Darsni jihozlash


Download 445 b.
Sana07.10.2017
Hajmi445 b.Darsni jihozlash: Bir hujayrali suvo’tlarning rangli rasmlari,proektor, ekran, slaydlar.

 • Darsni jihozlash: Bir hujayrali suvo’tlarning rangli rasmlari,proektor, ekran, slaydlar.

 • Darsda foydalaniladigan texnologiya: Didaktik o`yinlardan foydalanib hamkorlikda o`qitish.

 • Darsda qo’llaniladigan metodlar: ”Rasmlarni to’g’ri joylashtir”, ”Korrekatura”, ”Bilaman,bilishni hohlayman, bilib oldim”, ”Zakovatli zukko”, ”Domino”.

 • Asosiy tushunchalar va tayanch bilimlar: tuban o’simliklar, bir hujayrali suvo’tlar, qattana,tallom,xlorella,xlomidomonada,xromatofor,sporaavtospora,zoospora,gametangiya,gameta.Rasmlarni to’g’ri joylashtir” metodida quyidagi harakatlar bajariladi:

 • Rasmlarni to’g’ri joylashtir” metodida quyidagi harakatlar bajariladi:

 • O`qituvchi har bir guruhga zamburug’larning tuzilishini anglatuvchi “mevatana”, ”gifa”, ”mitseliy”, ”spora”, ”sporangiy” so’zlari yozilgan kartochkalar to’plamini beradi.O’quvchilar bilimlariga tayanib kartochkalarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtiradi.Topshiriq to’g’ri bajarilganini tekshirish uchun kartochkalar orqa tomoniga o’giriladi,agar ketma-ketlik to’g’ri bo’lsa “M O G’ O R” so’zi kelib chiqadi. O’quvchilar xatolarini anglagach navbatdagi topshiriq beriladi.

Matndan namuna:

 • Matndan namuna:

 • Lishayniklar bakteriyalar bilan suvo’tlarning o’zaro birgalashib, simbioz holda yashashidan hosil bo’lgan bir hujayrali organizmlardir.Lishayniklar tuzilishiga ko’ra yopishqoq lishayniklar,ildizsimon lishayniklar va butasimon lishayniklarga bo’linadi.Lishayniklar atmosfera havosining tozaligini ko’rsatib turuvchi mezondir:shahar havosi qancha ko’p ifloslangan bo’lsa, daraxtlarning po’stlog’ida lishayniklar shunchalik ko’p bo’ladi. Lishayniklar o’simliklarda qorakuya,zang kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi.

 • Topshiriqlarning bajarilish holatiga qarab guruhlar rag’batlantiriladi.

O’quvcilar bayon etgan yangi tushunchalarni o’qituvchi yozuv taxtasidagi “Bilib oldim” nomli bandiga yozib boradi va umumlashtirib mavzu haqida o’z fikrlarini bayon qiladi.

 • O’quvcilar bayon etgan yangi tushunchalarni o’qituvchi yozuv taxtasidagi “Bilib oldim” nomli bandiga yozib boradi va umumlashtirib mavzu haqida o’z fikrlarini bayon qiladi.Zakovatli zukko” metodi.Bunda o’qituvchi tomonidan har bir guruhlarga to’tttadan tezkor savollar beriladi. Guruhlardagi o’quvchilar savollarga qisqa muddatda aniq va to’g’ri javob berishlari zarur.

 • Zakovatli zukko” metodi.Bunda o’qituvchi tomonidan har bir guruhlarga to’tttadan tezkor savollar beriladi. Guruhlardagi o’quvchilar savollarga qisqa muddatda aniq va to’g’ri javob berishlari zarur.

 • Floristlar –guruhi.

 • 1.Xlorella qanday suvlarda uchraydi ?

 • 2.O’rta Osiyoda xlorellaning nechta turi bor ?

 • 3.Bir xlorella avlodi bir oy ichida ko’payib nechtagacha yetishi mumkin ?

 • 4.Tuban o’simliklarning tanasi nima deyiladi ?Biopaleontologlar -guruhi .

 • Biopaleontologlar -guruhi .

 • 1.Qaysi suvo’ti xivchinlari yordamida harakatlanadi ?

 • 2.Noqulay sharoitda xlorella nima hosil qiladi ?

 • 3.Suvo’tlarda fotosintez jarajononi nima bajaradi ?

 • 4.Fanda xlorellaning nechta turi aniqlangan ?

 • Mikologlar -guruhi .

 • 1.Xlorella suv va mineral moddalarni nima orqali qabul qiladi ?

 • 2.Qaysi suvo’tini iflos va azotli birikmalarga boy suv havzalarida uchratamiz ?

 • 3.Avtospora nima ?

 • 4.Kuz kelishi bilan xlorellada qanaqa o’zgarish kuzatiladi ?

 • Dendrologlar -guruhi .

 • 1.Akvarium devorlarida uchraydigan suvo’t ?

 • 2.Zoospora nima ?

 • 3.“Xlamidomonada“ so’zining ma’nosi nima ?

 • 4.Hozirgi vaqtda fanga suvo’tlarning nechta turi ma’lum ?O’quvchilar savollarga javob berib bo’lgach, “Domino” o’yini boshlanadi. “Domino” o’yinini o’tkazish uchun bitta bo’lim yoki bir nechta mavzu tanlanadi.Masalan:Bakteriyalar, zamburug’lar, bir hujayrali suvo’tlar.Bir o’quvchi yozuv taxtasi yoniga borib, yangi mavzuga oid so’z yoki atamani yozadi, keyingi guruhdagi o’quvchi so’z qaysi harf bilan tugagan bo’lsa,shu harf bilan boshlanuvchi boshqa so’zni yozadi.O’yin shu tarzda davom etadi.

 • O’quvchilar savollarga javob berib bo’lgach, “Domino” o’yini boshlanadi. “Domino” o’yinini o’tkazish uchun bitta bo’lim yoki bir nechta mavzu tanlanadi.Masalan:Bakteriyalar, zamburug’lar, bir hujayrali suvo’tlar.Bir o’quvchi yozuv taxtasi yoniga borib, yangi mavzuga oid so’z yoki atamani yozadi, keyingi guruhdagi o’quvchi so’z qaysi harf bilan tugagan bo’lsa,shu harf bilan boshlanuvchi boshqa so’zni yozadi.O’yin shu tarzda davom etadi.

 • Suvo’t – tallom – mikros – spora – avtospora - achitqi zamburug’ - g’o’za gommozi va hokazo.

 • VI.Topshiriqlarning bajarilish holatiga qarab guruhlar rag’batlantiriladi va o’quvchilar baholanadi.

 • VII.Uyga vazifa.Darslikdagi mavzuni o’qib, rasmlarini chizib, bir hujayrali suvo’tlar haqida qo’shimcha ma’lumotlar to’plab kelish.


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling