Эпиуайы хэм курамалы затлар катары н керсетик


Download 26.19 Kb.
Sana19.04.2023
Hajmi26.19 Kb.
#1361973
Bog'liq
Ximya


■ШГ " IVTJ
ХИМИЯ-1 КОПИЯ Щ===
Эпиуайы хэм курамалы затлар

 1. Курамалы затлар катары н керсетик.

1) аммиак, метан, гематит; 2) су$?, фосфин, сабын; 3) озон, хлор, калтыра^ык газ, водород пероксид; 4) бронза, ак фосфор, марганец; 5) малахит, \эк тас, калий, магний А) 2.4 В) 3,4 gj)l,2 Д) 2.5

 1. Курамалы затларды танлан?

1) муз; 2) темир; 3) пор; 4) азот; 5) озон; 6) фосфин; 7) карбин; 8) алмаз; 9) «кургак муз»; 10) бертоле дузы А) 2,4,5.8,10 В) 1,3,6,8.10 С) 2,4,5,7,8 ©1,3.6.9,10

 1. Эпиуайы затларды керсетик

1) озон; 2) cyjr, 3) алмаз; 4) силан; 5) графит; 6) карбид; 7) ак фосфор; 8) кызыл фосфор; 9) фосфин А) 2.4,6,9 В) 1,3,4,6,7 С) 1,2,5,4,9 0) 1,3,5,7,8

 1. Берилген затлар ишинен курамалыларын табын:

fc -• щш ■■■■ ' • - ЩШШ ''' 9
1) ак фосфор; 2) фосфин; 3) кальций фосфид; 4) кызыл фосфор; 5) фосфат кислота; 6) кара фосфор А) 1,4.6 В) 2,4,6 С) 1.2.5 0)2,3,5

 1. Темендеги катарлардыц кайсы биринде эпиуайы затлар берилгеи?

А) кислород, водород, темир (И) хлорид В) мыс (I) оксид, азот, §|1$
(^слор, магний, калий Д) фосфор (III) оксид, водород хлорид, кукирт

 1. Теменде берилгенлерден курамалы затларды аныклан.

1)глюкоза 2)графит 3)мыс купоросы 4)кислород 5)сильвинит 6)азот 7)аммиак 8)кара фосфор А)2,4.6.8 ©,3,5,7 С)1,4.6.7 Д)2,3.5.8
Аллотропия

 1. Курамында аллотропик взгсриске ийс болган элсментлери жок болган бирикпелерди керсетин?

A) FeCl2, НС1, K2S В) К.С1, NaCl, K2C03
Q NaCl, KF, НС1 Д) Zn2P0, CuCl2, NaCl

 1. Аллотропиялыктур езгерисине ийе емес элементлер катарын керсетиц?

А) кукирт, фтор, йод, цинк В) мышьяк, кислород, барий, бор
РУ хлор, азот, бром, сымап Д) кукирт, углерод, висмут, литий

 1. Курамында аллотропиялыктур езгериске ийе элементлери болмаган затларды керсетин?

1) НС!; 2) СО^З) АяН-.: JY NaF; 5\Р.Ну. Ж КВг-
А) 3,5.6.7,8 В) 2.5,6,7,8 С) 2.4.5.7 01,3:4.6.8

 1. Кайсы элементлерде аллотропия кубылысы ушырасады?

1) азот; 2) углерод; 3) бор; 4) фосфор; 5) кислород; 6) хлор; 7) темир; 8) калайы; 9)кремний; 10) водород ©2,4,5,8 В) 2,5,7 С) 2,4,8,10 Д) 1,4,5,9

 1. Тек химиялык элементлер берилген катарды аныклан?

А) озон, кислород, алмаз, водород В) алмаз, озон, графит, углерод
углерод, кислород, водород, азот Д) азот, озон, водород, кислород

 1. Аллотропиялыктур езгериске ийе болмаган затты керсетин?

А) фосфор В) углерод (С) водород Д) кукирт

 1. Кайсы элементлер аллотропиялык тур езгериске ийе емес? 1) кислород;^) водород; £^фтор;©)азот; 5) углерод А) 1,2 В) 1,5 ^ Q» 2,3,4 Д) 2,3

Зат мугдары, моль, моляр масса, молекулалар массасы

 1. Эдеттеги жагдайда темендеги затлардын кайсы биринин 1 грамында ен кеп сандагы молекула болады?

А) суу пууы В) водород хлорид @ водород Д) аммиак

 1. Темир минералы курамыида 44% Fс20з болса. онын 1 кг массасыида темир затынын мугдары канша болады?

А) 5.25-10"2 С) 4,25-102 Д)4,25

 1. Массасы 9,8 г. болган ортофосфат кислота курамындагы водород атомларыныц саны канша болады?

А) 18-1023 В) 1,81 Щ 01,810” Д) 2,4-10м

 1. Водород бромидтин 3.65 грамында неше молекула бар?

А) 2.7-1023 В) 1.2 1022 С) 6*1025 ©2,7' 102:

 1. Бир ярым моль мугдардагы аммиак курамындагы водород атомларынын санын есаплан?

@>2,7-1024 В) 4,5-Ю23 С) 9,03 1023 Д) 27-10“

 1. Тениз сууыньш бир гамшысында 50 миллиардка жакыи алтын атомлары бар. Тениз су^ынын 16 тамшысынын массасын 1 г. деп алып, тениз сууынын 100 тоннасындагы алтыннын массасын (г) аныклан?

@0,03 В) 0.15 С)310‘- Д) 0.00003
\


1Download 26.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling