pars_docs/refs/7/6497
  O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta’lim vazirligi
pars_docs/refs/1/182
  T o s h k e n t d a V l a t iq t is o d iy o t in IV e r s I t e t I a bd u ra h im o rtiq o V sanoat iqtisodiyoti
pars_docs/refs/11/10617
  Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti p a r a z I t o L o g I ya
pars_docs/refs/2/1922
  M. T. Normurodov udk: 553,3(075)
pars_docs/refs/1/183
  O'zbekiston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
pars_docs/refs/3/2647
  2647.pdf [Brabant ot zoti]
pars_docs/refs/2/1923
  Fizikadan praktikum
pars_docs/refs/6/5733
  Kitob uz Respublika bolalar kutubxonasi
pars_docs/refs/4/3444
  Mamadmusa mamadazimov
pars_docs/refs/1/504
  Geografiyasi
pars_docs/refs/7/6497
  O'zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta’lim vazirligi
pars_docs/refs/3/2103
  M ənası anlaşılmayan sözl ər
pars_docs/refs/1/182
  T o s h k e n t d a V l a t iq t is o d iy o t in IV e r s I t e t I a bd u ra h im o rtiq o V sanoat iqtisodiyoti
pars_docs/refs/4/3444
  Mamadmusa mamadazimov
pars_docs/refs/1/621
  621.pdf [Gamma tunlami]
pars_docs/refs/17/16542
  Entomologiya va fitopatologiya
pars_docs/refs/6/5546
  O zbek iston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxs*js ta’lim vazirligi
pars_docs/refs/22/21340
  Biotexnologiya asoslari
pars_docs/refs/1/403
  O zbek iston respublikasi oliy va 0 ‘rta maxs*js ta’lim vazirligi
pars_docs/refs/15/14900
  B. O. Bekn azarov
pars_docs/refs/2/1636
  Institutlari
pars_docs/refs/1/600
  T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva
pars_docs/refs/12/11967
  Samarqand qishloq xo’jalik instituti
pars_docs/refs/2/1525
  1525.pdf [Ion almashtiruvchi smolalar]
pars_docs/refs/10/9386
  0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va
pars_docs/refs/6/5548
  O’zbekiston respublikasisog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
pars_docs/refs/12/11919
  B u X o r o d a V l a t u n IV e r s it e t I r a h im V o h id o V h u s n id d in es h o n q u lo V
pars_docs/refs/4/3467
  Odam fiziologiyasi
pars_docs/refs/1/771
  Tarixi, tuzilishi, texnik xavfsizlik
pars_docs/refs/5/4138
  4138.pdf [Kavsh qaytaruvchilar]
pars_docs/refs/1/226
  M. N. Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi
pars_docs/refs/17/16826
  ' G. P. Xomchenko, I. G. Xomchenko
pars_docs/refs/13/12594
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
pars_docs/refs/17/16530
  Baqo umarov
pars_docs/refs/1/628
  628.pdf [Landshaft geokimyosi]
pars_docs/refs/1/152
  Нотам umurov adabiyotshunoslik
pars_docs/refs/24/23469
  Amit kumar jain som kumar jain doctor colony baran baran
pars_docs/refs/22/21535
  Toshkent davlat pedagogika universiteti
pars_docs/refs/1/621
  621.pdf [Mikrobiologik himoya usuli]
pars_docs/refs/19/18222
  0 ‘zbekistn respublikasi oliy ya 0 ‘rta maxsus ta’lim yazirligi I. X. Ayubova, M. N. Musayey
pars_docs/refs/13/12108
  O. E. Eshonqulov Toshpmi asab kasalliklari, bolalar asab kasalliklari va
pars_docs/refs/4/3131
  Farmakologiya
pars_docs/refs/41/40836
  O'rta maxsus ta’lim vazirligi I. Hamdamov, Z. Bobomuradov, E. Hamdamova ekologiya
pars_docs/refs/15/14391
  Umumiy xirurgiya fanidan test
pars_docs/refs/6/5548
  O’zbekiston respublikasisog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
pars_docs/refs/10/9386
  0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va
public/mkivelso/refs/PUBLICATIONS
  Saturn’s Gravitational Field, Internal Rotation, and Interior Structure
pars_docs/refs/6/5956
  O’zbekiston Respublikasi soliqni saqlash vazirligi Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Psihiatriya va narkologiya kafedrasi «Psihopatologik sindromlar to’plami»
pars_docs/refs/8/7804
  Samarqand davlat tibbiyot instituti "pediatriya" fakulteti lotin tili fanidan
pars_docs/refs/76/75640
  M. lafasov, X. S. Jumaniyozov, G. K. Masharipova, E. Xoliqov, E. M. Mallaeva diniy ekstremizm, missionerlik
corrections/BOC/refs
  Recidivism reduction
pars_docs/refs/55/54500
  Milliy g ‗ oya va ma'naviyat asoslari
pars_docs/refs/26/25692
  Shunga qaramay, u baribir siyosiy
pars_docs/refs/24/23273
  8-sinf O’zbekiston tarixi fanidan mavzulashtirilgan
pars_docs/refs/56/55346
  Uzbekiston Respublikasi Xalq Ta`lim Vazirligi Ajiniez nomidagi Nukus Davlat Pedagogika Instituti Tarix kafedrasi
pars_docs/refs/56/55348
  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus talim vaziRLİGİ berdaq nomidagi qoraqalpoq davlat universiteti
pars_docs/refs/67/66242
  Andijon davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti geografiya kafedrasi
pars_docs/refs/58/57881
  4. Ma’ruza mashg’ulotining texnologiyasi Vaqti – 4 soat Talabalar soni: 20-60 nafar
pars_docs/refs/57/56615
  O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
directory pars docs refs  


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling