Assalomu alaykum Hurmatli talabalar Ushbu 3 ta mavzu buyicha tuliq tayyorgarli kurishingiz talab qilinadi


Download 113.42 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.04.2023
Hajmi113.42 Kb.
#1373194
Bog'liq
1-topshiriq (6)Assalomu alaykum Hurmatli talabalar 
Ushbu 3 ta mavzu buyicha tuliq tayyorgarli kurishingiz talab qilinadi.
1. Jahon xujaligi tizimi: mohiyati, tarkibi va globallashuv xususiyatlari 
2. Jahon iqtisodnyotini markazlari. Dunyo mamlakatlarining iqtisodiy 
rivojlanish jixagdan guruxlanishi 
3. Jahon xujaligida taraqqiy etgan mamlakatlar 
Nazorat savollar. 
1. Jahon iqtisodiyotining keng va to r m a’nolardagi tavsifi nima bilan farq qiladi? 
2. Jahon iqtisodiyoti tizim sifatida nim ani ifoda etadi? 
3. Jahon iqtisodiyotining subyektlariga nimalar kiradi? 
4. Xalqaro iqtisodiy munosabatlam ing qanday shakllari mavjud? 
5. Jahon iqtisodiyotining zamonaviy rivojlanish bosqichi qanday xususiyatlarga 
ega? 
6. Jahon iqtisodiyotining rivojlanish darajasi qaysi ko‘rsatkichlarorqali aniqlanadi? 
7. Jahon xo‘jaligining rivojlanishi to ‘g‘risida qanday ilmiy konsepsiyalar mavjud? 
8. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi nim a va uning qanday belgilari mavjud? 
9. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi qanday bosqichlar gabo‘linadi? 
10. Nima uchun jahon iqtisodiyotida «davlat» tushunchasi emas,«mamlakat» 
tushunchasidan foydalaniladi? 
11. Dunyo mamlakatlari qaysi mezonlar bo‘yicha guruhlarga ajratiladi? 
12. Standart tasnifga muvofiq mamlakatlar nechta guruhga ajratiladi? 
13. XVF metodikasining o ‘ziga xos xususiyatlari nim alardan iborat? 
14. Jahon banki metodikasining asosiy mezonlari nimalardan iborat? 
13. BMT yondashuvi uchun qanday xususiyatlar xos? 
16. Dunyo mamlakatlari inson taraqqiyoti darajasi bo yicha qaysi mezonlar asosida 
guruhlanadi? 
17. Sanoat jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlarga xos bo'lgan asosiy belgilarni sanab 
o ‘ting. 
18. Sanoat jihatdan taraqqiy etgan m am lakatlam ing asosiy-iqtisodiy rivojlanish 
ko‘rsatkichlariga qaysi ko‘rsatkichlar kiradi? 
19. Sanoat jihatdan taraqqiy etgan m am lakatlam ing qanday rivojlanish modellari 
mavjud? 
20. Sanoat jihatdan taraqqiy etgan m am lakatlam ing jahon iqtisodiyotida tutgan 
o‘rni qanday? 
21. Sanoat jihatdan taraqqiy etgan m am lakatlar iqtisodiyoti uchun qanday ijtimoiy-
iqtisodiy rivojlanish tendensiyalari xos? 
22. Rivojlangan m am lakatlar iqtisodiyoti qanday tarkibga ega? 
23. «Katta yettilik»ning rivojlangan mamlakatlar guruhidagi o‘miga baho bering. 
24. «Yangi iqtisodiyot» nima va uning qanday rivojlanish omillarini bilasiz? 
25. Qaysi mamlakatlar 
Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga 
(ITTKI) 
xarajatlari bo'yicha yetakchi o‘rinni egallaydi? 


 

Download 113.42 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling