Boʻlgan idishda massaviy tarkibi


Download 313.44 Kb.
Pdf просмотр
bet1/3
Sana26.09.2018
Hajmi313.44 Kb.
  1   2   3

1-variant 

1.  Sigʻimi  V=2m

3

  boʻlgan  idishda  massaviy  tarkibi:  

 

      ,  

  

       

va 


 

 

       gazlaridan iborat aralashmaning bosimi P

1

=0,6 MPa va harorati T

1

=10°C  boʻlib,  u  oʻzgarmas  bosimda  T2

=110°C  haroratgacha  qizimoqda. 

Aralashmaning  gaz  doimiysi,  massasi  va  qizdirishga  sarflangan  issiqlik 

miqdorini aniqlang. (

 

  

       

  

     

    

      


  

    


 

   

      


  

    


 va 

ularni haroratga bogʻliqligini hisobga olmang) 

2.  Massasi  2  kg  boʻlgan  kislorod  gazi  oʻzgarmas  0,3  MPa  bosimda 

kengaymoqda  va  uning  harorati  T

1

=50°C  dan  T2

=260°C  gacha  oshmoqda. 

Gazning oxirgi hajmini, bajarilgan ishni va berilgan issiqlik miqdorini aniqlang.  

(

  

 

      

   


,  

 

   

      


  

    


3.  Kompressorda  massasi  1kg  boʻlgan  havo  oʻzgarmas  200

0

C  temperaturada P

1

=0,1  MPa  dan  P2

=5MPa  gacha  siqilmoqda.  Agar  suvning  boshlangʻich 

harorati  T

1

=150

C  va  oxirgi  harorati  T

2

=40


0

C,  solishtirma  issiqlik  sigʻimi 

C

s

=4,19  kJ/(kg0

K)  boʻlsa,  siqilayotgan  havoni  sovutish  uchun  kerak  boʻlgan suv massasini toping. 

4. Parametrlari: P

1

=1,0MPa, T1

=500


0

K, P


3

=0,12MPa, T

3

=300


0

K boʻlgan Karno 

siklida  gazga  keltirilgan  Q

1

  va  sovutkichga  berilgan  Q2

  issiqlik  miqdorlarini 

hisoblang. Ishchi jism 1 kg vodorod. (

 

  

   


  

   


 , k=1,4) 

5.  Qozonda  10  kg  suv  gaz  plitasida  qizdirilmoqda,  qaynash  boshlangandan  2 

soat  oʻtgach,  suv  hajmi  2  barobar  kamaydi.  Agar  qozon  osti  diametri  d=400 

mm, metall qalinligi 

1

=5 mm, quyqum qalinligi 2

=0,5 mm, metallning issiqlik oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti 

1=50  Vt/(m

0K),  quyqumniki 

2=0,5  Vt/(m

0K), 

qozon ostining suv qaynayotgan tomonidagi harorati 

 

 

         va bugʻlanish 

issiqligi  r=2256  kJ/kg  boʻlsa,  qozonga  berilayotgan  issiqlik  oqimi  quvvati  va 

qozon ostining olov tomonidagi haroratini aniqlang. 

6.  Quyqum  bilan  qoplangan  yassi  poʻlat  devor  quyqumdan  tozalanganda  tutun 

gazlardan suvga issiqlik uzatilishi necha foizga ortishini aniqlang. Poʻlat devor 

qalinligi 

p

=15  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti p

=50  Vt/(m0

K), quyqum  qatlami  qalinligi 

q=2  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsieniti 

q=0,08  Vt/(m

0K).  Tutun  gazlar  temperaturasi  t

1

=10000

C,  qaynayotgan  suv 

temperaturasi  t

2

=1800

C.  Gazlardan  devorga  issiqlik  berish  koeffitsienti  

1

=25  Vt/(m2

0K),  devordan  qaynayotgan  suvga  issiqlik  berish  koeffitsenti 

2=3000 Vt/( m

20

K).  


7.  Haroratlari  T

1

=2000

C  va  T


2

=35


0

C,  qoralik  darajalari 

1

=0,30  va 2

=0,58 bo’lgan parallel joylashgan yassi devorlar orasida ekran bo’lmasa ular orasidagi 

nuriy  issiqlik  oqimining  zichligi  q  aniqlansin.  Har  ikkala  tomonining  qoralik 

darajasi 

e=0,032 bo’lgan ekran joylashtirilganda q

e

 qiymati hisoblansin. 8.  Normal  sharoitda  qizdirilayotgan  havoning  hajmiy  sarfi  V

n

=210m

3

/soat, yonish  mahsulotlaridan  havoga  issiqlik  uzatish  koeffitsienti  K=18Vt/(m

20

C), 


yonish  mahsulotlari  va  havoning  boshlangʻich  va  oxirgi  temperaturalari  

'

1=500

0

C, ''

1

=400

0

C, 


'

2

=20

0

C, 


''

2

=300

0

C.  Issiqlik  tashuvchilarni  toʻgʻri  va teskari  harakatlanish  sxemalari  uchun  rekuperativ  gaz–havoli  issiqlik 

almashtirgichning qizdirish sirtini aniqlang. (

 

 

          

 

     

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2-variant 

1.  Sigʻimi  V=2m

3

  boʻlgan  idishda  massaviy  tarkibi:  

 

      ,  

  

       

va 


 

 

       gazlaridan iborat aralashmaning bosimi P

1

=0,6 MPa va harorati T

1

=20°C  boʻlib,  u  oʻzgarmas  bosimda  T2

=120°C  haroratgacha  qizimoqda. 

Aralashmaning  gaz  doimiysi,  massasi  va  qizdirishga  sarflangan  issiqlik 

miqdorini aniqlang. (

 

  

       

  

     

    

      


  

    


 

   

      


  

    


 va 

ularni haroratga bogʻliqligini hisobga olmang) 

2.  Massasi  2  kg  boʻlgan  havo  oʻzgarmas  0,3  MPa  bosimda  kengaymoqda  va 

uning  harorati  T

1

=60°C  dan  T2

=270°C  gacha  oshmoqda.  Gazning  oxirgi 

hajmini, 

bajarilgan 

ishni 

va 


berilgan 

issiqlik 

miqdorini 

aniqlang.  

(

 

        

  

   ,  

 

            

  

    3.  Kompressorda  massasi  2kg  boʻlgan  havo  oʻzgarmas  200

0

C  temperaturada P

1

=0,1MPa  dan  P2

=1,5MPa  gacha  siqilmoqda.  Agar  suvning  boshlangʻich 

harorati  T

1

=150

C  va  oxirgi  harorati  T

2

=45


0

C,  solishtirma  issiqlik  sigʻimi 

C

s

=4,19  kJ/(kg0

K)  boʻlsa,  siqilayotgan  havoni  sovutish  uchun  kerak  boʻlgan suv massasini toping. 

4. Parametrlari: P

1

=1,0MPa, T1

=510


0

K, P


3

=0,12MPa, T

3

=310


0

K boʻlgan Karno 

siklida  gazga  keltirilgan  Q

1

  va  sovutkichga  berilgan  Q2

  issiqlik  miqdorlarini 

hisoblang. Ishchi jism 1 kg azot. (

 

  

    


  

   


 , k=1,4) 

5.  Qozonda  15  kg  suv  gaz  plitasida  qizdirilmoqda,  qaynash  boshlangandan  2 

soat  oʻtgach,  suv  hajmi  2  barobar  kamaydi.  Agar  qozon  osti  diametri  d=500 

mm, metall qalinligi 

1

=5 mm, quyqum qalinligi 2

=0,5 mm, metallning issiqlik oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti 

1=50  Vt/(m

0K),  quyqumniki 

2=0,5  Vt/(m

0K), 

qozon ostining suv qaynayotgan tomonidagi harorati 

 

 

         va bugʻlanish 

issiqligi  r=2256  kJ/kg  boʻlsa,  qozonga  berilayotgan  issiqlik  oqimi  quvvati  va 

qozon ostining olov tomonidagi haroratini aniqlang. 

6.  Quyqum  bilan  qoplangan  yassi  poʻlat  devor  quyqumdan  tozalanganda  tutun 

gazlardan suvga issiqlik uzatilishi necha foizga ortishini aniqlang. Poʻlat devor 

qalinligi 

p

=15  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti p

=50  Vt/(m0

K), quyqum  qatlami  qalinligi 

q=2  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsieniti 

q=0,08  Vt/(m

0K).  Tutun  gazlar  temperaturasi  t

1

=10000

C,  qaynayotgan  suv 

temperaturasi  t

2

=1800

C.  Gazlardan  devorga  issiqlik  berish  koeffitsienti  

1

=35  Vt/(m2

0K),  devordan  qaynayotgan  suvga  issiqlik  berish  koeffitsenti 

2=4000 Vt/( m

20

K).  


7.  Haroratlari  T

1

=2100

C  va  T


2

=35


0

C,  qoralik  darajalari 

1

=0,35  va 2

=0,58 bo’lgan parallel joylashgan yassi devorlar orasida ekran bo’lmasa ular orasidagi 

nuriy  issiqlik  oqimining  zichligi  q  aniqlansin.  Har  ikkala  tomonining  qoralik 

darajasi 

e=0,032 bo’lgan ekran joylashtirilganda q

e

 qiymati hisoblansin. 8.  Normal  sharoitda  qizdirilayotgan  havoning  hajmiy  sarfi  V

n

=310m

3

/soat, yonish  mahsulotlaridan  havoga  issiqlik  uzatish  koeffitsienti  K=20Vt/(m

20

C), 


yonish  mahsulotlari  va  havoning  boshlangʻich  va  oxirgi  temperaturalari  

'

1=550

0

C, ''

1

=400

0

C, 


'

2

=20

0

C, 


''

2

=300

0

C.  Issiqlik  tashuvchilarni  toʻgʻri  va teskari  harakatlanish  sxemalari  uchun  rekuperativ  gaz–havoli  issiqlik 

almashtirgichning qizdirish sirtini aniqlang. (

 

 

          

 

     

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

3-variant 

1.  Sigʻimi  V=2m

3

  boʻlgan  idishda  massaviy  tarkibi:  

 

      ,  

  

       

va 


 

 

       gazlaridan iborat aralashmaning bosimi P

1

=0,6 MPa va harorati T

1

=30°C  boʻlib,  u  oʻzgarmas  bosimda  T2

=130°C  haroratgacha  qizimoqda. 

Aralashmaning  gaz  doimiysi,  massasi  va  qizdirishga  sarflangan  issiqlik 

miqdorini aniqlang. (

 

  

       

  

     

    

      


  

    


 

   

      


  

    


 va 

ularni haroratga bogʻliqligini hisobga olmang) 

2. Massasi 2 kg boʻlgan is gazi (CO) oʻzgarmas 0,3 MPa bosimda kengaymoqda 

va  uning  harorati  T

1

=70°C  dan  T2

=280°C  gacha  oshmoqda.  Gazning  oxirgi 

hajmini, 

bajarilgan 

ishni 

va 


berilgan 

issiqlik 

miqdorini 

aniqlang.  

(

 

      

  

   ,  

 

          

  

    3.  Kompressorda  massasi  3kg  boʻlgan  havo  oʻzgarmas  200

0

C  temperaturada P

1

=0,1  MPa  dan  P2

=2MPa  gacha  siqilmoqda.  Agar  suvning  boshlangʻich 

harorati  T

1

=150

C  va  oxirgi  harorati  T

2

=50


0

C,  solishtirma  issiqlik  sigʻimi 

C

s

=4,19  kJ/(kg0

K)  boʻlsa,  siqilayotgan  havoni  sovutish  uchun  kerak  boʻlgan suv massasini toping. 

4. Parametrlari: P

1

=1,0MPa, T1

=520


0

K, P


3

=0,12MPa, T

3

=320


0

K boʻlgan Karno 

siklida  gazga  keltirilgan  Q

1

  va  sovutkichga  berilgan  Q2

  issiqlik  miqdorlarini 

hisoblang. Ishchi jism 1 kg kislorod. (

 

  

    


  

   


 , k=1,4) 

5.  Qozonda  18  kg  suv  gaz  plitasida  qizdirilmoqda,  qaynash  boshlangandan  2 

soat  oʻtgach,  suv  hajmi  2  barobar  kamaydi.  Agar  qozon  osti  diametri  d=600 

mm, metall qalinligi 

1

=5 mm, quyqum qalinligi 2

=0,5 mm, metallning issiqlik oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti 

1=50  Vt/(m

0K),  quyqumniki 

2=0,5  Vt/(m

0K), 

qozon ostining suv qaynayotgan tomonidagi harorati 

 

 

         va bugʻlanish 

issiqligi  r=2256  kJ/kg  boʻlsa,  qozonga  berilayotgan  issiqlik  oqimi  quvvati  va 

qozon ostining olov tomonidagi haroratini aniqlang. 

6.  Quyqum  bilan  qoplangan  yassi  poʻlat  devor  quyqumdan  tozalanganda  tutun 

gazlardan suvga issiqlik uzatilishi necha foizga ortishini aniqlang. Poʻlat devor 

qalinligi 

p

=15  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti p

=50  Vt/(m0

K), quyqum  qatlami  qalinligi 

q=2  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsieniti 

q=0,08  Vt/(m

0K).  Tutun  gazlar  temperaturasi  t

1

=10000

C,  qaynayotgan  suv 

temperaturasi  t

2

=1800

C.  Gazlardan  devorga  issiqlik  berish  koeffitsienti  

1

=40  Vt/(m2

0K),  devordan  qaynayotgan  suvga  issiqlik  berish  koeffitsenti 

2=4500 Vt/( m

20

K).  


7.  Haroratlari  T

1

=2200

C  va  T


2

=35


0

C,  qoralik  darajalari 

1

=0,40  va 2

=0,58 bo’lgan parallel joylashgan yassi devorlar orasida ekran bo’lmasa ular orasidagi 

nuriy  issiqlik  oqimining  zichligi  q  aniqlansin.  Har  ikkala  tomonining  qoralik 

darajasi 

e=0,032 bo’lgan ekran joylashtirilganda q

e

 qiymati hisoblansin. 8.  Normal  sharoitda  qizdirilayotgan  havoning  hajmiy  sarfi  V

n

=410m

3

/soat, yonish  mahsulotlaridan  havoga  issiqlik  uzatish  koeffitsienti  K=22Vt/(m

20

C), 


yonish  mahsulotlari  va  havoning  boshlangʻich  va  oxirgi  temperaturalari  

'

1=620

0

C, ''

1

=400

0

C, 


'

2

=20

0

C, 


''

2

=300

0

C.  Issiqlik  tashuvchilarni  toʻgʻri  va teskari  harakatlanish  sxemalari  uchun  rekuperativ  gaz–havoli  issiqlik 

almashtirgichning qizdirish sirtini aniqlang. (

 

 

          

 

     

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


4-variant 

1.  Sigʻimi  V=2m

3

  boʻlgan  idishda  massaviy  tarkibi:  

 

      ,  

  

       

va 


 

 

       gazlaridan iborat aralashmaning bosimi P

1

=0,6 MPa va harorati T

1

=40°C  boʻlib,  u  oʻzgarmas  bosimda  T2

=140°C  haroratgacha  qizimoqda. 

Aralashmaning  gaz  doimiysi,  massasi  va  qizdirishga  sarflangan  issiqlik 

miqdorini aniqlang. (

 

  

       

  

     

    

      


  

    


 

   

      


  

    


 va 

ularni haroratga bogʻliqligini hisobga olmang) 

2.  Massasi  2  kg  boʻlgan  karbonad  angidrid  gazi  oʻzgarmas  0,3  MPa  bosimda 

kengaymoqda  va  uning  harorati  T

1

=80°C  dan  T2

=290°C  gacha  oshmoqda. 

Gazning oxirgi hajmini, bajarilgan ishni va berilgan issiqlik miqdorini aniqlang.  

(

   

 

      

   


,  

 

    

       


  

    


3.  Kompressorda  massasi  4kg  boʻlgan  havo  oʻzgarmas  200

0

C  temperaturada P

1

=0,1  MPa  dan  P2

=2,7MPa  gacha  siqilmoqda.  Agar  suvning  boshlangʻich 

harorati  T

1

=150

C  va  oxirgi  harorati  T

2

=55


0

C,  solishtirma  issiqlik  sigʻimi 

C

s

=4,19  kJ/(kg0

K)  boʻlsa,  siqilayotgan  havoni  sovutish  uchun  kerak  boʻlgan suv massasini toping. 

4. Parametrlari: P

1

=1,0MPa, T1

=530


0

K, P


3

=0,12MPa, T

3

=330


0

K boʻlgan Karno 

siklida  gazga  keltirilgan  Q

1

  va  sovutkichga  berilgan  Q2

  issiqlik  miqdorlarini 

hisoblang. Ishchi jism 1 kg is gazi. (

 

      

  

    , k=1,4) 

5.  Qozonda  20  kg  suv  gaz  plitasida  qizdirilmoqda,  qaynash  boshlangandan  2 

soat  oʻtgach,  suv  hajmi  2  barobar  kamaydi.  Agar  qozon  osti  diametri  d=700 

mm, metall qalinligi 

1

=5 mm, quyqum qalinligi 2

=0,5 mm, metallning issiqlik oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti 

1=50  Vt/(m

0K),  quyqumniki 

2=0,5  Vt/(m

0K), 

qozon ostining suv qaynayotgan tomonidagi harorati 

 

 

         va bugʻlanish 

issiqligi  r=2256  kJ/kg  boʻlsa,  qozonga  berilayotgan  issiqlik  oqimi  quvvati  va 

qozon ostining olov tomonidagi haroratini aniqlang. 

6.  Quyqum  bilan  qoplangan  yassi  poʻlat  devor  quyqumdan  tozalanganda  tutun 

gazlardan suvga issiqlik uzatilishi necha foizga ortishini aniqlang. Poʻlat devor 

qalinligi 

p

=15  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti p

=50  Vt/(m0

K), quyqum  qatlami  qalinligi 

q=2  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsieniti 

q=0,08  Vt/(m

0K).  Tutun  gazlar  temperaturasi  t

1

=10000

C,  qaynayotgan  suv 

temperaturasi  t

2

=1800

C.  Gazlardan  devorga  issiqlik  berish  koeffitsienti  

1

=45  Vt/(m2

0K),  devordan  qaynayotgan  suvga  issiqlik  berish  koeffitsenti 

2=5000 Vt/( m

20

K).  


7.  Haroratlari  T

1

=2300

C  va  T


2

=35


0

C,  qoralik  darajalari 

1

=0,50  va 2

=0,58 bo’lgan parallel joylashgan yassi devorlar orasida ekran bo’lmasa ular orasidagi 

nuriy  issiqlik  oqimining  zichligi  q  aniqlansin.  Har  ikkala  tomonining  qoralik 

darajasi 

e=0,032 bo’lgan ekran joylashtirilganda q

e

 qiymati hisoblansin. 8.  Normal  sharoitda  qizdirilayotgan  havoning  hajmiy  sarfi  V

n

=510m

3

/soat, yonish  mahsulotlaridan  havoga  issiqlik  uzatish  koeffitsienti  K=24Vt/(m

20

C), 


yonish  mahsulotlari  va  havoning  boshlangʻich  va  oxirgi  temperaturalari  

'

1=650

0

C, ''

1

=400

0

C, 


'

2

=20

0

C, 


''

2

=300

0

C.  Issiqlik  tashuvchilarni  toʻgʻri  va teskari  harakatlanish  sxemalari  uchun  rekuperativ  gaz–havoli  issiqlik 

almashtirgichning qizdirish sirtini aniqlang. (

 

 

          

 

     

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


5-variant 

1.  Sigʻimi  V=2m

3

  boʻlgan  idishda  massaviy  tarkibi:  

 

      ,  

  

       

va 


 

 

       gazlaridan iborat aralashmaning bosimi P

1

=0,6 MPa va harorati T

1

=50°C  boʻlib,  u  oʻzgarmas  bosimda  T2

=150°C  haroratgacha  qizimoqda. 

Aralashmaning  gaz  doimiysi,  massasi  va  qizdirishga  sarflangan  issiqlik 

miqdorini aniqlang. (

 

  

       

  

     

    

      


  

    


 

   

      


  

    


 va 

ularni haroratga bogʻliqligini hisobga olmang) 

2. Massasi 2 kg boʻlgan 

SO

2 gazi oʻzgarmas 0,3 MPa bosimda kengaymoqda va 

uning  harorati  T

1

=90°C  dan  T2

=300°C  gacha  oshmoqda.  Gazning  oxirgi 

hajmini, 

bajarilgan 

ishni 

va 


berilgan 

issiqlik 

miqdorini 

aniqlang.  

(

 

   

    


  

   


,  

 

    

       


  

    


3.  Kompressorda  massasi  5kg  boʻlgan  havo  oʻzgarmas  200

0

C  temperaturada P

1

=0,1  MPa  dan  P2

=3MPa  gacha  siqilmoqda.  Agar  suvning  boshlangʻich 

harorati  T

1

=150

C  va  oxirgi  harorati  T

2

=60


0

C,  solishtirma  issiqlik  sigʻimi 

C

s

=4,19  kJ/(kg0

K)  boʻlsa,  siqilayotgan  havoni  sovutish  uchun  kerak  boʻlgan suv massasini toping. 

4. Parametrlari: P

1

=1,0MPa, T1

=540


0

K, P


3

=0,12MPa, T

3

=340


0

K boʻlgan Karno 

siklida  gazga  keltirilgan  Q

1

  va  sovutkichga  berilgan  Q2

  issiqlik  miqdorlarini 

hisoblang. Ishchi jism 1 kg karbonat angidrid. (

 

   

    


  

   


 , k=1,33) 

5.  Qozonda  24  kg  suv  gaz  plitasida  qizdirilmoqda,  qaynash  boshlangandan  2 

soat  oʻtgach,  suv  hajmi  2  barobar  kamaydi.  Agar  qozon  osti  diametri  d=800 

mm, metall qalinligi 

1

=5 mm, quyqum qalinligi 2

=0,5 mm, metallning issiqlik oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti 

1=50  Vt/(m

0K),  quyqumniki 

2=0,5  Vt/(m

0K), 

qozon ostining suv qaynayotgan tomonidagi harorati 

 

 

         va bugʻlanish 

issiqligi  r=2256  kJ/kg  boʻlsa,  qozonga  berilayotgan  issiqlik  oqimi  quvvati  va 

qozon ostining olov tomonidagi haroratini aniqlang. 

6.  Quyqum  bilan  qoplangan  yassi  poʻlat  devor  quyqumdan  tozalanganda  tutun 

gazlardan suvga issiqlik uzatilishi necha foizga ortishini aniqlang. Poʻlat devor 

qalinligi 

p

=15  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsienti p

=50  Vt/(m0

K), quyqum  qatlami  qalinligi 

q=2  mm  va  issiqlik  oʻtkazuvchanlik  koeffitsieniti 

q=0,08  Vt/(m

0K).  Tutun  gazlar  temperaturasi  t

1

=10000

C,  qaynayotgan  suv 

temperaturasi  t

2

=1800

C.  Gazlardan  devorga  issiqlik  berish  koeffitsienti  

1

=50  Vt/(m2

0K),  devordan  qaynayotgan  suvga  issiqlik  berish  koeffitsenti 

2=5500 Vt/( m

20

K).  


7.  Haroratlari  T

1

=2400

C  va  T


2

=35


0

C,  qoralik  darajalari 

1

=0,60  va 2

=0,58 bo’lgan parallel joylashgan yassi devorlar orasida ekran bo’lmasa ular orasidagi 

nuriy  issiqlik  oqimining  zichligi  q  aniqlansin.  Har  ikkala  tomonining  qoralik 

darajasi 

e=0,032 bo’lgan ekran joylashtirilganda q

e

 qiymati hisoblansin.
Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling