De sårbare barna barnets tilbud på Origosenteret


Download 445 b.
Sana12.04.2017
Hajmi445 b.


DE SÅRBARE BARNA

 • Barnets tilbud på Origosenteret

 • v/Brigitte Ingvaldsen


Familieavdelingen

 • Opp til 10 familier

 • Kartlegging av foreldre-/ samspillskompetanse gjennom videoer, observasjoner og intervjuer av foreldrene.

 • Grupper og individuelle behandlingstiltak tilpasset den enkelte familie.

 • Egen barnehageTyritoppen barnehage

 • Godkjent for 9 barn. 0-4 år.

 • Åpningstid 8 – 15. Oppholdstid for barna avhenger av behov og alder.

 • 4,25 årsverk spesielt rettet mot barnas behandling og foreldre/barn arbeid i tillegg til lege, barnepsykiater og sykepleiere.

 • Vanlige retningslinjer og krav som andre barnehager, men har et mye større individuelt tilrettelagt barnehagetilbud

 • Barnehagen er en integrert del av behandlingstilbudet til familiene

 • Barnas behov for omsorg og trygghet vil alltid blir prioritert hvis familien står i en kriseOversikt over behandlingsperioden

 • Tilvenning til primærkontakt / bli kjent fase

 • Kartlegging.

  • Uformell observasjon
  • Fysioterapeut
  • Liv Vedeler observasjon (Observasjon av lek og kommunikasjon i de første utviklingsår)
  • Ages & Stages
 • En behandlingsplan som blir evaluert og fornyet hver 3. mnd. Fokus på følgende områder:

  • helse
  • nettverk
  • utvikling
  • trivsel, tilknytning og samspill
  • struktur og rytme


behandlingstiden forts.

 • Tiltaksplan

 • Tilrettelegging for utskriving

 • 3 mnd oppfølgingsperiode etter utskriving (som foreldrene)

  • epikrise
  • besøk i hjemmet
  • familien besøker institusjonen
  • bilder / bursdag- og julekort
  • telefonsamtaler
  • deltagelse i ansvarsgruppemøter
  • overføringsmøte med ny barnehage
  • eventuelt veiledning til ny barnehage


Ruseksponering i fosterlivet - konsekvenser for barnet

 • Økt fare for morkakeløsning

 • Mors abstinenser kan gi spontanabort og for tidlig fødsel

 • Forstyrrelser i hjertefunksjon

 • Hjerneskade

 • Infeksjoner

 • Veksthemming, omfatter ofte også fosterets organer.

 • Lav fødselsvekt

 • Fare for misdannelse

 • Økt sykelighet og dødelighet

 • krybbedød

 • Fødselskomplikasjoner og abstinenssymptomer

 • De nevrologiske symptomene kan forsterkes dersom mor ammer

 • FASD

 • Umoden sanseintegrasjonHva ser vi mest av på Origosenteret

 • Senabstinenser som f.eks:

  • motorisk uro
  • mye gråt som er vanskelig å finne årsaken til. Vanskelig å trøste
  • forstyrret søvnmønster
  • barn som går rett fra søvn til skrik
  • Marmorert hud
  • barn som gulper mye
  • barn som er hypertone (høy muskelspenning) og hypotone (lav muskelspenning)
 • luftveisplager

 • løs avføring

 • Umoden sanseintegrasjonSanseintegrasjon

 • Sansenes evne til å samarbeide

 • Evne til å forstå omgivelsene riktig

 • Kroppens evne til å respondere adekvat på ulike stimuli

 • Evne til å konsentrere oss til tross for støy og annen uro rundt ossBehandling av barn med NAS (NAS = neonatalt abstinenssyndrom)

 • SKJERMING AV SPEDBARN

 • All unødvendig lyd må begrenses

 • Unngå lys som skinner rett på barnet

 • Et taktilt sky barn skal tas ordentlig i, ikke strykes.

 • En eller få leker tilgjengelig på en gang

 • Er sensitiviteten så stor at klærne til mor, teppe det ligger på og leken det ser på bør være i en farge?

 • Introdusere få mennesker for barnet

 • Begrense for mange stimuli på en gang

 • Samle barnet, "pakke inn"

 • Barnet skal ikke vennes til stimuli som friske barn kanBARNEHAGEN UTFORDRINGER TILRETTELEGGING

 • Nok personale

 • Personal med god observasjonsevne, som vet hva de skal se etter og kunnskap om hva disse barna trenger

 • Nok rom

 • Å tilby barnet å være i et miljø som er tilrettelagt i forhold til ufordringer og begrensningerSnoezelen

 • Begrepet kommer opprinnelig fra Nederland, og er

 • sammensatt av ordene:

 • ”snuffelen” som på norsk betyr:

 • SNUSE: å bruke en eller flere sanser aktivt for å få informasjon om omverdenen

 • og ”doezelen”

 • DØSE: Passivt. Demper noen av de sansepåvirkningene som hjernen stadig mottar

 • Handler om å tilrettelegge et lekemiljø som gir

  • mulighet til å stimulere en sans av gangen,
  • og vi knytter ulike sanseopplevelser til ulike rom:


HVITT ROM

 • Er innredd med hvite farger og aktiviteter som stimulerer visuell persepsjon.

 • Brukes til avspenning og hvile

 • Tykke hvite madrasser, cd-spiller, fiberoptiske kabler, sitte-hengekøye, beroligende lukterBLÅTT ROM

 • Er innredd med blå farger og aktiviteter som stimulerer taktil persepsjon, lukt og høresansen.

 • Kuledyne, lukteglass føleposer, ulike spill, puslespill og bøker

 • Blå omgivelser stimulerer til ønske om samspill. Brukes ofte i forbindelse med barn som trenger å oppøve denne evnen.GULT ROM

 • Et behagelig rom å være i hvor ulike aktiviteter henger i barnehøyde.

 • Ufordrer nysgjerrigheten og gir barna ulike muligheter til å undersøke og gjøre erfaringer, alene eller i samspill med andre.

 • Speil, ulike følebilder, veggpuslespill, hengende silketråder, aktivitetsplateErfaringer vi har gjort oss

 • Utfordringen vår er til en hver tid å gi barna akkurat passe med stimuli.

 • All bruk og aktivitet skal være lystbetont og frivillig.

 • Fast rutine ved bruk gir trygghet og mest glede.

 • Barna innordner seg raskt hvordan rommene skal brukes

 • Utholdenhet og konsentrasjon forbedres, underveis og like etter.

 • Best effekt i en til en situasjon, men blått og gult rom brukes også med grupper i frileken.Samarbeid

 • Familiene er plassert i team, barnehagepersonalet er en del av disse teamene, med fokuset rettet mot barnets utvikling og hverdag på institusjonen.

 • Barnevernstjenesten i hjemkommunen

 • Barnet har fra fødsel en ansatt med i morens ansvarsgruppemøte.

 • Våler helsestasjon

 • Eventuelt BUPP, PPT, habiliteringstjenestenSenskader

 • Alkohol mest undersøkt for senfølger, barna har betydelige atferds- og utviklingsmessige forstyrrelser

 • Vanskelig å analysere pga stor kompleksitet i familiene. Miljø barnet vokser opp i også viktig

 • Utviklingsforstyrrelser. Umodenhet eller varig skade

 • Mentalt og sosialt umodne

 • Forstår ikke de sosiale kodene, lite empati

 • Konsentrasjon, utholdenhet, innlæringsproblemer

 • Jo eldre barna blir, desto større krav til utvikling. Ting blir synlig jo eldre de blir.Aktuell litteratur

 • Sanseintegrasjon hos børn

 • (A. Jean Ayres)

 • Det sårbare barnet

 • (Kari Killèn og May Olofson)

 • Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse

 • ( Moe, Slinning, Bergum Hansen)
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling