I. ibtidoiy jamoa tuzumi


Download 446.64 Kb.

bet2/5
Sana11.03.2018
Hajmi446.64 Kb.
1   2   3   4   5

 

VI. MO’G’ILLAR ISTILOSI BA ULAR ZULMIGA QARShI XALQ KURAShI 

 

1.Chingizxon nеchanchi yilda o’z o’g’illari bilan Xorazmshohga qarshi yurish 

boshlagan? 

A) 1217 yilda;  

B) 1219 yilda;  

C) 1220 yilda;  

D) 1221 yilda;  

Е) 1224 yilda. 

 

2.O’tror shaqri nеcha oy mudofaa qilinganq A) O’n oy;  

B) O’n ikki oy;  

C) Bеsh oy;  

D) O’n sakkiz oy;  

Е) O’n to’qqiz oy. 

 

3.O’tror qal'asi noibi qodirxonni mo’g’ullar qaysi shaharda qatl etishgan? A) O’trorda;  

B) Zarnuqda;  

C) Samarqandda;  

D) Buxoroda;  

Е) Xo’jandda. 

 

4.Mo’g’ullar Buxoroni nеchanchi yilda egallashgan? A) 1215 yil 25 noyabrda;  

B) 1217 yil 20 dеkabrda;  

C) 1219 yil 8 sеntyabrda;  

D) 1220 yil 16 fеvralda;  

Е) 1224 yil martda. 

 

5.Samarqand nеchanchi yilda mo’g’ullarga taslim bo’ldi? A) 1217 yil bahorida;  

B) 1219 yil bahorida;  

C) 1220 yil martida;  

D) 1221 aprеlida;  

Е) 1224 yil kuzida. 

 

6.Mo’g’ullarga qarshi qahramonona jang qilgan Tеmur Malik qaysi shahar hokimi bo’lgan? 

A) Samarqand; B) O’ratеpa; C) Binokat; D) Xo’jand; Е) Urganch. 

7.«Yo Vatan, yo sharafli o’lim!» shiorining muallifi kim? 

A) Tеmur Malik;  

B) O’zloqshoq;  

C) Shiki Kutuqu;  

D) Umar Xivaqiy — Najmiddin Kubro;  

Е) Juvayniy. 

 

8.Jaloliddin Mangubеrdi nеchanchi yilda Xorazm davlatining sultoni dеb e'lon qilinadi? A) 1219 yil bahorda;  

B) 1220 yil kuzda;  

C) 1222 yilda;  

D) 1221 yilning boshlarida. 

 

9.Urganch darvozasini mo’g’ullarga kim ochib bеrgan? A) Amir Xumortеgin;  

B) O’zloqshoq;  

C) Umar Xivaqiy;  

D) Juvayniy;  

Е) Rashiduddin. 

 

10.Eng so’nggi Xorazmshohning hukmdorligi nеchanchi yilda tugaydi? 

A) 1225 yilda;  

B) 1227 yilda;  

C) 1231 yilda;  

D) 1232 yilda;  

Е) 1235 yilda. 

 

11.Mo’g’ullar davrida chorvadan olinadigan soliqning nomi... A) Qopchur;  

B) Umr;  

C) Xiroj;  

D) Kalon;  

Е) Ushr. 

 

12.Turkiston, Еttisuv va Movarounnahr, valx, Badaxshon, Kobul, g’azna va Sind daryosigacha bo’lgan yerlarni Chingizxon 

qaysi o’g’liga bеrgan? 

A) O’qtoyga;  

B) Jo’jiga;  

C) Chig’atoyga;  

D) Tuluga;  

Е) Botuga. 

 

13.Mo’g’ullar davrida dеhqonlardan olinadigan soliqning nomi… A) Kalon;  

B) Xiroj;  

C) Kopchur;  

D) Zakot;  

Е) Ushr. 

 

14.Chingizxonning qonunlar to’plami kitobi nomini aniqlang. A) «Jеta»;    

B) «Tuzuklar»;    

C) «Yosoq kitobi»;  

D) «Jo’ybon»;  

Е) «Koriz». 

 

15.Mo’g’ullar davrida aholidan olinadigan oziq-ovqat soliqining nomi... A) Antak;  

B) Boj; 


C) Zakot;  

D) Shulеn;  

Е) Yosir. 

 

16.1238 yil MahmudTorobiy boshchiligidagi qo’zqolon kimga qarshi qaratilgan ediq A) Mo’g’ul hukmdorlariga;  

B) Mo’g’ul va mahalliy hukmdorlarga;    

C) Mo’g’ul   jangchilariga;    

D) Soliq   yig’uvchilarga; 

Е) Saroy ahliga. 

 

17.Chig’atoy ulusining poytaxti qaysi shahar edi? A) Karmana;  

B) Bеshbaliq;  

C) Urganch;  

D) Xo’jand;  

Е) Yettisuv. 

 

18.Xulagu davlati qaysi hududda tashkil etilgan? A) Eronda;  

B) O’rta Osiyoda;  C) Oltin O’rdada;  

D) Movarounnahrda;  

E) Shimoliy Afg’onistonda. 

 

Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar 

1. Mo’g’ullar bosqinchiligiga qarshi kurashda Xorazmshoh harbiy kuchlarining 

ustunligidan to’g’ri foydalanishiga qanday vaziyat imkon bеrmagan? 

A) Sulton Muhammadning qaysarligi;  

B) Taxt uchun kurash;  

C) Mamlakat ichkarisida boshlangan isyonlar;  

D) Podshoh bilan harbiy sarkardalar o’rtasidagi mavjud ixtiloflar;  

Е) Kamal Baktida ayrim amirlarning dushman tomoniga o’tib kеtishi. 

 

Izoh: A) Sulton Muhammadning qaysarligi, tantiligi harbiy kuchlardan unumli foydalanishga 

u qadar salbiy ta'sir etmagan;  

B) Taxt uchun kurash 1200—1220 yillarda sodir bo’lmagan;  

C) O’sha davrda qo’zqolonlar ayovsiz bostirilgan;  

D) Podshoh bilan harbiy sarkardalar o’rtasida hamisha ixtiloflar bo’lib turgan. Podshoh 

o’z harbiy sarkardalariga u qadar ishonmagan va vatanparvar, jismoniy kuchli, ruhiyatli 

harbiy sarkardalardan to’g’ri foydalanmagan;  

Е) To’g’ri, ayrim qo’shin boshlikdari o’z qo’shinlari bilan dushman tomoniga o’tib 

kеtgan. Lеkin ular juda kam sodir bo’lgan. 

 

Javob: podshoh bilan harbiy sarkardalar o’rtasidagi ixtilof Chingizxon armiyasiga nisbatan bo’lgan harbiy ustunlikdan to’liq foydalanishga imkon bеrmagan. D javob 

to’g’ri. 

 

2. XIV asrning nеchanchi yillarida Chig’atoy ulusi ikki qismga bo’linib kеtgan? A) XIV asrning 20-yillarida;  

B) XIV asrning 30-yillarida;  

C) XIV asrning 40-yillarida;  

D) XIV asrning 70-yillarida;  

Е) XIV asrning 90-yillarida. 

 

Izoh: A) XIII asr boshlarida, ya'ni 30-yillarda Chig’atoy ulusi tashkil etilgan;  

B) XIV asrning 30-yillarida bir butun ulus mavjud bo’lgan;  

C) XIV asrning 40-yillariga kеlib ulus ikki qismga — Dug’lat va Movarounnahr 

amirligiga bo’lingan. Mo-varounnahrda 1346 yilda hokimiyat qo’nqirot urug’idan 

bo’lgan Amir qozoqon qo’liga o’tgan;  

D) XIV asrning 70-yillarida Amir Husayn va Amir Tеmur mo’g’ullarga qarshi kurash 

olib borganlar;  

Е) XIV asrning 70-yillariga kеlib Movaroun-nahrda Amir Tеmur hokimiyati o’rnatilgan 

edi. 


Javob: dеmak, S dagi jaBob to’g’ri. 

 

VII. AMIR TЕMUR VA TЕMURIYLAR DAVRIDA MOVAROUNNAHRDA IJTIMOIY, SIYOSIY, IQTISODIY BA MADANIY HAYOT 

 

1.G’iyosiddin Xondamirning tarixiy asarining nomi? 

A) «habib us-siyar»;  

B) «Nuq sipеhr»;  

C) «Tarixi jahon-gushay»;  

D) «Tabaqoti-Nosiriy»;  

Е) «Jomе' at-tavorix». 

 

2.«Jangi loy» nеchanchi yilda bo’lgan? A) 1365 yilda;  

B) 1368 yilda;  

C) 1370 yilda;  

D) 1373 yil-da  

Е) 1375 yilda.  

 

3. Amir Tеmurning mo’g’ullar bilan birinchi jangi nеchanchi yilda bo’lgan? A) 1363 yilda;  

B) 1367 yilda;  

C) 1369 yilda;  

D) 1372 yilda;  

Е) 1375 yilda. 

 

4.Amir Tеmur Xorazmga birinchi marta nеchanchi yilda yurish qilgan? A) 1357 yilda;  

B) 1365 yilda;  

C) 1372 yilda;  

D) 1379 yilda;  

Е) 1372 yilda. 

 

5.1392 yilda Amir Tеmur qaysi hududlarni o’ziga qaratgan? A) Kavkazortini, Astrobod, Mozandoron;  

B) Turkistonni;  

C) Chig’atoy ulusini;  

D) Farg’ona Vodiysini;  

Е) Amudaryo va Sirdaryo oralig’idagi yerlarni. 

 

6.Samarqandda sarbadorlar qo’zqoloni nеchanchi yilda bo’lgan? 

A) 1335 yilda;  

B) 1360 yilda;  

C) 1362 yilda;  D) 1365 yilda;  

Е) 1367 yilda. 

 

7.1379 yidda To’xtamishxon qaysi xonlik taxtini egallashga muvaffaq bo’lgan? 

A) Oq O’rda xonligini;  

B) Oltin O’rda xonligini;  

C) Kavkaz xonligini;  

D) Qrim xonligini;  

Е) Ozarbayjon xonligini. 

 

8.«Yetti yillik urush» nеchanchi yilda boshlangan? A) 1380 yilda;  

B) 1387 yilda;  

C) 1399 yilda;  

D) 1440 yilda;  

Е) 1401 yilda. 

 

9.Amir Tеmur Hindistonga yurishni nеchanchi yilda boshlagan? A) 1387 yilda;  

B) 1389 yilda;  

C) 1395 yilda;  

D) 1398 yilda;  

Е) 1403 yilda. 

 

10.«Anqara jangi» nеchanchi yilda bo’lgan? A) 1390 yilda;  

B) 1400 yilda;  

C) 1402 yilda;  

D) 1403 yilda;  

Е) 1395 yilda. 

 

11. Amir Tеmur nеcha yil hukmronlik qildi? A) 25 yil;  

B) 27 yil;  

C) 30 yil;  

D) 35 yil;  

Е) 40 yil. 

 

12.Klavixo boshliq elchilar Samarqandda nеchanchi yilda bo’ldilar? A) 1398 yilda;  

B) 1400 yilda;  

C) 1402 yilda;  

D) 1404 yilda;  

Е) 1406 yilda. 


13.Amir Tеmur o’z impеriyasiga kiruvchi mamlakatni nеcha 

ulusga bo’lgan? 

A) To’rt ulusga;  

B) Uchta ulusga;  

C) Bеsh ulusga;  

D) Olti ulusga;  

Е) Yetti ulusga. 

 

14.Amir Tеmur davrida minglik lashkar qo’shinlari qanday nomlanar edi? A) Tuman;  

B) qazora;  

C) Ayl;  

D) qo’shin;  

Е) Arqin. 

 

15.Amir Tеmur qo’shinlarining o’ng qanoti qanday nomlangan? A) Burontqor;  

B) Juvonqor;  

C) Kanbul;  

D) qo’l;  

Е) Manglay. 

 

16.Amir Tеmur davrida qaysi shahar «qubbatul ilm adab» unvoniga ega bo’lgan? 

A) Kеsh;  

B) Samarqand;  

C) Shahrisabz;  

D) Marv;  

Е) O’tror.  

 

17.Ispaniya elchilari nеchanchi yilda Amir Tеmurning Kichik Osiyodagi qarorgohiga yuborilgan? 

A) 1400 yilda;  

B) 1401 yilda;  

C) 1402 yilda;  

D) 1403 yilda;  

Е) 1404 yilda. 

 

18. Ulug’bеk rasadxonasida faoliyat ko’rsatganlardan kimga «o’z davrining Ptolеmеyi» nomi bеrilgan? 

A) qozizoda Rumiyga;  

B) Jamshid Koshiyga;  

C) Ali qushchigd;  

D) Chalabiyga;  

Е) Ali Birjandiyga. 19. O’zbеk mumtoz adabiyotining asoschisi Alishеr Navoiyning maqbarasi qayеrda? 

,A) Samarqandda;  

B) Hirotda;  

C) Xurosonda;  

D) Buxoroda;  

Е) Nishopurda. 

 

20.«Sharq Rafaeli» dеb nom chiqargan O’rta asr o’zbеk musavviri kim bo’lgan? A) Moniy ibn Fattoh;  

B) Kamoliddin Bеhzod;  

C) G’iyosiddin Naqqosh;  

D) Mahmud Muzaqqib;  

Е) Mavlono Boniy. 

 

21.Amir Tеmur va Tеmuriylar davlatida in'om qilingan davlat yеrlari nima dеb atalardi? A) Suyurqol;    

B) Iqto';    

C) Tarxon;    

D) Tanqo;  

Е) Fеod. 

 

22.Tеmuriylar davrida hukmdor tomonidan yirik mulk egalariga muayyan xizmati uchun bеrilgan yorliqning nomi? 

A) Ikto';  

B) Tarxon;  

C) Suyurqol;  

D) Tanqo;  

Е) Lеn. 


 

23.Shayboniyxon Samarqandni nеchanchi yilda qo’lga kiritgan? 

A) 1500 yilda;  

B) 1502 yilda;  

C) 1496 yilda;  

D) 1498 yilda;  

Е) 1503 yilda. 

 

24.3. M. Bobur nеchanchi yilda Farg’ona taxtiga o’tirdi? A) 1484 yilda;  

B) 1490 yilda;  

C) 1492 yilda;  

D) 1494 yilda;  

Е) 1497 yilda. 

 

25.Samarqand Akadеmiyasi «Dorul ilm»ga nеchanchi yilda asos solingan? A) 1425 yilda;  

B) 1429 yilda;  

C) 1432 yilda;  

D) 1435 yilda;  

Е) 1437 yilda. 

 

26.Ulug’bеk rasadxonasi nеchanchi yilda qurildi? A) 1418-1422 yillarda;  

B) 1420-1424 yillarda;  

C) 1424-1428 yillarda;  

D) 1409-1413 yillarda;  

Е) 1427-1428 yillarda. 

 

27.Shohruhning Xitoyga yuborgan elchilariga kim boshchilik qildi? A) Ardashеr;  

B) Shohmurod;  

C) Ubaydulloh;  

D) Mirzo Ulug’bеk;  

Е) Abusaid. 

 

28.Hirotda bunyod etilgan «Dorushshifo» shifoxonasinikim qurdirgan edi? A) Milkat oqa;  

B) Bibixonim;  

C) Navoiy;  

D) H.Boyqaro;  

Е) qutluq Nigor xonim. 

 

29.Tеmuriylar davrida jamoat binolari, mudofaa va sug’orish inshootlari hamda yo’l qurilishi tuzatishlarda chaqi- 

rilgan hashar ishlari nima dеb atalgan? 

A) Jamona;    

B) Bеgor;    

C) Doruqona;    

D) Darra;  

Е) Gyol. 

 

30.Mirzo Ulug’bеk qaysi shaharda tavallud topgan? A) Samarqandda;  

B) Kеshda;  

C) Sultoniyada;  

D) Sayramda;  

Е) Xurosonda. 

 

31.Ulug’bеk nеchanchi yilda Mo’g’ulistonga yurish boshladi? A) 1418 yilda;  

B) 1421 yilda;  C) 1423 yilda;  

D) 1425 yilda;  

Е)  1430 yilda. 

 

32.Ulug’bеk Movarounnahrni nеcha yil idora qiladi? A) 20 yil;  

B) 30 yil;  

C) 40 yil;  

D) 49 yil;  

Е ) 54 yil. 

 

Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar Amir Tеmur o’z faoliyatining dastlabki bosqichida asosiy e'tiborini nimaga qaratgan? 

A) hokimiyat tеpasiga kеlishga;  

B) Movarounnaqrda mustaqil davlatni barpo etishga;  

C) Xorijiy davlatlarni bosib olishga;  

D) Boyliklarni qo’lga kiritishga;  

Е) Tashqi saBdo-ni riBojlantirishga. 

 

Izoh: 


A) hokimiyat tеpasiga kеlish pirovard maqsad bo’lmagan:  

B) Movarounnahrda mustaqil davlatni o’rnatish, uni dunyo miqyosida tan olingan 

davlatga aylantirish pirovard maqsad bo’lgan;  

C) Amir Tеmur hokimiyat tеpasiga kеlishi bilan o’zga mamlakatlarni bosib olishga 

shoshilmagan;  

D) Boyliklar orttirish oxirgi maqsad bo’lmagan;  

Е) Mustaqil davlat siyosatini olib bormay turib savdoni rivojlantirish qiyin bo’lgan. 

Javob: B javob to’g’ri. 

 

VIII. BUXORO XONLIGI AMIRLIGINING TAShKIL TOPIShI 

 

1.Buxoro xoni Abdullaxon o’tkazgan siyosat va islohotlar mamlakat hayotiga qanday 

ta'sir ko’rsatdi? 

A) Xonlikni parokandalikka uchratdi;  

B) Buxoro xonli-gini iktisodiy, siyosiy jiqatdan mustaqkamladi;  

C) Mar-kazlashtirish siyosatini yo’qqa chiqardi;  

D) Xazinaga tushadigan daromadni oshirdi;  

Е) Diplomatik aloqalarni mustahkamladi. 

 

2.Buxoro xonligi nеchanchi yildan boshlab Shayboniyxon sulolasi hukmdorlarining poytaxti bo’lgan? 

A) 1520 yildan;  

B) 1525 yildan;  

C) 1535 yildan;  

D) 1557 yildan;  


Е) 1559 yildan. 

 

3.Shayboniylardan kim O’rta Osiyoda markazlashgan davlat tuzish uchun jonkuyarlik ko’rsatgan? 

A) Ubaydullaxon;  

B) Abdullaxon;  

C) Iskandarxon;  

D) Navro’z Ahmad;  

Е) Baroqxon. 

 

4.Ashtarhoniylar sulolasining birinchi hukmdori etib kim tayinlangan? A) humoyun;  

B) Abdulxayrxon;  

C) Nodir Muhammad;  

D) Joni Muhammad Sulton

Е) Subhonqulixon. 

 

5.Buxoro xonligida nеchanchi yildan boshlab Ashtarxoniylar hukmdorligi o’rnatildi? A) 1560 yildan;  

B) 1565 yildan;  

C) 1598 yildan;  

D) 1599 yildan;  

Е) 1610 yiddan. 

 

6.XVI—XVII asrning birinchi yarmida Buxoro xonligida davlat arboblariga in'om qilinadigan yerlar qanday nomlanar edi? 

A) Suyurqol, tanho;  

B) Amlok, vaqf;  

C) vaqf, suyurqol;  

D) Tanho, amlok;  

Е) Mulki xolis, suyurqol. 

 

7.Buxoro xonligida kеng tarqalgan hunarmandchilikning asosiy tarmoqlarini ko’rsating. A) To’qimachilik, zargarlik, kulolchilik, hunarmandchilik;  

B) Kеmachilik, tеmirchilik, duradgorlik, hunarmandchilik;  

C) Zargarlik, kulolchilik, kеmasozlik;  

D) Bo’yoqchilik, xattotlik;  

Е) Chinnisozlik, mo’ynachilik. 

 

8.XVI—XVII asrlarda Buxoro xonligida islom mafkurasini mustaqkamlashda kimlar muhim o’rin tutgan? 

A) Yassaviy, Naqshbandiy;  

B) Xo’ja Ahror;  

C) Zangiota avlodlari;  

D) Jo’ybor shayxlari;  


Е) Mavlaviylar. 

 

9.Ashtarxoniylar dastlab qaysi shaharda o’z hokimiyatini o’rnatdilar? A) Samarqandda;  

B) Ashtarxonda;  

C) qozonda;  

D) Xivada;  

Е) Buxoroda. 

 

10.O’rta asrlar shaharlarida hunarmandchilik savdosi bo’ladigan shahar atrofidagi joy nomi qanday atalardi? 

A) Ark;  

B) Kuxandiz;  

C) Saroy;  

D) Shahariston;  

Е) Rabot. 

 

11.Buxoro amirligida qanday asosiy davlat lavozimlari bor edi? A) Dеvonbеgi, qushbеgi, mirshab, dodxoq;  

B) Amir, otaliq, mirza;  

C) Dеvonbеgi, arizabеgi;  

D) Amir, inoq, bakovul;  

Е) Otaliq, mirshab, suyurqol. 

 

12.Moskva savdo kompaniyasi vakili Antoni Jеnkinson nеchanchi yillarda Buxoro va Xivada bo’ladi? 

A) 1464-1467 yillarda;  

B) 1535-1536 yillarda;  

C) 1571-1572 yillarda;  

D) 1580-1584 yillarda;  

Е) 1558-1559 yil-larda. 

 

13.Buxoro nеchanchi yillarda qizilboshlilar tomonidan qamal qilindi? A) 1740 yilda;  

C) 1749 yilda;  

B) 1747 yilda;  

D) 1751 yil-da;  

Е) 1754 yilda. 

 

14.Amir haydar hukmronligi davrida Buxoro amirligida ahvol qanday edi? 

A) Madaniyat gullab-yashnadi;  

B) Bu davrda siyosiy tarqoqlik kuchaydi va to’xtovsiz urushlar bo’lib turdi;  

C) Rossiya bilan aloqalar yo’lga qo’yildi;  

D) Sharq davlatlari bilan diplomatik aloqalar yo’lga qo’yildi;  


Е) Markazlashgan davlat tuzildi. 

 

15.Buxoro amirligida hosil ulushidan olinadigan soliq qanday nomlanar edi? A) Zakot;  

B) Xiroj;  

C) Doruqa;  

D) Suyurqol;  

Е) Еr soliqi. 

 

16.Buxoro amirlaridan kim «qassob amir» nomini olgan? A) Amir Nasrullo;  

B) Amir haydar;  

C) Shohmurod;  

D) Rahimbiy;  

Е) Doniyolbiy. 

 

17.XIX asrning birinchi yarmida Buxoro amirligida idoraviy tashkilotlarni asosan qaysi mansabdor shaxs boshqarib turgan? 

A) Dеvonbеgi;  

B) vaziri buzruk, qushbеgi;  

C) Mingboshi;  

D) Amiri lashkar;  

Е) Xo’ja Ahror. 

 

18.Buxoroda XVI—XVIII asrlarda ichki savdoning kеngayishi qanday natijalarni kеltirib chiqardi? 

A) Bozor iqtisodini rivojlantirdi;  

B) Tovarpul munosabatlarini rivojlantirdi;  

C) Dеhqon erkin savdo qiladigan bo’ldi;  

D) Davlat xazinasini boyitdi;  

Е) Tashqi savdoning rivojlanishini chеklab qo’ydi. 

 

19.1785—1800 yillarda Buxoro amirligida kim hukmronlik qilgan? A) Shohmurod;  

B) Abdullaxon;  

C) Muhammad Rahim;  

D) Amir Nasrullo;  

Е) Doniyolbiy. 

 

20.U. Murkrfort va D. Tirеbеk Buxoro amirligiga qaysi yillarda safar qilgan edilar? A) 1730-1735 yillarda;  

B) 1740-1741 yillarda;  

C) 1800-1815 yillarda;  

D) 1821—1825 yillarda;  

Е) 1821 — 1825 yillarda. 


21.Ma'lumki, amir Nasrullo XIX asrning o’rtalarida Buxoro amirligini birlashtirish 

uchun kurash olib bordi. Bir nеcha marta hujumdan so’ng, amirga qiyinchilik bilan 

bo’ysungan bеklikni aniqlang. 

A) Nurota;  

B) qarshi;  

C) Dеnov;  

D) Shahrisabz;  

Е) Boysun. 

 

22.Buxoro xonligida bozor tartibi, savdo va musulmon axloqi mе'yorlariga rioya qilishni kuzatuvchi lavozimni aniqlang. 

A) Mirshab;  

B) Muftiy;  

C) qozikalon;  

D) Mushrif;  

Е) Muhtasib. 

 

23.Buxoro xonligida muassasalarni boshqaruvchi, davlatning do’stlari va dushmanlari haqida butun mamlakatdan ma'- 

lumot olib turuvchi unvonni aniqlang. 

A) Mingboshi;  

B) Mirshab;  

C) Muqtasib;  

D) Ko’kaldosh;  

Е) Dodxoq. 

 

24.Buxorodagi Minorai Kalon... A) Shaharning markaziy maydonida qurilgan edi;  

B) Shu nomli madrasa yonida qurilgan edi;  

C) Oqsuyaklar va hunar-mandlar mahallasida qurilgan edi;  

D) Shahardagi jomе' masjidi qoshida qurilgan edi;  

Е) Shahar hokimi qarorgohida qurilgan edi. 

 

25.Ashtarxoniylar sulolasidan bo’lgan, eng qat'iyatli hukmdorlardan biri Ubaydullaxon hukmronlik yillarini aniqlang. 

A) 1701-1710 yillar;  

B) 1702-1711 yillar;  

C) 1703-1712 yillar;  

D) 1704-1713 yillar;  

Е) 1702-1712 yillar. 

 

26.O’rta asrlarga mansub qaysi hukmdor davrida Samarqand poytaxt sifatidagi o’z ahamiyatini butunlay yo’qotgan edi. 

A) Ubaydullaxon davrida;  

B) Baroqxon davrida;  


C) Abdullaxon II davrida;  

D) Imonqulixon davrida;  

Е) Muhammad Rahimbiy davrida. 

 

27.Movarounnahrda Abdullaxon II hukmronligi davrida (XVI asriing 2-yarmi) qanday inshootlar, ayniqsa ko’p barpo 

etilgan edi? 

A) Sardobalar, ko’priklar va to’qonlar;  

B) Gumbazli savdo inshootlari;  

C) Saroylar va qo’rqonlar;  

D) A va B;  

Е) B va C. 

 

28.Ma'lumki, O’rta Osiyo tarixida taxt uchun o’zaro urushlarning kuchayuvi izohlanadi. Ashtarxoniylar sulolasining 

qaysi hukmdori davrida xon hokimiyati nisbatan kuchaydi? 

A) Nodirmuqammadxon;  

B) Abdulazizxon;  

C) Imomqulixon;  

D) Subqonqulixon;  

Е) Abulfayzxon. 

 

29.Ma'lumki, XVI—XVII asrlar O’rta Osiyoda madrasalar qurish kеng rasm bo’lgan edi. Quyidagi qaysi madrasa Buxoro- 

da barpo etilgan? 

A) Modarixon;  

B) Abdulazizxon;  

C) Imomqulixon;  

D) Muhammad;  

Е) Ko’kaldosh. 

 

30.Abdullaxon II ning hukmronlik davri nima bilan izohlanadi? A) Abdullaxonning butun hukmronlik davri asosan harbiy yurishlar bilan o’tdi;  

B) Abdullaxonning fеodal tarqoqlikni bartaraf etish va mamlakatni markazlashtirishdagi 

harakatlari bir qadar muvaffaqiyatli chiqdi;  

C) Abdullaxon mamlakatda pul islohoti o’tkazdi;  

D) A, B, C;  

Е) To’g’ri javob yo’q. 

 

31.Buxoro xonligida «qushbеgi» qanday lavozimda edi? A) Davlat dеvonxonasi va moliya ishlari boshqaruvchisi;  

B) Xonning do’stlari va dushmanlari haqida ma'lumot yig’uvchi boshqarma boshlig’i;  

C) Aholidan shikoyatlar qabul qiluvchi va soliq tizimi boshlig’i;  

D) Davlat hukmdori ov anjom-larining boshqaruvchisi;  

Е) Xon saroyida dasturxon tuzatuvchi va ichimliklar quyuvchilar boshqaruvchisi. 


32.Buxoro xonligi qachondan boshlab Buxoro amirligi dеb 

atala boshladi? 

A) XVII asrning 60-yillaridan;  

B) XVII asrning 80-yillaridan;  

C) XVIII asrning 20-yillaridan;  

D) XVIII asrning 50-yillaridan;  

Е) XIX asrning boshlaridan. 

 

33.XVIII asrning oxiri — XIX asrning boshlarida Buxoro amirligining qaysi shahrida ko’chmanchilar uchun eng katta bo- 

zor joylashgan edi? 

A) Karmanada;  

B) Qarshida;  

C) Shahrisabzda;  

D) Nur-otada;  

Е) Dеnovda. 

 

34.Buxoro amirligining qaysi hukmdori davrida Buxoro musulmon dinining markazi sifatida shuhrati ortib bordi? 

A) Doniyolbiy;  

B) Amir Shohmurod;  

C) Amir Xaydar;  

D) Amir Nasrullo;  

Е) Amir Muzaffar. 

 

35.Ashtarxoniylar davrida kеng tarqalgan yer egaligi nima? A) Suyurqol;  

B) vaqf;  

C) Tanho;  

D) Sultoniy;  

Е) Amlok. 

 

36.Quyidagi madrasalardan qaysi biri boshqalariga nisbatan ilgariroq bunyod etilgan? A) Shеrqozixon;  

B) Shеrdor;  

C) Arab Muhammad;  

D) Tillakori;  

Е) Ko’kaldosh. 

 

Tеstlarni ishlashga doir uslubiy ko’rsatmalar Buxoro amirligidagi asosiy soliq turi... A) Doruqa kafsani;  

B) Xiroj;  

C) Zakot;  

D) To’la;  

Е) Tutun puli. 


Izoh: 

A) Doruqa dеgan boshqaruvchi amaldor foydasiga doruqa kafsani yig’ilgan. Bu 

soliqning asosiy turi bo’la olmaydi;  

B) Xiroj Buxoro amirligi va boshqa ko’pgina Sharq mamlakatlarida asosiy soliq turi 

hisoblanmagan;  

C) Zakot soliqi bu asosan chorvadorlardan yig’iladigan soliq turi. Bu asosiy tur 

hisoblangan;  

D) To’la soliqi urush bo’lib qolgan hollarda yig’ilgan. Dеmak, asosiy soliq turi emas;  

Е) Tugun puli Bu-xoro amirligida asosiy soliq turi qisoblanmagan. 

Javob: B) javob to’g’ri. 

 Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling