Burdur destani


Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’


Download 4.73 Mb.
Pdf просмотр
bet4/12
Sana15.12.2019
Hajmi4.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Çalışanlarının 
Sorunları çözümlenmiş,
Hak ve talepleri yerine getirilmiş,
Bir itfaiye teşkilatı isteyen,
Mem-Bir-Sen 
Burdur Şube Başkanı
Mustafa Demir
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
ADD. Başkanı; İsmail Vural - Kâzım Üstüner 
THK. Şube Başkanı; Orhan Leblebici
Özürlüleri Koruma Derneği Başkanı; 
Vural Karnıcı
Lions Kulübü İl Başkanı; İlhan Gün
T. Kızılay Derneği Şube Başkanı
Hüseyin Kurt
T. Muhtarlar Derneği Şube Başkanı
İrfan Öztürk
T. Ziraatçılar Derneği Başkanı
Mehmet Ürkek
ASKON Derneği Başkanı
Erdoğan Babacan
Biziz... Bizsiz olmaz.
G G G
Muhasebe ve Mali Müşavir Odası 
Başkanı; İlyas İnanç, 
BUSİAD Başkanı; Hakan Alaybeyoğlu
BUTİAT Başkanı; Nuri Aktan
Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı; Şahin Bakır
BURYÖV Başkanı; Yusuf Altındal
Biziz... Bizsiz olmaz.
G G G

85
İsa Kayacan
YÖNETİCİLER
Burdur’un, 
Kemer Nahiyesinden olup,
Eşkiyalık yapan, 
Sonra Padişahın, 
Affına uğrayan, 
Konya ve Yenişehir, 
Valiliklerinde bulunan, 
1668 Kandiye Kalesi, 
Kuşatmasında şehit olan,
Katırcıoğlu Mehmet Paşa, 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
 
1736–1785 yıllarında yaşayan,
Babası ölünce, 
Yerleştikleri Isparta’da, 
Yoksulluk nedeniyle, 
Öğrenimini sürdüremeyip, 
Hacı Abidin Efendi camiine, 
İmam olan, 
1762’de İstanbul’a giderek, 
Yeni Camii avlusunda, 
Arzuhalcilik yapan, 
Sonra Babı- Âli’de, 
Memurluğa başlayan, 
Büyük teskerecilik,

86
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Reisülküttaplık ve 
Sadaret Kethüdalığı (İçişleri Bakanlığı), 
Görevinde bulunan, 
1782’de Sadrazam olan, 
Bu görevinden alınan, 
Daha sonra atandığı, 
Habeşistan Valiliği, 
Görevine giderken, 
Bozcaada’da, 
Başı kesilerek öldürülen, 
Halil Hamid Paşa, 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
 
1877 yılında,
Burdur’da doğan, 
1904 yılında, 
İcazetname alan, 
1916 yılında, 
Burdur Bidayet Mahkemesi, 
Azalığına tayin olunan, 
Müderrislik ve 
Müftülük yapan, 
Mudafaai Hukuk Cemiyeti,
Reisliğinde bulunan, 
23 Ekim 1945 tarihinde, 
Vefatla aranızdan ayrılan, 
Mehmet Hatipoğlu, 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G

87
İsa Kayacan
İstanbul Darül- Fûnun’da, 
İktisat ve Amme Hukuku,
Profesörlüğü yapan, 
Cihan harbinde, 
Ziraat ve Ticaret, 
Nazırı  Umumisi olarak, 
Said Hilmi Paşa, 
Kabinesinde çalışan, 
Kurtuluş savaşında, 
Ankara’ya gelen, 
Burdur Milletvekili olarak, 
Meclise giren, 
Ankara Hukuk Fakültesinde, 
Amme Hukuku ve Roma Hukuku, 
Hocalığı yapan, 
1938 yılında vefat eden, 
Mustafa Şeref Özkan, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
 
1895 yılında doğan, 
Askeri Tıbbiye’yi, 
Bitirerek doktor olan
1946–1950 döneminde, 
Burdur Milletvekilliği yapan, 
Tıp alanında yayınlanmış, 
Kitapları bulunan, 
1957 yılında, 
Aranızdan ayrılan, 
Şerif Korkut, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

88
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
1907 yılında, 
Burdur’da doğan, 
Burdur Müftüsü, 
H. Mehmet Hatipoğlu’ndan, 
Özel dersler alan, 
Mısırda Cemil Ezher’de, 
12 yıl süreyle, 
Tahsilde bulunan, 
Kahire Yüksek Ezher Meclisi’nden, 
Şahadetname alan, 
Diyanet İşleri Başkanlığının,
Değişik kademelerinde çalışan, 
Araştırma ve makaleleri, 
Yankılar yapan, 
Yayınlanmış kitapları bulunan, 
09 Mayıs 1986 tarihinde, 
Aranızdan ayrılan, 
A.Hamdi Kasapoğlu, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
6 Mart 1930’da, 
Prof. Afet İnan,
Burdur, Isparta, Antalya, 
Milletvekillerinden oluşan, 
Bir heyetle,    
Otomobille gelen,
Atatürk’ü Çatalpınar’da,
Coşkun tezahüratla karşılayan, 
Burdur halkı, 
Benim… Bensiz olmaz
G G G
 

89
İsa Kayacan
Burdur’un temsilcisi olarak,  
Hem Büyük Millet Meclisinden,
Adıyla üniversiteden,
Seslenen, 
Gönlü inanç ve imanla beslenen, 
Mehmet Akif Ersoy,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Siyasette, 
Partiden partiye,
Koşan, 
Milletvekilliği, 
Bakanlık yapan, 
Fethi Çelikbaş,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
1912 yılında, 
Burdur’da doğan, 
Hukuk Fakültesinden, 
Mezun olan, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin, 
Dekanlığını yapan, 
1946 yılında siyasete atılan, 
Burdur Milletvekilliği, 
Değişik hükümetlerde, 
İktisat ve Sanayi,
Gümrük ve Tekel,
Bakanı olarak çalışan, 
Profesör Fethi Çelikbaş 
Benim …Bensiz olmaz.
G G G

90
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Eğitim camiasından, 
Siyasete giren,
Milletvekili olarak,
Tefenni’den,
Parlamentoya giden,
Ahmet Özbey, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur’da 
Eczane hizmetleriyle tanınan
1965 - 1969 genel seçimlerinde 
Milletvekili olarak 
Ankara’ya yollanan
02.08.2008 tarihinde 
Vefatla aranızdan ayrılan
Nadir Yavuzkan
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur’da 
Yıllarca Avukatlık yapan
1965 genel seçimlerinde
Milletvekili olan 
İsmail Hakkı Boyacıoğlu
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

91
İsa Kayacan
Eğitimin,
İçinden gelen,
Siyaseti, 
En iyi bilen, 
Sayılıp sevilen, 
Cumhuriyet,
Senatosu, 
Üyesi seçilen, 
Ekrem Kabay,
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
Siyaset içinde yıllarca,
Burdur’u, Burdurluyu, 
Temsil eden, 
En sıkıntılı günlerde,
Partisinin il başkanlığını 
Yönetip, idare eden,
2009 yılında,
Burdur Kozluca’da ilk defa düzenlenen,
Off-road jip yarışmasının,
Startını veren,
Ahmet Sayın, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

92
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Siyaseti, 
Kademe kademe, 
Yaşayan, 
Başbakanlara,
Dürüstlük anlatan,
Devlet Bakanlığı yapan,
Mustafa Çiloğlu,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur sevgisiyle,
Ankara’da yaşayan,
Başarıyı,
Çalışma hayatına taşıyan,
Milletvekilliği yapan,
Mustafa Örs, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Tefenni’nin Ece Köyünde,
Muhtarlık yapan,
Pek çok hizmeti,
Ortaya koyan,
“İsa Kayacan Kütüphanesi”ni,  
Kurup, kurduran, 
Ece Köyü Muhtarı, 
Baha Gencer
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

93
İsa Kayacan
Taşkömürünü, 
Yumuşatan, 
Siyasette, kol atan,
Taraşlı soy ağacını, 
Araştıran,
Kitaplaştırıp, yayınlayan,
Süleyman Sırrı Taraşlı, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur’u,
Şiirlerle anlatan,
Basınla, 
Bazen takışan,
Bazen anlaşan, 
Vali, Memduh Oğuz, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur’un 
Turizm potansiyelini 
Öne çıkaran,
Her ortamda,
Burdur’u Burdurluyu,
Anlatan, tanıtan,
Vali, Kadir Koçdemir,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

94
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Burdur’da, valilik yapan,
Pek çok hizmete, imza atan,
Halkın sevgisini kazanan,
Gönülden gönüle dolan,
Vali, Can Direkçi, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Halkın içinde yaşayan, 
Kapılarını vatandaşa, 
Sürekli  açık tutan,
Burdur’u şiirlerle anlatan, 
Vali, M. Rasih Özbek, 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
Halkın içinde yaşayan, 
Onların dilinden,
Halinden anlayan,
Bazı çalışma alanlarında,
Değişiklik yapan, yaptıran,
Uygulayan, uygulatan,
Vali, İbrahim Özçimen,
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
Burdurlu olan, Kaymakamlık ve 
Mülkiye Başmüfettişliği, 
Kültür Bakanlığı’nda 
Genel Müdürlük yapan,
Hizmette üst görevlere ulaşan
Ordu Valisi Orhan Düzgün
Benim… Bensiz olmaz.

95
İsa Kayacan
Tefenni’de 
Kaymakamlık yapan
Meslek yüksek okulunun
Açılması gibi 
Önemli projelere imza atan 
Eyüp Fırat
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur Yeşilova doğumlu olan
Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı yapan
Bölge hemşehrilerini
Sevgiyle kucaklayan
Raşit Zengin
Benim...Bensiz olmaz.
G G G
Ankara’da, 
Burdurlular Derneğinin, 
Başkanıyken,
Burdur’a giden,
İl Özel idare,
Genel Sekreteri göreviyle, 
Köylere hizmet götüren, 
İbrahim Şimşek, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

96
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Büyük Millet Meclisi’nde I.Dönem Milletvekilleri:
Halil Hulusi Ermiş, Fahrettin Altay, İsmail Suphi Soy-
sallıoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Şevket Candener, Veli Sal-
tıklıgil, şeklinde sıralanan,
Büyük Millet Meclisinde II. Dönem Milletvekilleri:
II Ağustos 1923 tarihinde toplanan, ikinci Dönem Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne Burdur’dan Milletvekili ola-
rak; Hüseyin Baki Bey, Mustafa Şeref Bey (Özkan) şeklinde 
sıralanan Burdur, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
İstanbul’un  16  Mart  1920’de  itilaf  Devletleri  tarafın-
dan işgal edilmesi üzerine Ankara’ya gelen Mehmet Akif 
TBMM’de Burdur mebusu seçilir. Burdurluların ısralı da-
veti üzerine oğlu ile birlikte Burdur’a gelir. Oğlu Emin Akif 
babasının Burdur konuşmasını;
“Babamı  ilk  defa  Burdur’da  Hükümet  Konağında  üç-
dörtyüz kişiyi mütecaviz bir cemaata karşı hitap ederken 
gördüm. Çok heyecanlı olduğu bütün hareketlerinden belli 
oluyordu. İzmir havalisinden sızan kara haberleri, mülev-
ves (kirli) çizmeler altında çiğnenen tarihi ve ilahi mabeti-
lerimizi öyle yanık bir dille ifade ediyor, bu fecayiin (facia-
lar) yürekler acısı avakıbını (akibetlerini) öyle acı bir dille 
tarif ediyordu ki... o muazzam kalabalık derin bir sükuta 
(sessizlik) dalmıştı. Lakin bu öyle bir hava idi ki, kasırgalar 
koparacak ruhların, kellesini koltuğuna almaya niyet eden 
başların son kat’i kararından doğuyordu. Bir de şurada bu-
rada hissiyatına malik (sahip) olmayarak hıçkırıklarını tu-
tamayan  vatanseverlerin  iniltileri  duyuluyordu.”  şeklinde 
nakledilen Burdur, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

97
İsa Kayacan
Valiler: 
1920’de bağımsız sancak olan Burdur, Cumhuriyet’ten 
sonra 1923’de il durumuna getirildi.
Burdur’un ilk valisi 1921–1922 yıllarında görev yapan 
Ali Suat Bey’dir 1923’de Sefa Bey, 1924’de Faik Üstün şek-
linde devam etmektedir. 
Burdur Merkez İlçe: İ. Ö. 2000’de yapımı gerçekleşti-
rilen Pisidya Kalesi üzerine kurulmuş bir kenttir. Yöredeki 
ilk yerinin 6000’e kadar uzanan Neolitik Dönemde gerçek-
leştiğine  ilişkin  bulgular  vardır.  Nitekim,  Merkez  ilçeye 
bağlı Hacılar köyü’nde bu döneme ilişkin çanak-çömlekler 
bulunmuştur.  1920’  de  bağımsız  sancak  olan  Burdur, 
Cumhuriyet’ten sonra 1923’te il durumuna getirilmiştir. 
Burdur Valileri: Burdur ilinde, valilik yapanların, göre-
ve başlayış ve görevden ayrılış tarihlerine ilişkin bilgileri;  
Ali Suat Bey ........................................................... 1921-1922
Sefa Apaydın ................................................................... 1923
Faik Üstün ....................................................................... 1924
M.Cemal Berker ................................................... 1925-1927
Süreyya Yurdakul ..................................1.12.1928-4.11.1929
Hazım Bey .............................................26.11.1929-8.9.1934
Saip Okay ................................................8.9.1934- 28.6.1935
Abdülhak Savaş .....................................18.7.1935-11.9.1939
Sadri Aka ...............................................22.9.1939-14.4.1942
Halûk Nihat Pepeyi ..............................27.4.1942-1.11.1942
Kâmuran Cuhruk .................................3.11.1942-12.4.1944
Nuri Atay ..............................................29.4.1944- 16.7.1945
Rebii Karatekin .......................................14.7.1945-1.9.1947
Feyyaz Bosut ...........................................6.9.1947-22.7.1949
Şevket Özanalp .....................................26.7.1949-21.6.1950
Ali Eşref Erkut .......................................26.9.1950-11.5.1951
Rauf İnan .................................................21.5.1951-3.7.1953

98
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Enver Saatçigil ................................................7.7.1953- 1955
Fevzi Humurculu ............................. 24.04.1955-21.06.1956
M. Ali Çeltik ..................................... 16.07.1956-29.12.1957
Turan Kapanlı .................................. 30.12.1957-19.10.1959
Ruhi Çalışlar ..................................... 31.10.1959-14.06.1960
Ziya Önder ....................................... 14.06.1960-23.10.1961
Sadi Kâzım Süer ............................... 15.12.1961-08.07.1963
Vefik Kitapçıgil ................................ 18.07.1963-21.01.1966
Şevket Gür’es ...........................................3.2.1966-16.9.1970
Eşref Ayhan ...........................................19.9.1970-19.6.1971
Ömer Naci Bozkurt ................................4.7.1971-21.6.1975
M.Necat Eldem .....................................21.7.1975-15.2.1978
İhsan Dede...............................................15.2.1978-4.4.1978
A.Kemal Yalçın .....................................10.4.1978-9.12.1979
M.Recai Tosyalı .................................. 10.12.1979-20.6.1981
A. İhsan Utku ........................................26.6.1981-26.4.1984
M. Nermi Alyanak ..................................1.5.1984-17.6.1985
İsmailGünindi .................................. 24.06.1985-05.08.1988
Memduh Oğuz ................................... 15.8.1988-20.08.1981  
M. Bahrettin Demirer ..................... 20.08.1991-29.01.1992
M. Recai Tosyalı ............................... 21.02.1992-17.04.1996
Erhan Tanju ...................................... 19.04.1996-12.11.1997
Dr. Süleyman Oğuz ......................... 12.11.1997-14.01.1999
Necati Develioğlu ............................ 04.02.1999-01.03.2000
Kaya Uyar ......................................... 28.04.2000-08.08.2000
Kadir Koçdemir ............................... 09.08.2000-06.02.2003
M. Rasih Özbek ............................... 10.02.2003-18.12.2003
Can Direkçi ...................................... 22.12.2003-02.06.2006
M. Rasih Özbek ............................... 05.06.2006-08.05.2008
İbrahim Özçimen ................................ 12.05.2008-Görevde 
şeklinde sıralanan Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

99
İsa Kayacan
Kırşehir Valiliği yapan
Mekez Valisi iken
Vefatla aranızdan ayrılan
Neşet Kanyılmaz,
Benim...Bensiz olmaz.
G G G
1943 yılında Burdur’da doğan 
İlkokul öğretmenliğiyle 
Eğitime başlayan 
Milli Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanlıklarının 
Değişik kademelerinde çalışan 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Burdur Milletvekilliği 
Türk-İş Eğitim Danışmanlığı yapan 
Burdur ve Ahilik’le ilgili 
Yayınları bulunan 
Dr. Yusuf Ekinci 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
1947 yılında 
Gölhisar Büyükalan Köyü’nde doğan 
İlkokul öğretmeni olarak çalışan,
Eczacılık Fakültesinden mezun olan 
Şiir kitapları bulunan 
Burdur Milletvekilliği yapan 
Sait Ekinci, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

100
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Tiracette başarılara 
Attığı imzalarıyla 
Yoluna devam eden 
1987 genel seçimlerinde 
Milletvekili olarak 
Burdur’dan 
Ankara’ya giden 
İbrahim Özel 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
Burdur Milletvekilliği yapan
Sorunlar üzerinde 
Teker teker durup
Çözüm yollarını sıralayan 
Atatürk Düşünce Derneği 
Burdur Şube Başkanlığı yapan
Kazım Üstüner
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
Burdur Milletvekili olarak 
Siyaseti
Kademe kademe anlatan
İktidar ve muhalefeti 
Yaşayan yaşatan
Hasan Macit 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G

101
İsa Kayacan
21.Dönem 
Burdur Milletvekilliği yapan
Emeklilik sonrası
Bucak İlçesi’nde yaşayan
Süleyman Coşkuner
Benim...Bensiz olmaz.
G G G
Bucak halkıyla 
Yıllarca iç içe olan 
Ticarette başarılara imza atan 
Milletvekili olarak 
İlk sıralarda yer alan 
Mehmet Alp
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
Burdur’da diş hekimliği yapan
Sonra Milletvekili olan 
TBMM başkanlık divanı 
Üyeleri arasında yer alan 
Bayram Özçelik 
Benim... Bensiz olmaz.
G G G
Yıllarca 
Veteriner hekimlik yapan
Milletvekili olarak 
Muhalefette kalan 
Hep halk arasında olan 
Ramazan Kerim Özkan 
Benim... Bensiz olmaz. 
G G G

102
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
1922 yılında, 
Burdur’da doğan, 
Siyasal Bilgiler Okulunu bitiren, 
Hukuk Fakültesinden,
Mezun olan, 
Müfettişlik, 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Genel Müdürlük, 
Müsteşarlık yapan,
Halkçı Partinin, 
Kurucuları arasında yeralan, 
Burdur Belediye Başkanlığına 
Aday olan
08 Mayıs 2001 tarihinde 
Vefatla aranızdan ayrılan 
Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda,
Toprağa verilen, 
Ö. Rahmi Tuncağıl, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

103
İsa Kayacan
1937 yılında,
Burdur’da doğan,
İ. Ü. İktisat Fakültesinden, 
Mezun olan, 
Devlet Planlama Teşkilatında, 
Uzmanlık, 
Müşavirlik,
Devlet İstatistik Enstitüsü,
Ve Türk Standartlar Ensitüsü’de,
Başkanlık yapan, 
Milletlerarası kuruluşlarda, 
Türkiye’yi temsil eden, 
Burdur’u Burdurluyu, 
Her ortamda koruyup kollayan, 
Mehmet Yılmaz Arıyörük, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G

104
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’

105
İsa Kayacan
BELEDİYE BAŞKANLARI
Burdur merkezinde Belediye Başkanlığı yapanların, gö-
reve başlayış ve görevden ayrılış tarihlerine ilişkin bilgileri; 
(Belediye 1858 yılında kurulmuş olup ilk reis 1884 yılında 
Nafiz Bey’dir.):
Fahri Ali Bey ...................................................................1930 
H. Hüseyin Onat .............................................................1932 
Rıza Erdem ......................................................................1933 
Ahmet Ruhi Yeşilyurt ..........................................1934 -1935
Rıza Erdem ...........................................................1936 -1938
Nuri Artok .............................................................1939-1944
Necati İşcil .............................................................1945-1947
Hüseyin Otan ........................................................1947-1949
Selami Dirmil ........................................................1950-1952
Rıfat Kanrıcı ..........................................................1953-1955
Fahri Kayaalp ........................................................1955-1956
Nevzat Akdemir ...................................................1956-------
Ömer Koyutürk ....................................................1956-1957
Fahri Şentürk ........................................................1957-1959
Ziya Önder (Vali)  ................................................1960-1961
Sadi Kâzım Süer (Vali)  ........................................1962-1963
Refik Kitapçıgil (Vali)  .........................................1963-1964
Zeynel Abidin Tonguç .........................................1964-1973
Hüseyin  Otan .......................................................1973-1977 
Ali Kartal ..................................................................1977 ----
Çetin Bozcu ...........................................................1977-1980
Özdemir Bahar .....................................................1980-1984

106
Burdur Destanı ‘Bensiz olmaz’
Nurhan Çiftçibaşı ............................... 25.3. 1984-29.3.1989
Armağan İlci ......................................30.3.1989-13.11.1998
Hulûsi Büyükyörük ...........................19.11.1998-19.4.1999
Ahmet Nejdet İlgün ............................ 19.4.1999-29.3.2004
Sebahattin Akkaya ..........................01.04.2004- 29.03.2009
Sebahattin Akkaya .............................07.04.2009 - Görevde
şeklinde sıralanan Burdur,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Burdur ağzını,
Mısra mısra kullanan, 
Meydanlarda dolanan, 
Hizmet içinde sevgi sunan
Çetin Bozcu,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
“ Nuri Ermiş hocadan dayak yedin mi?
Rüştü Pehlivanla minderde güreş tuttun mu?
Burdur aşığı İsa Kayacan’la tanıştın mı?
Sen ne bilecen gali benim Burdurumu?”
Diye seslenen Çetin Bozcu, 
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Bazen gazeteci, 
Bazen eczacı,
Hastaların, sağlık ilacı, 
Gönül ilacı, 
Olan,
Nurhan Çifçibaşı,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
 

107
İsa Kayacan
Belediyecilik,
Bayrağını alıp,
Yükseklerde dalgalandıran,
Trafik kazasıyla,
Aranızdan ayrılan,
Armağan ilci,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Belediyecilikte,
Yenilikler getiren,
Bir caddeye,
‘İsa Kayacan’ adını veren,
Ahmet Necdet İlgün,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
 
Eğitim alanındaki, 
Hizmetleriyle,
Belediyecilik
Hizmetlerini birleştiren, 
Çalışmalarını kitaplarla dillendiren,
Sebahattin Akkaya,
Benim… Bensiz olmaz.
G G G
Belediye’de,
Geçmişinden güç alan,
Burdur şiirlerini,
‘İsa Kayacan’ imzasıyla,
Kitaplaştıran,
Sebahattin Akkaya,
Benim…Bensiz olmaz.
G G G
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling