Bichish-tikish


Download 136.58 Kb.
Pdf просмотр
Sana10.01.2019
Hajmi136.58 Kb.

 

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

“BICHISH-TIKISH” TO‘GARAGI  

O‘QUV DASTURI 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 TOSHKENT-2016 

 

 Muallif: 

M.Karimberdieva  -  “Barkamol  avlod”  respublika  bolalar  badiiy 

ijodiyot markazi to‘garak rahbari 

 

Taqrizchilar: 

N.Shomansurova  -  “Barkamol  avlod”  respublika  bolalar 

badiiy ijodiyot markazi direktor o‘rinbosari   

X.Komilova – Toshkent to‘qimachilik va engil sanoat  

instituti o‘qituvchisi

 

 

D.Abdullaxajaeva-YUnusobod dizayn kolleji o‘qituvchisi  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ushbu  o‘quv  dasturi  Respublika  Ta’lim  markazi  huzuridagi  Ma’naviy-ma’rifiy  yo‘nalishdagi  Ilmiy  metodik  kengashining  2016  yil  15  iyuldagi  6-sonli 

navbatdan tashqari yig‘ilish qarori bilan foydalanishga tavsiya etilgan hamda Xalq 

ta’limi vazirining 2016 yil 1 avgustdagi 194-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan. 

 


 

“BICHISH-TIKISH” TO‘GARAGI O‘QUV DASTURI 

 

 

KIRISH 

 

O‘quvchi-yoshlarni  maktabdan  tashqari  bo‘sh  vaqtini  mazmunli  tashkil etish,  balog‘at  yoshidagi  qizlarni  oilaviy  xayotga  tayyorlash,  ular  ongini  milliy 

madaniyatimiz,  milliy  qadriyatlar  ruhini  singdirish,  momolarimiz  merosini  chuqur 

o‘rganishlarini, ajdodlarimiz an’analarini davom ettirish va rivojlantirish, an’anaviy 

va  zamonaviy  liboslar  tikish  hunarini  egallashi uchun keng  imkoniyatlar  yaratish, 

halq  hunarmandchiligi  maktabini  yaratish,  mahalla  yoshlarini ko‘proq jalb qilish, shu 

kasbga kiziqishini orttirish to‘garakning asosiy maqsadlaridan biridir.  

“Bichish-tikish”  to‘garagida  o‘quvchilarga  bichish-tikish  uslublarini,  bezak 

turlarini, tikuv va overlok mashinalari turlari va ularni ishlatishni, tikish va andoza 

olish usullarini, turli xil ko‘rinishdagi buyumlarni tikishni o‘rgatishdan iborat. 

“Bichish-tikish”  to‘garagiga  7  yoshdan  16  yoshgacha  bo‘lgan  o‘quvchilar 

qabul qilinadi. 

“Bichish- tikish” to‘garagining o‘kuv rejasi ikki o‘quv yiliga mo‘ljallangan. 

Mazkur 

o‘quv 


dasturi 

Xalq 


ta’limi 

vazirligining 

2015 

yil  


31  martdagi  7-mh-sonli  buyrug‘i  bilan  tasdiqlangan  maktabdan  tashqari  ta’limga 

qo‘yiladigan davlat talablari asosida ishlab chiqilgan. 

Ushbu  o‘quv  dasturida  berilgan  mavzular  va  mavzuga  oid  soatlar  miqdori 

(216  soatdan  chiqmagan  holda)  hududning  va  to‘garaklarga  jalb  qilingan 

bolalarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda to‘garak rahbari tomonidan 

25 foizgacha o‘zgartirilishi mumkin.  

“Bichish-tikish” to‘garagining birinchi o‘quv yiliga mo‘ljallangan 

o‘quv dasturi

 

 T/r 

Mashg‘ulot mavzulari 

Nazariy 

soat 


Amaliy 

soat 


Jami 

soat  


1. 

Kirish 


 2. 

Ish  qurollari:  angishvona  va  igna  bilan 

ishlash 

 3. 


Dazmol bilan ishlash 4. 


Tikuv mashinalari bilan ishlash 5. 


Gazlama va ip turlari bilan ishlash 

 6. 


Chok namunalari ustida ishlash 7. 


Ko‘rinmas  chok,  ag‘darma  chok  va 

bostirma choklarni tikish  

8. 

O‘lchov olish va hisoblash qoidalari 

9. 

Kiyim 


turlariga 

va 


fasoniga 

qarab 


olinadigan o‘lchovlar 

 

10.  Fason tanlashda matolarning ahamiyati  11.  Kiyim turlariga qarab matoni tanlash 12.  Liboslarni tikishda fasonlarni tanlash 

13. 

Chizma  yordamida  bolalar  ichki  kiyimini 

bichish va tikish 14. 


Bolalar  so‘lakchasi  va  qo‘lqopchasini 

bichish va tikish 

15.  Qizlar ko‘ylagini tikish 16.  O‘g‘il bolalar shimini tikish 

17.  Yubkalar tikish 18.  Kiyimlarga bezaklar bilan ishlov berish 

19.  Orliq nazorat ishi 

 20.  Volan burmalar tayyorlash 

 

21.  Turli millatlarning kiyimlari haqida 

 22.  Zamonaviy kiyimlar haqida 

 23.  O‘zbek milliy kiyimlari haqida 

 24.  O‘g‘il bolalar milliy kiyimlarini tikish 

10 


12 

25.  Qiz bolalar milliy kiyimlarini tikish 

10 


12 

26. 


O‘g‘il bolalar uchun yaktak va shalvarlarini 

bichish hamda tikish 

27. 

Milliy 


liboslardan 

kaketli 


ko‘ylak 

andozasini chizish, bichish hamda tikish 

28. 

Yosh  qizlar  uchun  sultanka  shimni  bichish 

va tikish 29. 


Yosh  qizlar  uchun  gade  yubka  andozasini 

chizish, modellashtirish bichish va tikish 12 30.  Turli xildagi cho‘ntaklar bichish va tikish 31. 


Turli  xildagi  yoqalar:  dumaloq  yoqa 

uchburchak  yoqa,  kastyum  yoqa  va  shalka 

yoqalarni  bichish va tikish  32. 


Murakkab 

bichimda 

yubka, 

shim 


andozasini chizish va modellashtirish 12 

 

33. Oqshom  ko‘ylaklari  uchun  turli  xil 

bichimda andoza chizish 

12 


16 

34.  Ko‘rgazma 

 

35.  Yakuniy nazorat ishi 

 

Jami 

60 

156 

216 

 

1. Kirish

Tikuvchilik  hunari,  uning  jamiyatimizdagi  o‘rni,  buguni  kundagi  ahamiyati. 

To‘garakning  maqsad  va  vazifalari.  Tikuvchilikda  ishlatiladigan  xom-ashyolar 

turlari.  Ularni  ishlatish  tartiblari  va  xususiyatlari.  Tikuvchilik  kasbining  xalk 

xo‘jaligidagi ahamiyati.  

 

2. Ish qurollari: angishvona va igna bilan ishlash. 

“Bichish-tikish”  to‘garagida  foydalaniladigan  zarur  ish  qurollari.  Ularning 

vazifalari.  Ular  bilan  ishlash  tartibi.  Ularni  ishlatishda  texnika  xavfsizligi  qoidalari. 

Angishvona tushunchasi,  ignalar ularning raqamlari, turlari, uning vazifasi. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Har  bir  to‘garak  a’zosi  bilan  himoya  tariqasida 

ishlatiladigan angishvona bilan bilan ishlash. 

 

 

3. Dazmol bilan ishlash

Dazmol bilan ishlash usullari va uning turlari. Texnika xavfsizligi qoidalari.  Amaliy mashg‘ulotTurli gazlamalarni dazmollash. 

 

4. Tikuv mashinalari bilan ishlash.  

Tikuv  mashinasi  bilan  ishlash  tushunchasi  va  uning  turlari.  Ularni  ishlatish 

tartibi.  Amaliy mashgulotElektr va mexanik tikuv mashinalarida ishlash. 

 

5. Gazlama va ip turlari bilan ishlash

Gazlamalar, ular farqi. Tikishga to‘g‘ri gazlama tanlash. Ip turlari, ular farqi va 

ishlashda ipni to‘g‘ri tanlash. 

 

6. Chok namunalari ustida ishlash

Chok  turlari.  Tikuv  mashinasida  tikiladigan  choklarda  amal  qilishi  kerak 

bo‘lgan qoidalar. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Tikuv  mashinasida  tikiladigan  choklardan  liboslarni 

tikishda foydalanish. Chok namunalarini tikish. 

 

7. Ko‘rinmas chok, ag‘darma chok va bostirma choklarni tikish. 

To‘garak  a’zolariga  ko‘rinmas  chok,  ag‘darma  chok  va  bostirma  choklarni 

tikishni o‘rgatish. 

Amaliy mashg‘ulotTikuv mashinasi va qo‘lda ko‘rinmas, ag‘darma, bostirma 

choklar orqali turli xil buyumlar tikish.  

8. O‘lchov olish va hisoblash qoidalari. 

O‘lchov olish tartibi. Asosiy o‘lchov turlarini hisoblash. Amaliy mashg‘ulotO‘lchovlar asosida buyumni bichish va tikish. 

 

 

9. Kiyim turlariga va fasoniga qarab olinadigan o‘lchovlar. 

Kiyim turlari. Fasoniga qarab olinadigan o‘lchovlar.  

Amaliy mashgulotKiyim turlariga qarab ularga o‘lchovlar olishni o‘rgatish.  

 

10. Fason tanlashda matolarning ahamiyati

Fason  tanlashda  matolarning  ahamiyati.  Turli  fasondagi  kiyimlar  uchun  har 

xil turdagi matolar tanlash. Amaliy  mashg‘ulot:  Fason  tanlashda  matolarning  ahamiyati  haqida 

tushunchalar berish. 

 

11. Kiyim turlariga qarab matoni tanlash. 

Kiyim turlari va ularga to‘g‘ri mato tanlash usuli. Amaliy mashg‘ulot: Kiyim turlariga to‘g‘ri mato tanlashni o‘rgatish. 

 

12. Liboslarni tikishda fasonlarni tanlash.  

Fason. Liboslarni tikishda fasonlar ahamiyati. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Fason  tanlab  qishgi,  yozgi  kiyimlar  va  mavsumiy 

kiyimlar tikish.  

13. Chizma yordamida bolalar ichki kiyimini bichish va tikish

Bolalar kiyimlari chizmasini tayyorlash va ularni tikish.  Amaliy  mashg‘ulot:  Bolalar  kiyimlari,  ular  chizmasi.  Andoza.  Andozani 

matoga to‘g‘ri joylashtirish.  

 

14. Bolalar so‘lakchasi va qo‘lqopchasini bichish va tikish. 

Bolalar  so‘lakchasi.  Bolalar  so‘lakchasi  chizmasini  chizish  usuli. 

Ishlatiladigan  matolar.  Andozani  matoga  to‘g‘ri  joylashtirish  tartibi.  Bolalar 

qo‘lqopchasi.  Bolalar  qo‘lqopchasini  bichish  va  tikish  uchun  asos  chizmalardan 

andoza tayyorlash va tikish. 

Amaliy mashg‘ulotBolalar so‘lakchasi chizmasini chizish. Andozani matoga 

to‘g‘ri  joylashtirish.  Bichish,  bichilgan  detallarni  ulab,  ko‘klash  va  chok  tanlab 

tikish.  

 

15. Qizlar ko‘ylagini tikish

Qizlar  ko‘ylagi  uchun  asos  chizmasini  chizish  tartibi.  Asos  chizmalardan 

andoza tayyorlash usuli. Mato turlariga qarab belgilab qirqish usuli. Amaliy  mashg‘ulot:  Qizlar  ko‘ylagi  uchun  asos  chizmasini  chizish.  Asos 

chizmalardan  andoza  tayyorlash.  Mato  turlariga  qarab  belgilab  qirqish.  Bichish. 

Bichilgan buyumni tikish. 

 

16. O‘g‘il bolalar shimini tikish. 

O‘g‘il bolalar shimi uchun asos chizmasini chizish tartibi. Asos chizmalardan 

andoza tayyorlash usuli. Mato turlariga karab belgilab qirqish usuli. SHimni tikish 

tartibi. 

Amaliy mashg‘ulotO‘g‘il bolalar shimi uchun asos chizmasini chizish. Asos 

chizmalardan  andoza  tayyorlash.  Mato  turlariga  qarab  belgilab  qirqish.  Bichish. 

Bichilgan buyumni tikish. 

 

17. Yubka tikish

Klinli yubkalar chizmasi. To‘g‘ri yubka uchun asos chizma chizish usuli. 


 

Amaliy mashgulotMaktab yoshidagi kizlar uchun kiyimlar (kofta, yubkalar, 

nimcha,  kuylak)  chizmasini  chizish.  Koftani  yoqalar  chizmasini  alohida  chizish. 

Klinli yubkalarda klinlarni hisoblab tikish. Tanlangan fasonda yubka tikish. 

 

18. Kiyimlarga bezaklar bilan ishlov berish

Bezaklarni  kiyim  turiga  qarab  tanlash.  Matolardan  tayyorlangan  gullar 

chizmasi. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Bezaklarni  kiyim  turiga  qarab  tanlash.  Matolardan 

tayyorlangan  gullar  chizmasi.  Atlas  lentalardan  gul  tayyorlash.  Atirgul,  barg, 

roliklarni tikish. 

 

19. Oraliq nazorat ishi. Amaliy  mashg‘ulot:  O‘quv  yilining  birinchi  yarim  yilligi  davomida 

o‘tkazilgan mavzular bo‘yicha oraliq nazorat ishi.  

20. Volan burmalar tayyorlash

Amaliy mashg‘ulotTurli burmalarni amaliyotda qo‘llab ularni tayyorlash.  

 

21. Turli millatlarning kiyimlari haqida

Turli  millatlar  kiyimlari  ko‘rinishlari,  ularning  xususiyatlari,  ularni  turli 

xildagi marosimlar uchun xosligi. 

 

22. Zamonaviy kiyimlar haqida. 

Zamonaviy  kiyim  tushunchasi,  uning  turlari,  ularni  kiyish  davrlari  hamda 

ularning xususiyatlari. 

 

23. O‘zbek milliy kiyimlari haqida. 

Milliy  kiyim  tushunchasi,  uning  turlari,  ularni  kiyish  davrlari.  Ularning 

xususiyatlari. 

 

24. O‘g‘il bolalar milliy kiyimlarini tikish

O‘g‘il  bolalar  milliy  kiyimlari  chizmasini  chizish,  andoza  olib  bichish  va 

tikish qoidalari.  

Amaliy  mashg‘ulot:  O‘g‘il  bolalar  milliy  yaktagi,  qiyig‘i  va  choponi  kabi 

buyumlardan birini tikish. 

 

25. Qiz bolalar milliy kiyimlarini tikish

Qiz bolalar milliy kiyimlari chizmasini chizish, andoza olib bichish va tikish 

qoidalari. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Qiz  bolalar  uchun  adras  matodan  turli  xil  milliy 

kuylaklar, lozim, nimcha buyumlardan birini tikish.  

26. O‘g‘il bolalar uchun yaktak va shalvarlarini bichish hamda tikish. 

O‘g‘il bolalar uchun yaktak va shalvar chizmasini chizish, andoza olib bichish 

va tikish qoidalari. 

Amaliy  mashg‘ulot:  O‘g‘il  bolalar  uchun  yaktak  va  shalvar  kerakli 

motolardan foydalangan xolda bichish va tikish.  

27.  Milliy  liboslardan  kaketli  ko‘ylak  andozasini  chizish,  bichish  hamda 

tikish. 

 

Milliy liboslardan kaketli ko‘ylak andozasini chizish, bichish hamda tikish. Amaliy mashg‘ulot: Kerakli matolardan foydalanib milliy liboslardan kaketli 

ko‘ylaklarni bichish va tikish.  

28. Yosh qizlar uchun sultanka shimni bichish va tikish. 

YOsh qizlar uchun sultanka shimni bichish va tikish. Amaliy  mashg‘ulot:  Kerakli  matolardan  foydalanib  yosh  qizlar  uchun 

sultanka shimni bichish tikish.  

29.  Yosh  qizlar  uchun  gade  yubka  andozasini  chizish,  modellashtirish, 

bichish va tikish. 

Yosh qizlar uchun gade yubka andozasini chizish, modellashtirish, bichish va 

tikish. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Kerakli  matolardan  foydalanib  yosh  qizlar  uchun  gade 

yubkasini bichish va tikish. 

 

30. Turli xildagi cho‘ntaklar tikish va bichish. 

Turli xildagi cho‘ntaklar tikish va bichish. Amaliy  mashg‘ulot:  Kerakli  matolardan  foydalanib  turli  xildagi  cho‘ntaklar 

tikish va bichish. 

 

31. Turli xildagi yoqalar dumaloq yoqa uchburchak yoqa, kastyum yoqa 

va shalka yoqalarni  bichish va tikish. 

Turli  xildagi  yoqalar  dumaloq  yoqa  uchburchak  yoqa,  kastyum  yoqa  va 

shalka yoqalarni bichish va tikish. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Turli  xildagi  matolardan  foydalanib  dumaloq, 

uchburchak, kastyum va shalka yoqalarni  bichish va tikish.   

32. 

Murakkab 

bichimda  yubka, 

shim 

andozasini 

chizish  va 

modellashtirish. 

Murakkab bichimda yubka, shim andozasini chizish va modellashtirish. Amaliy  mashg‘ulot:  Murakkab  bichimda  yubka,  shimlarni  tikish  bichish  va 

modellashtirish.  

33. Oqshom ko‘ylaklari uchun turli xil bichimda andoza chizish. 

Oqshom  ko‘ylaklari  uchun  turli  xil  bichimda  andoza  chizish  shu  andoza 

bo‘yicha bichish tikish. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Oqshom  ko‘ylaklari  uchun  turli  xil  bichimda  andoza 

tayyorlash va bichish tikish. 

 

34. Ko‘rgazma. 

 

35. Yakuniy nazorat ishi. Amaliy  mashg‘ulot:  O‘quv  yili  davomida  o‘tkazilgan  mavzular  bo‘yicha 

yakuniy nazorat ishi.   

 

 

 

 

 

 “BICHISH-TIKISH” TO‘GARAGINING IKKINCHI O‘QUV YILIGA 

MO‘LJALLANGAN O‘QUV DASTURI 

 

T/r 


Mashg‘ulot mavzulari 

Nazariy 


soat 

Amaliy 


soat 

Jami 


soat 

1.  Kirish 

 2.  O‘lchov olish tartibi 3.  Kiyimlarga umumiy tavsifnoma  

13 


16 

4. 


1  yoshdan  6  yoshgacha  bo‘lgan  bolalar 

uchun kiyimlarni bichish va tikish  

26 


30 

5. 


Maktab  yoshidagi  qizlar  uchun  kiyimlar 

tikish 


41 


46 

 

Oraliq nazorat ishi 

 6.  Kiyimlarga bezaklar bilan ishlov berish 

 

12 


12 

7.  Milliy kiyimlar  

29 


33 

8.  O‘g‘il bolalar kiyimlarini bichish va tikish 

22 


25 

9.  Uy jihozlarini tikish  

23 


27 

10 


Yosh  qizlar  uchun  baskali  koftasini 

bichish va tikish 

10 


12 

11  Ko‘rgazma 

 

12  Yakuniy nazorat ishi 

 

Jami: 

27 

189 

216 

 

1. Kirish.  

To‘garakning  maqsad  va  vazifalari.  Texnika  xavfsizligi  qoidalari. 

Tikuvchilik  hunariining  xalq  amaliy  ijodiyotidagi  o‘rni.  Bu  hunarning  hozirgi 

davrda san’at darajasida ekanligi haqida tushuncha berish. 

 

2. O‘lchov olish tartibi 

 

O‘lchov  olish  tartibi  bilan  to‘garak    a’zolarini    tanishtirish.  Asosiy  o‘lchov turlarini    hisoblash  turlari.  Kiyim    turlariga  va  fasoniga  qarab  olinadigan 

o‘lchovlarni tushuntirish. Amaliy  mashg‘ulot:  O‘lchov  olishda  sm.lineykadan  to‘g‘ri  foydalanishni 

o‘rgatish.  

3. Kiyimlarga umumiy tavsifnoma.  

 

Kiyim  turlariga  qarab  matoni  to‘g‘ri  tanlay  olishni  o‘rgatish.  Kiyinish madaniyati    va  bunda  iqlim  sharoitini  –  milliy  qadriyatlarni  ahamiyati  haqida  

tushuncha  berish.  Fason  tanlashda  matolarning  ahamiyati.  Uslublar  haqida 

tushuncha. 

Amaliy  mashg‘ulot:  To‘garak  a’zolari  mustaqil  ravishda  materialga    qarab 

turli xil fasonlar tanlab chizish. 10 

 

  

4. 1 yoshdan 6 yoshgacha bolalar uchun kiyimlarni bichish va tikish. 

 

1  yoshdan  –  6  yoshgacha    bolalar  kiyimi  uchun  asos  chizmalarini  chizish tartibi.  Asos  chizmadan foydalanib  chizmani turlash  (har  bir kiyim  2  xil  fasonda) 

usullari.  Kombinzon  shimni  bichish,  tikish,  aplikatsiyalar  tayyorlash  usullari. 

Sarafanni bichish va tikish tartibi. 

Amaliy mashg‘ulot: 1 yoshdan – 6 yoshgacha  bolalar kiyimlari uchun asos 

chizmalarini  chizish  va  undan  foydalanib  chizmani  turlash  (har  bir  kiyim  2    xil 

fasonda).  Kombinzon  shimni  bichish,  tikish,  aplikatsiyalar  tayyorlash.  Sarafanni 

bichish va tikish (tanlangan fasonda).  

5. Maktab yoshidagi qizlar uchun kiyimlar tikish. 

 

Maktab  yoshidagi  qizlar  uchun  kiyimlar  (kofta,yubkalar,  nimcha,  ko‘ylak) chizmasini  chizish  tartibi.  Koftani  yoqalar  chizmasini  alohida  chizib  tushuntirish. 

Klinli  yubkalarda    klinlarni  hisoblashni  o‘rgatish.  Ko‘ylakni  asos  chizmasi 

bo‘yicha turlash usullari. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Koftani  bichib-tikish.  YUbka  klinlarini    matoga  

joylashtirish,  turiga  qarab  choklariga  ishlov  berish,  belga  zamok  tikishni, 

taqilmasiga ishlov berishni ko‘rsatib berish. 

 

6. Kiyimlarga bezaklar bilan ishlov berish. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Atlas  lentalardan    gul  tayyorlashni,  atirgul,  barg, 

roliklarni  tikishni  ko‘rsatib  berish.  Volan    burmalar  tayyorlash.  Kiyim  turlariga 

moslab bezaklar tayyorlash. 

 

7. Milliy kiyimlar. 

 

Turli  millatlar  kiyimlarining  o‘ziga  xos  xususiyatlari  haqida  tushuncha berish va modellarga mos kiyimlarni bichish, o‘zbek milliy kiyimlarini tayyorlash 

usuli haqida. Amaliy  mashg‘ulot:  Asos  chizmalardan  milliy  kiyimlarni  turliligini 

tushuntirish. O‘zbek milliy kiyimlarini tayyorlashni o‘rgatish.  

8. O‘g‘il bolalar kiyimlarini bichish- tikish. 

 

O‘g‘il  bolalar  kiyimlarini  chizmasini  chizish.  Andoza  tayyorlash kiyimlardagi 

bezaklarni 

taqilmalar 

farqini 


tushuntirish. 

Cho‘ntaklarni 

joylashtirishni o‘rganish. 

Amaliy  mashg‘ulot:  Yo‘l-yo‘lli  katakli  materiallarda  andozani    to‘g‘ri 

joylashtirishni ko‘rsatib berish. Petlya taqilmasini zig-zag chokda tikib ko‘rsatish. 

Andoza asosida o‘g‘il bolalar kiyimlarini bichish- tikish. 

 

9. Uy jihozlarini tikish. 

 

Uy  jihozlarini  tikish  (qiyqim  matolardan  unumli  foydalanib).  Turli  vafli choklarni  tikish  uslublari,  badiiy  bezaklardan  foydalanib  salfetka  dasturxonlar 

tikish tartibi. 11 

 

Amaliy  mashg‘ulot:  Vafli  choklarni  tikish,  badiiy  bezaklardan  foydalanib 

salfetka va dasturxonlar tikish. 

10.Yosh qizlar uchun baskali kofta bichish va tikish. 

YOsh qizlar uchun baskali koftasini bichish va tikish. Amaliy  mashg‘ulot:  Kerakli  matolardan  foydalanib  yosh  qizlar  uchun 

baskali koftasini bichish vatikish.  

11. Ko‘rgazma  

 

12. Yakuniy nazorat ishi. 

Amaliy  mashg‘ulot:  O‘quv  yili  davomida  o‘tkazilgan  mavzular  bo‘yicha 

yakuniy nazorat ishi.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 12 

 

  

Foydalanilgan adabiyotlar 

 

1. I.A.Karimov  Yuksak  ma’naviyat  –  yengilmas  kuch.  –  T.:  Ma’naviyat, 

2008. 

2.  Maktabdan  tashqari  ta’limga  qo‘yiladigan  Davlat  talablari.  O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirining 2015 yil 31 martdagi 7-mh-sonli buyrug‘i. 

3. “Sharqona milliy liboslar” ensiklopediyasi. Toshkent. 1997. 

4. “Sanam” xotin-qizlar jurnalari 

5. “Ledi” jurnallari 

6. Uy-ro‘zg‘or buyumlari ensiklopediyasi. Toshkent. 1997. 

7. Sharqona milliy liboslar ensiklopediyasi. Toshkent. 1997.  

Elektron manbalar: 

1. Ziyonet.uz 

2. Moda.uz 

 

 

  Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling