Boshlang‘ich ta’lim bitiruvchi kurslari uchun Texnologiya va uni o’qitish metodikasi fanidan yadak test savollari


Download 286 Kb.
Sana04.02.2023
Hajmi286 Kb.
#1157094
Bog'liq
Texnologiya yakuniy jb


Boshlang‘ich ta’lim bitiruvchi kurslari uchun Texnologiya va uni o’qitish metodikasi fanidan YADAK test savollari
1.Texnologiya fani asosan qaysi fanlar bilan integratsiyalashadi?
A)Matematika, ona tili va o’qish savodxonligi, tabiiy fan
B)Tasviriy san’at, tabiiy fan, matematika
C)Jismoniy tarbiya, tabiiy fan, matematika
D)Tarbiya, tasviriy san’at, tabiiy fan
2.Texnologiya faniga oid kompetensiyalar nechta?
A)2 ta
B)4 ta
C)3 ta
D)5 ta
3.3-sinf texnologiya faniga bir o’quv yilida necha soat ajratilgan?
A)34 soat
B)68 soat
C)102 soat
D)32 soat
4.Mehnatga qanday axloqiy tayyorlash mumkin?
A)O‘zaro do‘stona yordamni berish, ijodiy tashabbuskorlik, tashkilotchilik qobiliyatlarini namoyish qilish, mehnat kishilari va mehnat natijalarini hurmat qilishga o‘rgatishdan orqali
B)O‘quvchilarning yoshiga mos keluvchi ongli va ijobiy xususiyatlarni tarkib toptirish, o‘quvchilarning mehnat malaka va ko‘nikmalarini egallashga qiziqishini shakllantirish orqali
C)Bilim kerakli amaliy ish bosqichlarini qanday va qaysi izchillikda amalga oshirish, qanday asboblarni qo‘llash va uning sabablarini anglashga ko‘maklashish orqali
D)Barcha javoblar to‘g‘ri
5.O‘qituvchi ko‘nikma va malakalarni mastahkamlash maqsadida o‘quvchilarga turli mashqlar beradi, bunda u ijodiy xarakterdagi ishlarni tashkil etib, ko‘proq mustaqillik talab etuvchi mashqlarni nazarda tutadi. Ushbu ma’lumot qo‘l mehnatiga o‘rgatishda qo‘llanadigan qaysi usullar tizimiga kiradi?
A)Og‘zaki bayon qilish
B)Tushuntirish va hikoya qilish
C)Mashqlar
D)Ekskursiya
6.Texnologiya ta`limining maqsadi nima?
A)O’quvchilarni axloqiy, estetik, iqtisodiy-ekologik, aqliy va jismoniy mehnatga o’rgatish.
B)O’quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash.
C)O’quvchilarni kasb-hunarga o’rgatish.
D)O’quvchilarni mehnat qilishga o’rgatish
7.Mehnatning psixologik komponentlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A)Diqqat, idrok, xotira, tafakkur
B)Idrok, ko’rish, eshitish.
C)Sezib-anglash, idrok, diqqat, xotira, tafakkur.
D)Sezib-anglash, psixomotor, emotsional, idrok, diqqat, xotira.

8.Applikatsiya nima?


A)Turli shakllarni qirqish va ularni fontarzida qabul qilingan materiallar hisobiga mustahkamlashga asoslanuvchi turidir.
B)Sa’nat asari yaratishning eng sodda va oson usuli
C)Qog’oz va kartondan yasaladigan maketlar
D)Tabiatdagi mavjud bo’lgan barcha go’zallikni, borliqni yasash
9.Qanaqa qog’ozga karton deyiladi?
A)1 kv. metri 250 grammga teng qog’ozga
B)Bukilishi va qirqilishi qiyin qog’ozga
C)Og’irligi 500 gramm bo’lgan qog’ozga
D)1 kv. metri 250 grammdan ortiq qog’ozga
10.Texnologiya ta`limining maqsadi nima?
A)O’quvchilarni axloqiy, estetik, iqtisodiy-ekologik, aqliy va jismoniy mehnatga o’rgatish.
B)O’quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash.
C)O’quvchilarni kasb-hunarga o’rgatish.
D)O’quvchilarni mehnat qilishga o’rgatish
11.Qaychi ish stolining qaysi tomonida turishi kerak?
A)Ish stolining old tomonida
B)Ish stolining o’ng tomonida
C)Ish stolining chap tomonida
D)Ish stolining yon tomonida
12.Qog’oz qaysi mamlakatda ixtiro qilingan?
A)Amerikada
B)Yaponiyada
C)Xitoyda
D)Yunonistonda
13.Boshlang‘ich sinf texnologiya darslarida qaysi ish turiga ko’p soat ajratilgan?
A)Gazlama va ip turlari bilan ishlashda
C)Qog’oz va karton bilan ishlashda
C)Plastillin va loy bilan ishlashda
D)Turli tabiiy materiallar bilan ishlashda
14.Qaysi asbob bilan ishlaganda texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilish kerak?
A)Plastillin va loy bilan ishlashda
B)karton bilan ishlashda
C)Qaychi, igna, bigiz, pichoq bilan ishlashda
D)Qog’oz bilan ishlashda
15. Qog’ozni buklab turli shakllar yasash qanday nomlanadi?
A)Applikatsiya va mozaika ishlari deb nomlanadi.
B)pape-mashe ishlari deb nomlanadi
C)Maket yoki origament deb nomlanadi.
D)Kvilling deb nomlanadi.
16.Boshlang’ich sinflarda mehnat fanidan qanday to’garaklar mavjud?
A)Mohir qo’llar to’garagi
B)Dizaynerlik to’garagi
C)Tikuvchilik to’garagi
D)To’quvchilik to’garagi
17.Texnologiya darsining necha qismi amaliy ishga ajratiladi?
A)Darsning 100% foizi
B)Darsning 3/4 qismi
C)Darsning 2/4 qismi
D)Darsning 1/4 qismi
18.Ta’limdagi og’zaki metodlarni ko’rsating.
A)Hikoya, suhbat, tushuntirish metodlari
B)Ko’rgazmalilik va muammoli-izlanish metodlari
C)Induktiv va deduktiv metodlar
D)Kitob va qo’shimcha adabiyotlar bilan ishlash metodlari
19.Dars nima?
A)Narsa va hodisalarni tabiiy sharoitda yoki maxsus muassasalarda tashkiliy ravishda o’rganish
B)Ishlab chiqarish korxonalariga sayohatlar uyushtirish
C)Nazariya va amaliyotni o’zaro bog’liq holda amalga oshirishning asosiy metodi
D)Bo’lajak mutaxassislarni kasbga moslashuvini ta’minlashning asosiy omili
20.Boshlang’ich sinflarda mehnat mashg’ulotlarining turlari
A) Qog’oz va kartondan, tabiiy materiallardan, tashlandiq materiallardan buyumlar yasash
B) Duradgorlik, pazandalik, bichish-tikish
C) Chilangarlik ishlari, duradgorlik ishlari
D) Bichish-tikish, duradgorlik, tunukasozlik
21.Tabiiy materiallar – bu
A) Har xil buyumlardan bo’shagan idishlar
B) Tabiat in’om etgan materiallar
C) Har xil qog’ozlar
D) Kartondan yasalgan buyumlar


22.Tashlandiq materiallar – bu


A)Har-xil buyumlardan bo’shagan idishlar
B) Kartondan yasalgan buyumlar 
C) Tabiat in’om etgan materiallar
D) Har xil qog’ozlar
23.Applikatsiya ishlari – bu ..
A)Qog’oz va karton ishlari
B) “Chikanka” ishlari
C) “Mozaika” ishlari
D) Qirqib yopishtirish
24.“Mozaika” ishlari – bu
A)“Pape-mashe” usulida bajarilgan ishlar
B) Chinni, spool, shisha va rangli qog’ozlarning bo’laklaridan tuzilgan
C) Kartondan yasalgan buyumlar
D) “Chikanka” ishlari
25.“Chikanka” ishlari - bu
A) Metalga tasvir tushirish
B) Rangli qog’ozlar bilan ishlash
C) Kartondan yasalgan buyumlar
D) taxta buyum
26.Boshlang’ich sinflarda texnologiya fanining vazifalari?
A) Bo’sh vaqtdan foydalanish
B) Xalq amaliy san’ati bilan tanishtirish
C) Vaqtni bo’sh o’tkazmaslik uchun
D)Bolalarni mehnatga va ijodiy mehnatga o’rgatish
27.Qog’oz turlari?
A) Tabiiy materiallar
B) Karton, gazita qog`ozi, rangli qog’ozlari
C)Tashlandiq materiallar
D) Kimyoviy birikmalar
28.Andaza nima?
A)Kartondan yasalgan buyumlar
B) Tashlandiq material
C)Tabiiy material
D)Tasvirning qirqib olingan shakli
29.O’yma andaza nima?
A)Tasvirning qirqib olingan qismi
B) Kartondan yasalgan buyumlar
C) Belgilash moslamasi bo’lib, tasvirning ichki tomonidan tuzilishi
D) Tabiiy materiallar
30.Texnologiya predmetida ishlatiladigan o’quv qurollar
A) Qog’oz, karton, rangli qog’ozlar
B) Bel, ketmon, loy-plastilin
C) Chizg’ich, qalam, sirkul, guniya, qaychi, ip,qog’oz, loy
D) Arra, bolta, tesha
31.Simmetrik shakllar
A)Doirasimon shakllar
B) Kvadrat shakllar
C) Eniga nisbatan bo’ychan shakllar
D) Bir tomoni ikkinchi tomoniga aynan o’xshaydigan shakllar
32.Assimetrik shakllar
A)Doirasimonshakllar
B) Kvadrat shakllar
C) Bir tomoni ikkinchi tomoniga o’xshamaydigan shakllar
D) To’g’ri chiziqli shakllar
33.Yelimni qog’ozga surkash yo’llari
A)Temir partasi bilan surkaladi
B) Maxsus mo’yqalamlar bilan surkaladi
C) Hamma javoblar to’g’ri
D) To’kib qo’l bilan surtiladi
34.Kamalakdagi ranglar nechta?
A)5 ta
B) 7 ta
C) 3 ta
D) 4 ta
35.Asosiy ranglar nechta?
A)4 ta
B) 6 ta
C) 3 ta
D) 5 ta
36.Gazlama materiallari
A)Mato bo’laklari
B) Qog’oz bo’laklari
C) Karton bo’laklari
D) Tuxum po’choqlari
37.Applikatsiya turlari
A)qurish, tozalash, qirqish
B) Bichish, tikish, yelimlash 
C) Predmetli, matematik, harfli, dekorativ, mavzuli
D) Hamma javoblar to’g’ri
38.Simmetrik shakllarni qirqish yo’llari
A)Aylanmasimon qirqish
B) Teng ikkiga, to’rtga buklab qirqish
C) To’g’ri chiziqlar orqali qirqish
D) Hamma javoblar to’g’ri
39.Assimetrik shakllarni qirqish yo’llari
A)Aylanmasimon qirqish
B) To’g’ri chiziqlar orqali qirqish
C) Teng ikkiga, to’rtga buklab qirqish
D) Chizilgan chiziqlar orqali qirqish
40.Applikatsiyaning usullari
A)Tekis bo’rtma usul
B) Aralash usul
C) Bo’rtma usul
D) Bichish, tikish, yelimlash
41.Loy ishlari
A)Simdan yasalgan buyumlar
B) Qog’oz ishlari 
C) Loydan yasalgan buyumlar
D) Applikatsiya ishlari
42.Ish xonalarida ishlash va asboblardan foydalanish bo’yicha texnika xavfsizligi qoidalari nechta?
A)5 ta
B)7 ta
C)9 ta
D)10 ta

43.Texnologiya fani boshlang‘ich sinflarda qaysi bo‘limlar asosida o‘qitiladi?


A)Texnologiya va texnologik vositalar, Texnik konstruksiyalash va modellashtirish, Qog‘oz va karton bilan ishlash, Tabiiy va turli materiallar bilan ishlash, Robototexnika asoslari, Zamonaviy kasblar, Milliy hunarmandchilik
B)Texnologiya va texnologik vositalar, Texnik konstruksiyalash va modellashtirish, Qog‘oz va karton bilan ishlash, Zamonaviy texnika va texnologiyalar, Materiallarga ishlov berish texnologiyasi, Robototexnika asoslari, Ijtimoiy-iqdisodiy texnologiya asoslari
C)Texnologiya va texnologik vositalar, Texnik konstruksiyalash va modellashtirish, Qog‘oz va karton bilan ishlash, Materiallarga ishlov berish texnologiyasi, Robototexnika asoslari, Ijtimoiy-iqdisodiy texnologiya asoslari
D)Texnologiya va texnologik vositalar, Texnik konstruksiyalash va modellashtirish, Qog‘oz va karton bilan ishlash, Tabiiy va turli materiallar bilan ishlash, Robototexnika asoslari, Ijtimoiy-iqdisodiy texnologiya asoslari

44.Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida texnologiya fani qaysi tamoyillarga asoslanib o’qitiladi?


A)Onglilik va faollik, ilmiylik va tizimlilik, nazariya bilan amaliyot birligi, ko‘rsatmalilik, mustahkam va puxta o‘zlashtirish tamoyili, politexnik tamoyili
B)nazariya bilan amaliyot birligi ko‘rsatmalilik, mustahkam va puxta o‘zlashtirish tamoyil, politexnik tamoyili
C)Onglilik va faollik, ko‘rsatmalilik, mustahkam va puxta o‘zlashtirish tamoyili, politexnik tamoyili
D)O‘qitishda tizimllilik, onglilik, amaliylik, mustahkam va puxta o‘zlashtirish tamoyili, politexnik tamoyili

45.Ko‘rsatmalilik tamoyilining ahamiyati niamada?


A)O‘quvchilarni qiziqishini orttiradi va qiziqtiradi, o‘tilayotgan darsni yaxshi esda saqlab qolishga yordamlashadi
B)O‘quvchilar darsda faol qatnashadi
C)Reja asosida belgilangan topshiriqni bajara oladi
D)O‘quvchilar bilimlarini tekshiradi, mustahkamlaydi, chuqurlashtiradi.

46.Tashlandiq qutilardan yasaladigan buyumlar


A)Har-xil naqshlar
B) Hayvonlar, avtomobillar, poyezdlar
C) Mozaika ishlari
D) Applikatsiya ishlari
47.“Pape-mashe” buyumlar yasash
A)Loydan buyumlar yasash
B) Metaldan buyumlar yasash
C) Rangli qog’ozlardan buyumlar
D) Tashlandiq qog’ozlarni uvitib buyumlar yasash
48.Relef nima?
A)O’zbekcha “maydon” degani
B) Tojikcha “cho’qqi” degani
C) Grekcha “chuqurlik” degani
D) Fransuzcha “yuza” degani
49.Texnologiya va tasviriy san’at darslarida o’tiladigan bir xil mashg’ulotlar qaysilar?
A) Rasm chizish
B) Kompozitsiya 
C) Applikatsiya 
D) Badiiy 
50.Mehnat darslari qurollari
A)Qog’oz, yelim, qaychi
B) Ketmon, bel
C) Bolg’a, bolta, arra
D) Qaychi, igna, ip,
51.Mehnat darslarining tashkiliy qismi
A)Qog’oz va kartonni qirqish qoidalari
B) Texnika xavsizligi qoidalariga rioya qilish
C) Amaliy mashg’ulot uchun ko’rgazmalar
D) To‘g‘ri javob yo‘q
52.Loy mashg’ulotlari uchun
A)Qizil tuproq 
B) Sariq tuproq
C) Aralash tuproq
D) Ho’l tuproq


53. Qog’ozdan applikatsiya yasash usullari


A)Qistirib
B) Dazmollab
C) Buklab
D) Yelimlab
54.Yo’l ichida naqsh necha bosqichda bajariladi?
A)2
B) 6
C) 4
D) 3
55.Kartondan buyum yasashda
A) Kesiladi
B) Qirqilmaydi
C) To’liq qirqiladi
D) Yarim qirqiladi
56.Applikatsiya uchun kerak bo’ladigan mahsulotlar – bu ..
A) gazmol
B) Qog’oz
C) Somon
D) Yog’och
57.Silindrning tagi necha gradusga teng?
A) 90
B) 60
C) 180
D) 360
58.Badiiy to’qish ishlari nimalar yordamida bajariladi?
A)Qog’ozlar
B) Rangli qog’ozlar
C) Gazlamalar
D) Metallar
59.Savat yasash uchun to’g’ri to’rtburchak necha marta buklanadi?
A)2 marta
B) 4 marta
C) 3 marta
D) 6 marta
60.Tolali to’qish ishlari uchun kerakli materiallar qaysilar?
A) Tosh
B) Sim
C) Qog’oz
D) Kalava
61.Kashtachilik uchun material
A) Sim
B) Qog’oz
C) Ip
D) Tosh
62.Kashtachilikda kerak bo’ladigan anjomlar 
A)Sim, ombur
B) Qaychi, ip, igna, zar ip
C) Bel, bolg’a, tesha
D) Arra, mix
63.Gerbariylar va Somondan yasaladigan buyumlar ...
A)Mixlanadi
B) Tikiladi
C) Yelimlanadi
D) Kesiladi
64.Metallga qay tartibda rasm solinadi?
A)Orqa tomonidan
B) Oldi tomonidan
C) Ikki buklab
D) Qirqib
65.Naqsh turlari
A)Tekis
B) Bo’rtma 
C) Oddiy, murakkab
D) Yoyma
66.Iliq ranglar
A) Malla, qora, oq
B) Ko’k, sariq, qizil
C) sariq, qizil, zangori
D) Sariq, zarg’aldoq, qizil
67.Sovuq ranglar
A) Sariq, zarg’aldoq, qizil
B) Ko’k, sariq, qizil
C) Ko’k, zangori, siyohrang
D) Oq, qora, ko’k
68.Qog’ozdan applikatsiya yasash usullari
A) Dazmollab
B) Buklab
C) Yelimlab
D) Qistirib
69.Texnologiya fanininng asosiy xususiyatlari
A)Tashkiliy
B) Ma’ruza
C) Seminar
D) Yasash, amaliy
70.Applikatsiya uchun kerak bo’ladigan mahsulotlar
A) Metal
B) Somon
C) Gazmol
D) Qog’oz
71Loy qanday tuproqdan tayyorlanadi
A) Ho’l tuproq
B) Sariq tuproq
C) Aralash tuproq
D) Qizil tuproq
72.Applikatsiya turlari
A)Arralash, randalash
B) Bichish, tikish, yelimlash
C) Qirish, tozalash, qirqish
D) Geyometrik predmetli, matematik, harfli, dekorativ, badiiy,
73.Mehnatga axloqiy tayyorlash
A)Mehnatga ruhiy tayyorlash
B) Mehnatga nazariy tayyorlash
C) Mehnatga ilmiy tayyorlash
D) Jamoaviy, ijodiy, tashkiliy ishlash, ruhiy
74.Mehnatga ruhiy tayyorlash
A)Mehnatga amaliy tayyorlash
B) Mehnatga nazariy tayyorlash
C) Mehnatga ilmiy tayyorlash
D) Sezib-anglash emotsional idrok, diqqat
75.Applikatsiya necha turga bo’linadi?
A)7
B) 5
C) 6
D) 4
76.Ta’limda ketma-ketlilik prinsipi
A)Ta’limda soddadan murakkabga qarab borish
B) Ta’lim jarayonida yodlash va takrorlash
C) Ta’limda soddadan murakkabga qarab borish
D) Fanlar aro bog’liqlikni o’rganish
77.Ta’limda ilmiylik prinsipi
A)Ta’lim jarayonida yodlash va takrorlash
B) Fanlararo bog’liqlikni o’rganish
C) Ta’lim jarayonida yodlash va takrorlash
D) Atama va shartli belgilardan foydalanish
78.Nazariyaning amaliyot bilan bog’liqlik prinsipi
A)Atama va shartli belgilardan foydalanish
B) Ta’limda soddadan murakkabga qarab borish
C) Ta’lim jarayonida yodlash va takrorlash
D) Ta’lim jarayonida nazariya bilan amaliyotni bog’lash
79.Andaza nima?
A)Kartondan foydalanish
B) Qog’ozni qirqish
C) Matoni buyash
D) Shaklning o’yib olingan qismi
80.O’yma andaza
A)Qog’ozni qirqish
B) Shaklning o’yib olingan o’rni
C) Matoni bo’yash
D) Kartondan foydalanish
81.Karton deb nimaga aytiladi
A)1kv m 250g dan ortiq qog’ozga
B) 1kv m 350g dan ortiq qog’ozga
C) 1kv m 450g dan ortiq qog’ozga
D) 1kv m 550g dan ortiq qog’ozga
82.Karton turlari nechta
A)7 ta
B) 5 ta
C) 6 ta
D) 4 ta
83.Texnologiya fanining vazifalari
A)Vaqtni tejash, mehnatga o`rgatish
B) Mehnatga o’rgatish
C) Vaqtni tejash, iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish, kasbga yo‘naltirish, mehnatga o`rgatish
D) Bekor o‘tirmaslik, mehnatga o`rgatish
84.To’rtburchak shakldagi qog’ozdan gul yasash qanday amalga oshiriladi?
A)Rasmini chizish
B) Qirqib yelimlab yasash, buklash
C) Yelimlash ishlari
D) To’qish ishlari
85.Qog’ozni qanday belgilash mumkin?
A)Andaza
B) Buklash, qalamda nuqta qo`yish
C) Teshib belgilash
D) Yirtish
86.«Pape-mashe» usulida piyoladan nusxa ko’paytirish
A)Buklab yasash
B) Qog’ozni maydalab ivitib yopishtirish
C) Chizib yasash
D) Yelimlab yasash
87.Kartondan buyumlarni yig’ish
A)Yirtib yasash
B) Qirqib yasash, yelimlab yasash, tikish va qurish
C) Bo’yab yasash
D) Yelimlab yasash
88.Mehnat darslarida estetik tarbiyaning o’rni
A)Badiiy usulda yasash
B) Qog’oz qirqib yasash
C) Bel bilan ishlash
D)Karton bilan ishlash
89.Mehnat darslari uchun ishlatiladigan asboblar qaysilar?
A)Igna, qaychi, mehnat pichoqchasi
B) Qaychi, yelim qog’oz, karton bilan yasash
C) Ip bilan yasash
D) Loy bilan yasash
90.Kubni qog’ozdan yasash usullari
A)Teng bo’laklarga bo’lish
B) Qirqib yasash
C) To’qib yasash
D) Yelimlab yasash
91.Qog’ozdan buyumlar yasash usullari
A)Loydan yasash
B) Yelimlab, to’qib yasash , oddiy va murakkab usullarda buklash
C) Ipdan yasash
D) Kesib yasash
92.Qog’ozdan yasaladigan buyumlarni yig’ish
A)Belgilar bo’yicha yig’ish
B) Plastilin bilan yig’ish
C) Loy bilan yig’ish
D) Kashtachilik ishlari
93.Mahalliy materiallar va ulardan foydalanish
A)Materiallarni to’g’ri tanlash
B) Tabiat inom etgan materiallardan foydalanib narsalar yasash
C) Loydan narsalar yasash
D) Simdan narsalar yasash
94.Tuxum po’chog’idan buyumlar yasash
A)Sim bo’laklari orqali
B) Loy bo’laklari orqali
C) Applikatsiya, mozaika va hajmli buyumlar yasash
D) Ip bo’laklari orqali

95.Mehnatning psixologik komponentlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?


A)Sezib-anglash, psixomotor, emotsional, idrok, diqqat, xotira, tafakkur.
B)Diqqat, idrok, xotira, tafakkur.
C)Idrok, ko’rish, eshitish.
D)Sezib- anglash,
96.Qog’ozdan maketlar yasaganda nimalarga e’tibor berish kerak?
A)Qog’ozning sifatiga, buklash chiziqlariga , shakliga.
B)Qog’ozning rangiga va sifatiga, buklash chiziqlariga, qog’ozning shakliga, to’g’ri buklashga.
C)Qog’ozni ng sifatiga, buklash chiziqlariga.
D)Qog’ozning shakliga, buklash chiziqlariga, to’g’ri buklashga va yelimlashga.
97.Qog’oz qanday tayyorlanadi?
A)Tuproqdan
B)Yog’ochdan tayyorlanadi.
C)Yelim aralashtirilgan yog’och qipiqlaridan
D)Yog’och tarkibidagi 25% sellyuloza qo’shilib tayyorlanadi.
98.Texnologiya fani o’qituvchisi darsda nimalarga e’tibor berishi kerak?
A) Darsni rejalashtirishga, vaqtdan unumli foydalanishga, ko’rsatmaga amal qilishga, ish joyini to’g’ri tashkil etishga, sanitariya gegina qoidalariga rioya qilishga
B) Darsni tushuntirish, materiallar va buyumlar namunasini, asboblarni materiallarga ishlov berish usullarini
C) Bolaning qobiliyat iga, qiziqishiga, imkoniya tlariga e’tibor berish kerak.
D) Ish joyini to’g’ri tashkil etishga va bosqichlar izchilligini ko’rsatishga.
99.Texnologiya fanining vazifasi
A) Mehnatga muhabba t ruhida, mehnat madaniy atini, do’stlik, birodarlik, umumlas hish, jamoatch ilikni shakllantiradi.
B)Mehnatga axloqiy, ruhiy va amaliy tayyorlash. Mehnatga muhabbat ruhida, mehnat madaniyatini, do’stlik, birodarlik, umumlashish, jamoatchilik kabi fazilatlarni, amaliy, hayotga tayyorlash, kasbga yo`naltirish
C)Iroda, axloqiy sifatlarni, mehnatseva rlik, intizomlilik, burch hissini tarbiyalab, aqliy va jismoniy o’sishiga yordam beradi.
D)Mehnatga axloqiy, ruhiy va amaliy tayyorlaydi.
100.Darsning yakuniy qismida qanday ishlar amalga oshiriladi?
A)Xato va kamchiliklar to’g’rilanadi.
B)Amaliy ishlar tahlil qilib, baholanadi.
C) Amaliy ishlar tahlil qilib, baholanadi, ish o’rni tozalanadi va uyga vazifa beriladi.
D)Ish o’rni tozalanadi va uyga vazifa beriladi.
101.Boshlang’ ich sinflarda o’quvchilar qanday mehnat turi bilan shug’ullanadi?
A) Qo’l mehnati turi bilan shug’ullanadi.
B)Texnik mehnat turi bilan shug’ullanadi
C)Maishiy mehnat turi bilan shug’ullanadi
D)Amaliy mehnat turi bilan shug’ullanadi
Download 286 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling