdan boshlab, qancha muddatga  vaqtincha yashash 

huquqi beriladi?          J: 16 yoshdan boshlab, 5 yildan oshmaydigan muddatga. © O‘zbekiston Respublikasi Parlament palatalarining birgalikdagi vakolatiga kiradigan masalalar, 

qoida tariqasida qanday ko‘rib chiqiladi?  

  J: Avval O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasida, so‘ngra Senatida 

ko‘rib chiqiladi © Palatalarning qo‘shma majlislarida majlisga kim Raislik qiladi?  J: Qonunchilik palatasi Spikeri 

va Senat Raisi navbatma-navbat raislik qiladi © Qonunchilik palatasi Spikeri o‘z vakolatiga kiradigan masalalar yuzasidan qanday hujjat 

chiqaradi? J: Farmoyish © Huquq nima?   J: Davlat tomonidan o‘rnatiladigan, hamma uchun majburiy bo‘lgan yashash  

qoidalaridir. © Hokimiyatning bo‘linish prinsipini toping? 

 J:  Qonun  chiqaruvchi,  ijro  etuvchi  va  sud 

organlari vakolatlarining ajratib qo‘yilganligi; 

© O‘zbekiston Respublikasida   demokratiya qanday prinsiplarga asoslanadi? J: Umuminsoniy 
© Demokratik huquq va erkinliklar himoyasi qanday ta’minlanadi? J: Konstitutsiya va qonunlar 

bilan himoya qilinadi © Konstitutsiyaga binoan  qanday masalalar referendumga qo‘yiladi?    J: Jamiyat va davlat 

hayotining eng muhim masalalari © O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-1322- sonli farmonining nomi to`g`ri ko`rsatilgan 

qatorni toping ? J: “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o`rganishni tashkil etish 

to`g`risida” 

© “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o`rganishni tashkil etish to`g`risida”gi farmonining 

sonini aniqlang? J: PF-1322- sonli © “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining 

garovi” ma’ruza muallifini aniqlang? J: Sh. M.   Mirziyoyevga © “Suverenitet” so‘zining lug‘aviy  ma`nosi qaysi bandda to‘g‘ri belgilangan? J: Oliy hokimiyat 

egasi. 


©  Jamoat  birlashmasini  tarqatib  yuborish,  faoliyatini  man  etish  kimning  qarori  asosida  amalga 

oshiriladi?    J: Sud © 2003 yil 24-aprelda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi boblariga 

o`zgartirish kiritilganini   aniqlang? J: XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga ©  O‘zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasiga  tuzatishlar  parlament  a’zolarining  qancha 

miqdordagi ovozi bilan ma’qullanishi kerak? J: Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a’zolari 

umumiy sonining 2/3 qismi bilan 

©  O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining  89, 93- modda 

sining 15- bandiga va 102-moddasining 2-qismiga qachon o`zgartirish kiritildi? J: 2007 yil 11-

aprel 

© O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga qachon 

o`zgartirish kiritildi? J: 2003- yil 24-aprelda © 2007 -yil  11-aprelda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddalariga 

o`zgartirish va qo`shimchalar  kiritilganini   aniqlang? J: 89, 93- moddasining 15- bandiga va 

102-moddasining 2-qismiga 

© O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobida Fuqarolarning  ijtimoiy va 

iqtisodiy huquqlari belgilangan? J: IX bobida ©  Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Inson huquqlari umumjahon dekloratsiyasi qachon 

qabul qilingan? J: 1948-yil 10-dekabr © “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining 

garovi” mavzusidagi ma’ruzaning muallifini aniqlang? J: Sh.M. Mirziyoyev © O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobida Fuqarolarning  shaxsiy huquq 

va erkinliklari belgilangan? J: VII bobida © Huquqiy davlatda boshqaruv …?  J: …huquqning ustuvorligiga asoslanadi 

© Hokimiyatlarning bo`linish prinsipiga asosan, O`zbekistonda hokimiyatlar qanday 

taqsimlangan? J: Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati. © O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti  I.A.Karimovning “O‘zbekiston Respublikasi 

Konstitutsiyasini o`rganishni tashkil etish to`g`risida”gi Farmoni ko’rsatilgan qatorni toping? J: 

PF-1322- sonli 

© O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobida Fuqarolarning  siyosiy  

huquqlari belgilab  qo`yilgan? J: VIII bobida © Mustaqillikga erishganimizdan so`ng  to hozirgi kungacha yurtimizda barcha sohalarga oid  

qancha qonun qabul qilindi? J: 400ga yaqin © O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobida Fuqarolarning  burchlari  

belgilangan? J: XI  bobida © Davltaning ichki va tashqi funksiyalarini aniqlang? J: jamiyat 

© Siyosiy tartibotiga ko`ra davlatlar qanday turlarga bo`linadi? J: Demokratik va node-mokratik © Davlat mexanizmi - .... J: davlat organlarining yaxlit tizimi 

© Davlatni huquqqa bo'lgan munosabatiga qarab ... turlariga ajratish mumkin J: Etatik, 

demokratik va oraliq © 2011 yil  18-aprelda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddalariga 

o`zgartirish va qo`shimchalar  kiritilganini   aniqlang? J: 78, 80, 93, 96 va 98- moddalariga © Fransuzchadan tarjima qilinganda “deklaratsiya” atamasi nimani anglatadi?   J: Bayonot 

© “Ta’lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurashish to`g`risida”gi Konvensiya O`zbekiston 

Respub-likasi tomonidan qachon ratifikatsiya qilingan? J: 1997-yil 30 avgust Oliy Majlisning 

497-I-sonli qarori bilan 

© “Bola huquqlari to`g`risida”gi konvensiyasining ijrosi qaysi xalqaro tashkilotga yuklatilgan? J: 

YUNISEFga © Bosh vazir lavozimiga nomzod kimlar tomonidan ko`rsatiladi? J: Oliy Majlisning Qonun-chilik 

palatasida eng ko`p deputatlik o`rnini olagn siyosiy partiya tomonidan ko`rsatiladi. © O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasida qancha deputatdan iborat? J: 

150 deputatdan iborat. © Xalqaro Mehnat Tashkilotining “Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to`g`risida”gi 

konvensiya nechinchi son bilan raqamlanadi? J: 138-sonli © O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisni ikki palatadan … va … iborat? J: Qonunchili palatasi 

(quyi palatadan) va senat(yuqori palatadan ) iborat. © “Ta’lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurashish to`g`risida”gi konvensiya  qabul qilingan 

sana va joyni aniqlang? J: 1960-yil 14-dekabrda Parijda © “O‘zbekiston Respublikasining Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘-risida”gi Qonunining 

maqsadi ko‘rsatilgan qatorni toping? J: Bola huquqlarining kafolatlari sohasidagi munosabatlarni 

tartibga solish 

© O‘zbekiston Respublikasining Odam savdosiga qarshi kurashish  to‘g‘risida”gi Qonunining 

maqsadi ko‘rsatilgan qatorni toping? J: Odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi 

munosabatlarni tartibga solish 

© Birlashgan Millatlar Tashkiloti  tomonidan 1948 yilda  qanday hujjat qabul qilingan? J: Inson 

huquqlari umumjahon deklaratsiyasi ©  Shaxs  huquqiy  layoqati  qaysi  davlat  organi  tomonidan  cheklanishi  mumkin?  J:  Cheklanishi 

mumkin emas © Shaxsning muomala layoqati qaysi davlat organi tomonidan cheklanishi mumkin? J: Sud 

© Ota-onalik huquqi qaysi davlat organi tomonidan bekor qilinishi mumkin? J: Sud 

© “Patronat” nima? J:  Oilaga tarbiyaga berish 

© Voyaga yetmagan shaxsning to‘la muomalaga layoqatli deb e’lon qilinishi qanday ataladi? J:  

Emansipatsiya © O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 64-moddasiga binoan, farzandlari voyaga 

yetgunlariga qadar ota-onalar. . . J: Boqish va tarbiyalashga majburdirlar © “Ta’lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurashish to`g`risida”gi konvensiya O`zbekiston 

Respub-likasida qachondan boshlab kuchga kirgan? J: 1998 –yil 8-martdan © BMTning “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiyasi qachon qabul qilingan?  J: 1989 yil 20 

noyabr 


© BMTning “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiyasining tarkibiy tuzilishini aniqlang J: 

qism 54 modda © “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiyaning 1-moddasiga ko‘ra...  J: 18 yoshga to‘lmagan 

har bir inson zoti bola hisoblanadi © Quyidagi xalqaro huquqiy hujjatlardan qaysi biri voyaga yetmagan shaxslarning mehnatga oid 

munosabatlarini tartibga soladi? J: “Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to‘g‘risida”gi 138-

sonli konvensiya 


10 

© “Bolalar mehnatining eng yomon shakllarini ta’qiqlash va ularga barham berish bo‘yicha tezkor 

choralar ko‘rish to‘g‘risida” 182-sonli konvensiyaga ko‘ra bolalar mehnatining eng yomon 

shaklllari...? J: Qullik, bolalar trafiki, fohishabozlik, narkotiklar tayyorlash, sotish 

© “Eng kichik yosh to‘g‘risida” gi 138-sonli konvensiyaga ko‘ra eng kichik mehnat yoshi? J: 15 

yosh 


© O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni qachon 

qabul qilingan? J: 2008 yil 7 yanvar © “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning 23-moddasida qanday huquqiy norma 

belgilangan?  J: Har bir bola bilim olish huquqiga ega © “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunning nechinchi moddasida bolaning 

sog‘ligini saqlash huquqi kafolatlangan? J: 22-modda ©  2004-2009  yillarda  “Maktab  ta’limini  rivojlantirish  Davlat  umummilliy  dasturi”ni  amalga 

oshirishga  qancha  miqdorda  mablag`  ajratilgan  edi?    J:  5  mlrd.  Dollar  ekvivalentida  mablag` 

sarflashni rejalashtirgan edi. 

© O‘zbekiston Respublikasi BMTning “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi 

konvensiyasiga qachon a’zo bo‘ldi? J: 1992 yil 9 dekabr © O`zbekiston Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan “Sog`lom ona va bola yili” Davlat dasturi 

qachon tasdiqlandi? J: 2016-yil 9-fevralda © Vasiylik tushunchasining ta’rifi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan? J: Muomala layoqatiga ega 

bo‘lmagan fuqarolarni himoya qilish uchun belgilanadi © 16 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan voyaga  yetmaganlarning ish kuni qancha vaqt davom etadi? 

J: Haftasiga 36 soat 

© Fuqarolar necha yoshdan to‘la muomala layoqatiga ega bo‘ladilar? J: 18 yoshdan 

© O‘zbekiston Respublikasining “Odam savdosiga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni qachon 

qabul qilindi? J: 2008 yil 17 aprel © O‘zbekiston Respublikasining “Odam savdosiga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunining 

tarkibiy tuzilishi to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni aniqlang? J: 4 bob, 17 modda © O`zbekiston Respublikasining  “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi Qonunining yangi 

tahriri Qonunchilik palatasi tomonidan qachon qabul qilindi? J: 2016-yil 12-avgustda © “Ta’lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurashish to`g`risida”gi Konvensiya O`zbekiston 

Respublikasi tomonidan qachon ratifikatsiya qilingan? J: 1997-yil 30-avgust Oliy Majlisning 497-

I-sonli qarori bilan 

© BMTning “Bola huquqlari to`g`risida”gi Konvensiyasining ijrosi qaysi xalqaro tashkilotga 

yuklatilgan? J: YUNISEFga © O`zbekiston Respublikasining  “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi Qonunining yangi 

tahriri Senat tomonidan  qachon ma’qullangan? J: 2016-yil 24-avgustda  © O`zbekiston Respublikasining  “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi Qonunining 

tarkibiy tuzilishi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang? J: 4 bob, 33 moddadan ibo-rat. © O`zbekiston Respublikasining  “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi Qonunining yangi 

tahriri  O`zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qachon imzolandi? J: 2016-yil 14-

sentyabr 

© O`zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini ro`yobga chiqarishda fuqarolarning o`zini-o`zi 

boshqarish organlarining ishtiroki, “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi Qonunning 

nechanchi moddasida ko`rsatilgan? J: 18-moddasida 

© “Ta’lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurashish to`g`risida”gi Konvensiya  qabul qilingan 

sana va joyni aniqlang? J: 1960-yil 14-dekabrda Parijda © O`zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini ro`yobga chiqarishda ommaviy axborot 

vositalarining ishtiroki, “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi Qonunning nechanchi 

moddasida ko`rsatilgan? J: 20-moddasida 


11 

© “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi Qonunda necha yoshdan, necha yoshgacha bo`lgan 

shaxslar,  yoshlar      (yosh fuqaro-lar) deb belgilab berilgan? J: 14 yoshga to`lgan va 30 yoshdan 

oshmagan shaxslar  

© “Odam savdosiga va uchinchi shaxslar tomonidan tanafurushlikdan foydalanishga qarshi kurash 

to`g`risida”gi Konvensiya qachon qabul qilingan?  J: 1949-yilda © “Qullik va qul savdosini, qullikka o`xshash institutlar va odatlarni bekor qilish to‘g‘risida”gi 

qo‘shimcha Konvensiya  qabul qilingan sanani ko`rsating? J: 1956-yilda © “Odamlar, ayniqsa, ayollar va bolalar savdosini to‘xtatish, oldini olish va uning uchun jazo 

to‘g‘risida”gi bayonnoma qachon qabul qilingan?  J: 2000-yilda © O‘zbekiston Respublikasi 1949-yil 2-dekabrdagi  BMTning “Odam savdosiga va uchinchi 

shaxslar tomonidan tanafurushlikdan foydalanishga qarshi kurash to‘g‘risida”gi  Konvensiyaga 

qo`shilgan sanani aniqlang? J: 2003-yilda 

©  “Odamlar, ayniqsa ayollar va bolalar savdosini oldini olish va bu qilmish uchun jazolash 

to‘g‘risida”gi Konvensiyani qachon ratifikatsiya qilgan? J: 2008-yilda  © Odam savdosiga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat 

organlari to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping? J: O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, 

Milliy xavfsizlik xizmati, Tashqi ishlar vazirligi, diplomatik vakolat-xonalar va konsullik 

muassasalar, Sog‘liqni saqlash vazirligi. © Odam savdosidan jabrlanganlarga yordam ko‘rsatish va ularni himoya qilish maqsadida tashkil 

etilgan ixtisoslashtirilgan muassasalar qaysi davlat organi tomonidan tashkil etilgan? J: 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 

© Xalqaro huquqda ishtirokchi davlatalar tomonidan  eng ko`p yani 360 tilda chop etilgan xalqaro 

huquqiy hujjatni ko`rsating? J: Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi  © Odam savdosidan jabrlanganlarga nisbatan ijtimoiy yordam  (reabilitatsiya) ko`rsatish normasi 

“O`zbekison Respublika-sining Odam savdosiga qarshi kurashish to`g`risida”gi Qonun-ning 

nechanchi moddasida ko`rsatilgan? J: “O`zbekison Respublikasining Odam savdosiga qarshi 

kurashish to`g`risida”gi Qonunning 10-moddasi. © Odam savdosiga qarshi kurashish — ... J: odam savdosining oldini olish, uni aniqlash, unga 

chek qo‘yish, uning oqibatlarini minimallashtirish, odam savdosidan jabrlanganlarga yordam 

ko‘rsatish bo‘yicha faoliyat. 

© O'zbekiston Respublikasining "Sudlar to`g`risida"gi  yangi tahrirda qabul qilingan Qonuni 

sanasini aniqlang? J: 2000-yilning 14- deka-brida © O`zbekiston Respublikasining  “Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi Qonunining yangi 

tahriri Qonunchilik palatasi tomonidan qachon qabul qilindi? J: 2016-yil 12-avgustda © “Ta’lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurashish to`g`risida”gi Konvensiya O`zbekiston 

Respublikasi tomonidan qachon ratifikatsiya qilingan? J: 1997-yil 30-avgust Oliy Majlisning 497-

I-sonli qarori bilan 

© Mehnat qonunchiligiga asosan necha yoshga yetgan jismoniy va aqliy mehnat qilishga layoqati 

bo`lgan fuqarolar bilan mehnat shartnomasi tuzilishi mumkin? J: 16 yoshga © Mehnat qonunchiligiga asosan necha yoshga yetgan jismoniy va aqliy mehnat qilishga layoqati 

bo`lgan fuqarolar ota-onasining birini roziligi bilan mehnat qilish huquqiga ega? J: 15 yoshga © Mehnat qonunchiligiga asosan dastlabki sinov muddati necha oygacha belgilanishi mumkin? J: 

3 oygacha ©  Mehnat  qonunchiligining  buzilganligi  uchun  ma`muriy  javobgarlik  qo‘llaniladimi?  J: 

Qo‘llaniladi © Mehnat kodeksi qachondan boshlab kuchga kirgan? J: 1996 yildan 

© Mehnat kodeksi umumiy va mahsus qismdan iborat bo`lib necha bob va moddadan iborat? J: 

16 bob, 294 modda © Mehnat shartnomasi qanday shaklda tuziladi? J: Yozma 

12 

© Mehnat qonunchiligiga asosan  dastlabki sinov muddati qo`llanilmaydigan qatorni aniqlang? J: 

Homilador va 3 yoshga to`lmagan bolasi bor ayollarga  © Mehnat qonunchiligiga asosan  dastlabki sinov muddati qo`llanilmaydigan qatorni aniqlang? J: 

Attestatsiya natijasiga ko`ra  © Mehnat shartnomasi qanday muddatlarga tuziladi? J: Nomuayyan muddatga, muayyan 

muddatga,  besh yildan ortiq bo`lmagan muddatga © Mehnat shartnomasini qanday hollarda bekor qilinishi mumkin? J: Taraflarni kelishuviga ko`ra, 

muddattini tugashi bilan, Taraflarni kelishuviga ko`ra, mehnat shartnomasida nazarda tutilgan 

asoslarga ko`ra. 

© Muayyan qonunchilik sohasidagi ustuvor meyorlarni ifodalovchi qonunlar to‘plami bu…? J: 

Kodeks 


© Mehnat qonunchiligiga asosan  ish vaqtining normal muddati haftasiga … soatdan oshmasligi 

lozim? J: 40 soatdan © Mehnat qonunchiligiga asosan  16-18 yoshgacha bo`lgan voyaga yetmaganlar uchun haftasiga 

ish vaqti  necha soat qilib belgilangan? J: 36 soat © Mehnat qonunchiligiga asosan  14-16 yoshgacha bo`lgan voyaga yetmaganlar uchun haftasiga 

ish vaqti  necha soat qilib belgilangan? J: 24 soat © Mehnat qonunchiligiga asosan  I-II gurux nogironlari uchun haftasiga ish vaqti  necha soat qilib 

belgilangan? J: 36 soat © Xodim o`z mehnat vazifalarini bajarishi lozim bo`lgan vaqt… deyiladi? J: Ish vaqti 

© Xodim o`z mehnat vazifalarini bajarishdan xoli bo`lgan va o`z ixtiyoriga ko`ra foydalanishi 

mumkin bo`lgan vaqt … deyiladi? J: Doimiy vaqt © Mehnatni muhofaza qilish qanday qonun bilan tartibga solinadi? J: O`zbekiston Respublikasi 

“Mehnatni muhofaza qilish to`g`risida”gi Qonun bilan © Mehnat nizolari vujudga kelganda kimlar ko`rib chiqishga haqli? J:  Mehnat nizolari 

komisiyasi va sud ©  Mehnat shartnomasi xodim va ish beruvchi o`rtasida kamida necha nushada tuziladi? J: 

nushada 


©  O`zbekiston Respublikasi “Mehnatni muhofaza qilish to`g`risida”gi Qonun bilan qanday 

munosabatlar tartibga solinadi?  J: Mehnatni muhofaza qilish © Mehnat qonunchiligiga asosan necha yoshga yetgan jismoniy va aqliy mehnat qilishga layoqati 

bo`lgan fuqarolar mehnat huquqining sub’yekti bo`ladi? J: 16 yoshdan ©  …  -  mehnat  shartnomasi  asosida  vujudga  keladigan  hamda  xodimlar  va  ish  beruvchilar 

o‘rtasidagi munosabatlarni, shuningdek mehnatdan foydalanish sohasi bilan chambarchas bog‘liq 

boshqa  munosabatlarni  tartibga  soladigan  keng  qamrovli  va  murakkab  huquq  sohasidir.    J: 

Mehnat huquqi-  © Mehnat nizolari-mehnat nizolari komissiyasi tomonida ko‘rib chiqiladi va komissiyaga xodim 

murojaat etgandan so‘ng nech kunlik muddat ichida ariza ko‘rib chiqilmasa, xodim sudga 

murojaat qilishga haqli? J: 10 kunlik muddat 

©  Dam  olish  vaqti  turlari  to`g`ri  ko`rsatilgan  qatorni  aniqlang?  J:  Kunlik  dam  olish,  ish  vaqti 

tugagandan 12eying dam olish, haftalik dam olish, bayram kunlari, ta’tillar va yillik qo‘shimcha 

ta’tillar. 

© Xodim bilan ish beruvchi o‘rtasida muayyan mutaxassislik, malaka, lavozim bo‘yicha ishni 

ichki mehnat tartibicha bo‘ysungan holda taraflar kelishuvi, shuningdek mehnat to‘g‘risidagi 

qonunlar va boshqa normativ xujjatlar bilan belgilangan shartlar asosida haq evaziga bajarish 

haqidagi kelishuv nima deyiladi? J: Mehnat shartnomasi  
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling