"ИҚтисодиёт" фанидан тест саволлари ва жавоблари


Download 358.51 Kb.
Sana27.01.2023
Hajmi358.51 Kb.
#1132236
Bog'liq
IQTISOD


“ИҚТИСОДИЁТ” ФАНИДАН ТЕСТ САВОЛЛАРИ ВА ЖАВОБЛАРИ

Савол: Қуйидаги иқтисодий категориялардан қайси бири аниқ ўлчов бирлигига эга?


Жавоб: тўла бандлик

Савол: Танлаш муаммоси нимадан келиб чиқади?


Жавоб: жамият эга бўлган ишлаб чиқариш ресурсларининг чекланганлигидан

Савол: Қайси фан ишсизлик ва нархларнинг умумий даражасини (инфлаяция) даражасини ўрганади?


Жавоб: макроиктисодиёт

Савол: Ишлаб чиқариш воситалари бу?


Жавоб: меҳнат воситалари ва предметлари

Савол: Иқтисодий таҳлил услублари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?


Жавоб: барча жавоблар тугри

Савол: Ишлаб чиқариладиган маҳсулот ҳажми ва ишлаб чиқариш омиллари ўртасидаги боғлиқликнинг барча вариантлари нима ёрдамида ифодаланади?


Жавоб: ишлаб чиқариш функцияси ёрдамида

Савол: Такрор ишлаб чиқариш фазаларининг тўғри кетма-кетлигини аниқланг


Жавоб: ишлаб чиқариш, тақсимот, айирбошлаш, истеъмол

Савол: Агар жамият харажатларини минималлаштиришга ва чекланган ишлаб чикариш ресурсларидан фойдаланган ҳолда маҳсулот ишлаб чиқаришни максималлаштиришга интилса унда унинг иқтисодий мақсади қуйидагича?


Жавоб: иқтисодий самарадорлик

Савол: Асклепий компанияси ходимларининг 40% ни ишдан бўшатди, қолганларнинг маошларини 40% га кўтарди. Натижада ишлаб чиқариш ҳажми 20%га ошди. Барча ходимларнинг иш ҳақи бир хил бўлиши шарти билан меҳнат унумдорлиги ва компаниянинг меҳнат харажатлари қандай ўзгарганлигини аниқланг


Жавоб: меҳнат унумдорлиги 2 баробар ошди, компаниянинг меҳнат харажатлари 16 фоизга камайди

Савол: Жамиятнинг бойлиги қишлоқ хўжалигида вужудга келади деган ғояни қайси иқтисодий оқим илгари сурган?


Жавоб: физиократизм

Савол: Пул муомаласини тартибга солиш орқали иқтисодиётни бошқариш мумкинлигини қайси мактаб асослаб берган?


Жавоб: монетаризм

Савол: Талаб ва таклиф қонуни кайси иқтисодий қонунлар турига киради?


Жавоб: хусусий ёки даврий иқтисодий қонунлар

Савол: Эркинлик, иқтисодиётга давлатнинг минимал аралашуви, талаб ва таклиф асосида шаклланаётган эркин нархлар орқали бозор ўзини ўзи тартибга солиши қайси оқимнинг асосий ғоялари ҳисобланади?


Жавоб: классик сиёсий иқтисодиёт

Савол: Амалий иқтисодиёт фанининг предмети қайси жавобда тўғри кўрсатилган?


Жавоб: иқтисодий муносабатлар, конуниятлар ва категориялар

“ИҚТИСОДИЁТ” ФАНИДАН 2 ТЕСТ САВОЛЛАРИ ВА ЖАВОБЛАРИ


Савол: Агар Швецария банкининг АҚШ долларига нисбатан алмашув курси 4 франкдан 3 франкгача ўзгарса, унда франк нархи...


Жавоб: 25 дан 33 центгача ошди, доллар франкга нисбатан қадрсизланди.

Савол: Ишлаб чиқариш воситалари-бу:


Жавоб: меҳнат воситалари ва предметлари

Савол: A small developing country in Asia has an economy that exhibits the following characteristics: (1) exchange occurs through markets, (2) private property is permitted, but there is also a large public sector, (3) what will be produced is decided by the government and the operation of markets, and (4) there is also a strong social desire to maintain the status quo. What type of economic system is defined in the information given above?


Жавоб: this is definitely a capitalist system., the economy is most likely a mixed system.

Савол: Эркинлик, иқтисодиётга давлатнинг минимал аралашуви, талаб ва таклиф асосида шаклланаётган эркин нархлар орқали бозор ўзини ўзи тартибга солиши қайси оқимнинг асосий ғоялари ҳисобланади?


Жавоб: классик сиёсий иқтисодиёт

Савол: Предположим, что доход одного студента группы №0-7а-21 составлает 40 долл. США. Он покупает мясо (товар Y) и фрукты (товар X). Цена одного килограмма мяса равна 8 одлл. США, а цена одного килограмма фруктов – 2 долл. США. Определите уравнение бюджетной линии данного студента.


Айтайлик, 0-7а-21 гуруҳидаги битта талабанинг даромади 40 АҚШ долларини ташкил этади, У гўшт (Y маҳсулот) ва мева (X маҳсулот) сотиб олади. Бир килограмм гўштнинг (Y маҳсулот) нархи 8 АҚШ доларини, бир кг мева (X маҳсулот) нархи 2 АҚШ долларини ташкил этади. Берилганлар асосида мазкур талабанинг бюджет чизиғи тенгламасини аниқланг.
Жавоб: Y=5-0.25X

Савол: Жамиятнинг бойлиги қишлоқ хўжалигида вужудга келади деган ғояни қайси иқтисодий оқим илгари сурган?


Жавоб: физиократизм

Савол: Амалий иқтисодиёт фанининг предмети қайси жавобда тўғри кўрсатилган?


Жавоб: иқтисодий муносабатлар, конуниятлар ва категориялар

Савол: Каким отношением определяется наклон бюджетной линии?


Бюджет чизиғининг қиялиги қандай муносабат билан белгиланади?
Жавоб: Р(Х)/Р(Y)
Савол: Такрор ишлаб чиқариш фазаларининг тўғри кетма-кетлигини аниқланг
Жавоб: ишлаб чиқариш, тақсимот, айирбошлаш, истеъмол

Савол: Танлаш муаммоси нимадан келиб чиқади?


Жавоб: жамият эга бўлган ишлаб чиқариш ресурсларининг чекланганлигидан

Савол: Талаб ва таклиф қонуни кайси иқтисодий қонунлар турига киради?


Жавоб: хусусий ёки даврий иқтисодий қонунлар

Савол: Қуйидаги иқтисодий категориялардан қайси бири аниқ ўлчов бирлигига эга?


Жавоб: тўла бандлик

Савол: Қоғоз нархи кўтарилди. Шундан сўнг газеталарнинг ўртача нархи ва тиражи 12 фоизга ўзгарди. Агар барча босма нусхалар сотилса, газета ноширларининг даромади қанча ва қандай ўзгаради?


Жавоб: 1,44% га камаяди

Савол: Агар фирманинг умумий харажатлари 3 миллион АҚш долларини, даромади эса 3.6 миллион АҚШ долларини ташкил этса, рентабеллик коеффицентини аниқланг. Жавобни фақат рақамлар билан киритинг (вергул ёрдамида)


Жавоб: 0,2

Савол: Маҳсулот ҳажми билан ишлаб чиқариш омиларининг миқдори ўртасидаги боғлиқлик қуйидагича намоён бўлади:


Жавоб: ишлаб чиқариш функцияси орқали

Савол: If there is an increase in demand and an increase in the quantity supplied in a product market what should be observed?


Жавоб: Price is indeterminant, quantity exchanged increases.

Савол: Таклиф ошса, мувозанат нарх ва миқдор қандай ўзгаради?


Жавоб: Нарх камаяди ва миқдор ортади

Савол: Қуйидагилардан қайси бири бозор талабига таъсир қилмайди?


Жавоб: ресурслар нархи

Савол: Талаба университетда ўқийди ва 400000 сўм стипендия олади. У ўқишни ташлаб дастурчи сифатида ишласа, 12000000 сўм олиши мумкин. Университетда ўқишнинг муқобил харажатларини хисобланг.


Жавоб: 12000000

Савол: Истеъмолчи танлови назариясига кўра истеъмолчи нимани максималлаштиришга ҳаракат қилади.


Жавоб: умумий нафлиликни

Савол: Ишлаб чиқариладиган маҳсулот ҳажми ва ишлаб чиқариш омиллари ўртасидаги боғлиқликнинг барча вариантлари нима ёрдамида ифодаланади?


Жавоб: ишлаб чиқариш функцияси ёрдамида

Савол: Агар компаниянинг йиллик даромади 5 млн АҚШ долларига, йиллик умумий харажатлари эса 4 млн АҚШ долларига тенг бўлса, рентабеллик фоизини аниқланг.


Жавоб: 25

Савол: Fill in the gaps with one of the below mentioned words


Жавоб: What you give up in taking some action is called the [opportunity cost]

Савол: When supply decreases, the price increases and equilibrium quantity


Жавоб: decreases

Савол: A change in [the price of hamburgers] will NOT shift the demand curve for hamburgers.


Жавоб: the price of hamburgers

Савол: Максимум удовлетворения общей полезности достигается, когда:


Жавоб: предельная полезность равняется нулю
1.Во время летних каникул можно будет заработать, выполняя работу курьера, или пойти на курсы программирования. Определите альтернативные издержки обучения на курсах программирования, если работа курьера принесет доход 500 долл. США. Затраты обучения на курсах включают в себя: плату за обучение –200 долл. США., расходы на транспорт 30 долл. США., расходы на питание 50 долл. США. Ответ пишите только цифрами.

2. 2.Функция спроса QD=40–7P, функция предложения QS=-6+16P. Определить равновесную цену P (долл. США) и равновесный объем продаж Q (шт.). Ответ пишите только цифрами.


Талаб функцияси QD=40–7P, таклиф функцияси эса QS=-6+16P кўринишга эга. Мувозанатли маҳсулот ҳажми Q ва мувозанатли нархлар даражаси P ни аниқланг. Жавобни фақат рақамлар билан ёзинг!!!
P=2 : Q=26

3. Функция спроса на товар: QD=8-P. Функция предложения: QS=-7+2P. Определите выигрыш потребителя и производителя. 


Товарга бўлган талаб функцияси: QD=8-P га, таклиф функцияси эса: QS=-7+2P. Га тенг. Истеъмолчи ва ишлаб чиқарувчи ютуғини аниқланг. 
15

4. Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Q=400-Р, а кривая предложения уравнением Q=100+2Р. Правительство ввело налог на производителей в размере 15 долл. за единицу продукции. Определите доход государства от введения этого налога. Ответ пишите только цифрами.


Talab egri chizig’ining tenglamasi: Q=400-Р ga, taklif egri chizig’ining tenglamasi esa: Q=100+2Р ga teng. Hukumat ishlab chiqaruvchilarga 15 AQSH dollar (bir birlikka) soliqjoriy etgan. Soliq joriy etilishi natijasida davlat byudjeti daromadini aniqlang. Жавобни фақат рақамлар билан ёзинг!!!
4350

5. На рынке конкретного товара известны функция спроса Qd=8-Р и функция предложения Qs=-7+2Р. Производители товара получают субсидию из бюджета в размере 1,5 долл. на ед. товара. Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя после введения субсидии. Ответ пишите только цифрами.


Muayyan mahsulot bozoridagi talab funksiyasi QD=8-Р va taklif funksiyasi QS=-7+2Р ga teng. Tovar ishlab chiqaruvchilar bir birlik mahsulot uchun 1,5 AQSh dollari miqdorida byudjetdan subsidiya oladilar. Iste’molchi va ishlab chiqaruvchilarning subsidiya joriy etilishidan keyingi yutuqlarini aniqlang. Жавобни фақат рақамлар билан ёзинг!!!
1

6. Martin can read 10 pages of microeconomics in an hour. He can also read 5 pages of microeconomics in an hour. He spends 3 hours per day studying these two courses. What is Martin’s opportunity cost of reading 30 pages of microeconomics in a day?

7. When supply increases, what happens to price and quantity in equilibrium? 
8. The change in producer surplus if the price increases from 5.00 to 7.50 is:
Изменение выигрыша производителя при повышении цены с 5,00 до 7,50 составляет:

Agar narx 5 dan 8 gacha ko'tarilsa, iste'molchi yutug'i o'zgarishi nechaga teng?

The hot weather affects the demand curve because it alters the amount of ice cream that consumers want to buy at any given price. At the same time, when the hurricane drives up sugar prices, it alters the supply curve for ice cream because it changes the amount of ice cream that firms want to sell at any given price. Draw the demand and supply curves for ice cream and explain what effect these changes have on the equilibrium price and quantity of ice creams.

Иссиқ об-ҳаво талаб эгри чизиғига таъсир қилади, чунки у истеъмолчилар исталган нархда сотиб олмоқчи бўлган музқаймоқ миқдорини ўзгартиради. Шу билан бирга, довул шакар нархини оширганда, у музқаймоқ учун таклиф эгри чизиғини ўзгартиради, чунки у фирмалар исталган нархда сотмоқчи бўлган музқаймоқ миқдорини ўзгартиради. Музқаймоққа бўлган талаб ва таклиф эгри чизиқларини чизинг ва бу ўзгаришлар музқаймоқларнинг мувозанат нархи ва миқдорига қандай таъсир кўрсатишини тушунтиринг.


Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ООО через сеть Интернет?


Mas’uliyati cheklangan jamiyatni (MCHJ) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?

в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;

в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;

в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;

в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;
Вопрос 2
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Raqobat bozordagi firmaning mahsulotiga bo’lgan talab egri chizig’i:
Кривая спроса на продукцию фирмы на рынке совершенной конкуренции:

musbat qiyalikka ega bo’ladi;
имеет положительный наклон;

belgilangan taklif hajmidagi vertikal chiziq;
вертикальная линия на фиксированном объёме предложения

belgilangan narx darajasidagi gorizontal chiziq;
горизонтальная линия на фиксированном уровне цены;

manfiy qiyalikka ega bo’ladi;
имеет отрицательный наклон;
Вопрос 3
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
К коммерческим организациям относится:
Tijorat tashkilotlariga quyidagilar kiradi:

благотворительный фонд.
xayriya fondi;

религиозная организация.
diniy tashkilot;

общество с ограниченной ответственностью/
mas’uliyati cheklangan jamiyat;

общественная организация.
jamoat tashkiloti;
Вопрос 4
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Для экономики какой страны характерен переход модели «Централизованной плановой экономики» к модели «Социалистической плановой товарной экономики»?
Markazlashgan rejali iqtisodiyot modelidan «sotsialistik rejali tovar iqtisodiyoti» modeliga o’tish qaysi mamlakat iqtisodiyotiga xos?

Germaniya/Германия;

XXR/КНР;

Yaponiya/Япония;

AQSH/США;
Вопрос 5
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Ishlab chiqarish imkoniyatlari chizig’i quyidagini ko’rsatadi:
Кривая производственных возможностей показывает…

firma ishlab chiqarmoqchi bo’lgan ikki mahsulotning aniq miqdorini;
точное количество двух продуктов, которые фирма хочет произвести

ikki mahsulotning eng optimal kombinatsiyasini;
самую оптимальную комбинацию двух продуктов;

resurslarning mavjud miqdoridagi mahsulotlarning alternativ kombinatsiyasini;
альтернативные комбинации продуктов в доступном количестве ресурсов;

ishlab chiqarish omillari unumdorligining kamayib borish qonuni kuchga kiradigan vaqtni;
время вступления в силу закона убывающей производительности факторов производства;
Вопрос 6
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Bozor iqtisodiyotida davlatning vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi:
В рыночной экономике в функции государства не входит ....

sog’lom raqobat muhitini shakllantirish;
создание конкурентной среды;

iqtisodiyotni tartibga solish;
регулирование экономики;

xususiy sektor faoliyati ustidan nazorat qilish;
контроль за деятельностью частного сектора;

minimal va maksimal narx belgilash;
установка минимальной и максимальной цены;
Вопрос 7
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ИП (индивидуальное предпринимательство) через сеть Интернет?
Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?

в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;

в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;

в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;

в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;
Вопрос 8
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Quyidagi bozorlarning qaysi biri ko’proq mukammal raqobat bozorga mos keladi?
Какой из следующих рынков может быть примером рынка совершенной конкуренции?

po’lat bozori;
рынок стали;

aksiyalari va obligatsiyalari bozori;
рынок акций и облигаций;

avtomobillar bozori;
рынок автомобилей;

sartaroshlik xizmatlari bozori;
рынок парикмахерских услуг;
Вопрос 9
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Bozorning asosiy modellari qaysi qatorda to’liq ko’rsatilgan?
В каком ответе полностью приведены основные модели рынка?

mukammal raqobat bozori, monopolistik raqobat bozori, sof monopoliya, oligopoliya;
чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, чистая монополия, олигополия;

oligopoliya, monopoliya, mukammal raqobat bozori;
олигополия, монополия, совершенная конкуренция;

monopolistik raqobat bozori, mukammal raqobat bozori, nomukammal raqobat bozori, oligopoliya;
монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, олигополия;

sof monopoliya, mukammal raqobat bozori, monopolistik raqobat bozori;
чистая монополия, чистая конкуренция, монополистическая конкуренция;
Вопрос 10
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslarning hajmi oshgan bo’lsa, unda …
Если в обществе увеличиваются производственные ресурсы, то …

iqtisodiyot tovar va xizmatlarni ko’proq ishlab chiqarishga qodir bo’ladi;
экономика сможет производить больше товаров и услуг;

tovar va xizmatlar ko’proq ishlab chiqariladi;
больше товаров и услуг производится;

turmush darajasi ko’tariladi;
уровень жизни повышается;

ishlab chiqarish tehnologiyasi yaxshilanadi;
технология производства улучшается;
Вопрос 11
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Tadbirkorlik subyektlari quyidagilar bo’lishi mumkin:
В каком ответе правильно перечислены субьекты предпринимательства?

jismoniy va yuridik shaxslar.
физические и юридические лица;

faqat yuridik shaxslar.
только юридические лица;

faqat jismoniy shaxslar.
только физические лица;

faqat rezidentlar.
только резиденты;
Вопрос 12
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
В каком ответе приведены недостатки рыночной экономики?
Bozor iqtisodiyotining kamchiliklari qaysi javobda keltirilgan?

неспособна обеспечить экологический баланс;
ekologik muvozanatni ta’minlash imkoniyatiga ega emas;

приводит к усилению неравенства доходов и усилению имущественного расслоения населения;
daromadlar tengsizligining kuchayishiga va aholining mulkiy tabaqalanishi oshishiga olib keladi.

все ответы верны;
barcha javoblar to’g’ri;

неспособна обеспечить товарами социально-потребительского характера;
ijtimoiy iste’mol xarakteridagi tovarlar bilan ta’minlash layoqatiga ega emas;

10.12.2022, 23:31 Test-3: просмотр попытки


https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=56529&cmid=9007 1/4
В начало / Мои курсы / AI-2OT-2022-23
/ Мавзу №3.Талаб ва таклиф назарияси. Бозор мувозанати/Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие / Test-3

Тест начат

Суббота, 10 Декабрь 2022, 21:16

Состояние

Завершены

Завершен

Суббота, 10 Декабрь 2022, 21:30

Прошло
времени

14 мин. 46 сек.

Баллы

14,00/16,00

Оценка

2,63 из 3,00 (88%)

10.12.2022, 23:31 Test-3: просмотр попытки


https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=56529&cmid=9007 2/4
Вопрос 1
Выполнен
Баллов: 13,00 из 15,00
1.Во время летних каникул можно будет заработать, выполняя работу курьера, или пойти на курсы программирования.
Определите альтернативные издержки обучения на курсах программирования, если работа курьера принесет доход 500
долл. США. Затраты обучения на курсах включают в себя: плату за обучение –200 долл. США., расходы на транспорт 30 долл.
США., расходы на питание 50 долл. США. Ответ пишите только цифрами.
Ответ:
500
долл. США.
2.Функция спроса Q =40–7P, функция предложения Q =-6+16P. Определить равновесную цену P (долл. США) и равновесный
объем продаж Q (шт.). Ответ пишите только цифрами.
Талаб функцияси Q =40–7P, таклиф функцияси эса Q =-6+16P кўринишга эга. Мувозанатли маҳсулот ҳажми Q ва мувозанатли
нархлар даражаси P ни аниқланг. Жавобни фақат рақамлар билан ёзинг!!!
Равновесна цена равна/мувозанат нарх
2
га тенг.
Равновесный объем продаж равен/мувозанатли маҳсулот ҳажми Q
26
га тенг.
3.Функция спроса на товар: Q =8-P. Функция предложения: Q =-7+2P. Определите выигрыш потребителя и производителя.
Товарга бўлган талаб функцияси: Q =8-P га, таклиф функцияси эса: Q =-7+2P. Га тенг. Истеъмолчи ва ишлаб чиқарувчи ютуғини
аниқланг.
Выигрыш потребителя/ истеъмолчи ютуғи:
Выигрыш производителя/ишлаб чиқарувчи

ютуғи::

4. Предположим, что кривая спроса описывается уравнением Q=400-Р, а кривая предложения уравнением Q=100+2Р.
Правительство ввело налог на производителей в размере 15 долл. за единицу продукции. Определите доход государства от
введения этого налога. Ответ пишите только цифрами.
Talab egri chizig’ining tenglamasi: Q=400-Р ga, taklif egri chizig’ining tenglamasi esa: Q=100+2Р ga teng. Hukumat ishlab
chiqaruvchilarga 15 AQSH dollar (bir birlikka) soliqjoriy etgan. Soliq joriy etilishi natijasida davlat byudjeti daromadini aniqlang. Жавобни
фақат рақамлар билан ёзинг!!!
4350
5.На рынке конкретного товара известны функция спроса Qd=8-Р и функция предложения Qs=-7+2Р. Производители товара
получают субсидию из бюджета в размере 1,5 долл. на ед. товара. Определите выигрыш потребителя и выигрыш производителя
после введения субсидии. Ответ пишите только цифрами.
Muayyan mahsulot bozoridagi talab funksiyasi Q =8-Р va taklif funksiyasi Q =-7+2Р ga teng. Tovar ishlab chiqaruvchilar bir birlik
mahsulot uchun 1,5 AQSh dollari miqdorida byudjetdan subsidiya oladilar. Iste’molchi va ishlab chiqaruvchilarning subsidiya joriy
etilishidan keyingi yutuqlarini aniqlang. Жавобни фақат рақамлар билан ёзинг!!!
Выигрыш потребителя/ истеъмолчи ютуғи:
Выигрыш производителя/ишлаб чиқарувчи ютуғи::
3
6.Martin can read 10 pages of microeconomics in an hour. He can also read 5 pages of microeconomics in an hour. He spends 3 hours
per day studying these two courses. What is Martin’s opportunity cost of reading 30 pages of microeconomics in a day?
7.When supply increases, what happens to price and quantity in equilibrium?
D S
D S
D S
D S
4.5
2.25
D S
8
no correct answer
Price decreases and quantity increases
10.12.2022, 23:31 Test-3: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=56529&cmid=9007 3/4
© 2022 O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi | Barcha huquqlar himoyalangan.
Вопрос 2
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
8.The change in producer surplus if the price increases from 5.00 to 7.50 is:
Изменение выигрыша производителя при повышении цены с 5,00 до 7,50 составляет:
Agar narx 5 dan 8 gacha ko'tarilsa, iste'molchi yutug'i o'zgarishi nechaga teng?
31.25
A change in which of the following will shift the demand curve for hamburgers (there may be more than one correct answer)?
Қуйидагилардан қайси бирининг ўзгариши гамбургерларга бўлган талаб эгри чизиғини силжитади?
the price of hamburgers.
гамбургер нархи;
the income of hamburger consumers.
гамбургер истеъмолчиларининг даромади;
the price of hot dogs.
хотдог нархи;
the price of hamburger buns.
гамбургер булочкаларининг нархи;
◄ Taklif o'zgarishi/Supply curve shifts/Изменение предложения-Interactive practice
Перейти на...
Тадбиркорлик фаолиятининг турлари ва шакллари. Мулкчилик ва унинг турлари-Матн ►
ИНФОРМАЦИЯ
O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
O‘zbekiston, 100000, Toshkent, Mirzo Ulug'bek tumani, Movarounnahr ko‘chasi, 16
 Телефон : Phone: + 998 71 237-54-53
 Электронный адрес : moodlebfauz@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЦСЕТИ

10.12.2022, 23:31 Test-3: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=56529&cmid=9007 4/4
Сводка хранения данных
Скачать мобильное приложение
14.12.2022, 20:06 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60412&cmid=9740 1/9
В начало / Мои курсы / AI-2OT-2022-23 / Oraliq nazorat ishi №1. Промежуточная контрольная работа №1
/ ON №1. ПК №1

Тест начат

Среда, 14 Декабрь 2022, 19:06

Состояние

Завершены

Завершен

Среда, 14 Декабрь 2022, 20:06

Прошло
времени

1 ч.

Баллы

27,00/30,00

Оценка

13,50 из 15,00 (90%)

Вопрос 1
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Tadbirkorlik subyektlari quyidagilar bo’lishi mumkin:
В каком ответе правильно перечислены субьекты предпринимательства?
faqat yuridik shaxslar.
только юридические лица;
jismoniy va yuridik shaxslar.
физические и юридические лица;
faqat rezidentlar.
только резиденты;
faqat jismoniy shaxslar.
только физические лица;
14.12.2022, 20:06 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60412&cmid=9740 2/9
Вопрос 2
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 3
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Цены на кофе резко выросли в прошлом месяце, в то время количество проданного осталось прежним. Пять человек предлагают
различные объяснения:
1.Леонард: Спрос увеличился, но предложение было совершенно неэластичным.
2.Шелдон: Спрос возрос, но он был совершенно неэластичным.
3.Пенни: Спрос увеличился, но в то же время предложение сократилось.
4.Говард: Предложение сократилось, но спрос был достаточно эластичным.
5.Джейкоб: Предложение сократилось, но спрос был совершенно неэластичным.
Кто прав?
O’tgan oyda qahva narxi keskin ko’tarildi, lekin sotuv hajmi o’zgarmay qoldi. Quyidagi 5 nafar talabaning vaziyatga izohlarni keltirilgan:
1.Leonard: Talab oshdi, lekin taklif mutlaq noelastik edi.
2.Sheldon: Talab oshdi, lekin talab mutlaq noelastik edi.
3.Penny: Talab oshdi, lekin taklif bir vaqtning o’zida kamaydi.
4.Xovard: taklif kamaydi, lekin talab yetarlicha elastik edi.
5.Jacob: taklif kamaydi, ammo talab mutlaq noelastik edi.
Kim haq?
Sheldon va Jacob;
Leonard va Jacob;
Leonard va Sheldon;
Xovard va Jacob;
Leonard va Xovard;
Penny va Leonard;
Для получения государственной регистрации ООО, заявитель предоставляет:
MCHJni davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun ariza beruvchi quyidagilarni taqdim etadi:
Заявление о государственной регистрации общества с ограниченной ответственности; Учредительный договор;
Mas’uliyati cheklangan jamiyatni davlat ro’yxatidan o’tkazish to’g’risidagi ariza; ta’sis shartnomasi;
Заявление о государственной регистрации общества с ограниченной ответственности; Учредительный договор; Устав общества с
ограниченной ответственности;
Mas’uliyati cheklangan jamiyatni davlat ro’yxatidan o’tkazish to’g’risidagi ariza; ta’sis shartnomasi; mas’uliyati cheklangan jamiyat Ustavi;
Устав общества с ограниченной ответственности;
Mas’uliyati cheklangan jamiyat Ustavi;
Заявление о государственной регистрации общества с ограниченной ответственности; Устав общества с ограниченной
ответственности;
Mas’uliyati cheklangan jamiyatni davlat ro’yxatidan o’tkazish to’g’risidagi ariza; mas’uliyati cheklangan jamiyat Ustavi;
14.12.2022, 20:06 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60412&cmid=9740 3/9
Вопрос 4
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 5
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 6
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 7
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Mahsulotni ishlab chiqarish uchun kerak bo’lgan materiallar narxining oshishi:
talab egri chizig’ini yuqoriga o’ngga harakatlantiradi;
taklif egri chizig’ini yuqoriga (chapga) harakatlantiradi;
talab va taklif egri chiziqlarini yuqoriga harakatlantiradi;
taklif egri chizig’ini pastga (o’ngga) harakatlantiradi;
Talabning narx bilan bog’liq bo’lmagan omilini ko’rsating.
tovar narxining o’sishi;
aholi daromadining o’sishi;
ishlab chiqarish resurslariga narxning o’sishi;
tehnologiyaning o’zgarishi;
Если цена товара ниже точки пересечения кривых спроса и предложения, то...
Агар товар нархи талаб эгри чизиғи ва таклиф эгри чизиғи кесишган нуқтасидан пастда бўлса, унда...
образуется избыток товаров.
товарлар ортиқчалиги пайдо бўлади;
вырастет безработица.
ишсизлик кўпаяди;
появится дефицит.
тақчилик юзага келади;
производитель получит прибыль.
ишлаб чиқарувчи фойда олади;
Икки вариантдан бирини танлаш натижасида йўқотилган фойдани нима деб атайсиз?
What do you call the benefit foregone as a result of choosing one of the two options?
бухгалтерия фойдаси / accounting profit;
иқтисодий зарар / economic loss;
иқтисодий фойда / economic profit;
бой берилган имконият қиймати / opportunity cost;
14.12.2022, 20:06 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60412&cmid=9740 4/9
Вопрос 8
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 9
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 10
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Какой экономический субъект в наибольшей степени определяет уровень производства в рыночной экономике?
Qaysi iqtisodiy sub’ekt bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarish darajasini belgilaydi?
iste’molchi.
потребитель;
jismoniy kapital egalari;
владельцы физического капитала.
davlat.
государство;
tadbirkor.
предприниматель;
X tovarga bo’lgan talabning kamayishiga nima sabab bo’lishi mumkin?
Что может вызвать падение спроса на товар Х?
X tovar o’rinbosar tovarlariga narxlarning oshishi.
увеличение цен на товары – субституты товара Х;
X tovar narxi oshishining kutilishi.
ожидание роста цен на товар Х;
X tovar taklifining kamayishi.
падение предложения товара Х;
iste’molchilar daromadlarining kamayishi.
уменьшение доходов потребителей ;
What you give up in taking some action is called the___________
In the ice-cream industry in the short run, _________includes the cost of cream and sugar but not the cost of the
factory.
_________is a graph of the relationship between the price of a good and the quantity demanded.
opportunity cost
variable cost
demand curve
14.12.2022, 20:06 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60412&cmid=9740 5/9
Вопрос 11
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 12
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 13
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Студент учится в университете и получает стипендию 600 000,00 сум. Бросив учебу, он мог бы работать коммерческим агентом и
получать 800 000,00 сум. Рассчитайте альтернативные затраты обучения в университете.
Talaba universitetda o’qiydi va 600 000,00 so’m stipendiya oladi. U o’qishni tashlab, tijorat agenti sifatida ishlasa 800 000,00 so’m olishi
mumkin. Universitetda o’qishning muqobil xarajatlari (opportunity cost) ni aniqlang.
0;
600 000,00
200 000,00;
800 000,00;
1 400 000;
Ikkita o’rinbosar tovarlardan birinchisining narxining o’sishi:
Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет:
ikkinchi tovarga bo’lgan taklif miqdorini (hajmini) ko’paytiradi. увеличение предложения второго товара.
ikkinchi tovarga bo’lgan talabni oshiradi.
рост спроса на второй товар.
ikkinchi tovarga bo’lgan taklif miqdorini pasaytiradi.
падение величины предложения второго товара;
ikkinchi tovarga bo’lgan talabni pasaytiradi. падение спроса на второй товар.
Такрор ишлаб чиқариш фазаларининг тўғри кетма-кетлигини аниқланг!
ишлаб чиқариш, тақсимот, айирбошлаш, истеъмол;
ишлаб чиқариш, истеъмол, тақсимот, айирбошлаш;
ишлаб чиқариш, тақсимот, истеъмол, айирбошлаш;
ишлаб чиқариш, айирбошлаш, тақсимот, истеъмол;
14.12.2022, 20:06 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60412&cmid=9740 6/9
Вопрос 14
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 15
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 16
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Что может приводить к сдвигу кривой предложения товара высшей категории (normal goods) вправо?
Yuqori toifa (normal tovar) dagi tovar taklifi egri chizig'ining o'ngga siljishiga qaysi omil sabab bo'lishi mumkin?
Увеличение государственной субсидии/subsidiya hajmining oshirilishi
Каким отношением определяется наклон бюджетной линии?
Byudjet chizig'ining qiyaligi qanday munosabat bilan belgilanadi?
MU(X)/MU(Y);
P(Y)/P(X);
MU(X)/X;
P(X)/P(Y);
Домохозяйства в модели кругооборота…
Доиравий айланиш моделида уй хужаликлари…
выступают субъектами на рынке доходов.
даромадлар бозорида субъект сифатида катнашади;
выступают субъектами на рынке ресурсов.
ресурслар бозоридаги субъект сифатида катнашади;
выступают субъектами на рынке товаров.
товарлар бозоридаги субъект сифатида катнашади;
выступают субъектами на рынке ресурсов и товаров.
Ресурслар ва товарлар бозоридаги субъект сифатида катнашади;
14.12.2022, 20:06 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60412&cmid=9740 7/9
Вопрос 17
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 18
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 19
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Maria can read 10 pages of microeconomics in an hour. She can also read 15 pages of sociology in an hour. She spends 3 hours per day
studying these two courses. What is Maria’s opportunity cost of reading 30 pages of sociology?
25 pages of microeconomics;
20 pages of microeconomics;
15 pages of microeconomics;
45 pages of microeconomics;
30 pages of microeconomics;
Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет ...
Иккита ўринбосар товарлардан биринчиси нархининг ўсиши …
рост спроса на второй товар.
иккинчи товарга бўлган талабни оширади;
падение величины предложения второго товара.
иккинчи товар таклифи миқдорини пасайтиради.
падение спроса на второй товар.
иккинчи товарга бўлган талабни пасайтиради;
увеличение предложения второго товара.
иккинчи товарга бўлган таклиф миқдорини (ҳажмини) кўпайтиради;
Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то предложение на этот товар является абсолютно неэластичным.
Аgar tovarning har qanday hajmi bir xil narxda sotilayotgan bo’lsa, unda bu tovarga bo’lgan taklif mutlaq noelastik.
Выберите один ответ:
Верно
Неверно
14.12.2022, 20:06 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60412&cmid=9740 8/9
Вопрос 20
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
Вопрос 21
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
Вопрос 22
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
Вопрос 23
Выполнен
Баллов: 6,00 из 6,00
Фирманинг энг асосий мақсади кўрсатилган жавобни танланг. choose the option that depicts the main goal of the firm. Выберите ответ, в
котором указана самая основная цель фирмы.
сотувни максималлаштириш / maximizing the revenue; максимизировать доход;
фирманинг бозордаги улушини ошириш / increasing the market share of the firm; увеличить рыночную долю фирмы;
фойдани максималлаштириш / maximizing the profit; максимизация прибыли;
ишчилар мотивациясини максималлаштириш/maximizing the employee motivation; максимизировать мотивацию сотрудников;
барча жавоблар тўғри. all the answers are correct. все ответы верны.
If the price of pizza increases and the pizza is a normal good, Mike will consume:
less pizza than before;
more pizza than before;
not enough information to judge;
the same amount of pizza;
Ишлаб чиқариладиган маҳсулот ҳажми ва ишлаб чиқариш омиллари ўртасидаги боғлиқликнинг барча вариантлари нима ёрдамида
ифодаланади?
ишлаб чиқариш имкониятлари эгри чизиғи ёрдамида;
ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг умумий ҳажми эгри чизиғи ёрдамида;
умумий ҳаражатлар эгри чизиғи ёрдамида;
ишлаб чиқариш функцияси ёрдамида;
Что может приводить к сдвигу кривой предложения товара высшей категории (normal goods) вправо?
Yuqori toifa (normal tovar) dagi tovar taklifi egri chizig'ining o'ngga siljishiga qaysi omil sabab bo'lishi mumkin?
Увеличение государственной субсидии/subsidiya hajmining oshirilishi
14.12.2022, 20:06 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60412&cmid=9740 9/9
© 2022 O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi | Barcha huquqlar himoyalangan.
Сводка хранения данных
Скачать мобильное приложение
Вопрос 24
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 25
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Қайси фан ишсизлик ва нархларнинг умумий даражасини (инфляция даражасини) ўрганади?
халқаро молия;
маркетинг;
микроиқтисодиет;
макроиқтисодиет;
Agar talab noelastik bo’lsa, unda narx oshishi…
Если спрос неэластичен, то увеличение цены приведет к…
umumiy tushum o’zgarmaydi. совокупная выручка не изменится;
to’g’ri javob yo’q. нет правильного ответа.
umumiy tushumni kamaytiradi. уменьшению совокупной выручки;
umumiy tushumni oshiradi. увеличению совокупной выручки;
◄ Тест-4
Перейти на...
Bozor iqtisodiyoti. Bozor va uning tuzilishi-Matn. ►
ИНФОРМАЦИЯ
O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
O‘zbekiston, 100000, Toshkent, Mirzo Ulug'bek tumani, Movarounnahr ko‘chasi, 16
 Телефон : Phone: + 998 71 237-54-53
 Электронный адрес : moodlebfauz@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЦСЕТИ

14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 1/10
В начало / Мои курсы / AI-2OT-2022-23 / Oraliq nazorat ishi №1. Промежуточная контрольная работа №1
/ ON №1. ПК №1

Тест начат

Среда, 14 Декабрь 2022, 22:55

Состояние

Завершены

Завершен

Среда, 14 Декабрь 2022, 23:55

Прошло
времени

1 ч.

Баллы

30,00/30,00

Оценка

15,00 из 15,00 (100%)

Вопрос 1
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 2
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Известно, что при бесплатном входе на матч “Liverpool-Manchester United” придет 27 тыс. болельщиков, а увеличение цены билета на
каждый доллар сокращает их число на 300 человек. Какую цену за билет должен установить организаторы, если они хотят
максимизировать выручку. Ответ пишите только цифрами.
Ma’lum bo’lishicha, “Liverpool-Manchester United” o’yiniga chiptalar bepul tarqatilganda 27 ming muhlis tashrif buyuradi. O’z navbatida
chipta narxinig har bir dollarga qimmatlashishi muhlislar sonining 300ga qisqarishiga olib keladi. Stadion tashkilotchilari o’z daromadini
maksimallashtirish uchun bilet narxini qancha etib belgilashi kerak? Javobni faqat raqamlar bilan yozing.
Ответ: 45
Talab qonuni bo’yicha:
Согласно закону спроса…
mahsulot narxi tushsa, rejalashtirilgan xaridlar miqdori o’sadi.
снижение цен на продукцию приводит к росту планируемых покупок;
agar iste’molchilar daromadi oshsa, ular ko’proq mahsulot sotib oladilar.
если растут доходы потребителей, они покупают больше товаров;
talab egri chizig’i odatda o’sib boruvchi hisoblanadi.
кривая спроса, как правило, имеет положительный наклон;
taklifning talabdan oshishi narx pasayishiga olib keladi.
превышение предложения над спросом приводит к снижению цен;
14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 2/10
Вопрос 3
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 4
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 5
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Если уровень цен растет, а производство падает, то это вызвано:
Агар нархлар даражаси ошиб, ишлаб чиқариш пасайса, бунинг сабаби қуйидагича:
смещением кривой совокупного спроса влево.
ялпи талаб эгри чизиғи чапга сурилган;
смещением кривой совокупного спроса вправо.
ялпи талаб эгри чизиғи ўнга сурилган;
смещением кривой совокупного предложения вправо.
ялпи таклиф эгри чизиғи ўнгга сурилган;
смещением кривой совокупного предложения влево.
ялпи таклиф эгри чизиғи чапга сурилган;
Tovar hajmi bilan ishlab chiqarish omilarining miqdori o’rtasidagi bog’liqlik quyidagicha ifodalanadi:
Взаимосвязь между количеством факторов производства и объемом выпуска продукции выражается:
taklif qonuni orqali. законом предложения;
Ouken qonuni orqali. Законом Оукена;
ishlab chiqarish funksiyasi orqali. производственной функцией;
Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig’i orqali. кривой производственных возможностей;
Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правительством, то экономика...
Агар иқтисодиет қисман бозор, қисман давлат томонидан бошқарилса, унда бу иқтисодиет...
командная.
маъмурий-буйруқбозлик иқтисодиёти;
смешанная.
аралаш иқтисодиёт;
традиционная.
анъанавий иқтисодиёт;
рыночная.
бозор иқтисодиёти;
14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 3/10
Вопрос 6
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 7
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 8
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Танлаш муаммоси нимадан келиб чиқади?
такрор ишлаб чиқариш фазалари тўғри кетма-кетлигини аниклашдан;
қайси фаолият тури кўпроқ даромад келтириши муаммосидан;
жамият эга бўлган ишлаб чиқариш ресурслари чекланганлигидан;
эхтиёжларнинг хилма-хиллигидан;
Жамиятнинг бойлиги қишлоқ хўжалигида вужудга келади, деган ғояни қайси иқтисодий оқим илгари сурган?
физиократизм;
маржинализм;
классик сиёсий иқтисодиёт;
меркантилизм;
Qo’shimcha birlik tovarni pastroq narxda sotib olishga tayyorlikni quyidagilardan qaysi biri bilan izohlash mumkin?
Готовность покупать дополнительные единицы товара по более низкой цене объясняет…
daromad samarasi bilan.
эффект дохода;
taklif qonuni bilan.
закон предложения;
me’yoriy naflilikning kamayib borish qonuni bilan.
закон убывающей предельной полезности;
o’rin bosish samarasi bilan.
эффект замещения;
14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 4/10
Вопрос 9
Выполнен
Баллов: 6,00 из 6,00
Вопрос 10
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 11
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Shahar aholisining real o'rtacha daromadlari milliy iqtisodiyotdagi pasayish natijasida 2 foizga kamaydi. Mazkur davrda benzinga
bo'lgan talab 3% ga pasaydi, supermarketlardagi oziq-ovqat tovarlari uchun talab 1% ga oshdi. Yuqoridagilar asosida xulosa qilish
mumkinki:
Реальные средние доходы жителей города упали на 2% в результате рецессии в национальной экономике. Было отмечено,
что спрос на продукты питания в супермаркетах увеличился на 3%, в то время как спрос на бензин упал на 1%. Можно
сделать вывод, что:
Benzin "normal tovar" kategoriyasiga kiradi;
Бензин относится к категории" нормального товара";
Oziq-ovqat tovarlari "normal tovar" kategoriyasiga kiradi;
Продовольственные товары относятся к категории "normal goods";
Oziq ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab elastik hisoblanadi.
Спрос на продукты питания эластичный
Oziq-ovqat tovarlari "inferior" (quyi kategoriya) tovarlar sirasiga kiradi;
Продовольственные товары попадают в категорию ""inferior";
Benzinga bo'lgan talab elastik hisoblanadi.
Спрос на бензин эластичный
Which of the following is NOT considered to be a determinant of demand?
The costs of production;
The amount of new technology used;
The price of the product;
Subsidies given by the government;
The price of complementary products;
Incomes of consumers;
Talabning narx bilan bog’liq bo’lmagan omilini ko’rsating.
Укажите неценовой фактор спроса!
ishlab chiqarish resurslarga narxning o’sishi. рост цен на производственные ресурс;
aholi daromadining o’sishi. рост доходов населения;
tovar narxining o’sishi. повышение цены товара;
texnologiyaning o’zgarishi. изменения в технологии;
14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 5/10
Вопрос 12
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 13
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 14
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Агар йиллик фоиз ставкаси 5% бўлса, 20 йилдан сўнг бир марта 500 доллар келтирадиган инвестициянинг жорий қиймати қанча
бўлади?
If the annual interest rate is 5%, what is the present value of an investment that will yield $500 in 20 years?
Если годовая процентная ставка составляет 5%, какова текущая стоимость инвестиций, которые принесут 500 долларов через 20 лет?
$188.45;
$1326.65;
$306.96;
$5.31;
Агар товарга бўлган талаб ва таклиф ошса, унда...
увеличится общее кол-во товара.
товарнинг умумий микдори ошади;
благосостояние общества возрастет.
аҳолининг фаровонлиги ошади;
цена понизится.
нарх пасаяди.
цена повысится.
нарх кўтарилади;
В 2019 году предприятие выпустило 3000 компьютеров. Все затраты составили 75% от цены компьютеров. Предприятие реализовало
каждый компьютер по 500 долл. Известно, что налог на прибыль в 2019 году составил 10%. Определите чистую прибыль завода в
2019 году после уплаты налога (… долл.). Ответ пишите только цифрами.
2019-yilda kompaniya 3000 ta kompyuter ishlab chiqardi. Barcha xarajatlar kompyuterlar sotuv narxining 75 foizini tashkil etdi. Kompaniya har
bir kompyuterni 500 dollardan sotdi. 2019-yilda foyda solig’i 10% ni tashkil etdi. Zavodning 2019-yildagi sof foydasini aniqlang (... AQSh
dollari). Javobni faqat raqamlar bilan yozing.
Ответ: 337500
14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 6/10
Вопрос 15
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Mahsulotni ishlab chiqarish uchun kerak bo’lgan materiallar narxining oshishi:
talab va taklif egri chiziqlarini yuqoriga harakatlantiradi;
talab egri chizig’ini yuqoriga o’ngga harakatlantiradi;
taklif egri chizig’ini pastga (o’ngga) harakatlantiradi;
14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 7/10
Вопрос 16
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 17
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 18
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
taklif egri chizig’ini yuqoriga (chapga) harakatlantiradi;
In the ice-cream industry in the short run, _________includes the cost of cream and sugar but not the cost of the
factory.
What you give up in taking some action is called the___________
_________is a graph of the relationship between the price of a good and the quantity demanded.
variable cost
opportunity cost
demand curve
Shahar aholisining real o'rtacha daromadlari milliy iqtisodiyotdagi pasayish natijasida 2 foizga kamaydi. Mazkur davrda benzinga
bo'lgan talab 3% ga pasaydi, supermarketlardagi oziq-ovqat tovarlari uchun talab 1% ga oshdi. Yuqoridagilar asosida xulosa qilish
mumkinki:
Реальные средние доходы жителей города упали на 2% в результате рецессии в национальной экономике. Было отмечено,
что спрос на продукты питания в супермаркетах увеличился на 3%, в то время как спрос на бензин упал на 1%. Можно
сделать вывод, что:
Oziq-ovqat tovarlari "inferior" (quyi kategoriya) tovarlar sirasiga kiradi;
Продовольственные товары попадают в категорию ""inferior";
Oziq-ovqat tovarlari "normal tovar" kategoriyasiga kiradi;
Продовольственные товары относятся к категории "normal goods";
Benzinga bo'lgan talab elastik hisoblanadi.
Спрос на бензин эластичный
Oziq ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab elastik hisoblanadi.
Спрос на продукты питания эластичный
Benzin "normal tovar" kategoriyasiga kiradi;
Бензин относится к категории" нормального товара";
Taklifning narx bilan bog’liq bo’lmagan omilini ko’rsating.
Укажите неценовой фактор предложения.
aholi daromadining o’sishi. рост доходов населения;
ishlab chiqarish resurslari narxining o’sishi. рост цен на производственные ресурс;
tovar narxining o’sishi. повышение цены товара;
boshqa tovarlar bahosining pasayishi. снижение цен на другие товары;
14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 8/10
Вопрос 19
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 20
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 21
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ООО через сеть Интернет?
Mas’uliyati cheklangan jamiyatni (MCHJ) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?
в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;
в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;
в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;
в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;
Учредительным документом акционерного общества является:
Aksiyadorlik jamiyatining ta’sis hujjati qaysi javobda to’g’ri keltirilgan:
учредительный договор.
ta’sis shartnomasi.;
учредительный договор и устав.
ta’sis shartnomasi va ustavi.
устав.
nizom;
трудовой договор.
mehnat shartnomasi;
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ИП (индивидуальное
предпринимательство) через сеть Интернет?
Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?
в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;
в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;
в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;
в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;
14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 9/10
Вопрос 22
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 23
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 24
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Вопрос 25
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
Talabning narx bilan bog’liq bo’lmagan omilini ko’rsating.
ishlab chiqarish resurslariga narxning o’sishi;
tehnologiyaning o’zgarishi;
aholi daromadining o’sishi;
tovar narxining o’sishi;
Талаб ва таклиф қонуни кайси иқтисодий қонунлар турига киради?
умумий иқтисодий қонунлар;
хусусий ёки даврий иқтисодий қонунлар;
ижтимоий конунлар;
махсус, ўзига хос иқтисодий қонунлар;
Қуйидагилардан қайси бири иқтисодий назариянинг иккита кенг йўналишини ташкил этади?
Which of the following are two broad strands of economics theory?
микроиқтисодиёт ва макроиқтисодиёт /microeconomics and Macroeconomics;
солиқ ва божхона сиёсати /tax and customs policies;
маркетинг ва менежмент /marketing and Management;
бухгалтерия ҳисоби ва молия /accounting and Finance;
Tovarni ishlab chiqarish uchun kerak bo’lgan materiallar narxining oshishi:
Рост цен на материалы, необходимые для производства продукции, приведёт к…
taklif egri chizig’ini yuqoriga (chapga) harakatlantiradi.
сдвигу кривой предложения вверх (влево);
talab va taklif egri chiziqlarini yuqoriga harakatlantiradi.
сдвигу кривых спроса и предложения вверх (вправо);
taklif egri chizig’ini pastga (o’ngga) harakatlantiradi.
сдвигу кривой предложения вниз (вправо);
talab egri chizig’ini yuqoriga o’ngga harakatlantiradi.
сдвигу кривой спроса вверх (вправо);
14.12.2022, 23:55 ON №1. ПК №1: просмотр попытки
https://moodle.bfa.uz/mod/quiz/review.php?attempt=60646&cmid=9740 10/10
© 2022 O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi | Barcha huquqlar himoyalangan.
Сводка хранения данных
Скачать мобильное приложение
◄ Тест-4
Перейти на...
Bozor iqtisodiyoti. Bozor va uning tuzilishi-Matn. ►
ИНФОРМАЦИЯ
O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
O‘zbekiston, 100000, Toshkent, Mirzo Ulug'bek tumani, Movarounnahr ko‘chasi, 16
 Телефон : Phone: + 998 71 237-54-53
 Электронный адрес : moodlebfauz@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЦСЕТИ

AMALIY IQTISODIYOT FANIDAN 4 va 5 TEST JAVOBLARI

Savol: Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) shaxsan davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun ariza berishda davlat boji qancha?


Javob: BHMning 1 barobari

Savol: Mas’uliyati cheklangan jamiyatni (MCHJ) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?


Javob: BHMning 0.9 barobari

Savol: Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT) barcha faoliyat turlari bo’yicha qancha ishchi yollashi mumkin?


Javob: 5 tagacha

Savol: Aksiyadorlik jamiyatining ta’sis hujjati qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?


Javob: nizom

Savol: Faqat to’g’ri mulohazalarni tanlang!!!


1 Yakka tartibdagi tadbirkor bilan mehnat munosabatlarini yo’lga qo’ygan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida qaralmaydi hamda ular yakka tartibdagi tadbirkor nomidan huquqiy hujjatlarni imzolash huquqiga ega emas
2 YaTT bank hisob raqami ochgandan keyin ishchilarni yollashi mumkin
3 Xodimlarni yollagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan faoliyat faqat bitta manzil bo’yicha shoxobchada amalga oshiriladi
4 Yakka tartibdagi tadbirkor xodim bilan mehnat shartnomasi tuzadi
5 Yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mehnat daftarchasi yuritilmaydi
Javob: 1;2;3;4;5;

Savol: Qaysi aksiyalar boshqaruvda ishtirok etish huquqini beradi?


Javob: oddiy aksiyalar

Savol: Tadbirkorlikning maqsadi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?


Javob: foyda olish

Savol: Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining qaysi qismida yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar to’g’risidagi ma’lumotlar bilan tanishish mumkin?


Javob: Iqtisodiyot va biznes

Savol: Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida biznesni ro’yxatdan o’tkazishning to’g’ri tartibini aniqlang!


Javob: Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Iqtisodiyot va biznes, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish

Savol: Bir nechta faoliyat bilan shug’ullanadigan yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat turlaridan qat’i nazar, qancha ishchi yollash huquqiga ega?


Javob: ishchilar soniga cheklov yo’q

Savol: Qaysi iqtisodiy sub’ekt bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarish darajasini belgilaydi?


Javob: Tadbirkor

Savol: MCHJni davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun ariza beruvchi quyidagilarni taqdim etadi


Javob: Mas’uliyati cheklangan jamiyatni davlat ro’yxatidan o’tkazish to’g’risidagi ariza; ta’sis shartnomasi; mas’uliyati cheklangan jamiyat Ustavi

AMALIY IQTISODIYOT FANIDAN 5 TEST JAVOBLARI

Savol: Quyidagi bozorlarning qaysi biri ko’proq mukammal raqobat bozorga mos keladi?
Javob: sartaroshlik xizmatlari bozori

Savol: Ikkita o’rinbosar tovarlarning birinchisining narxining o’sishi


Javob: ikkinchi tovarga bo’lgan talabni oshiradi

Savol: Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?


Javob: BHMning 0.9 barobari

Savol: Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslarning hajmi oshgan bo’lsa, unda …


Javob: iqtisodiyot tovar va xizmatlarni ko’proq ishlab chiqarishga qodir bo’ladi

Savol: Qaysi bozor resurslar bozoriga mansub?


Javob: mehnat bozori

Savol: Tadbirkorlik subyektlari quyidagilar bo’lishi mumkin


Javob: jismoniy va yuridik shaxslar

Savol: Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT) barcha faoliyat turlari bo’yicha qancha ishchi yollashi mumkin?


Javob: 5 tagacha

Savol: Raqobat bozordagi firmaning mahsulotiga bo’lgan talab egri chizig’i


Javob: belgilangan narx darajasidagi gorizontal chiziq

Savol: Qaysi aksiyalar boshqaruvda ishtirok etish huquqini beradi?


Javob: oddiy aksiyalar

Savol: Tabiiy monopoliyalarga misol bo’la oladi


Javob: shahar metropoliteni

Savol: Ishlab chiqarish imkoniyatlari chizig’i quyidagini ko’rsatadi


Javob: resurslarning mavjud miqdoridagi mahsulotlarning alternativ kombinatsiyasini

Savol: Bozor iqtisodiyotida davlatning vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi


Javob: xususiy sektor faoliyati ustidan nazorat qilish

Savol: Bozorning asosiy modellari qaysi qatorda to’liq ko’rsatilgan?


Javob: mukammal raqobat bozori, monopolistik raqobat bozori, sof monopoliya, oligopoliya

Savol: Bozor iqtisodiyotining kamchiliklari qaysi javobda keltirilgan?


Javob: barcha javoblar to’g’ri

Savol: Raqobat bozordagi firmaning mahsulotiga bo’lgan talab egri chizig’i


Javob: belgilangan narx darajasidagi gorizontal chiziq

Savol: Tijorat tashkilotlariga quyidagilar kiradi


Javob: mas’uliyati cheklangan jamiyat
AMALIY IQTISODIYOT FANIDAN 4 va 5 TEST JAVOBLARI

Savol: Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) shaxsan davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun ariza berishda davlat boji qancha?


Javob: BHMning 1 barobari

Savol: Mas’uliyati cheklangan jamiyatni (MCHJ) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?


Javob: BHMning 0.9 barobari

Savol: Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT) barcha faoliyat turlari bo’yicha qancha ishchi yollashi mumkin?


Javob: 5 tagacha

Savol: Aksiyadorlik jamiyatining ta’sis hujjati qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?


Javob: nizom

Savol: Faqat to’g’ri mulohazalarni tanlang!!!


1 Yakka tartibdagi tadbirkor bilan mehnat munosabatlarini yo’lga qo’ygan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida qaralmaydi hamda ular yakka tartibdagi tadbirkor nomidan huquqiy hujjatlarni imzolash huquqiga ega emas
2 YaTT bank hisob raqami ochgandan keyin ishchilarni yollashi mumkin
3 Xodimlarni yollagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan faoliyat faqat bitta manzil bo’yicha shoxobchada amalga oshiriladi
4 Yakka tartibdagi tadbirkor xodim bilan mehnat shartnomasi tuzadi
5 Yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mehnat daftarchasi yuritilmaydi
Javob: 1;2;3;4;5;

Savol: Qaysi aksiyalar boshqaruvda ishtirok etish huquqini beradi?


Javob: oddiy aksiyalar

Savol: Tadbirkorlikning maqsadi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?


Javob: foyda olish

Savol: Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining qaysi qismida yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar to’g’risidagi ma’lumotlar bilan tanishish mumkin?


Javob: Iqtisodiyot va biznes

Savol: Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida biznesni ro’yxatdan o’tkazishning to’g’ri tartibini aniqlang!


Javob: Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Iqtisodiyot va biznes, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish

Savol: Bir nechta faoliyat bilan shug’ullanadigan yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat turlaridan qat’i nazar, qancha ishchi yollash huquqiga ega?


Javob: ishchilar soniga cheklov yo’q

Savol: Qaysi iqtisodiy sub’ekt bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarish darajasini belgilaydi?


Javob: Tadbirkor

Savol: MCHJni davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun ariza beruvchi quyidagilarni taqdim etadi


Javob: Mas’uliyati cheklangan jamiyatni davlat ro’yxatidan o’tkazish to’g’risidagi ariza; ta’sis shartnomasi; mas’uliyati cheklangan jamiyat Ustavi

AMALIY IQTISODIYOT FANIDAN 5 TEST JAVOBLARI

Savol: Quyidagi bozorlarning qaysi biri ko’proq mukammal raqobat bozorga mos keladi?
Javob: sartaroshlik xizmatlari bozori

Savol: Ikkita o’rinbosar tovarlarning birinchisining narxining o’sishi


Javob: ikkinchi tovarga bo’lgan talabni oshiradi

Savol: Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?


Javob: BHMning 0.9 barobari

Savol: Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslarning hajmi oshgan bo’lsa, unda …


Javob: iqtisodiyot tovar va xizmatlarni ko’proq ishlab chiqarishga qodir bo’ladi

Savol: Qaysi bozor resurslar bozoriga mansub?


Javob: mehnat bozori

Savol: Tadbirkorlik subyektlari quyidagilar bo’lishi mumkin


Javob: jismoniy va yuridik shaxslar

Savol: Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT) barcha faoliyat turlari bo’yicha qancha ishchi yollashi mumkin?


Javob: 5 tagacha

Savol: Raqobat bozordagi firmaning mahsulotiga bo’lgan talab egri chizig’i


Javob: belgilangan narx darajasidagi gorizontal chiziq

Savol: Qaysi aksiyalar boshqaruvda ishtirok etish huquqini beradi?


Javob: oddiy aksiyalar

Savol: Tabiiy monopoliyalarga misol bo’la oladi


Javob: shahar metropoliteni

Savol: Ishlab chiqarish imkoniyatlari chizig’i quyidagini ko’rsatadi


Javob: resurslarning mavjud miqdoridagi mahsulotlarning alternativ kombinatsiyasini

Savol: Bozor iqtisodiyotida davlatning vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi


Javob: xususiy sektor faoliyati ustidan nazorat qilish

Savol: Bozorning asosiy modellari qaysi qatorda to’liq ko’rsatilgan?


Javob: mukammal raqobat bozori, monopolistik raqobat bozori, sof monopoliya, oligopoliya

Savol: Bozor iqtisodiyotining kamchiliklari qaysi javobda keltirilgan?


Javob: barcha javoblar to’g’ri

Savol: Raqobat bozordagi firmaning mahsulotiga bo’lgan talab egri chizig’i


Javob: belgilangan narx darajasidagi gorizontal chiziq

Savol: Tijorat tashkilotlariga quyidagilar kiradi


Javob: mas’uliyati cheklangan jamiyat
Начало формы
Вопрос 1
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Какой экономический субъект в наибольшей степени определяет уровень производства в рыночной экономике?
Qaysi iqtisodiy sub’ekt bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarish darajasini belgilaydi?

jismoniy kapital egalari;
владельцы физического капитала.

iste’molchi.
потребитель;

tadbirkor.
предприниматель;

davlat.
государство;
Вопрос 2
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
К коммерческим организациям относится:
Tijorat tashkilotlariga quyidagilar kiradi:

общество с ограниченной ответственностью/
mas’uliyati cheklangan jamiyat;

благотворительный фонд.
xayriya fondi;

религиозная организация.
diniy tashkilot;

общественная организация.
jamoat tashkiloti;
Вопрос 3
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
На каком разделе Единого портала интерактивных государственных услуг можно ознакомится с учетными данными юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining qaysi qismida yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar to’g’risidagi ma’lumotlar bilan tanishish mumkin?

Регистрация/Ro’yxatdan o’tkazish;

Налоги/Soliqlar

Экономика и бизнес/ Iqtisodiyot va biznes;

Регистрация бизнеса/Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;
Вопрос 4
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Выберите только правильные утверждения.
Faqat to’g’ri mulohazalarni tanlang!!!
1.Физлица, состоящие в трудовых отношениях с ИП, не рассматриваются в качестве ИП и не имеют право подписывать правовые акты от имени ИП.
Yakka tartibdagi tadbirkor bilan mehnat munosabatlarini yo’lga qo’ygan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida qaralmaydi hamda ular yakka tartibdagi tadbirkor nomidan huquqiy hujjatlarni imzolash huquqiga ega emas;
2.ИП может нанимать работников после открытия банковского счета.
YaTT bank hisob raqami ochgandan keyin ishchilarni yollashi mumkin;
3.ИП, нанимающий работников, действует только по одному адресу.
Xodimlarni yollagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan faoliyat faqat bitta manzil bo’yicha shoxobchada amalga oshiriladi;
4.ИП заключает с работником трудовой договор.
Yakka tartibdagi tadbirkor xodim bilan mehnat shartnomasi tuzadi.
5.Трудовая книжка ИП не ведется.
Yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mehnat daftarchasi yuritilmaydi;

1;3;4;5;

1;2;4;5;

2;3;4;5;

2;4;5;

1;2;3;4;5;
Вопрос 5
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ИП (индивидуальное предпринимательство) через сеть Интернет?
Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?

в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;

в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;

в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;

в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;
Вопрос 6
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ИП (индивидуальное предпринимательство) лично?
Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) shaxsan davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun ariza berishda davlat boji qancha?

в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;

в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;

в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;

в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;
Вопрос 7
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Сколько работников может нанимать ИП, занимающийся несколькими видами деятельности, независимо от количества видов деятельности?
Bir nechta faoliyat bilan shug’ullanadigan yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat turlaridan qat’i nazar, qancha ishchi yollash huquqiga ega?

до 5/5 tagacha;

до 3/3 tagacha;

до 4/4 tagacha;

нет ограничения/ ishchilar soniga cheklov yo’q;
Вопрос 8
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Какие акции дают право на участие в управлении?
Qaysi aksiyalar boshqaruvda ishtirok etish huquqini beradi?

только акции, приносящие фиксированные неизменные дивиденды.
faqatgina qat’iy o’zgarmas dividend keltiruvchi aksiyalar;

привилегированные акции.
imtiyozli aksiyalar;

простые акции.
oddiy aksiyalar;

простые и привилегированные акции.
oddiy va imtiyozli aksiyalar;
Вопрос 9
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Определите правильный порядок регистрации бизнеса на Едином портале интерактивных государственных услуг!
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida biznesni ro’yxatdan o’tkazishning to’g’ri tartibini aniqlang!

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Экономика и бизнес, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Iqtisodiyot va biznes, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Бизнес, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Biznes, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Регистрация, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Ro’yxatdan o’tkazish, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Экономика, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Iqtisodiyot, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;
Вопрос 10
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ООО через сеть Интернет?
Mas’uliyati cheklangan jamiyatni (MCHJ) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?

в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;

в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;

в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;

в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;
Конец формы
Вопрос 1
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ИП (индивидуальное предпринимательство) лично?
Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) shaxsan davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun ariza berishda davlat boji qancha?

в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;

в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;

в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;

в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;
Вопрос 2
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Для экономики какой страны характерен переход модели «Централизованной плановой экономики» к модели «Социалистической плановой товарной экономики»?
Markazlashgan rejali iqtisodiyot modelidan «sotsialistik rejali tovar iqtisodiyoti» modeliga o’tish qaysi mamlakat iqtisodiyotiga xos?

XXR/КНР;

Yaponiya/Япония;

Germaniya/Германия;

AQSH/США;
Вопрос 3
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Сколько работников может нанимать ИП, занимающийся несколькими видами деятельности, независимо от количества видов деятельности?
Bir nechta faoliyat bilan shug’ullanadigan yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat turlaridan qat’i nazar, qancha ishchi yollash huquqiga ega?

до 4/4 tagacha;

до 5/5 tagacha;

до 3/3 tagacha;

нет ограничения/ ishchilar soniga cheklov yo’q;
Вопрос 4
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Qaysi bozor resurslar bozoriga mansub?
Какой рынок относится к рынку ресурсов?

qimmatli qog’ozlar bozori;
фондовый рынок;

tovarlar bozori;
товарный рынок;

mehnat bozori;
рынок труда;

xizmatlar bozori;
рынок услуг;
Вопрос 5
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Какой экономический субъект в наибольшей степени определяет уровень производства в рыночной экономике?
Qaysi iqtisodiy sub’ekt bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarish darajasini belgilaydi?

iste’molchi.
потребитель;

jismoniy kapital egalari;
владельцы физического капитала.

davlat.
государство;

tadbirkor.
предприниматель;
Вопрос 6
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Ikkita o’rinbosar tovarlarning birinchisining narxining o’sishi:
Рост цены первого из двух взаимозаменяемых (субститут) товаров:

ikkinchi tovar taklif miqdorini (hajmini) ko’paytiradi;
увеличивает количество (объем) предложения второго товара;

ikkinchi tovar taklif miqdorini pasaytiradi;
уменьшает количество предложения второго товара;

ikkinchi tovarga bo’lgan talabni oshiradi;
увеличивает спрос на второй товар;

ikkinchi tovarga bo’lgan talabni pasaytiradi;
снижает спрос на второй товар;
Вопрос 7
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Ishlab chiqarish imkoniyatlari chizig’i quyidagini ko’rsatadi:
Кривая производственных возможностей показывает…

resurslarning mavjud miqdoridagi mahsulotlarning alternativ kombinatsiyasini;
альтернативные комбинации продуктов в доступном количестве ресурсов;

firma ishlab chiqarmoqchi bo’lgan ikki mahsulotning aniq miqdorini;
точное количество двух продуктов, которые фирма хочет произвести

ikki mahsulotning eng optimal kombinatsiyasini;
самую оптимальную комбинацию двух продуктов;

ishlab chiqarish omillari unumdorligining kamayib borish qonuni kuchga kiradigan vaqtni;
время вступления в силу закона убывающей производительности факторов производства;
Вопрос 8
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
В каком ответе приведены недостатки рыночной экономики?
Bozor iqtisodiyotining kamchiliklari qaysi javobda keltirilgan?

приводит к усилению неравенства доходов и усилению имущественного расслоения населения;
daromadlar tengsizligining kuchayishiga va aholining mulkiy tabaqalanishi oshishiga olib keladi.

неспособна обеспечить товарами социально-потребительского характера;
ijtimoiy iste’mol xarakteridagi tovarlar bilan ta’minlash layoqatiga ega emas;

неспособна обеспечить экологический баланс;
ekologik muvozanatni ta’minlash imkoniyatiga ega emas;

все ответы верны;
barcha javoblar to’g’ri;
Вопрос 9
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Quyidagi bozorlarning qaysi biri ko’proq mukammal raqobat bozorga mos keladi?
Какой из следующих рынков может быть примером рынка совершенной конкуренции?

aksiyalari va obligatsiyalari bozori;
рынок акций и облигаций;

sartaroshlik xizmatlari bozori;
рынок парикмахерских услуг;

avtomobillar bozori;
рынок автомобилей;

po’lat bozori;
рынок стали;
Вопрос 10
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslarning hajmi oshgan bo’lsa, unda …
Если в обществе увеличиваются производственные ресурсы, то …

turmush darajasi ko’tariladi;
уровень жизни повышается;

ishlab chiqarish tehnologiyasi yaxshilanadi;
технология производства улучшается;

iqtisodiyot tovar va xizmatlarni ko’proq ishlab chiqarishga qodir bo’ladi;
экономика сможет производить больше товаров и услуг;

tovar va xizmatlar ko’proq ishlab chiqariladi;
больше товаров и услуг производится;
Вопрос 11
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Raqobat bozordagi firmaning mahsulotiga bo’lgan talab egri chizig’i:
Кривая спроса на продукцию фирмы на рынке совершенной конкуренции:

belgilangan narx darajasidagi gorizontal chiziq;
горизонтальная линия на фиксированном уровне цены;

musbat qiyalikka ega bo’ladi;
имеет положительный наклон;

belgilangan taklif hajmidagi vertikal chiziq;
вертикальная линия на фиксированном объёме предложения

manfiy qiyalikka ega bo’ladi;
имеет отрицательный наклон;
Вопрос 12
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Определите правильный порядок регистрации бизнеса на Едином портале интерактивных государственных услуг!
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida biznesni ro’yxatdan o’tkazishning to’g’ri tartibini aniqlang!

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Регистрация, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Ro’yxatdan o’tkazish, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Бизнес, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Biznes, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Экономика, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Iqtisodiyot, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Экономика и бизнес, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Iqtisodiyot va biznes, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;
Вопрос 1
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Учредительным документом акционерного общества является:
Aksiyadorlik jamiyatining ta’sis hujjati qaysi javobda to’g’ri keltirilgan:

учредительный договор.
ta’sis shartnomasi.;

трудовой договор.
mehnat shartnomasi;

учредительный договор и устав.
ta’sis shartnomasi va ustavi.

устав.
nizom;
Вопрос 2
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Целью предпринимательства является:
Tadbirkorlikning maqsadi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.
aholining tovar va xizmatlarga bo’lgan ehtiyojini qondirish;

получение прибыли.
foyda olish;

пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями.
davlat byudjetini soliq tushumlari bilan to’ldirish;

минимизация издержек.
xarajatlarni minimallashtirish;
Вопрос 3
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Сколько работников может нанимать ИП (индивидуальный предприниматель) по всем видам деятельности?
Yakka tartibdagi tadbirkor (YaTT) barcha faoliyat turlari bo’yicha qancha ishchi yollashi mumkin?

до 5/5 tagacha;

до 4/4 tagacha;

до 3/3 tagacha;

до 2/2 tagacha;
Вопрос 4
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Определите правильный порядок регистрации бизнеса на Едином портале интерактивных государственных услуг!
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida biznesni ro’yxatdan o’tkazishning to’g’ri tartibini aniqlang!

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Экономика, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Iqtisodiyot, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Регистрация, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Ro’yxatdan o’tkazish, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Экономика и бизнес, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Iqtisodiyot va biznes, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;

Кабинет физического лица, Перечень услуг, Бизнес, Регистрация бизнеса.
Jismoniy shaxsning kabineti, Xizmatlar ro’yxati, Biznes, Biznesni ro’yxatdan o’tkazish;
Вопрос 5
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Выберите только правильные утверждения.
Faqat to’g’ri mulohazalarni tanlang!!!
1.Физлица, состоящие в трудовых отношениях с ИП, не рассматриваются в качестве ИП и не имеют право подписывать правовые акты от имени ИП.
Yakka tartibdagi tadbirkor bilan mehnat munosabatlarini yo’lga qo’ygan shaxslar yakka tartibdagi tadbirkor sifatida qaralmaydi hamda ular yakka tartibdagi tadbirkor nomidan huquqiy hujjatlarni imzolash huquqiga ega emas;
2.ИП может нанимать работников после открытия банковского счета.
YaTT bank hisob raqami ochgandan keyin ishchilarni yollashi mumkin;
3.ИП, нанимающий работников, действует только по одному адресу.
Xodimlarni yollagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiradigan yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan faoliyat faqat bitta manzil bo’yicha shoxobchada amalga oshiriladi;
4.ИП заключает с работником трудовой договор.
Yakka tartibdagi tadbirkor xodim bilan mehnat shartnomasi tuzadi.
5.Трудовая книжка ИП не ведется.
Yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan mehnat daftarchasi yuritilmaydi;

1;2;4;5;

1;3;4;5;

2;4;5;

1;2;3;4;5;

2;3;4;5;
Вопрос 6
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Tadbirkorlik subyektlari quyidagilar bo’lishi mumkin:
В каком ответе правильно перечислены субьекты предпринимательства?

faqat yuridik shaxslar.
только юридические лица;

faqat rezidentlar.
только резиденты;

faqat jismoniy shaxslar.
только физические лица;

jismoniy va yuridik shaxslar.
физические и юридические лица;
Вопрос 7
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ИП (индивидуальное предпринимательство) лично?
Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) shaxsan davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun ariza berishda davlat boji qancha?

в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;

в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;

в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;

в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;
Вопрос 8
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Какой экономический субъект в наибольшей степени определяет уровень производства в рыночной экономике?
Qaysi iqtisodiy sub’ekt bozor iqtisodiyotida ishlab chiqarish darajasini belgilaydi?

iste’molchi.
потребитель;

jismoniy kapital egalari;
владельцы физического капитала.

tadbirkor.
предприниматель;

davlat.
государство;
Вопрос 9
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Для получения государственной регистрации ООО, заявитель предоставляет:
MCHJni davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun ariza beruvchi quyidagilarni taqdim etadi:

Заявление о государственной регистрации общества с ограниченной ответственности; Учредительный договор; Устав общества с ограниченной ответственности;
Mas’uliyati cheklangan jamiyatni davlat ro’yxatidan o’tkazish to’g’risidagi ariza; ta’sis shartnomasi; mas’uliyati cheklangan jamiyat Ustavi;

Устав общества с ограниченной ответственности;
Mas’uliyati cheklangan jamiyat Ustavi;

Заявление о государственной регистрации общества с ограниченной ответственности; Устав общества с ограниченной ответственности;
Mas’uliyati cheklangan jamiyatni davlat ro’yxatidan o’tkazish to’g’risidagi ariza; mas’uliyati cheklangan jamiyat Ustavi;

Заявление о государственной регистрации общества с ограниченной ответственности; Учредительный договор;
Mas’uliyati cheklangan jamiyatni davlat ro’yxatidan o’tkazish to’g’risidagi ariza; ta’sis shartnomasi;
Вопрос 10
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
К коммерческим организациям относится:
Tijorat tashkilotlariga quyidagilar kiradi:

благотворительный фонд.
xayriya fondi;

религиозная организация.
diniy tashkilot;

общественная организация.
jamoat tashkiloti;

общество с ограниченной ответственностью/
mas’uliyati cheklangan jamiyat;
Вопрос 1
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
К коммерческим организациям относится:
Tijorat tashkilotlariga quyidagilar kiradi:

общество с ограниченной ответственностью/
mas’uliyati cheklangan jamiyat;

общественная организация.
jamoat tashkiloti;

религиозная организация.
diniy tashkilot;

благотворительный фонд.
xayriya fondi;
Вопрос 2
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Целью предпринимательства является:
Tadbirkorlikning maqsadi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.
aholining tovar va xizmatlarga bo’lgan ehtiyojini qondirish;

пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями.
davlat byudjetini soliq tushumlari bilan to’ldirish;

минимизация издержек.
xarajatlarni minimallashtirish;

получение прибыли.
foyda olish;
Вопрос 3
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Ishlab chiqarish imkoniyatlari chizig’i quyidagini ko’rsatadi:
Кривая производственных возможностей показывает…

resurslarning mavjud miqdoridagi mahsulotlarning alternativ kombinatsiyasini;
альтернативные комбинации продуктов в доступном количестве ресурсов;

ishlab chiqarish omillari unumdorligining kamayib borish qonuni kuchga kiradigan vaqtni;
время вступления в силу закона убывающей производительности факторов производства;

ikki mahsulotning eng optimal kombinatsiyasini;
самую оптимальную комбинацию двух продуктов;

firma ishlab chiqarmoqchi bo’lgan ikki mahsulotning aniq miqdorini;
точное количество двух продуктов, которые фирма хочет произвести
Вопрос 4
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Tabiiy monopoliyalarga misol bo’la oladi:
Примером естественной монополии может быть…

IBM kompaniyasi;
Компания IBM;

ATB “Agrobank”;
АКБ «Агробанк»;

shahar metropoliteni;
городской метрополитен;

OPEC-xalqaro neft karteli;
ОПЕК-международный нефтяной картель;
Вопрос 5
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Для экономики какой страны характерен переход модели «Централизованной плановой экономики» к модели «Социалистической плановой товарной экономики»?
Markazlashgan rejali iqtisodiyot modelidan «sotsialistik rejali tovar iqtisodiyoti» modeliga o’tish qaysi mamlakat iqtisodiyotiga xos?

AQSH/США;

Yaponiya/Япония;

XXR/КНР;

Germaniya/Германия;
Вопрос 6
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Qaysi bozor resurslar bozoriga mansub?
Какой рынок относится к рынку ресурсов?

xizmatlar bozori;
рынок услуг;

qimmatli qog’ozlar bozori;
фондовый рынок;

mehnat bozori;
рынок труда;

tovarlar bozori;
товарный рынок;
Вопрос 7
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ООО через сеть Интернет?
Mas’uliyati cheklangan jamiyatni (MCHJ) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?

в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;

в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;

в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;

в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;
Вопрос 8
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Сколько составляет государственная пошлина при подаче заявления о государственной регистрации ИП (индивидуальное предпринимательство) через сеть Интернет?
Yakka tartibdagi tadbirkorlikni (YaTT) davlat ro’yxatidan o’tkazish uchun internet orqali ariza berishda davlat boji qancha?

в размере 2-кратного размера базового расчета;
BHMning 2 barobari;

в размере 1-кратного размера базового расчета;
BHMning 1 barobari;

в размере 0.9-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.9 barobari;

в размере 0.5-кратного размера базового расчета;
BHMning 0.5 barobari;
Вопрос 9
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Bozor iqtisodiyotida davlatning vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi:
В рыночной экономике в функции государства не входит ....

minimal va maksimal narx belgilash;
установка минимальной и максимальной цены;

iqtisodiyotni tartibga solish;
регулирование экономики;

sog’lom raqobat muhitini shakllantirish;
создание конкурентной среды;

xususiy sektor faoliyati ustidan nazorat qilish;
контроль за деятельностью частного сектора;
Вопрос 10
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Quyidagi bozorlarning qaysi biri ko’proq mukammal raqobat bozorga mos keladi?
Какой из следующих рынков может быть примером рынка совершенной конкуренции?

po’lat bozori;
рынок стали;

aksiyalari va obligatsiyalari bozori;
рынок акций и облигаций;

sartaroshlik xizmatlari bozori;
рынок парикмахерских услуг;

avtomobillar bozori;
рынок автомобилей;
Вопрос 11
Выполнен
Баллов: 1,00 из 1,00
.
@@@
Ikkita o’rinbosar tovarlarning birinchisining narxining o’sishi:
Рост цены первого из двух взаимозаменяемых (субститут) товаров:

ikkinchi tovar taklif miqdorini pasaytiradi;
уменьшает количество предложения второго товара;

ikkinchi tovar taklif miqdorini (hajmini) ko’paytiradi;
увеличивает количество (объем) предложения второго товара;

ikkinchi tovarga bo’lgan talabni oshiradi;
увеличивает спрос на второй товар;

ikkinchi tovarga bo’lgan talabni pasaytiradi;
снижает спрос на второй товар;
Вопрос 12
Выполнен
Баллов: 0,00 из 1,00
.
@@@
Bozorning asosiy modellari qaysi qatorda to’liq ko’rsatilgan?
В каком ответе полностью приведены основные модели рынка?

oligopoliya, monopoliya, mukammal raqobat bozori;
олигополия, монополия, совершенная конкуренция;

monopolistik raqobat bozori, mukammal raqobat bozori, nomukammal raqobat bozori, oligopoliya;
монополистическая конкуренция, совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, олигополия;

sof monopoliya, mukammal raqobat bozori, monopolistik raqobat bozori;
чистая монополия, чистая конкуренция, монополистическая конкуренция;

mukammal raqobat bozori, monopolistik raqobat bozori, sof monopoliya, oligopoliya;
чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, чистая монополия, олигополия;
Download 358.51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling