Darsning maqsadi


Download 27.73 Kb.

Sana28.09.2017
Hajmi27.73 Kb.

 

 

Sana:_____________ Mavzu:1                Mehnat ta`limi fanida ishlatiladigan asboblar. 

2 ______sinf

 

                                            Darsning maqsadi

A)   Ta’limiyO’quvchilarning Mehnat ta`limi fanida ishlatiladigan asboblar haqidagi bilimlarini  kengaytirib, ularga turlari haqidagi malumotlarni berish. 

B)  Tarbiyaviy; O’quvchilarni o`z maqsadiga erishish,jamoa bo`lib ishlash,guruhdoshlarining fikrini hurmat qilish,ona vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash.     

C)   RivojlantiruvchiO’quvchilarni mustaqil fikrlashga o`rgatish,darslik bilan ishlash ko`nikmasini rivojlantirish,o`z-o`zini boshqarishga yo`naltirish,hozirjavoblik,topqirlik 

xususiyatlarini rivojlantirish.    

 

  Dars o’tish uslubi; mustaqil ishlash.    Dars turi;  yangi tushuncha va bilimlarni shakllantiruvchi.                                     Dars tipi; aralash, a`nanaviy,  

Darsda foydalanadigan jihozlar; 2- sinf darsligi, tarqatma materiallar,qog’ozlar va marker. 

Darsning borishi; 

I    Tashkiliy qisim.  Salamlashish, sinf davomatini aniqlash, psixologik muhit yaratish

II  O’tilgan mavzuni sorash.   

     O’tilgan mavzuni sorashda poydalanishda  interfaol usullar 

 

III  Yangi mavzu bayoni.  

 

 

  

 

 IV;  Mustahamlash; o’tilgan mavzu boyisha sovollar beriladi  

Mehnat ta`limi fanida qanday asboblar foydalaniladi ? 

Ip qanday vazifa bajaradi ? 

V. Oquvchilarni baholash;  

VI. Uyga vazifa;  § 1 erkin mavzu.  

 

  

 

  

 

Sana:_____________ Mavzu:2                    

Rangli qog`ozlardan turli gullar shaklini yasash

  . 2 ______

sinf


 

Darsning maqsadi

A)   Ta’limiyO’quvchilarning rangli qog`ozlardan turli gullar shaklini yasash  haqidagi bilimlarini  kengaytirib, ularga turlari haqidagi malumotlarni berish. 

B)  Tarbiyaviy; O’quvchilarda maqsadga intilish,bir-birini hurmat qilish, guruhlarda jamoa bo`lib ishlash,tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish xislatlarini tarbiyalash.     

C)  RivojlantiruvchiO’quvchilarni mustaqil fikrlashga, fikrni aniq ifodalashga o`rgatish, nutq madaniyatini o`stirishga ko`maklashish . 

 

  Dars o’tish uslubi; mustaqil ishlash.    Dars turi;  yangi tushuncha va bilimlarni shakllantiruvchi.                                     Dars tipi; aralash. a`nanaviy,  

 Darsda foydalanadigan jihozlar; 2- sinf darsligi, tarqatma materiallar, qog’ozlar va marker, 

plakatlar 

Darsning borishi; 

I    Tashkiliy qisim.  Salamlashish, sinf davomatini aniqlash, psixologik muhit yaratish, 

 

II  O’tilgan mavzuni sorash.        O’tilgan mavzuni sorashda poydalanishda  interfaol usullar 

 

III  Yangi mavzu bayoni.  

 

 

  

 

IV;  Mustahamlash; o’tilgan mavzu boyisha sovollar beriladi  Gul bargini yasash qanday bosqishlari bor ? 

Gul bargini qanday asbob yordamida bajariladi ? 

V. Oquvchilarni baholash;  

VI. Uyga vazifa;  § 2  Mustaqil turli xil gul bargini yasab kelish.  

 

 

  

 

  

 

  

 


 

 

Sana:_____________ Mavzu:3       Tuxum po`choqlaridan hajmdor o`yinchoqlarni yasash. 2 ______

sinf


 

Darsning maqsadi

A)   Ta’limiyO’quvchilarning

 

tuxum po`choqlaridan hajmdor o`yinchoqlarni yasash  haqidagi 

bilimlarini  kengaytirib, ularga turlari haqidagi malumotlarni berish. 

B) Tarbiyaviy; O’quvchilarda Vatanga muhabbat va sadoqat tug`usini shakllantirish,estetik,ekologik tarbiya bilan bog`lash.           

C)  RivojlantiruvchiO’quvchilarning dunyoqarashini oshirish va ularni mustaqil fikrlashga o`rgatish.O`rgatish, o`rganilgan mavzularni asosiy tushunchalarni ajrata bilish,ularni amaliyotga 

qo`llay bilishga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.     

 

  Dars o’tish uslubi; a`nanaviy.    Dars turi;  yangi tushuncha va bilimlarni shakllantiruvchi.                                     Dars tipi; aralash.  

Darsda foydalanadigan jihozlar; 2- sinf darsligi, tarqatma materiallar, qog’ozlar va marker. 

Darsning borishi; 

I    Tashkiliy qisim.  Salamlashish, sinf davomatini aniqlash, psixologik muhit yaratish, 

II  O’tilgan mavzuni sorash.   

     O’tilgan mavzuni sorashda poydalanishda  interfaol usullar 

 

III  Yangi mavzu bayoni.  

 

 

  

 

  

IV;  Mustahamlash; o’tilgan mavzu boyisha sovollar beriladi  

 

V. Oquvchilarni baholash;  VI. Uyga vazifa;  § 3  Tuxum po`chog`idan narsalar yasash.  

 

  

 

  

 

  

 

 

Sana:_____________ Mavzu:4                  Geometrik shakllardan robotni qurish -yasash . 2 ______

sinf 


 

Darsning maqsadi

A)   Ta’limiyO’quvchilarning

 

geometrik shakllardan robotni qurish –yasash haqidagi bilimlarini  

kengaytirib, ularga turlari haqidagi malumotlarni berish. 

B) Tarbiyaviy; O’quvchilarda Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash,tejamkorlikga o`rgatish.                  

C)  RivojlantiruvchiO’quvchilarning dunyoqarashini oshirish va ularni mustaqil fikrlashga 

o`rgatish.O`rgatish, o`rganilgan mavzularni asosiy tushunchalarni ajrata bilish,ularni amaliyotga 

qo`llay bilishga o`rgatish,nutq madaniyatini o`stirish.     

Dars o’tish uslubi; a`nanaviy.    Dars turi;  yangi tushuncha va bilimlarni shakllantiruvchi. 

                                    Dars tipi; aralash.  

Darsda foydalanadigan jihozlar; 2- sinf darsligi, tarqatma materiallar, qog’ozlar va marker. 

Darsning borishi; 

I    Tashkiliy qisim.  Salamlashish, sinf davomatini aniqlash, psixologik muhit yaratish, 

II  O’tilgan mavzuni sorash.   

     O’tilgan mavzuni sorashda poydalanishda  interfaol usullar 

III  Yangi mavzu bayoni. 

 


 

 

  

 

IV;  Mustahamlash; o’tilgan mavzu boyisha sovollar beriladi  Robotni qanday shakllardan foydalanib yasash mumkin ? 

Asosiy shakl qanday shakl ? 

V. Oquvchilarni baholash;  

VI. Uyga vazifa;  § 4  Mavzuga o`xshash shakllarda rasm yasash.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling