DOÇ. Dr. ZÜBeyde erbayraktar


Download 5.4 Mb.
Sana10.01.2019
Hajmi5.4 Mb.


DOÇ.DR. ZÜBEYDE ERBAYRAKTAR

 • DOÇ.DR. ZÜBEYDE ERBAYRAKTAR

 • DANIŞMANLIK ve ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI

 • 09.12.2015, İZMİR


Orpheus Etiketine Başvurunun Yapılması (11.04.2014)

 • Orpheus Etiketine Başvurunun Yapılması (11.04.2014)

 • Ön Değerlendirme Süreci

 • Ön Değerlendirme Sonuçlarına Göre Uygulama

 • Esaslarımızın revizyonu

 • Üniversite Senatosunun Kararı (01.07.2014)

 • Orpheus Etiket Komisyonunun Değerlendirme Ziyareti

 • (4-5-6.07.2014)

 • Orpheus Etiketine Uygun Uygulamaların Başlatılması ve

 • Örneklerle Kanıtlanması

 • Orpheus Etiketinin Alınması (02.10.2015)

YETERLİK SINAVI: Dördüncü yarıyılın sonuna kadar girilmelidir.

 • YETERLİK SINAVI: Dördüncü yarıyılın sonuna kadar girilmelidir.

 • Yeterlik sınavı, “Doktora Yeterlik Komitesi” tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; sürekli görev yapmak üzere anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca seçilen 5 kişiden oluşur.

 • Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla ilgili uzmanlık alanındaki öğretim üyelerinin görev aldığı “Doktora Yeterlik Sınav Jürileri” ni, enstitü kurulunca belirlenen ilkeler doğrultusunda oluşturur.

 • Öğrencinin, “Danışman görüşü” yeterlik jürisine sunulur. Yeterlik jürisi 1’i anabilim dalı dışından, 1’i üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur.90 AKTS değerindeki ders 3 (üç) yarıyılda tamamlanmalıdır.

 • 90 AKTS değerindeki ders 3 (üç) yarıyılda tamamlanmalıdır.

 • Dördüncü yarıyılda ise; eğer varsa başarılı olunamayan dersler ya da öğrencinin isteğine göre fazla ders alınabilir.Bu dersin amacı:

 • Bu dersin amacı:

 • Ders öğrencinin tez danışmanı ile yürütülecek olup, öğrencinin gerek doğrudan tezi ile ilgili gerekse tezi ile ilişkili konularda problemleri tanımlamasını, bu konu ile ilgili literatüre hakim olmasını en az bir araştırma konusu için problemin tanımını ve önemini ortaya koyacak bir literatür derlemesi hazırlamasını hedeflemektedir.

 • Bu dersinin öğrenme çıktıları:

 • Tezi ile ilgili alanda literatür tarayabilir.

 • Elde ettiği literatürü sentez edebilir.

 • Akademik yazım kurallarını bilir.

 • Bilimsel makalenin bölümlerini ve içeriklerini bilir.

 • Tezi ile ilgili alanda bilimsel araştırma makalesi ve/ veya

 • derleme yazabilir.Bu dersin amacı:

 • Bu dersin amacı:

 • Ders öğrencinin tez danışmanı ile yürütülecek olup, öğrencinin tezini ya da

 • tezi ile ilgili konulardan en az bir konuda araştırma planlayabilmesini

 • hedeflemektedir.

 • Bu dersinin öğrenme çıktıları:

 • Tezi ile ilgili alanda literatürü takip edebilir.

 • Tez/ tez konusu ile ilgili bir konuda öneri hazırlama kurallarını bilir.

 • Tez/ tez konusu ile ilgili bir konuda öneri yazabilir.

 • İlgili etik kurullara tez/ tez konusu ile ilgili bir konuda öneri hazırlayabilir.

 • Tez/ tez konusu ile ilgili bir konuda ilgili etik kurula başvuru yapabilir.

Derslerini başarılı olarak tamamlamış olması;

 • Derslerini başarılı olarak tamamlamış olması;

 • ARBİS formatında bir özgeçmişinin ve aşağıda belirtilen belgelerin bulunduğu portfolyosunu sunması gerekmektedir.

 • Dosyasında;

  • En az bir adet tez konusu ile ilişkili, ulusal/ uluslararası hakemli bir dergiye göre hazırlanmış (elektronik dergi olabilir) ve adayın ilk iki isimden biri olduğu makale/ derleme/ araştırma makalesi/ olgu sunumu teslim yazısı,
  • En az bir adet bilimsel toplantıda yapılmış sözlü/ poster sunum özeti ve bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
 • Doktora yeterlilik sınavı, “yazılı ve sözlü” olarak iki bölüm halinde yapılır.

 • Yeterlik sınavlarının yazılı bölümü; portfolyo sunumu, manuskript, en az 1 adet bilimsel toplantıda sözel/ poster sunumunun belgelendirilmesi ve ARBİS formatında özgeçmiş sunumundan oluşur. Yazılıda, bunlara ek olarak bilimsel sorular yer alır.

 • Yeterlik sınavlarının sözlü bölümü ise; manuskriptin sunulması ve bilimsel olarak değerlendirilmesi şeklindedir. Buna ek olarak çalıştığı alanla ilgili sorular yer alır. • Tez ve tezle ilişkili konulardan, uluslararası hakemli dergilerde en az 2 adet yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere kabul edilmiş, biri de dergiye gönderilmiş olarak hazırlanmış TOPLAM 3 ADET araştırma makalesi sunulmalıdır.

 • Bu makalelerden en az ikisi genişletilmiş SCI/ SSCI (ya da SCI/ SSCI kapsamında indekslenen)

 • dergilerde olmalıdır.

 • Yayına kabul edilmiş bir makalenin dergi İMPAKT FAKTÖRÜ 4 ve YUKARISI ise, ilk isim olmak kaydıyla, iki yerine tek makale de kabul edilebilir. Aday üç makaleden en az birinde birinci isim olmalıdır.

 • Projesi ile ilgili ulusal/uluslar arası PATENT kuruluşlarına başvurusu inceleme aşamasına gelmiş olanlar için birinci isim makale şartı aranmaz. Bu kişilerin diğer yayınları için yukarıdaki şartlar geçerlidir.

 • Ayrıca, tüm öğrencilerin tezi ile ilgili çalışmaları hakkında uluslararası etkinliklerde en az 1 kez sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması şartı, tez savunma sınavına başvuru için aranır. • Tez danışmanınca tezi (ve tezle ilgili makaleleri/ patenti, vb) kabul edilen öğrenci, tez savunma sınavına girmek için anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş 8 kopyasını enstitüye iletir. Makaleler ve diğer bilgiler (özgeçmiş, Etik kurul onayı) tezin ekler bölümünde bulunmalıdır.

 • Tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az ikisi üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere altı asil iki yedek üyeden oluşur.

 • Danışman oy kullanamaz ve jüri başkanı olamaz. İkinci danışman jüri üyesi olamaz.

 • Jüri Başkanı, jüri üyeleri tarafından sınavın başlangıcında belirlenir. Sınav sırasında Üniversite dışında bulunan üye(ler) gerektiği durumlarda elektronik iletişim yolu ile sözlü sınava katılabilir.

 • Jüri üyeleri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde Enstitü’ye bağımsız yazılı değerlendirmelerini iletirler. Bu değerlendirmeler öğrenciye bildirilir ve öğrenci tez savunma sınavına, varsa gerekli düzeltmeleri yaparak katılır.

 • Jüri, tezin tesliminden sonra en geç iki ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, altmış dakikadan az olmamak üzere tez çalışması sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Tez sınav yeri Enstitü tarafından belirlenir ve Enstitüden bir görevli (Akademik / İdari personel) de bulunur.

Öğrenci ve Danışmanın Ahengi Dileklerimle…

 • Öğrenci ve Danışmanın Ahengi Dileklerimle…

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling