Barnas tegn-ordbok


Download 52.49 Kb.

Sana12.04.2017
Hajmi52.49 Kb.

BARNAS TEGN-ORDBOK, 
bind 1
Ideen til å lage Barnas Tegnordbok fikk jeg for seks-sju år siden. Som nyutdannet 
audiopedagog/reiselærer i Bodø, skulle jeg begynne å lære nærmiljøet rundt døve 
småbarn tegnspråk. Felles for alle disse barna var at de hadde hørende foreldre. 
De  bodde  på  steder  uten  ordinære  tegnspråkkurs,  og  hvor  de  ikke  fantes  noe 
tegnspråkmiljø. I tillegg til de korte, intensive kursene vi kunne tilby, forsto jeg at 
foreldre, søsken og barnehage hadde behov for en enkel oppslagsbok som en 
slags «førstehjelp» i en vanskelig startfase.
  Jeg kontaktet Kåre Engen ved Læremiddelavdelingen, Vikhov skole. Han tente 
på ideen og kontaktet redaktør Thorbjørn Johan Sander i Norges Døveforbund og 
tegneren Sigrid Holm ved Skådalen skole. Det ble laget en prøveutgave, som ble 
sendt rundt til bl.a. førskolene for hørselshemmede og til noen barnehager som 
hadde døve barn integrert. – Vi fikk inn mange positive reaksjoner og forslag til for-
bedringer og til utvidelse av tegnforrådet. Etterspørselen etter boka ble etterhvert 
relativt stor.
  Døves Forlag A/s med støtte fra Grunnskolerådet, har tatt på seg utgivelsen av 
den omarbeidede utgaven av Barnas Tegnordbok. Ved utarbeidelse av ordlista til 
denne boka, har vi valgt ut ca. 190 basistegn som er høyfrekvente i barnets første 
språkutviklingsfase.
  Denne boka er primært ment å skulle være en oppslagsbok og ikke noen meto-
dikk for å lære tegnspråk. Vi oppfordrer imidlertid alle til å ta fantasien til hjelp ved 
bruk av boka. Her er noen få tips til hvordan den f.eks. kan brukes i barnehagen:
–   Boka bør ligge framme slik at både små og store lett kan kikke i den ved be-
hov.
–   Man  kan  lage  plansjer  av  tegnene  og  bruke  i  samlingsstunden.  Alle  barna 
lærer  et  par  nye  tegn  hver  dag  i  tilknytning  til  det  emnet  man  jobber  med. 
Plansjene henges etterhvert opp på veggen i samlingskroken.
–   Man kan lage plansjer av tegnene til å henge på veggen på forskjellige steder 
i barnehagen. I garderoben henger man alle tegnene som har med av- og på-
kledning å gjøre, på kjøkkenet alle som har med spisesituasjonen å gjøre, osv. 
Tegnene vil bli lettere å huske, og alle vil bli minnet på at det er viktig å bruke 
tegnspråk i kommunikasjonen med et døve barnet.
–   Man kan klippe ut tegnet og ordbildet og lime i en perm sammen med bildet av 
tingen. Slik kan man lage barnets første egne lese-/kommunikasjonsbok.
  Vi takker alle som har vært oss behjelpelig med reaksjoner og ideer ved omar-
beidelsen. En spesiell takk til May, Kirsti og Evy ved Hernesveien skole i Bodø, for 
god hjelp.
Trondheim 15.11.85
Anne Bakken
ISBN 82-7052-063-2 BOK

A
adjø/ha det _________ 1
ake _______________ 2
akebrett ___________ 3
ansikt _____________ 3
appelsin ___________ 4
arbeide ____________ 5
arm  ______________ 6
B
baby ______________ 7
bade______________ 8
bake ______________ 9
ball ______________ 10
bamse ____________11
banan____________ 12
barn _____________ 13
barnehage ________ 14
bestefar __________ 15
bestemor _________ 16
bil _______________ 17
blomst ___________ 18
blyant ____________ 19
bok ______________ 20
bolle _____________ 21
bord _____________ 22
bra/godt __________ 23
briller ____________ 24
brus _____________ 25
brød _____________ 26
brukse ___________ 27
buss _____________ 28
bær  _____________ 29
båt ______________ 30
D
dame ____________ 31
din/ditt ___________ 32
do_______________ 33
dokke ____________ 34
dokkevogn ________ 35
drikke ____________ 36
du_______________ 37
dum _____________ 38
døv ______________ 39
dårlig ____________ 40
E
egg______________ 41
eple _____________ 42
er _______________ 43
erte (deg) _________ 44
erte (meg) ________ 45
F
falle _____________ 46
farlig _____________ 47
fat _______________ 48
feil ______________ 49
ferdig ____________ 50
fin _______________ 51
fisk ______________ 52
fjernsyn __________ 53
flink  _____________ 54
fly _______________ 55
fot _______________ 56
frisk _____________ 57
fugl ______________ 58
G
gaffel ____________ 59
genser ___________ 60
gi _______________ 61
god/godt (mat) _____ 62
«godter»  _________ 63
grave ____________ 64
gre ______________ 65
gris ______________ 66
grøt  _____________ 67
gråte  ____________ 68
gutt ______________ 69
gå_______________ 70
H
ha (jeg/vi) _________ 71
ha (du/dere) _______ 72
hei ______________ 73
hente ____________ 74
her ______________ 75
hest _____________ 76
hete _____________ 77
himmel ___________ 78
hjem/hjemme ______ 79
hode_____________ 80
hoppe____________ 81
hund_____________ 82
hus ______________ 83
hva? _____________ 84
hvor? ____________ 85
høre _____________ 86
høreapparat _______ 87
hånd_____________ 88
hår ______________ 89
I
ikke  _____________ 90
is _______________ 91
J
ja _______________ 92
jakke  ____________ 93
jeg ______________ 94
jente _____________ 95
jul _______________ 96
K
kake _____________ 97
kald _____________ 98
kaste ____________ 99
katt _____________ 100
kjøre ____________ 101
klatre ___________ 102
kle av ___________ 103
kle på ___________ 104
kniv  ____________ 105
kom! ____________ 106
komme (hit) ______ 107
komme (dit) ______ 108
kopp ____________ 109
ku _______________110
L
lege/doktor ________ 111
leke _____________112
liten _____________113
litt/lite ____________114
lue ______________115
lys  ______________116
løpe _____________117

M
male _____________118
mamma __________119
mann ___________ 120
mat _____________ 121
melk ____________ 122
mer  ____________ 123
min/mitt _________ 124
morsom(t)  _______ 125
munn ___________ 126
N
narre  ___________ 127
ned/nede ________ 128
nei _____________ 129
nese ____________ 130
nisse  ___________ 131
O
og______________ 132
opp/oppe ________ 133
ost _____________ 134
P
pappa___________ 135
pusse (tenner) ____ 136
R
redd ____________ 137
reise ____________ 138
ren _____________ 139
ri _______________ 140
riktig ____________ 141
rom  ____________ 142
rydde ___________ 143
S
saft _____________ 144
sand ____________ 145
se ______________ 146
seng ____________ 147
sitte ____________ 148
skal  ____________ 149
skitten  __________ 150
skje  ____________ 151
skjorte __________ 152
skjørt ___________ 153
sko _____________ 154
smør  ___________ 155
snill  ____________ 156
snop/slikkeri ______ 157
sove ____________ 158
spise  ___________ 159
stol _____________ 160
stor _____________ 161
stor _____________ 162
stor _____________ 163
støvlett __________ 164
stå _____________ 165
svømme _________ 166
syk _____________ 167
sykkel ___________ 168
T
takk ____________ 169
tallerken _________ 170
tenner  __________ 171
tisse ____________ 172
tog _____________ 173
tunghørt _________ 174
T.V. _____________ 175
U
ute _____________ 176
V
vann ____________ 177
varm ____________ 178
vaske seg  _______ 179
vi (to) ___________ 180
vi (flere) _________ 181
vett _____________ 182
Ø
øre _____________ 183
øye _____________ 184
Tallene fra 1 til 7
en to tre fire ______ 185
fem seks sju ______ 186

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

Document Outline

 • Ordliste
 • A
  • ADJØ
  • AKE / AKEBRETT
  • ANSIKT
  • APPELSIN
  • ARBEIDE
  • ARM
 • B
  • BABY
  • BADE
  • BAKE
  • BALL
  • BAMSE
  • BANAN
  • BARN
  • BARNEHAGE
  • BESTEFAR
  • BESTEMOR
  • BIL
  • BLOMST
  • BLYANT
  • BOK
  • BOLLE
  • BORD
  • BRA
  • BRILLER
  • BRUS
  • BRØD
  • BUKSE
  • BUSS
  • BÆR
  • BÅT
 • D
  • DAME
  • DIN / DITT
  • DO
  • DOKKE
  • DOKKE-VOGN
  • DOKTOR
  • DRIKKE
  • DU
  • DUM
  • DØV
  • DÅRLIG
 • E
  • EGG
  • EPLE
  • ER
  • ERTE (andre)
  • ERTE (meg)
 • F
  • FALLE
  • FAR
  • FARLIG
  • FAT
  • FEIL
  • FIN
  • FERDIG
  • FISK
  • FJERNSYN
  • FLINK
  • FLY
  • FOT
  • FRISK
  • FUGL
 • G
  • GAFFEL
  • GENSER
  • GI
  • GOD/GODT (om mat)
  • GODT
  • «GODTER»
  • GRAVE
  • GRE
  • GRIS
  • GRØT
  • GRÅTE
  • GUTT
 • H
  • HA (jeg/vi har)
  • HA (du/andre har)
  • HA DET
  • HEI
  • HENTE
  • HER
  • HEST
  • HETE (om navn)
  • HIMMEL
  • HJEM / HJEMME
  • HODE
  • HOPPE
  • HUND
  • HUS
  • HVA?
  • HVOR?
  • HØRE
  • HØRE-APPARAT
  • HÅND
  • HÅR
 • I
  • IKKE
  • IS
 • J
  • JA
  • JAKKE
  • JEG
  • JENTE
  • JUL
 • K
  • KAKE
  • KALD / KALDT
  • KASTE
  • KATT
  • KJØRE (bil)
  • KLATRE
  • KLE AV
  • KLE PÅ
  • KNIV
  • KOM!
  • KOMME (hit)
  • KOMME (dit)
  • KOPP
  • KU
 • L
  • LEGE
  • LEKE
  • LITEN (i høyden)
  • LITT / LITE
  • LUE
  • LYS
  • LØPE
 • M
  • MALE
  • MAMMA (MOR)
  • MANN
  • MAT
  • MELK
  • MER / MINDRE
  • MIN / MITT
  • MORSOM/T
  • MUNN
 • N
  • NARRE
  • NED / NEDE
  • NEI
  • NESE
  • NISSE
 • O
  • OG
  • OPP / OPPE
  • OST
 • P
  • PAPPA
  • PIKE
  • PUS
  • PUSSE (tenner)
 • R
  • REDD
  • REISE
  • REN
  • RI (på hest o.l.)
  • RIKTIG
  • ROM
  • RYDDE
 • S
  • SAFT
  • SAND
  • SE
  • SENG
  • SITTE
  • SKAL
  • SKITTEN
  • SKJE
  • SKJORTE
  • SKJØRT
  • SKO
  • SMØR
  • SNILL
  • SNOP / SLIKKERI
  • SOVE
  • SPISE
  • STOL
  • STOR / STORT (i lengde/bredde)
  • STOR / STORT (om småting)
  • STOR / STORT (i høyden)
  • STØVLETT
  • STÅ (på bena)
  • SVØMME
  • SYK
  • SYKKEL / SYKLE
 • T
  • TAKK
  • TALLERKEN
  • TENNER
  • TISSE
  • TOG
  • TUNGHØRT
  • T.V.
 • U
  • UT / UTE
 • V
  • VANN
  • VARM / VARMT
  • VASKE (seg)
  • VI (to personer)
  • VI (flere personer)
  • VOTT
 • Ø
  • ØRE
  • ØYE
 • TALLENE 1 - 7
  • 1 EN
  • 2 TO
  • 3 TRE
  • 4 FIRE
  • 5 FEM
  • 6 SEKS
  • 7 SJU


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling