Kafedrasining


Download 256.25 Kb.

bet1/3
Sana18.04.2017
Hajmi256.25 Kb.
  1   2   3

O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

 OLIY VA O„RTA MAXSUS TA‟LIMI VAZIRLIGI 

NIZOMIY NOMIDAGI 

 TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

 

  

 

  

  

  

 

 “BOTANIKA” KAFEDRASINING “YOSH TABIATSHUNOSLAR”  

KASBIY TO„GARAG MAVZULARINING  2015-2016 O„QUV YILI 

UCHUN ISHLANMALARI 

 

 

  

 

  

                                                     

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  TOSHKENT – 2015  

 


1- MASHG„ULOT  "YOSH TABIATSHUNOSLAR"  TО„GARAGINI TASHKIL ETISH 

 

Maqsad: tо„garak a‟zolarini tо„garakning ahamiyati va vazifalari bilan tanishtirish.  

Ishning borish tartibi 

1. Tо„garakka biologiya faniga qiziqqan, iqtidorli talabalarni jalb etish. 

2. Tо„garak boshlig„i va kotibini tayinlash. 

3. Tо„garakning maqsad va vazifalari bilan tо„garak a‟zolarini tanishtirish. 

4. Tо„garakning rejasi bilan о„garak a‟zolarini tanishtirish. 

5. "Tirik burchak"dagi о„simliklar bilan tanishtirish, ularni parvarish qilish usullarini о„rgatish. 

Biologiya  yо„nalishi  talabalarini  tabiatni  sevish,  uni  biologik  xilma-xilligini  muhofaza 

qilish  ruhida  tarbiyalash,  yosh  о„qituvchilarni,  maktab,  kollej,  litseylarda  ish  boshlanganda 

darsdan  tashqari  vaqtlarida turli  tо„garaklar  tashkil  etish, uning  maqsad va vazifalarini  belgilay 

olish. Reja tuzish, tirik burchaklar tashkil etish, uni parvarish qilish, kо„paytirish, yangi о„simlik 

turlari bilan boyitish, yosh avlodni tabiatga Vatanga bо„lgan muhabbatini shakllantirish dolzarb 

masalalardan hisoblanadi. "Yosh  tabiatshunoslar"  tо„garagining  maqsadi:  tо„garak  a‟zolarini  tabiatni  sevishga, 

uni  saqlab  qolish  haqida  tushunchaga  ega  bо„lish,  tо„garak  va  "Tirik  burchaklar"  tashkil  etish, 

uni  parvarish  qilish,  kо„paytirish,  yangi  о„simlik  turlari  bilan  boyitish,  yosh  avlodni  tabiatga, 

vatanga bо„lgan muhabbatini shakllantirish. Tо„garak vazifalari: 

- tо„garakka biologiya faniga qiziquvchan, iqtidorli talabalarni tanlash; 

- tо„garak kotibini tayinlash; 

- tо„garak rejasini tuzish; 

- biologiya fanini oldida turgan asosiy muammolar xaqida suxbatlar     

  о„tkazish  va ularga tegishli  adabiyotlar bilan tanishish; 

-tirik burchakdagi о„simliklarni kо„paytirish usullarini о„rganish va ularni parvarish qilish; 

- о„simlik zararkunandalariga qarshi kurashish; 

-  halq xо„jaligi  ahamiyatiga  ega bо„lgan  о„simliklarni  biologik  xususiyatlarini  о„rganish  haqida 

suhbatlar о„tkazish;  

- “yosh tabiatshunoslar” gazetasini  chiqazish; 

- turli mavzularga doir stendlar tashkil etish; 

- yirik botanik olimlar bilan uchrashuvlar tashkil etish, ularni ish usullarini о„rganish; 

 

Kutiladigan  natijalar:  Bо„lajak  yosh  о„qituvchilarni  maktab,  litsey  va  kollejlarda  

“Yosh   tabiatshunoslar”  kasbiy  tо„garagini tashkil etib ularni maqsad va vazifalarini bajarish 

о„rgatiladi. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

2- MASHG„ULOT 

Tо„garak rejasini tuzish va tо„garak a‟zolarini reja bilan tanishtirish. 

 

Maqsad: tо„garak a‟zolarini tо„garakning ahamiyati va vazifalari bilan tanishtirish. Ishning borish tartibi 

1.

 Tо„garakka biologiya faniga qiziqqan, iqtidorli talabalarni jalb etish. 

2.

 Tо„garak boshlig„i va kotibini tayinlash. 

3.

 Tо„garakning maqsad va vazifalari bilan tо„garak a‟zolarini tanishtirish. 

4.

 Tо„garakning rejasi bilan о„garak a‟zolarini tanishtirish. 

5.

 “Tirik  burchak”dagi  о„simliklar  bilan  tanishtirish,  ularni  parvarish  qilish  usullarini 

о„rgatish. 

Biologiya  yо„nalishi  talabalarini  tabiatni  sevish,  uni  biologik  xilma-xilligini  muhofaza 

qilish ruhida tarbiyalash, yosh о„qituvchilarni, maka, kollej, litseylarda ish boshlanganda darsdan 

tashqari  vaqtlarida  turli  tо„garaklar  tashkil  etish,  uning  maqsad  va  vazifalarini  belgilay  olish. 

Reja tuzish, tirik burchaklar tashkil etish, uni parvarish qilish, kо„paytirish, yangi о„simlik turlari 

bilan  boyitish,  yosh  avlodni  tabiatga  Vatanga  bо„lgan  muhabbatini  shakllantirish  dolzarb 

masalalardan hisoblanadi. 

“Yosh tabiatshunoslar” tо„garagining maqsadi: tо„garak a‟zolarini tabiatni sevishga, uni 

saqlab  qolish  haqida  tushunchaga  ega  bо„lish,  tо„garak  va  “Tirik  burchaklar”  tashkil  etish,  uni 

parvarish qilish, turli stend va devoriy gazetalar chiqarish usullarini о„rgatishdan iborat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

                                            

 

Tо„garakka iqtidorli 

talabalarni jalb etish 

 

Yosh tabiatshunoslar 

tо„garagini 

tashkil etish 

Tirik burchak 

tashkil etish 

Tо„garak 

boshlig„i va 

kotibini tayinlash 

Tо„garakning 

maqsad va 

vazifalari bilan 

tо„garak a‟zolarini

 

tanishtirish Tо„garak 

rejasini 

tuzish 

Tо„garak 

a‟zolariga ilmiy 

mavzular berish  

3- MASHG„ULOT 

Kafedra  qoshida  tashkil  etilgan  “Jonli  burchak” dagi  о„simliklar  bilan  tо„garak  

a‟zolarini  tanishtirish, ularni  parvarish  qilish  qoidalarini  о„rgatish. 

 

Maqsad: Avvaldan tashkil etilgan tirik burchakdagi о„simliklarni turini о„rganish, ularni 

parvarish qilish va tiklab, tо„ldirib borishni о„rganish. 

 

Ishning borish tartibi. 

1.

 

Tirik burchakda о„sayotgan о„simliklarning turlarini biologiyasini о„rganish. 2.

 

О„simliklarni kо„chirib о„tkazish usullarini о„rganish. 3.

 

О„simliklarni tо„g„ri sug„orish yо„llarini о„rganish. 4.

 

О„simliklarga о„g„itlar solish usullarini о„rganish. 5.

 

О„simliklarni zararkunandalarga qarshi kurashish choralarini о„rganish. 6.

 

О„simliklarni vegetativ kо„paytirish usullarini о„rganish. Bu ishlarni bajarish tо„garak rahbarining rahbarligida о„tkaziladi. 

 

 

Fakultetda tashkil etilgan tirik burchakda tо„garak a‟zolarining ish faoliyati. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

4- MASHG„ULOT   

Jonli  burchakdagi о„simliklarning  kelib  chiqish  markazlari  bilan  tanishtirish. Maqsad:  О„simliklarning  turlari,  ularning  biologik  xususiyatlari,  vatani,  ishlatilishini 

о„rganish. Ishning borish tartibi. 

1.

 Limun о„tni biologik xususiyatlari, vatani va ishlatilishi. 

2.

 Vanil о„simligi biologik xususiyatlari, vatani, ishlatilishi. 

3.

 

Koritsa о„simligi biologik xususiyatlari vatani, ishlatilishi

4.

 

Sarimsoq piyoz usimligi biologik xususiyatlari, vatani, ishlatilishi. 5.

 

Petrushka о„simligi biologik xususiyatlari, vatani ishlatilishi. 6.

 

Lavr о„simligi biologik xususiyatlari, vatani ishlatilishi. 7.

 

Osh piyozining о„simligi biologik xususiyatlari, vatani ishlatilishi. 8.

 

Yalpiz о„simligi biologik xususiyatlari, vatani ishlatilishi. 9.

 

Za‟fron о„simligi biologik xususiyatlari, vatani ishlatilishi. 10.

 

Qizil kalampr о„simligi biologik xususiyatlari, vatani ishlatilishi. 11.

 

Oddiy anis-arpa bodom о„simligi biologik xususiyatlari, vatani ishlatilishi. 12.

 

Koriamdr (kinza) о„simligi biologik xususiyatlari, vatani ishlatilishi. Har bir о„simlikning oilasi, turi, biologik xususiyatlari kо„rsatilib, tabobatdagi ahamiyati 

kо„rsatiladi.  

О„simliklar 

 

 

 

 

Anis – Anisum vulgare Gaertn        Soyabonguldoshlar-oilasiga  man-sub  bir 

yillik  efirmoy  beruvchi  о„simlik.  Mevasida  2-

3%  efir  moyi  bо„lib,  unda  90%  gacha 

xushbо„y  modda  anitol  bо„ladi.  Mevasi 

tabobatda  va  non  pishirishda  ishlatiladi.  Efir 

moyi  parfyumeriyada    sovun  tayyorlash 

sanoatida  va  boshqa  teznik  maqsad-lar  uchun 

ishlatiladi.  

     Anis  Misrdan  Yevropaga  va  undan  boshqa 

davlatlarga 

о„tgan. 

Anisning 

foydali 

xususiyatlari  Gippokrat  ishlarida  kо„rsatilgan. 

Tabobatda  anis  barglari  balg„am  kо„chiruvchi 

dori  sifatida  foydlaniladi.  Yosh  barglari  

salatlar tayyorlashda qо„llaniladi.  

 

 Qalampir- Capsicum annuum L.  

      Ituzumdoshlar oilasiga mansub, bir  yillik 

dorivor sabzavot о„simligi. Poyasi tik о„sadi, 

mevasi serurug„, kо„pincha qizil, tami о„tkir. 

S  va  A  vaitaminlar  miqdori  jihatidan 

qalampir sabzavot о„simliklari ichida birinchi 

о„rinni  egallaydi.  U  issiqsevar  о„simlik. 

О„zbekistonning janubiy rayonlari ekiladi. 

Qizil  qaoampirda  kapsitsin  moddasi  bо„lib, 

1:1  900 000  marta  suvda  eritganda  ham 

ta‟mini yoqotmaydi.  

Xristafur  Kalumba  о„zining  sayohatida 

Xindistondan  Yevropaga  olib  kelgan  va 

undan  boshqa  davlatlarga  tarqalgan.  Qizil 

qalampir  ovqatga  ishlatilib,  ishtaxani  ochish 

va ovqatga ta‟m berishda ishlatiladi.  

 

 

 

  

Kariandr, Kinza, Kashnich – Coriandrum 

sativum L. 

Soyabonguldoshlariga  mansub  bir  yillik 

о„simlik.  Urug„i  efir  moyini  olish  uchun 

ishlatiladi.  Kashnich  tarkibidagi  efir  moyidan 

profimeriyada  sovun  tayyorlashda  va  likiol 

tayyorlashda 

va 

oziq-ovqat sanoatida 

ishlatiladi.   

Kashnichni  vatani  о„rtayer  dengizining 

sharqiy  tomonlarida  bо„lib,  eramizdan  avval 

1000  yil  oldin  dorivor  va  ziravor  о„simlik 

sifatida ekilgan. 

Za‟faron – Crocus tivus L. 

Sapsarguldoshlar  oilasiga  mansub,  kо„p 

yillik  о„tsimon,  tuganak  piyozli  о„simlik. 

Za‟fron Qadimiy Misrda eramizdan bir necha 

ming  yil  oldin  ma‟lum  bо„lgan.  Uning  yer 

ustki  qismidan  oziq-ovqat  sanoatida  va 

matolarni  bо„yashda  foydalanilgan.  Gulining 

urug„chi  tumshuqchasini  qirqib  olib  tez 

quritiladi.  1  kg  xom  ashyo  olish  uchun  1,5 

ming guli kerak bо„ladi. Shuning uchun juda 

qimmatbaho 

о„simlik  hisoblanadi.  Bu 

о„simlikni  qadimgi  rimliklar  va  Geleobal 

imperiasida  ma‟lum  bо„lgan.      Neron 

imperiatori  Gretsiyadan  qaytib  kelayotganda 

butun  yо„liga  za‟faron  suvini  septirgan. 

Sharqiy 

davlatlar 

shoxlarga 

tikiladigan 

liboslarning    matolarini  sariq  ranga  bо„yash 

uchun za‟farondan foydalanganlar.  

  

 

 

 

Lavr blogorodniy, Dafna daraxti – Laurus nobilis L. 

Dafnadoshlar  oilasiga  mansub  о„simlik 

bо„lib doimo yashil daraxt. Uni mevasida 20-

25  %  moy  bо„lib,  meditsinada  va  sovun 

sanoatida  ishlatiladi.  Vatani  О„rtayer  dengizi 

bо„ylari.  Yunon  mifologiyasida  bu  о„simlik 

Apollonga 

tegishli 

bо„lib, 

barglaridan 

boshlariga 

venok 


(gulchambar) 

qilib 


kiyishgan.    Qadimdan  bu  daraxt  bargidan 

qilingan 

gulchambar 

kurash 


bо„yicha 

о„tkazilgan  musobaqa  g„oliblariga  taqib 

qо„yilgan. Dafna daraxtining barglari 2-3,5 % 

efir  moyini,  uksuz,  valeriyana,  kapronov 

kislotasi  va  boshqa  moddalarni  chaqlaydi. 

Barglari oziq-ovqat sanoatida ishlatiladi. 

 

Piyoz – Allium L. Piyozdoshlar 

oilasiga 

mansub, 

bir 


pallali,  kо„p  yillik,  о„tsimon  о„simlik.  Piyoz 

eramizdan  4  ming  yil  oldin  Sharqiy 

davlatlarda, 

Qadimiy 


Misrda, 

Yunon 


davlatlarida va Rimada ishlatilgan. Yunonlar 

piyozni 


muqaddas 

о„simlik 

deb 

hisoblaganlar.  Piyoz  bakteriyalarni  о„ldirish, yuqimsizlashtirish, singa kasalligini davolash 

hususiyatiga  ega.  u  juda  vitaminga  boy 

bо„lib, oziq-ovqat sanoatida foydalaniladi. 


 

 

 

Yalpiz – Mentha piperita L. 

Labguldoshlar  oilasiga  mansub,  efir moyli 

kо„p  yillik  о„simlik.  Bu  о„simlik  gullagan 

vaqtida uning tanasida 2,1 % xushbо„y modda, 

-  metoldan  iborat  efir  moyi  bо„ladi.  Bosh 

miyani  ishlashini  yaxshilaydi.  Yalpiz  moyi 

porfimeriyada,  sovun  tayyorlashda, tabobatda, 

kanditor  sanoatida,  aroq  va  vino  ishlab 

chiqarishda keng qо„llaniladi. 

 

Qora murich – Piper nigrum L. Murichdoshlar 

oilasiga 

mansub 

chirmashib о„sadigan  daraxt  о„simlik. 

Mevasining  tarkibida  1-1,5  %  murichga 

xushbо„y  xid  beradigan  efirmoyi,  5-9  % 

achchiq  ta‟m  beradigan  piperin  alkoloidi 

bо„ladi. Murich meditsinada ishtaxani ochish 

uchun bazi dorilarga qо„shiladi. Vatani Antil 

orollari. 

5- MASHG„ULOT  

Tо„garak azolariga  jonli  burchakdagi  о„simliklarning  biologiyasini  о„rganish  uchun  

obyektlar  bо„lib  berish. 

Maqsad: О„simliklar biologik xususiyatlariga qarab, xonalarda joylashtirishni о„rganish. 

Ishning borish tartibi. 

1. О„simliklar uchun joy tanlash. 

2. Kichik xonalarda о„simliklarni atrof muhit sharoitiga qarab joylashtirish (yorug„lik, issiqlik). 

3.  Auditoriyalarda  va  keng  xonalarda  о„simliklarni  atrof  muhit  sharoitini  xisobga  olgan  holda 

joylashtirish. 

 Har  bir  xona  о„ziga  xos  xususiyatlarga  ega.  Unda  о„simliklarni  joylashtirish  har  bir 

о„simlikshunosning oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. 

О„simliklarni  xonalarda  joylashtirish  uchun  xonaning  kо„lami,  praporsion  joylashishi, 

yorug„likning tushishi juda katta ahamiyatga ega. 

Masalan, xonalarda gullarni joylashtirishni tor, uzun  yо„laklarga gullarni о„tkazib chiqish, 

xonaga  krkamlik  beradi.  Buning  uchun  Ficus  repens,    Spathiphyllum  wallisii  va  Anthurium 

andreanum о„simliklaridan foydalanish mumkin. 

 

  

  

Uydagi  keng  mehmonxonalarga  bir  va  birnechta  keng  bargli  о„simliklarni  qо„yish  mumkin. 

Bular  xonaga  ekzotik  tus  beradi.  Bulardan  tashqari  xonaning  chiroyini  oshirish  uchun 


paporotniklarni ham qо„yish mumkin. Juda kо„p tur о„simliklarni bitta joyga aralashtirib qо„yish 

uyning  chiroyini  buzishi  mumkin.  Shuning  uchun  bunday  uylarga  bir  nechta  bitta  turga  kirgan 

о„simliklarni qо„ygan maqsadga muvofiq. Gullarni xonalarga joylashtirishda 2 ta asosiy qismga 

ahamiyat berish kerak. 1) kitob jurnallarni о„qiladigan joy, 2) divan kreslo bilan devor orasidagi 

bо„  joylarga  joylashtirish  maqsadga  muvofiq  bо„ladi.  Bu  о„simliklarga    Ficus  lyrata, 

Philodendron grandiflorum  va boshqalar.  

 

 

 Yorug„lik kam tushadigan xonalarga chidamli о„simliklardan Philodendron, Syngonium, 

Pothos  kabi  gullarni  qо„yish  kerak.  Yorug„lik  kо„proq  tushadigan  joylarga  kaktuslarni  qо„yish 

kerak bо„ladi.  

 

    

 

 Kabinetlarga,  dam  olish  xonalariga  bir  xil  yorug„lik,  xarorat  va  namlik  talab  qiladigan 

о„simliklarni  qо„yish  kerak.  Oftob  tushadigan  joylarga  yorug„likka  chidamli  bо„ylari  past 

kо„rkam  gullarni  tanlash  kerak.  Turli  о„simliklarni  bitta joyga  qо„yganda  barglarining  rangiga, 

shakliga,  о„lchamiga,  chiroyiga  ahamiyat  berib  qо„yish  kerak.  Bargi  oddiy  gullar  bilan  bargi 

keng, chuqur qirqilgan о„simliklarni qо„yish maqsadga muvofiq bо„ladi (nina bargli va rodeya). 

Keng  bargli  (difenbaxiya  va  singonium)  о„simliklar  bilan  mayda  bargli  (shefflera  va  fikus) 

о„simliklarni qо„yish ham yaxshi bо„ladi. 

 


   

 

Xonalarning  burchaklariga  turli  о„simliklarni  joylashtirish.  Masalan,  begoniya,  kalanxoy, primala, senpoliya kabi о„simliklarni qо„yish mumkin. 

 

 

        

6- MASHG„ULOT 

Tо„garak burchagidagi о„simliklarni  sug„orish  usullarini о„rgatish. 

 

     Barcha  tirik  organizmlar  uchun  suv  asosiy  omil  bо„lib  hisoblanadi.  suv  tuproqdagi  mineral 

moddalarni  eritib,  ildiz  orqali  shimilishiga  yordam  beradi.  О„simliklarni  sug„organda  suvning 

xaroratiga va uning asosiy xususiyatlariga e‟tibor berish kerak. 

 

Kerakli jihozlar: Suv quyish uchun idishlar, termometr.  

Ishning borish tartibi.   

1.

 Suvning xarorati. 

2.

 Suvning kimyoviy xususiyatlari. 

3.

 Xavoning namligi. 

1.

 О„simlik  tarkibidagi  suv  uning  turiga  va  yoshiga  bog„liq  bо„ladi.  О„simlik  tanasidagi 

turli  tо„qimalar  suvni  turlicha  saqlaydi.  Yog„ochlanganpoya  va  novdalarda  50  %,  о„tsimon 

yog„ochlanmagan  о„simliklar  organizmida  mevalar  pishayotgan  vaqtida  90  %  undan  ham 

kо„proq suv saqlanadi. 

Suv о„simliklarning о„sishi va rivojlanishi uchun asosiy omil bо„lib hisoblanadi. 

О„simlikning juda sovuq suv bilan sug„orish, uning о„sishi va rivojlanishining qattiq ta‟sir 

kо„rsatadi. Tuproq tarkibidagi suvning xarorati havo xarorati bilan deyarlik bir xil bо„ladi. Suv 

karanlaridan, artezanlarda suvning xarorati 10

0

S yaqin bо„ladi. Sug„orish oldidan bir necha kun avval  suvni  katta  og„iz  keng  idishlarni  qо„shib  qо„yish  kerak.  Agar  suv  juda  sovuq  bо„lsa, 

sug„orish  oldidan  suvni  ozgina  isitish  kerak  yoki  bir  necha  soat  quyosh  joyga  qо„yish  kerak 

bо„ladi.  Agar  sovuq  suvni  isitish  imkoniyati  bо„lmasa,  u  vaqtda  tuvaklarga  suvni  kamroq  va 

salqinroq vaqtida qо„shish kerak bо„ladi. 

-

 о„simliklarni ertalab sug„orish kerak, kechqurungacha suv shimilib ketiladi. 

-

 Agar  о„simliklarni  juda  sovuq  suv  bilan  sug„orishga  majbur  bо„lsa,  о„simlik 

kasallanganligi uchun barglariga suv tegmasligi kerak. 

-

 

О„simliklarning  eng  nozik  organi  gul,  sug„orish  oldidan  gullarini  qо„llamaslik kerak. 

2. Suvning tarkibida albatta erigan kalsiy karbonat va boshqa tuzlar bilan va suvni qattiq qiladi, 

qattiq suv о„simliklar barglarini ustida oq kristallar xosil bо„ladi. 

Quduqda  suvning  xarorati  har  vaqtda  10

0

S  va  undan  pastroq  bо„lishi  mumkin.  Bunday sovuq suvlar gullarning ildizlariga zarar yetkazadi.  

 

 Agar suv juda sovuq bо„lsa, keng idishga solib, quyoshli joyga qо„yish kerak. 

  

Agar vodopravod suvida juda kо„p oxak bо„lsa, uni oxaksiz suv bilan aralashtirib gullarni sug„orish kerak. 

 

 

Gul idishlarda doimo suv saqlovchi rezervuarlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- MASHG„ULOT 

Jonli  burchakdagi  о„simliklarni  yorug„ikka  qarab  joylashtirishni  о„rgatish. 

 

О„simliklarning  о„sishi  uchun  yorug„lik  muhim  ahamiyatga  ega.  О„simlik  yashil 

barglarida  (organlarida)  fotosintez  jarayonining  borishi  yorug„likka  tubdan  bog„liq  bо„ladi. 

Yorug„lik bо„lmasa fotosintez  bо„lmaydi, о„simliklarda organik modda sintezlanmaydi. Ammo 

о„simliklarninig bо„yiga о„sishi yorug„likda sekinlashadi yoki butunlay tо„xtaydi. Qorong„ulikda 

о„sish jarayonida ishtirok qiladigan  gormon  – auksin sintezlanadi. Auksin konsentratsiyasining 

о„sish  nuqtalarida  oshishi,  о„sish  jarayonining  tezlashuviga  olib  keladi.  Shu  bilan  birga  kechki 

soatlari  о„sishni  tormozlovchi  moddalar  konsentratsiyasi  kamayib  ketgan  bо„ladi.  Yorug„likda 

poyaning bо„yiga о„sishi sekinlashadi, bargning о„sishi esa tezlashadi. Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling