C a-uch boshli, b-uch boshli d b-to’rt boshli, a-ikki boshli


Download 18.61 Kb.
bet1/2
Sana26.01.2023
Hajmi18.61 Kb.
#1124739
  1   2
Bog'liq
8 sinf terigacha YANGI -2


1. Oyoqning yozuvchi muskulini—a , qo’lning yozuvchi muskulini—b belgilang
A)a—ikki boshli, b—uch boshli B) a—ikki boshli, b—to’rt boshli
C)a—uch boshli, b—uch boshli D)b—to’rt boshli, a—ikki boshli
2. Biriktiruvchi to’qimalarni ko’rsating.
A) limfa, qon, neyron, fassiya B) yurak xaltasi, paylar,plevra parda
C) to’sh, limfa, ko’p qavatli yassi teri, eritrotsit D) trombotsit, yog’ kletchatkasi, alveola, chanoq
3. Organlarni o’zaro bog’lash …a… , Organlarni o’zaro bog’lab boshqarish…b… vazifasini baradigan to’qima
A) a- biriktiruvchi, b-biriktiruvchi B) a-nerv b- muskul
C) a- biriktiruvchi b- nerv D) a-biriktiruvchi b- muskull
4. Qon plazmasi tarkibiga kiruvchi anorganik moddalarni ko’rsating.
A)kalsiy, osh tuzi eritmasi B) fibrogen, fibrin C)suv, antigemofil omil D)girudin, geparin
5.Oksigemoglobinning tarkibini ko’rsating
A) gem, globin, agglutinogen B)agglutinin, globin, O2
C)globin, gem, Fe, O2 D) rezus omil, globin, gem, CO2
6. ko’p o’simtali mayda nerv ….a…., bir necha o’simtali biriktiruvchi …..b…. to’qimani toping
A) a- neyron b- umurtqa B) b- chanoq a- neyrogliya
C) a-neyron b- yanoq suyagi D) a- neyrogliya b-umurtqa
7. Bo’g’imlar orqali birikadigan suyakning bir uchi …a…., ikkinchi uchi …b… bo’ladi
A) a-qavariq b-yassi B) a-qavariq b-bo’rtiq C) a-botiq b-bo’rtiq D) a-botiq b-chuqurcha
8. Qonning ivishiga ta’sir ko’rsatadigan moddalar qaysi qatorda to’g’ri berilgan
A)girudin, trombin,leykotsitlar B)tromboplastin, antitelo, thrombin
C)antigemofil, fibrinogen, protrombin D) barcha javob to’g’ri
9. Berilgan suyaklardan ortiqchasini toping
A) tepa B) bilaguzuk C) kurak D) chanoq
10. Yurakning o’ng bo’lmachasi sistola holatida…………..
A) yarimoysimon klapanlar yopiq, ikki tavaqali klapanlar yopiq
B) ikki tavaqali klapanlar ochiq, uch tavaqali klapanlar yopiq
C) yarimoysimon klapanlar yopiq, ikki tavaqali klapanlar yopiq
D) yarimoysimon klapanlar yopiq, uch tavaqali klapanlar ochiq
11.To’g’ri fikirni toping.
A) suyaklarning o’sish davrida yuk ko’tarish bo’g’im kasaligiga olib keladi
B) faqat ichki va aralash bezlarda garmon ishlab chiqaradigan sekretor hujayralar mavjud
C) suyaklarning boyiga o’sishi suyakusti pardasiga bog’liq
D) adrenalin garmoni muskularni toliqishini kamaytiradi
12. O’zaro bo’g’imlar orqali birikadigan suyaklar berilgan javobni toping
A) bilak va tirsak B) chanoq va son C) yelka va panja D) to’sh va o’mrov
13.Biologik faol modda sintezlaydigan bezlarni toping.
A) ter bezlari, jinsiy bezlar B) me`da, oshqozon devori bezlari C)gipofiz, buyrakusti D) epifiz, buyrak
14.Tog’ri fikrni toping.
A) urug’dondan sintezlanadigan testesteron sekret yo`li orqali qonga quyiladi
B) tiroksin garmonni nerv - muskul qo`zg`aluvchanligiga ta`sir etadi
C) neyrogliya yulduzsimon bitta o`simtali mayda hujayralardan iborat
D) suv, kislarod va oziq moddalar ichki muhit orqali hujayralarga o`tadi
15. Y. X. To`raqulovga tegishli javobni toping
A) izotoplardan bilologiyada va tibbiyotda foydalanish yo`llarini ochib berdi
B) birinchi bo`lib elektron mikroskopiya labaratoriyasini tashkil etgan
C) Oshqozonosti bezining bir qismini ko`chirib o`tkazish usulini ishlab chiqqan
D) O`zbekistonda ixtisoslashgan jarrohlik maktabi tashkilotchisi
16. Miksidema kasalligining belgilarini ko`rsating
A) moddalar alamshinuvi sekinlashib, nerv sistemasi qo`zg`alishi kuchayadi, qovoqlar shishib ketadi

Download 18.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling