«geosiyosat asoslari» fani


Download 91.22 Kb.
Pdf просмотр
Sana14.09.2018
Hajmi91.22 Kb.

 

2.2. Seminar mashg‘ulotlar mavzulari, mazmuni va ularga ajratilgan soatlar  

 

№ 

Mavzular mazmuni   

Mashg‘ulotlar maqsadi 

soat 

 

1. 


« GEOSIYOSAT ASOSLARI »  FANI  

PREDMETI, OB’EKTI VA  

MANBALARI 

«  Geosiyosat    asoslari»  fan  va  siyosiy  amaliyot 

sifatida.  «  Geosiyosat   asoslari»  ning  fan sifatida 

shakllanishi. «Geopo-litika» tushunchasi va uning 

asosiy  aspektlari.  Fanning  predmeti  va  tadqiqot 

doirasi.  «Geosiyosat    asoslari»  ning  asosiy 

manbalari. 

Talabalarning 

geopolitikani 

mazmun-mohiyati,  fan  sifatida 

shakllanishi, 

uning 


manbalari, 

tadqiqot  doirasi,  asosiy  metodlari 

xususida 

tushunchaga 

ega 

bo„lishlariga erishish. 

« GEOSIYOSAT ASOSLARI » NING KATEGORIYALARI, QONUNLARI, 

METODLARI VA FUNKTSIYALARI 

F.Ratselning «Siyosiy geografiya»  asarida  davlat va 

borliq  masalalari.  R.CHellen  «  Geosiyosat    asoslari» 

atamasining  asoschisi.  Davlatning  asosiy  fizik-

geografik  belgilari.      X.Makinder  tomonidan  jahon 

siyosiy  tarixining  original  va  inqi-lobiy  g„oyasining 

ishlab  chiqilishi–  «Tarixning  geografik  o„zagi». 

Xartlend 

nazariyasi 

va 


«Katta 

o„yin» 


kontseptsiyasining  ishlab  chiqi-lishi.  K.Xausxofer  – 

hayotiy borliq. F.Naumann kontseptsiyalari 

Talabalarning 

«Geosiyosat 

asoslari»ning 

kategoriyalari, 

qonunlari, 

metodlari 

va 

funktsiyalari «Geosiyosat asoslari» ning 

kategoriyalari, 

qonunlari, 

metodlari 

va 

funktsiyalari xususida 

tushunchaga 

ega 

bo„lishlariga erishish.  3. 


KLASSIK GEOSIYOSATNING ASOSIY 

G‘OYALARI VA 

 TAMOYILLARI 

SSSR 


parchalanishining 

dunyoning 

siyosiy 

xaritasiga  va  kuchlar  balansiga  keskin  ta‟siri. 

Rossiya-AQSh 

munosa-batlari. 

Rossiya 

va 


Shimoliy  Atlantika  regioni  bilan  munosabatlar 

yangi  bosqichda.  Rossiya  va  NATO  muno-

sabatlari.  Rossiya-Xitoy  munosabatlari  ob‟ektiv 

zaruriyat sifatida 

Talabalarning 

geosiyosiy 

munosabatlar 

tizimida 

Rossiyaning tutgan o„rni masalasi, 

sobiq  ittifoqning  qulashi,  uning 

davlat 

manfaatiga ta‟siri, 

shuningdek  Rossiya  –AQSh  va 

Xitoy  munosabatlarining  rivoji 

xususidagi 

bilimlarini 

mustahkamlash. ROSSIYADAGI GEOSIYOSIY OQIMLAR VA MAKTABLAR 

 

Rossiyadagi  geopolitik  maktablar  va oqimlar.  Evrosiyo  harakatining  shakllanishi  va 

tarqalishi:  N.S.  Trubetskoy,  P.N.  Savitskiy,  G.V. 

Florovskiy  va  P.P.  Suvchinskiy.  XX  asrning  60-

yillarida 

L.N.Gumelev 

tomonidan 

evrosiyo 

harakatining qayta tiklanishi. 

Evrosiyo  harakatining  tarixiy  ildizlari.  Rus 

provaslav va Vizantiya madaniyatining himochisi 

sifatida-Uchinchi Rim.  

Evrosiyo harakati va slavyan madaniyati. N. 

Danilevskiy 

ta‟limotida 

evrotsentrizm 

va 


politsentrizm  g„oyalari.  Geopolitik  nazariyada 

«rivojlanish  joyi»  tushunchasi-Rossiya  Evropa 

ham,  Osiyo  ham  emas  naqli  sifatida.  P.Savitskiy 

 Talabalarning 

Rossiyadagi 

geopolitik  maktablarva  oqimlar. 

Evrosiyo harakatining shakllanishi 

va  tarqalishi:  N.S.  Trubetskoy, 

P.N. Savitskiy, G.V. Florovskiy va 

P.P.  Suvchinskiy.  XX  asrning  60-

yillarida  L.N.Gumelev  tomonidan 

evrosiyo 

harakatining 

qayta 


tiklanishi 

haqida 


 

kengroq 


ma‟lumot olishlariga erishish. 

 qarashlarida 

geografik 

makon 

tushunchasi. Evrosiyo o„ziga xos geografik dunyo sifatida.  

5. 


YANGI DAVR GEOSIYOSIY 

NAZARIYALARI VA MAKTABLARI 

Ikkinchi  jahon  urushi  yakunlarini  Evropa 

davlatlari mavqeiga  ta‟siri. Evropani  birlashtirish 

g„oyasining ob‟ektiv zaruriyatga aylanishi. Sh. de 

Gol va Gollizm. Atlantizm. Rimland va Xartlend 

nazariyasidan  regional  geopolitikaga  o„tishda 

I.Lakostom 

ta‟limoti. 

Evropada 

geopolitik 

nazariyalar 

rivojining 

asosiy 

yo„nalishlari: atlantizm, 

mondializm, 

amaliy 

geopolitika, «yangi o„nglar» oqimi. Atlantizm va mondializm 

g„oyalari.  

Talabalarning 

ikkinchi 

jahon 

urushi 


yakunlarini 

Evropa 


davlatlari 

mavqeiga 

ta‟siri. 

Evropani  birlashtirish  g„oyasining 

ob‟ektiv zaruriyatga aylanishi. Sh. 

de  Gol  va  Gollizm.  Atlantizm. 

Rimland 

va 


Xartlend 

nazariyasidan 

regional 

geopolitikaga  o„tishda  I.Lakostom 

ta‟limoti  xususidagi  bilimlarini 

mustahkamlash. 

6. 


TURKISTON HUDUDIDA VUJUDGA 

KELGAN DASTLABKI GEOSIY BILIMLAR 

VA HARAKATLAR 

O„zbekiston  hududidagi  qadimiy  davlatlar. 

Sharq 

va 


G„arb 

o„rtasidagi 

iqtisodiy 

munosabatlar. 

Dovon-Xitoy 

munosabatlari.  

Buyuk ipak yo„li. Kushon. Qang„-Shimoliy savdo 

yo„li.  


Farobiy  «Fozil  odamlar  shahri»  asari. 

Beruniyning  «Hindiston»  asarida  geografik 

diterminizm  masalalari.  «Shohnoma»  va  unda 

Turon-Eron  munosabatlari.  «Dastur  ul-muluk», 

«Sad‟iy 

Iskandariy» 

asarlaridagi 

siyosiy 


qarashlar. 

Geosiyosiy 

bilimlar 

rivojida 

«Temur 

tuzuklari» asari.    Talabalarning    O„zbekiston 

hududidagi 

qadimiy 

davlatlar. 

Sharq 

va 


G„arb 

o„rtasidagi 

iqtisodiy  munosabatlar.  Dovon-

Xitoy  munosabatlari.    Buyuk  ipak 

yo„li.  Kushon.  Qang„-Shimoliy 

savdo yo„li.  

Farobiy  «Fozil  odamlar  shahri» 

asari.  Beruniyning  «Hindiston» 

asarida 

geografik 

diterminizm 

masalalari.  «Shohnoma»  va  unda 

Turon-Eron 

munosabatlari 

va 

boshqalar  xususida  tushunchaga ega bo„lishlariga erishish. 

 7. 

XVI-XIX ASRLARDA VUJUDGA 

KELGAN GEOSIYOSIY BILIMLAR VA 

HARAKATLAR 

Shayboniylar  davlatining  tashkil  topishi. 

Xalqaro 

munosabatlar 

tizimida 

Xuroson 


muammosi. 

Shayboniylar-Safaviylar, 

Shayboniylar-Boburiylar, 

Qo„qon-Xitoy 

munosabatlari. 

Markaziy 

Osiyoning 

jahon 


bozoridan uzilib qolishi va uning oqibatlari.  

Xonliklar  va  Rossiya  o„rtasidagi  elchilik 

munosabatlari. CHerkasskiy, Buxgolts, Beneveni, 

Xoxlov  elchiliklari  va  ulardan  ko„zlangan 

geosiyosiy maqsadlar.  

Ma‟rifatparvarlik harakati. Ogohiy «Qasidai 

nasihat»  asari.  A.Donishning  «Tarixiy  risola» 

asari.  Rus  istildosi.  Jadidchilik  harakatining 

g„oyaviy-siyosiy yo„li.    

Talabalarning  shayboniylar 

davlatining 

tashkil 


topishi. 

Xalqaro  munosabatlar  tizimida 

Xuroson 

muammosi. 

Shayboniylar-Safaviylar, 

Shayboniylar-Boburiylar,  Qo„qon-

Xitoy  munosabatlari.  Markaziy 

Osiyoning  jahon  bozoridan  uzilib 

qolishi va uning oqibatlari.  

Xonliklar 

va 

Rossiya 


o„rtasidagi  elchilik  munosabatlari. 

CHerkasskiy,  Buxgolts,  Beneveni, 

Xoxlov  elchiliklari  va  ulardan 

ko„zlangan  geosiyosiy  maqsadlar 

xususidagi 

bilimlarini 

mustahkamlash. 

8. «KATTA O‘YIN» KONTSEPTSIYASI 

VA UNING GEOSIYOSIY MOHIYATI (1-

BOSQICH) 

O„rta  Osiyoda  Angliya  va  Rossiya 

manfaatlari  doirasining  to„qnashuvi  va  uning 

Talabalarning  O„rta  Osiyoda 

Angliya  va  Rossiya  manfaatlari 

doirasining  to„qnashuvi  va  uning 

asosiy sabbalari.  

Ingliz  ekspeditsiyalari:  Murkford asosiy sabablari.  

Ingliz 


ekspeditsiyalari: 

Murkford 

va 

A.Byorns elchiligi. 

1839 


yilgi 

Angliya-


Afg„oniston urushi. Ruslarning 1839 yilgi Xivaga 

yurishi.    Rossiya  tomonidan  Raim  va  Kopal 

qal‟alarining  barpo  etilishi.  Hirotda  inglizlar 

qarorgohi tashkil etilishi. Roulson elchiligi. O„rta 

Osiyodagi 

manfaatlar 

doirasini 

belgilashda 

Angliya-Rossiya bitimi. 

va  A.Byorns  elchiligi.  1839  yilgi 

Angliya-Afg„oniston 

urushi. 


Ruslarning  1839  yilgi  Xivaga 

yurishi.    Rossiya  tomonidan  Raim 

va  Kopal  qal‟alarining  barpo 

etilishi. Hirotda inglizlar qarorgohi 

tashkil 

etilishi 

xususida 

tushunchaga 

ega 

bo„lishlariga erishish. 

 

9. GEOSIY BILIMLAR RIVOJIDA 

I.KARIMOVNING «O‘ZBEKISTON XXI 

ASR BO‘SAG‘ASIDA: XAVFSIZLIKKA 

TAHDID, BARQARORLIK SHARTLARI 

VA TARAQQIYOT KAFOLATLARI» 

ASARINING NAZARIY-METODOLOGIK 

AHAMIYATI 

Ikki  qutbli  dunyoning  barham  topishi, 

«sovuq  urush»  ning  tugashi.  Dunyoning  yangi 

siyosiy  xaritasi.  Yangi  ming  yillik  arafasida  o„z 

echimini  topmayotgan  muammolar.  Endilikda 

xavfsizlikni  qanday  saqlab  qolish  mumkin? 

Barqarorlikni 

qanday 


ta‟minlash 

darkor? 


Taraqqiyot 

yo„lidan 

rivojlanishga 

nimalar 


xisobiga 

erishish 

mumkin. 

Muammoga 

yondashuv  uslublari:  tarixiylik  va  mantiqiylik, 

izchillik, makon va zamon va boshqalar. 

Insoniyatga  xavf  solayotgan  tahdidlar. 

Mintaqaviy  mojaro  mohiyati  va  O„zbekistonning 

geosiy  manfaatiga  zidligi.  Geosiy  va  etnik 

asosdagi  tahdidlar va  ularning  echimi  bilan bilan 

bog„liq taklif va xulosalar.   

Talabalarning 

Ikki 

qutbli 


dunyoning barham topishi, «sovuq 

urush»  ning  tugashi.  Dknyoning 

yangi siyosiy xaritasi. Yangi ming 

yillik 


arafasida 

o„z  echimini 

topmayotgan 

muammolar 

xususidagi 

bilimlarini 

mustahkamlash. 

 10. 

YANGI NING YILLIKDA ROSSIYA 

SSSR  parchalanishining  dunyoning  siyosiy 

xaritasiga  va  kuchlar  balansiga  keskin  ta‟siri. 

Mustabit  tizimdan  yangi  mustaqil  davlatlarga 

qolgan 

og„ir 


meros. 

Rossiya-AQSh 

munosabatlari.  Strategik  manfaat  va  geosiyosiy 

yondashuvlar  zidligi.  O„zaro  munosabatlarni 

belgilab  beruvchi  omillar.  Yadro  qurollarini 

cheklash bo„yicha 1972 yilgi bitimdan chekinish. 

Sharqiy 

Evropa, 


Kavkaz, 

Yaqin 


Sharq 

masalasidagi  kelishmovchiliklar.  Rossiya  va 

Shimoliy  Atlantika  regioni  bilan  munosabatlar 

yangi bosqichda. Regionning tashqi savdo, ishlab 

chiqarish  va  harbiy  strategik  jihatdan  ahamiyati. 

ShAR  bilan  munosabatlarni  muvofiqlashtirishda 

AQSh va Boltiqbo„yi mamlakatlari omili. 

Rossiya 


va 

NATO 


munosabatlari. 

G„arbning  manfaatlari  tizimida  AKSh  va  Sharq 

Evropa  masalasi.  NATO  ning  Sharqqa  tomon 

kengayishi. 

Potsdam 

konferentsiyasi 

Talabalarning 

SSSR 


parchalanishining 

dunyoning 

siyosiy  xaritasiga  va  kuchlar 

balansiga  keskin  ta‟siri.  Mustabit 

tizimdan 

yangi 


mustaqil 

davlatlarga  qolgan  og„ir  meros. 

Rossiya-AQSh 

munosabatlari. 

Strategik  manfaat  va  geosiyosiy 

yondashuvlar 

zidligi. 

O„zaro 


munosabatlarni  belgilab  beruvchi 

omillar haqida  kengroq  ma‟lumot 

olishlariga 

erishish 

haqida  

kengroq 


ma‟lumot 

olishlariga 

erishish. 

 bitimlarining  barbod  bo„lishi.    Kaliningrad 

masalasi.  Kosovo  va  Abxaziya  masalasi  – 

Rossiya –Evrosiyo ekanligi ishora. Rossiya tashqi 

munosabatlari  tizimida  Osiyo  tomon  burilish. 

Rossiya-Xitoy  munosabatlari  ob‟ektiv  zaruriyat 

sifatida.  

11.  GEOSIYOSIY MUNOSABATLAR 

TIZIMIDA AQSH NING ROLI. 

AQSH  tashqi  munosabatlarining  rivojlanish 

tarixi.  Jahon  siyosatida  etakchilik  uchun  kurash: 

Monro  doktrinasi,  Xey  doktrinasi,  Vilsonning 

tinchilik  dasturi,  Daues  va  Yung  rejaliri,  Lend-

Liz  haqidagi  hujjat,  Malshal  rejasi,  Trumen 

doktrinasi,  NATO,  SEATO.    Kuch  ishlatish 

siyosati  va  uning  barbod  bo„lishi.  «N500-75» 

dasturining mohiyati. Evrosiyo geostrategiyasi. 

Talabalarning 

geosiyosiy 

munosabatlar  tizimida  AQShning 

tutgan  o„rni  masalasi,  uning  jahon 

siyosatiga 

ta‟siri, 

Markaziy 

Osiyodagi  siyosatining  mohiyati 

xususidagi 

bilimlarini 

mustahkamlash. 

 12. XITOYNING GEOSTRATEGIK SIYOSATI 

VA UNING  MOHIYATI 

Xitoy-Rossiya, 

Xitoy-G„arbiy 

Evropa, 


Xitoy-AQSh munosabatlarining rivojlanish tarixi. 

Xitoy 


iqtisodiy 

taraqqiyotining 

spetsifik 

xususiyatlari. 

 

Xitoy-SSSR-G„arbiy munosabatlarilagi  mafkuraviy  kelishmovchilik. 

Xitoyning  hal  etilmagan  hududiy  muammolari. 

Demografik 

vaziyat. 

Mamlakatning 

tashqi 


iqtisodiy  aloqalari.  «Katta  Xitoy» integratsiyasi  - 

Xitoy,  Tayvanь,  Syangan,  Aomen  (Makao), 

Singapur). 

Xitoy 


geosiyosatining 

mohiyati. 

Mamlakatdagi milliy muammolar.   

Talabalarning 

Xitoy-Rossiya, 

Xitoy-G„arbiy 

Evropa, 

Xitoy-


AQSh 

munosabatlarining 

rivojlanish  tarixi.  Xitoy  iqtisodiy 

taraqqiyotining 

spetsifik 

xususiyatlari. 

 

Xitoy-SSSR-G„arbiy 

munosabatlarilagi 

mafkuraviy 

kelishmovchiliklar 

xususida 

tushunchaga 

ega 

bo„lishlariga erishish. 13. 


GEOSIYOSAT ASOSLARI VA 

YAPONIYANING IJTIMOIY  

TARAQQIYOTI  

Yaponiyaning  jahon  iqtisodiyoti  va  siyosiy 

maydonidagi 

tutgan 


mavqeidagi 

nomutanosibliklar. 

Tashqi 

siyosatda AQSh 

mavqeining 

ortishi. 

Rossiya-Yaponiya 

munosabatlarining 

rivojlanish 

tarixidan-Kuril 

muammosi.    Rossiya-Yaponiya  munosabatlarida 

«Uchinchi kuch» omili-Portsmut, Potsdam, Yalta 

bitimlari.  

Yaponiya  iqtisodiyotida  Kuril  zahiralariga 

bo„lgan talab. Orollarning Rossiya iqtisodiyoti va 

harbiy  –geosiyosiy  manfaatlarida  tutgan  o„rni. 

Yaponiya-Rossiya 

munosabatlarining 

yangi 


bosqichda  rivojlanishi:  1)  Shimoliy  hudud 

masalasi;  2)  iqtisodiy  masalalar;  3)  siyosiy, 

harbiy-geosiyosiy. Yaponiya- MDH mamlakatlari 

o„rtasida iqtisodiy munosabatlar.  

Talabalarning Yaponiyaning jahon 

iqtisodiyoti 

va 

siyosiy 


maydonidagi  tutgan  mavqeidagi 

nomutanosibliklar. 

Tashqi 

siyosatda AQSh 

mavqeining 

ortishi. 

Rossiya-Yaponiya 

munosabatlarining 

rivojlanish 

tarixidan-Kuril 

muammosi.  

Rossiya-Yaponiya 

munosabatlarida  «Uchinchi  kuch» 

omili-Portsmut,  Potsdam,  Yalta 

bitimlari  xususidagi  bilimlarini 

mustahkamlash. 

 

 14. 


MARKAZIY OSIYO REGIONIDAGI 

GEOSIYOSIY JARAYONLAR. 

Markaziy 

Osiyo 

davlatlariga xavf 

solayotgan  asosiy  tahdidlar:  suv  resurslaridan 

Talabalarning 

geosiyosiy 

munosabatlar  tizimida  Markaziy 

Osiyoning  tutgan  o„rni  masalasi, 

uning  geosiyosiy  mavqei,  mintaqa foydalanish; 

atrof-muhit 

degradatsiyasi, 

millatlararo  to„qnashuvlar,narkobiznes,  uyushgan 

jinoyatchilik, xalqaro terrorizm, diniy ekstremizm 

i demografiya. 

Markaziy 

Osiyoda 


ekologik 

vaziyatning 

namoyon bo„lish xususiyatlari. 

mamlakati 

oldida 

turgan 


va 

ularning  echimi  bilan  bog„liq 

masalalar 

xususida 

tushuncha 

berish . 

15. 

YANGI MING YILLIKDA MARKAZIY 

OSIYODA XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH  

MUAMMOLARI 

Markaziy 

Osiyo 

davlatlariga xavf 

solayotgan  asosiy  tahdidlar:  suv  resurslaridan 

foydalanish; 

atrof-muhit 

degradatsiyasi, 

millatlararo  to„qnashuvlar,narkobiznes,  uyushgan 

jinoyatchilik, xalqaro terrorizm, diniy ekstremizm 

va demografiya. 

Markaziy  Osiyoda  ekologik  vaziyatning 

namoyon bo„lish xususiyatlari. Suvning tanqisligi 

va  sho„rlanganligi.  Suv  muammosining  siyosiy 

tus olishi.  

Ittifoqdan  qolgan  og„ir  meros.  Milliy-

hududiy 


chegaralash 

va 


uning 

okibatlari: 

Farg„ona va O„sh voqealari. O„zbekistonda milliy 

siyosatning asosiy tamoyillari.  

Afg„oniston  -  MO  xavfsizligiga  asosiy 

tahdid.  MO  xavfsizlikning  ta‟minlashda  ODKB 

ning  tutgan  o„rni.  Integratsiya  –muammolarning 

echimining asosiy omili sifatida.  

Talabalarning  Markaziy  Osiyo 

davlatlariga 

xavf 

solayotgan asosiy  tahdidlar:  suv  resurslaridan 

foydalanish; 

atrof-muhit 

degradatsiyasi, 

millatlararo 

to„qnashuvlar,narkobiznes, 

uyushgan  jinoyatchilik,  xalqaro 

terrorizm,  diniy  ekstremizm  va 

demografiya xususidagi bilimlarini 

mustahkamlash. 

 

 16.   O‘ZBEKISTON  VA  SHHT  GEOSIYOSIY 

ISTIQBOLLARI. 

SHHT 


ning 

tashkil 


etilishi  ob‟ektiv 

zaruriyat sifatida. Tashkilotning mintaqa va jahon 

siyosatini  belgilashdagi  ahamiyati.  ShHT  ning 

iqtisodiy 

munosabatlarni 

rivojlantirishdagi 

ahamiyati.  ShHT  ning  mintaqa  xavfsizligini 

ta‟minlashdagi  ahamiyati.  ShHT  va  Osiyo 

integratsiyasi  masalalari.  O„zbekistonning  bu 

tizimdagi  iqtisodiy  va  xavfsizlikni  ta‟min  etish 

bobidagi manfaatlari. 

Talabalarning 

geosiyosiy 

munosabatlar  tizimida  ShHT  ni 

tutgan  o„rni,  uning  to„zilishini 

ob‟ektiv 

zaruriyat 

ekanligini, 

SHHT 

va 


O„zbekiston 

munosabatlari, 

amal 

qiladigan tamoyillar  xususida  tushunchaga 

ega bo„lishlariga erishish. 

17. 


«YANGI KATTA O‘YIN» 

KONTSEPTSIYASI VA UNING 

GEOSIYOSIY MOHIYATI 

Markaziy 

Osiyo 

yangi 


siyosiy 

munosabatlar 

tizimida. 

Regionning 

tabiiy-

geografik imkoniyatlari.  Rossiya-Eron  munosabatlari  yangi  bosqichda. 

Kaspiy 


muammosi. 

Kaspiy-Fors 

qo„ltig„i.  

Rossiya-Turkiya  munosabatlari.  O„rta  Sharqda 

o„z  ta‟sir  doirasini  belgilashda  tomonlarning 

imkoniyatlari.  Iroq  –Rossiya  munosabatlari. 

Afg„oniston  fojeasi.    Barak  Obama-«Yangi  katta 

o„yin» kontseptsiyasining yangi ishtirokchisi. 

Talabalarning  “Yangi  katta  o„yin” 

kontseptsiyasi va uning geosiyosiy 

mohiyati,  Markaziy  Osiyoni  yangi 

siyosiy  munosabatlar  tizimidagi 

o„rni,  regionning  tabiiy-geografik 

imkoniyatlari 

va 

bu 


erda 

geosiyosiy 

manfaatlarni 

maqsadlari  xususida    kengroq 

ma‟lumot olishlariga erishish 

  

jami 


 

38 


 Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling