Historie floristicko-fytogeografického výzkumu v ČR České země


Download 445 b.
Sana27.09.2017
Hajmi445 b.


Historie floristicko-fytogeografického výzkumu v ČR


České země

 • středověk do pol 18. století

 • HERBÁŘE

 • Jan Černý - 1517

 • P. O. Mathioli - 1565České země

 • pol. 18. století

 • Čechy: Praha, Česká Lípa, Ústí n. Labem, Zhořelec

 • Morava: Brno, Olomouc, Prostějov

 • Slezsko: Wroclaw

 •  1784-1952 Královská česká společnost nauk

 • -         rozpravy (Abhandlungen)

 • -         výroční zprávy (Sitzungberichte)

 • -         Věstník

 •  

 • 1818 Muzeum království českého

 • Kašpar hrabě Šternberk

 • (herb. sbírky: Haenke, Konrad, Seidl) • 1819 Jan Svatopluk Presl,

 • Karel Bořivoj Presl

 • Flora Čechika Kwětena česká

 • (1. dokončená a vydaná česká květena) • 1827 Společnost vlasteneckého musea v Čechách

 • časopis Společnosti

 • (dnešní Časopis národního muzea)období Opizovo

 • pol. 19. století

 • Filip Maxmilián Opiz (1787-1858)

 • Výměnný ústav herbářových položek:

 •  Naturalientausch

 • 1823-Böheims Phänerogamische und cryptogamische Gewächse

 • 1852-1854- Seznam rostlin květeny českéIgnác Friedrich Tausch (1793-1858)

 • Ignác Friedrich Tausch (1793-1858)

 • Oekonomisch- technische Flora Böhmens

 • Johann Pfund - rukopis Květena Čech

 • Vincenc František Kosteletzky

 • Clavis analytica in Floram Bohemiae phanerogamicam

 • D. Sloboda 1852 Rostlinictví čili Návod k snadnému určení a pojmenování rostlin v Čechách, Moravě a a jiných zemích rakouského mocnářství domácích • sílí národní uvědomění:

 • vznik přírodovědných klubů:

 • 1853- založení čas. Živa

 • 1871- Vesmír

 • 1882- rozdělení Univerzity na českou a německouobdobí Čelakovského

 • 2. pol. 19. století

 • Lad. Čelakovský (1834-1902)

 • Květena okolí Pražského

 •  Prodromus květeny české

 • Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens

 • F. Bubák, K. Vandas, J. Velenovský

 • První fytogeografické studie: E. Purkyně, Kernerobdobí Dominovo

 • přelom 19. a 20. století

 • přechází význam z Musea Království

 • českého na Karlovu univerzitu

 • Karel Domin (1882-1953):

 • regionální fytogeografie

 • Fr. Schustler

 • Jos. Podpěra

 • Fr. Polívka

 • 1912- Názorná květena zemí koruny české

 • Klíč k úplné květeně zemí koruny české

 •  Morava do konce 19. století:

 • Brno - centrum

 • 1794 - Moravská společnost přírodoznalectví a vlastivědy -Mittrowský

 • 1800 - Společnost přátel přírody Carl

 • Phytographia Silesiaco-Moravica

 • 1811 – sloučením obou vzniká

 • Moravsko-slezská společnost pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy1816 -1818 1. Františkovo museum

 • 1816 -1818 1. Františkovo museum

 • 1835 - Rohrer et Mayer (1. vydaná flóra Moravy a Slezska)

 • Reissek, Tkany, Schlosser

 • 1861 Naturforschender Verein- přírodov. spolek

 • G. Niessl - Brněnsko

 • J. Spatzier - Krnovsko

 • A. Tomaschek - Mor. a Slezsko

 • F. Haslinger - J. Morava

 • F. Gogela - Kroměřížsko

 • J. Slavíček - Litovelsko

 • E. Formánek - MoravaV. Spitzner - Prostějovsko

 • V. Spitzner - Prostějovsko

 • J. Sapetza - Nový Jičín

 • vydání souborných děl:

 • Ad. Oborny- Flora von Mähren und österr. Schlesien

 • Ed. Formánek- Květena Moravy a rakouského SlezskaMorava přelom 19. a 20. století:

 • roste význam češství, popularizace floristiky

 • 1883- v Olomouci- Vlastenecké museum a Spolek Vlasteneckého musea

 • 1898- v Prostějově-Klub přírodovědecký

 • 1905- v Brně-Klub přírodovědeckýSpitzner- Květena Moravy (1. díl 1898)

 • Spitzner- Květena Moravy (1. díl 1898)

 • H. Laus vydání souborných děl

 • J. Podpěra- 1911- Květena Hané

 • J. Otruba

 • Fr. Polívka-1912-Klíč k úplné květeně zemí koruny českéSlezsko do konce 19. století:

 • komunikace s polským Slezskem (Wroclav)

 • 1777-8 - Flora Silesiae -Mattuschka

 • 1814- Gymnasijní museum v Opavě Ch. F. H. Wimmer, H. E. GrabowskiR. Uechtritz práce ze Slezska, Krkonoš, slov. Karpat

 • R. Uechtritz práce ze Slezska, Krkonoš, slov. Karpat

 • J. Milde Těšínsko, Hr. Jeseník, Kralic. Sněžník

 • K. Kotschy Těšínsko

 • J. Spatzier Krnovsko, Těšínsko

 • E. Fiek 1881- Flora von Schlesien

 • T. Schub- 1904-Flora von Schlesien

 • E. Formánek- Vidnavsko

 • G. Weeber- Okolí F. Místku

 • T. Svěrák- OpavskoSlezskou flóru studují od 80. let 19. stol. i moravští botanikové:

 • Slezskou flóru studují od 80. let 19. stol. i moravští botanikové:

 • A. Oborny

 • E. Formánek

 • V. Spitzner

 • H. Laus

 • J. Podpěra

 • J. Hruby

 • J. Otruba

 •  1872- založ. Ostravské muzeum

 • 1872- založ. Ostravské muzeum

 • 1907 Kranich- - zakl. Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě

 • -------------------------------------------------------------

 • Kroutilík V. (1968): Nositelem pokroku přírodovědeckého poznání na Ostravsku. Přírodovědecký sborník. Ostravské muzeum. 3-15.České země, Morava, Slezsko

 • pol. 19. století

 • 1919- založení Masarykovy university v Brně v čele s J. Podpěrou

 • studium flóry Slovenska a Podkarpatské Rusi:

 • K. Domin, F. A. Novák, J. Klášterský, J.Klika, J. Dostál, M. Deyl, A. Zlatník, J. Šmarda, J. Rohlena1912- Česká, (později Československá bot. společnost) (ČBS)

 • 1912- Česká, (později Československá bot. společnost) (ČBS)

 • -Klub Přírodovědecký v Praze vydává čas. Věda přírodní

 • -Přírod. fakulty v Brně a Praze vydávají své časopisy- Spisy

 • 1914- ČBS vydává věstník Preslia

 • 1928- Domin, Podpěra -Klíč k úplné květeně republiky Československé

 • 1922-1947- BÚ (Domin)-Acta botanica bohemica

 • Bibliografie k flóře ČSR (do r. 1952)J.Podpěra- 1924-28 Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických (pouze 3 díly)

 • J.Podpěra- 1924-28 Květena Moravy ve vztazích systematických a geobotanických (pouze 3 díly)

 • A. Hrabětová, J. Šmarda - Brněnsko

 • H. Laus- Olomoucko

 • J. Otruba -Mor. brána, Poodří

 • geobotanika (fytocenologie):

 • Domin, Klika, Šmarda, Zlatníkválečná léta:

 • válečná léta:

 • Ohniska výzkumu:

 • -univerzity-Praha-ČBS

 • Brno-Klub přírodovědecký

 • -muzeaPo 2. sv. válce:

 • Po 2. sv. válce:

 • J. Dostál

 • -1948-50- Květena ČSR

 • -1954,1958- Klíč k úplné květeně ČSR

 • 1948-54- Československé botanické listy

 • 1946- Ochrana přírodypráce s fytogeografickou a ochranářskou tematikou:

 • práce s fytogeografickou a ochranářskou tematikou:

 • J. Duda- Beskydy

 • B. Šula- Litovelsko

 • J. Ambrož- Třeboňsko

 • br. Hadačové- Pardubicko

 • R. Hendrych- Podhůří Železných hor

 • rozvoj geobotaniky:

 • Jos. Klika, J. Moravec, R. Neuhäusl, Sl. Hejný, E. Balátovározvoj taxonomie:

 • rozvoj taxonomie:

 • B. Slavík- r. Malva

 • P. Tomšovic- r. Brassica, Rorippa, Nasturtium, Nuphar

 • Kovanda-Campanula, Sorbus

 • Kirschner, Štěpánek- Taraxacum

 • Jehlík - synantropní druhy

 • Holub, Koblížek - Rubus

 • Plocek -AchemillaV Opavě se formuje centrum výzkumu

 • V Opavě se formuje centrum výzkumu

 • - rozvoj Slezského muzea,

 • Slezský studijní ústav

 • 1949 - Přírodovědecký sborník Ostravského kraje

 • Časopis Slezského muzea v Opavě1953-založení ČSAV a Geobotanické laboratoře

 • 1953-založení ČSAV a Geobotanické laboratoře

 • 1962- GL je přejmenována na Botanický ústav ČSAV

 • 1956- je zřízena tzv. floristická sekce v rámci ČSBS

 • (od r. 1957 pořádá floristické kursy- Rybníček, Šmarda, Houfek Skalický)

 • 1956- vznikají krajské pobočky ČSBSod r. 1966- Folia geobotanica et phytotaxonomica

 • od r. 1966- Folia geobotanica et phytotaxonomica

 • - Zprávy ČSBS

 • od r. 1970- Studie ČSAV

 • J. Houfek 1981- Bibliografia a rozšíření cévnatých rostlin

 • B. Smejkal- Komentovaný katalog mor. flóry

 • J. Dostál 1989-Nová květena ČSSR

 • B. Slavík et S. Hejný od 1987Květena ČR

 • Kubát 2002 Klíč ke květeně ČR
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling