J. R. Qulmuhamedov, K. M. Nazarov


Download 21.35 Kb.

Sana08.05.2017
Hajmi21.35 Kb.

Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi ilmiy-metodik
birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Kengash tomonidan
nashrga tavsiya etilgan
Mualliflar:
J.R. Qulmuhamedov, K.M. Nazarov,
R.S. Hikmatov, Sh.A. Shoislomov
Òaqrizchilar:
N.F.Muhitdinov — O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi,
 «Harakat xavfsizligini tashkil etish»  kafedrasi boshlig‘i, texnika fanlari
nomzodi, militsiya polkovnigi
D.M.Darabov — ÒAYI «Harakat xavfsizligini tashkil etish» kafedrasi
dotsenti, texnika fanlari nomzodi
© J.R.Qulmuhamedov,
   K.M.Nazarov, R.S.Hikmatov,
   Sh.A.Shoislomov
© 
«G‘afur G‘ulom nomidagi
    nashriyot-matbaa ijodiy uyi», 2013
© «Sano-standart» nashriyoti, 2013.
ISBN 978-9943-03-145-6
UO‘K 629(075)
KBÊ 39.808ya722
UO‘K 629(075)
KBK39.808ya722
       Y58
Yo‘l harakati qoidalari va xavfsizligi (yo‘l harakati xavfsizligi): Kasb-
hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘l./ J.R. Qulmuhamedov, K.M. Nazarov,
R.S. Hikmatov, Sh.A. Shoislomov; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta
maxsus ta’lim vazirligi, O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi. — Qayta
nashri. – Ò.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. —
168 b.
Qo‘llanmada avtomobilni boshqarish jihozlari va ulardan foydalanish texnikasi, avtomobilni
har xil yo‘l sharoitlarida xavfsiz boshqarish, haydovchining kasbiy ishonchliligi, mehnatining
psixofiziologik asoslari, axloq-odobi, avtomobildan foydalanish xususiyatlari, yo‘l-transport
hodisalari, turlari va tahlili, avtotransport korxonalarida harakat xavfsizligi xizmati ishini
tashkil qilish, yo‘l harakati xavfsizligini Davlat va jamoatchilik tomonidan nazorat etish asoslari
yoritilgan.
Qo‘llanmadan «Yo‘l harakati qoidalari va xavfsizligi» fani o‘qitiladigan barcha oliy va
o‘rta maxsus, kasb-hunar kollejlari, haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash o‘quv
yurtlarining talaba va o‘quvchilari, harakat xavfsizligi xizmati va sud ekspertizasi muassasalarining
xodimlari foydalanishlari mumkin.

J.R.Qulmuhamedov, K.M.Nazarov,
R.S.Hikmatov, Sh.A.Shoislomov
YO‘L HARAKATI QOIDALARI
VA XAVFSIZLIGI
Kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma
Qayta nashri
Muharrir  D.Ulug‘murodov
Badiiy muharrir Sh.Mirfayozov
Òexnik muharrir Ò.Smirnova
Musahhih F.Ortiqova
Kompyuterda sahifalovchilar: A.Sulaymonov va U.Valijonova
Nash.lits. AI ¹ 154. 14.08.09.
2013-yil 14-oktyabrda bosishga ruxsat etildi. Qog‘oz bichimi 60x90
1
/
16
«Tayms» garniturasi. 10,5 shartli bosma taboq. 11,55 nashriyot hisob tabog‘i.
Adadi 5535 
-buyurtma.
Nash.lits. ¹ AI 177, 08.12.2010. 
«G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi»da
tayyorlandi. 100128. Toshkent. Shayxontohur ko‘chasi, 86.
www.gglit.uz    E-mail: iptdgulom@sarkor.uz, info@gglit.uz
E-mail: sano-standart@mail.ru


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling