Fizika test. Ichi bo`sh menzurkaning massasi 240g. Menzurkaga 75sm


Download 36.13 Kb.
Sana27.01.2023
Hajmi36.13 Kb.
#1129800
Bog'liq
fizika test13


Fizika test.
1.Ichi bo`sh menzurkaning massasi 240g . Menzurkaga 75sm3 suyuqlik quyilganda uning suyuqlik bilan birga massasi 375 g bo`lgan. Suyuqlikning zichligini toping.
2.Agar stakandagi suvning balandligi 8sm bo`lsa, u stakan tubiga qanday bosim ko`rsatadi?(N/m2)
3.Hajmi 7,5 m3 bo`lgan toshning havodagi og`irligi 200N. Shu toshni suvda tutib turish uchun qancha kuch kerak?(N)
4.Quvvati 80kW bo`lgan ko`tarish kirani 2t yukni 10s da qanday balandlikka tekis chiqara oladi?(m)
A.32 B.40 C.50 D.80.
5.Jism yuqoriga 30m/s tezlik bilan tik otildi. Qanday balandlikda jismning kinetik energiyasi potensial energiyasiga teng bo`ladi. Havoning qarshilik kuchi jismning og`irlik kuchiga teng.
A.11,25 B.30 C.22,5 D.15
6.Massalari 30 va 40 kg bo`lgan ikkita bola 4m uzunlikdagi 30 kg massali taxtada arg`imchoq uchmoqda. Agar bolalar taxtaning uchida joylashgan bo`lsa, taxtaning tayanch nuqtasi uning o`rtasidan qanday masofada bo`lishi kerak?
A.0,5 B.1,1 C.0,2 D.2
7.Toshni 30m/s tezlik bilan gorizontga 600 burchak ostida otildi. Oradan 2 s o`tgach tosh uy tomiga tushgan bo`lsa, tosh uy asosidan qanday masofada otilgan?
A52 B.45 C.30 D.15
8. Rasmda tasvirlangan tezlanish grafigidan foydalanib jismning 10s dagi bosib o`tgan yo`lini aniqlang (m)
A.75 B.150 C.125 D.175.

9.Ikki bola prujinani qarama qarshi tomonga 600N kuch bilan tortmoqda . Bunda prujina 10smga uzaygan bo`lsa, prujinaning potensial energiyasini hisoblang(J)?


A.60 B.30 C.40 D.90.
10.Moddiy nuqta XOY tekislikda harakat qilmoqda va harakat tenglamasi x=2+8t-t2 Y=-1+3t. Berilgan ma`lumotlardan foydalanib jismning t=2s paytdagi tezligini aniqlang.
A.4 B.8 C.6 D.5.
11.Massasi 60gr bo`lgan jismning suvdagi og`irligi 450mN ga teng bo`lsa, uning zichligini aniqlang(g/sm3)
A.3 B.4 C.1 D.5.
12. Rasmda jism tezlanishining vaqtga bog`lanish grafigi berilgan. Grafikdan foydalanib jismni 12s paytdagi tezligini aniqlang.
A.0 B.18 C.10 D.34
13.Massasi m=2kg bo`lgan jismga Prujina briktirilgan. Jismni joyidan qo`zg`atish uchun prujinani F kuch bilan torta boshlandi. Agar prujina bikrligi k=100N/m bo`lsa, jism joyidan qo`zg`algan paytda bu kuch qanday ish bajaradi(J)?
A.2 B.1 C. 0,5 D.1,5
14.Teng bo`limlarga ajratilgan vzvaznsiz taxtaga rasmdagi kabi 3ta p og`irlikka ega yuklar osilib muvozanztga keltirilgan Fkuch nimaga teng?
A.P/3 B.P/2 C.2P/3 D.P


15.Agar massasi 10kg bo`lgan jismga 5s davomida 8 N kuch ta`sir qilsa, jismning kinetik energiyasi necha joulga yetadi?
A.20 B.10 C.45 D.80
16.Agar mashinaning boshlang`ich tezligi 54km/h bo`lib 5s dan keyin to`xtagan bo`lsa, tormozlanish jarayonida tezlik tenglamasi qanday bo`lgan?
A.V=5-15t B.V=54-15t C.V=15-3t D.V=5-54t.
17.KIchik jism 35m balandlikdan erkin tushmoqda. Uning tezligi 10m/s ga yetganida u yerdan qanday balandlikda bo`ladi?
A.30 B.20m C.5m D.25m
18.Ot 1960N og`irlikdagi yukni tekis gorizontal yo`nalishda 735N kuch bilan tortmoqda.400m masofada otning bajargan ishi qancha bo`lishini aniqlang?
A.294kN B.784kN C.1078kN D.456kN
19.Quvvati 11000 bo`lgan dvigatel 220000 J ishni qancha vaqtda bajaradi?
A.10s B.20s C.15s D.5s
20.qiya tekislikning gorizontga nisbatan qiyalik burchagi 300. Qiya tekislikka parallel holda yuqoriga yo`nalgan 196N kuch shu sirtda qancha og`irlikdagi yukni tutib tura oladi?
A.400N B.197N C.392N D.423N
21.Og`irligi 50N bo`lgan to`qmoqnining potensial energiyasi 40Jga teng bo`lishi uchun to`qmoqni qanday balandlikka ko`tarish kerak?
A.0,6m B.6. C.0,8m D.0,5m
22.Vaznsiz blokning ikki tarafiga o`zaro ip bilan bog`langan 200g va 300g massali yuklar osilgan. Ipning taranglik kuchini toping?
A.1,2 B.5 C.2 D.2,4.
23.2 rad/s burchak tezlik va 9m/s chiziqli tezlik bilan aylanma harakat qilayotgan jismga ta`sir qiluvchi markazdan qochma kuch 36N. Jismning massasini toping(kg)
A.1 B.0,33 C.0,166 D.2
24.Konkichi egrilik radiusi 40m bo`lgan qismidan 20m/s tezlik bilan o`tmoqda. Konkichi vertikaldan qanday burchakka og`ishi kerak?
A.450 B.300 C.600 D.00
25.80kg massasali jismga gorizontga 600 burchak ostida yo`nalgan 200N kuch ta`sirida qilmoqda. Sirpanish ishqalanish koeffitsiyenti 0,3 ga teng. Jismga ta`sie etuvchi ishqalanish kuchini toping.
A.188 B.100 C.240 D.120.
26.Prujina teng ikki bo`lakka bo`linib har bir bo`lak parallel ulansa hosil bo`lgan prujinalarning bikrligi dastlabki prujina bikrligidan necha marta katta bo`ladi?
A.2 B.4 C.8 D.3
27.Quyida keltirilgan qaysi kuchlarning bajargan ishi trayektoriya shakliga bog`liq emas? 1) og`irlik kuchi 2)elastiklik kuchi 3) Ishqalanish kuchi
A.1 2 3 B.1 2 C.3 D.2
28.Bosim deb nimaga aytiladi? Bosim deb sirtning birlik yuzasiga….
A. Tik ravishda ta`sir qiluvchi kuchga
B.Ta`sir qiluvchi kuchning sirt yuzasiga nisbatiga
C. Ta`sir qiluvchi kuch bilan sirt yuzasiga ko`paytmasiga
D.Ta`sir qiluvchi kuchga
29.Suyuqlikning idish tubiga bosimi…
A. Suyuqlik zichligiga to`g`ri, ustunning balandligiga teskari proporsional.
B.Suyuqlik ustuning balandligiga to`g`ri proporsional bo`lib, suyuqlining zichligiga teskari proporsional.
C.Suyuqlik zichligiga va ustunning balandligiga to`g`ri proporsional
D.Suyuqlik ustuning balandligiga to`g`ri proporsional bo`lib, suyuqlik zichligiga bog`liq emas.
30.Suvli idishda muz parchasi suzmoqda . Muz erib ketganida, suv sathi qanday o`zgaradi?suv haroratining o`zgarishi hisobga olinmasin.
A.O`zgarmaydi B.ko`tariladi C.pasayadi D.Erish vaqtida pasayadi, erigach ko`tariladi.

Download 36.13 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling