Кислород ва водород олиш максадида сув электролиз килинганда, эритманинг электр


Download 4.87 Kb.
Pdf ko'rish
bet11/49
Sana26.05.2018
Hajmi4.87 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   49
2
molekulalar uchun quyidagi qaysi
xususiyat(lar) umumiy?
1) markaziy atomning valentligi;
2) markaziy atomning gibridlanishi;
3) bog‘ qutbli, molekula qutbsiz bo‘lishi;
4) molekulaning fazoviy strukturasi
A) 2, 3, 4
B) 1
C) 2
D) 1, 2, 4
708.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404230)
[N H
4
]
+
va [H
3
O]
+
ionlar uchun quyidagi qaysi
xususiyat(lar) umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) donor-akseptor bog‘ning mavjudligi;
3) ionning fazoviy strukturasi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi
A) 1
B) 3, 4
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2
709.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404231)
[N H
4
]
+
va [H
3
O]
+
ionlar uchun quyidagi qaysi
xususiyat(lar) umumiy?
1) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
2) donor-akseptor bog‘ning mavjudligi;
3) markaziy atomning gibridlanishi;
4) ionning fazoviy strukturasi
A) 1
B) 2, 3
C) 1, 2, 3, 4
D) 1, 2
710.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404232)
CH
4
, N H
3
va H
2
O molekulalar uchun quyidagi
qaysi xususiyat(lar) umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy strukturasi;
4) valent burchak qiymati
A) 2, 3
B) 1
C) 4
D) 2, 3, 4
711.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404233)
CH
4
, N H
3
va H
2
O molekulalar uchun quyidagi
qaysi xususiyat(lar) umumiy?
1) molekulaning fazoviy strukturasi;
2) markaziy atom valentligi;
3) valent burchak qiymati;
4) markaziy atomning gibridlanishi
A) 2, 3
B) 1
C) 4
D) 2, 3, 4
712.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404234)
BeCl
2
, BeF
2
va CO
2
molekulalar uchun
quyidagi qaysi xususiyat(lar) umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy strukturasi;
4) bog‘ qutbli, molekula qutbsiz bo‘lishi;
5) valent burchak qiymati
A) 1, 3, 4, 5
B) 2
C) 5
D) 1, 2, 4
713.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404235)
BeCl
2
, BeF
2
va CO
2
molekulalar uchun
quyidagi qaysi xususiyatlar umumiy?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy strukturasi;
4) bog‘ qutbli, molekula qutbsiz bo‘lishi;
5) valent burchak qiymati
A) 1, 3, 4, 5
B) 2, 3, 5
C) 4, 5
D) 1, 2, 4

Кимё
51
714.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404236)
BF
3
, BCl
3
va SO
3
molekulalar uchun quyidagi
qaysi xususiyat(lar) umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy strukturasi;
4) bog‘ qutbli, molekula qutbsiz bo‘lishi
A) 1, 2, 3, 4
B) 2
C) 4
D) 1, 3, 4
715.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404237)
BF
3
, BCl
3
va SO
3
molekulalar uchun quyidagi
qaysi xususiyat(lar) umumiy?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy strukturasi;
4) bog‘ qutbli, molekula qutbsiz bo‘lishi;
5) valent burchak qiymati
A) 1, 2, 3, 4
B) 2
C) 4
D) 1, 3, 4, 5
716.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404238)
ClO
−1
2
, ClO
−1
3
va ClO
−1
4
ionlar uchun quyidagi
qaysi xususiyat(lar) umumiy?
1) markaziy atomning ekvivalentligi;
2) markaziy atomning gibridlanishi;
3) markaziy atomning oksidlanish darajasi
A) 1, 3
B) 1
C) 2
D) 3
717.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404239)
ClO
−1
2
, ClO
−1
3
va ClO
−1
4
ionlar uchun quyidagi
qaysi xususiyat(lar) umumiy emas?
1) markaziy atomning ekvivalentligi;
2) markaziy atomning gibridlanishi;
3) markaziy atomning oksidlanish darajasi
A) 2, 3
B) 1
C) 2
D) 1, 3
718.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404240)
SO
2
va CO
2
molekulalar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
5) valent burchak qiymati
A) 1, 3, 5
B) 1, 5
C) 3, 4
D) 2, 4
719.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404241)
SO
2
va CO
2
molekulalar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
5) valent burchak qiymati
A) 1, 3, 5
B) 1, 5
C) 2, 3, 4
D) 2, 4
720.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404242)
H
2
O va HClO molekulalar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
4) markaziy atomning kislorod ekanligi
A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 2, 3
721.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404243)
SO
2
, CO
2
va SiO
2
molekulalar uchun quyidagi
qaysi xususiyatlar umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy strukturasi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi
A) 1, 3
B) 2, 3, 4
C) 2, 4
D) 1, 2, 3
722.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404244)
CO
2
va SO
2
molekulalar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
4) molekulaning fazoviy strukturasi
A) 1, 2, 3, 4
B) 2, 3
C) 2, 4
D) 1, 2
723.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404245)
[N H
4
]
+
, [H
3
O]
+
ionlar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy?
1) markaziy atomning valentligi;
2) markaziy atomning gibridlanishi;
3) donor-akseptor bog‘ning mavjudligi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi
A) 1, 3
B) 1, 2, 3
C) 1, 4
D) 2, 3
724.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404246)
[N H
4
]
+
, [H
3
O]
+
ionlar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy emas?
1) markaziy atomning valentligi;
2) markaziy atomning gibridlanishi;
3) donor-akseptor bog‘ning mavjudligi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi
A) 1, 3
B) 1, 2, 3
C) 1, 4
D) 2, 3
725.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404247)
H
2
O va [H
3
O]
+
lar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
3) molekula(ion)ning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning valentligi;
5) markaziy atomning kislorod ekanligi
A) 1, 2, 5
B) 3, 4
C) 1, 5
D) 2, 3, 4

Кимё
52
726.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404248)
H
2
O va [H
3
O]
+
lar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
3) molekula(ion)ning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning valentligi;
5) markaziy atomning kislorod ekanligi
A) 1, 2, 5
B) 3, 4
C) 1, 5
D) 2, 3, 4
727.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404249)
CO
2
va CO
2−
3
lar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekula(ion)ning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
5) markaziy atomning uglerod ekanligi
A) 1, 3
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 2, 4, 5
728.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404250)
CO
2
va CO
2−
3
lar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekula(ion)ning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
5) markaziy atomning uglerod ekanligi
A) 1, 3
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 2, 4, 5
729.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404251)
[N H
4
]
+
va N H
3
lar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekula(ion)ning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 2
730.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404252)
HCN va BeF
2
molekulalar uchun quyidagi qaysi
xususiyat(lar) umumiy emas?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi
A) 1, 3, 4
B) 2
C) 3
D) 2, 3, 4
731.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404253)
HCN va BeF
2
molekulalar uchun quyidagi qaysi
xususiyat(lar) umumiy?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekulaning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi
A) 1, 3, 4
B) 2
C) 3
D) 2, 3, 4
732.
2.3-2 file-» 80 - 24 - -
(404254)
[N H
4
]
+
va N H
3
lar uchun quyidagi qaysi
xususiyatlar umumiy?
1) markaziy atomning gibridlanishi;
2) markaziy atomning valentligi;
3) molekula(ion)ning fazoviy tuzilishi;
4) markaziy atomning oksidlanish darajasi;
5)markaziy atomning azot ekanligi
A) 1, 4, 5
B) 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 5
733.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227570)
Алюминий дигидрофосфат молекуласида
нечтадан σ- ва π-бо-глар бˇулади?
A) 7; 1
B) 21; 3
C) 14; 2
D) 28; 4
734.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227571)
Алюминий сульфат молекуласида нечтадан σ-
ва π-бо-глар бˇулади?
A) 12; 4
B) 6; 2
C) 18; 6
D) 24; 8
735.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227572)
Кальций фосфат молекуласида нечтадан σ- ва
π-бо-глар бˇ
улади?
A) 7; 1
B) 21; 3
C) 14; 2
D) 28; 4
736.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227573)
Барий гидрокарбонат молекуласида нечтадан
σ- ва π-бо-глар бˇ
улади?
A) 5; 1
B) 10; 2
C) 15; 3
D) 5; 2
737.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227574)
Калий хлорат молекуласида нечтадан σ- ва
π-бо-глар бˇ
улади?
A) 4; 2
B) 8; 4
C) 5; 2
D) 10; 4
738.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227575)
Кальций гидроксосульфат молекуласида нечта
σ-бо-г бˇ
улади?
A) 8
B) 10
C) 6
D) 12
739.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227576)
Алюминий дигидроксохромат молекуласида
нечта σ-бо-г бˇулади?
A) 18
B) 12
C) 16
D) 14
740.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227577)
Магний гидроксокарбонат молекуласида нечта
σ-бо-г бˇ
улади?
A) 7
B) 10
C) 8
D) 9
741.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227578)
Стронций гидроксофосфат молекуласида
нечта σ-бо-г бˇулади?
A) 13
B) 10
C) 14
D) 7
742.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227579)
Кальций гидроксоманганат молекуласида
нечтадан σ- ва π-бо-глар бˇулади?
A) 8; 2
B) 9; 2
C) 10; 2
D) 11; 3

Кимё
53
743.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227580)
Калий перманганат молекуласида нечтадан σ-
ва π-бо-глар бˇулади?
A) 5; 3
B) 4; 3
C) 6; 2
D) 5; 2
744.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227581)
Кобальт (III) гидрофосфат молекуласида
нечта σ-бо-г бˇулади?
A) 7
B) 21
C) 14
D) 28
745.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227582)
Темир (II) фосфат молекуласида нечтадан σ-
ва π-бо-глар бˇулади?
A) 7; 1
B) 21; 3
C) 14; 2
D) 28; 4
746.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227583)
Темир (III) пирофосфат молекуласида
нечтадан σ- ва π-бо-глар бˇулади?
A) 12; 2
B) 18; 3
C) 48; 8
D) 36; 6
747.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227584)
Алюминий дигидроксохромат молекуласида
нечтадан σ- ва π-бо-глар бˇулади?
A) 12; 2
B) 6; 2
C) 14; 2
D) 7; 1
748.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227585)
Темир (II) гидроксоарсенат молекуласида
нечтадан σ- ва π-бо-глар бˇулади?
A) 7; 1
B) 13; 1
C) 10; 1
D) 16; 1
749.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227586)
Калий цианид молекуласида нечтадан σ- ва
π-бо-глар бˇ
улади?
A) 2; 2
B) 1; 3
C) 4; 1
D) 1; 1
750.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227587)
Водород пероксид молекуласида нечта σ-бо-г
бˇулади?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
751.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227588)
Перхлорат кислота молекуласида нечтадан σ-
ва π-бо-глар бˇулади?
A) 10; 6
B) 5; 3
C) 4; 2
D) 8; 4
752.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227589)
Калий перманганат молекуласида нечтадан σ-
ва π-бо-глар бˇулади?
A) 10; 6
B) 5; 3
C) 4; 2
D) 8; 4
753.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227590)
Стронций фосфат молекуласида нечтадан σ-
ва π-бо-глар бˇулади?
A) 21; 3
B) 7; 1
C) 14; 2
D) 28; 4
754.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227591)
Куйидаги молекулаларнинг кайси бирида 4 та
σ-бо-г бˇ
улади?
A) HClO
4
B) HClO
3
C) HClO
2
D) HClO
755.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227592)
Куйидаги молекула(лар)дан таркибида π- ва
σ-бо-глар йи-гиндиси 4 га тенг бˇ
улганларини
танланг.
1) KCN ; 2) K
2
SO
4
; 3) KClO
2
; 4) K
3
P O
4
A) 2; 4
B) 4
C) 1
D) 1; 3
756.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227593)
Таркибида битта π-бо-г бˇулган молекулани
танланг.
A) N a
2
SO
4
B) N a
2
CrO
4
C) N a
2
Cr
2
O
7
D) N a
2
SO
3
757.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227594)
Таркибида σ- ва π-бо-глар йи-гиндиси 16
бˇулган молекулани танланг.
A) SrSO
4
B) Sr
3
(P O
4
)
2
C) Sr(HCO
3
)
2
D) (Sr(OH))
2
SO
4
758.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227595)
Калий роданид молекуласида нечтадан σ- ва
π-бо-глар бˇ
улади?
A) 3; 2
B) 4; 2
C) 4; 1
D) 3; 1
759.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227596)
Барий гидроксофосфат молекуласида
нечтадан σ- ва π-бо-глар бˇулади?
A) 7; 1
B) 13; 1
C) 10; 1
D) 14; 1
760.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227597)
Алюминий пирофосфат молекуласида
нечтадан σ- ва π-бо-глар бˇулади?
A) 12; 2
B) 18; 3
C) 48; 8
D) 36; 6
761.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227598)
Кадмий гидроксоцианид молекуласида
нечтадан σ- ва π-бо-глар бˇулади?
A) 5; 1
B) 4; 2
C) 3; 2
D) 4; 3
762.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(227599)
Магний гидроксоперхлорат молекуласида
нечтадан σ- ва π-бо-глар бˇулади?
A) 6; 3
B) 6; 2
C) 7; 3
D) 7; 1
763.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312174)
Alyuminiy digidrofosfat molekulasida nechtadan
σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 7; 1
B) 21; 3
C) 14; 2
D) 28; 4
764.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312175)
Alyuminiy sulfat molekulasida nechtadan σ- va
π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 12; 4
B) 6; 2
C) 18; 6
D) 24; 8

Кимё
54
765.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312176)
Kalsiy fosfat molekulasida nechtadan σ- va
π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 7; 1
B) 21; 3
C) 14; 2
D) 28; 4
766.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312177)
Bariy gidrokarbonat molekulasida nechtadan σ-
va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 5; 1
B) 10; 2
C) 15; 3
D) 5; 2
767.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312178)
Kaliy xlorat molekulasida nechtadan σ- va
π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 4; 2
B) 8; 4
C) 5; 2
D) 10; 4
768.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312179)
Kalsiy gidroksosulfat molekulasida nechta σ-bog‘
bo‘ladi?
A) 8
B) 10
C) 6
D) 12
769.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312180)
Alyuminiy digidroksoxromat molekulasida nechta
σ-bog‘ bo‘ladi?
A) 18
B) 12
C) 16
D) 14
770.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312181)
Magniy gidroksokarbonat molekulasida nechta
σ-bog‘ bo‘ladi?
A) 7
B) 10
C) 8
D) 9
771.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312182)
Stronsiy gidroksofosfat molekulasida nechta
σ-bog‘ bo‘ladi?
A) 13
B) 10
C) 14
D) 7
772.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312183)
Kalsiy gidroksomanganat molekulasida
nechtadan σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 8; 2
B) 9; 2
C) 10; 2
D) 11; 3
773.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312184)
Kaliy permanganat molekulasida nechtadan σ-
va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 5; 3
B) 4; 3
C) 6; 2
D) 5; 2
774.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312185)
Kobalt (III) gidrofosfat molekulasida nechta
σ-bog‘ bo‘ladi?
A) 7
B) 21
C) 14
D) 28
775.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312186)
Temir (II) fosfat molekulasida nechtadan σ- va
π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 7; 1
B) 21; 3
C) 14; 2
D) 28; 4
776.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312187)
Temir (III) pirofosfat molekulasida nechtadan σ-
va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 12; 2
B) 18; 3
C) 48; 8
D) 36; 6
777.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312188)
Alyuminiy digidroksoxromat molekulasida
nechtadan σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 12; 2
B) 6; 2
C) 14; 2
D) 7; 1
778.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312189)
Temir (II) gidroksoarsenat molekulasida
nechtadan σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 7; 1
B) 13; 1
C) 10; 1
D) 16; 1
779.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312190)
Kaliy sianid molekulasida nechtadan σ- va
π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 2; 2
B) 1; 3
C) 4; 1
D) 1; 1
780.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312191)
Vodorod peroksid molekulasida nechta σ-bog‘
bo‘ladi?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
781.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312192)
Perxlorat kislota molekulasida nechtadan σ- va
π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 10; 6
B) 5; 3
C) 4; 2
D) 8; 4
782.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312193)
Kaliy permanganat molekulasida nechtadan σ-
va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 10; 6
B) 5; 3
C) 4; 2
D) 8; 4
783.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312194)
Stronsiy fosfat molekulasida nechtadan σ- va
π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 21; 3
B) 7; 1
C) 14; 2
D) 28; 4
784.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312195)
Quyidagi molekulalarning qaysi birida 4 ta
σ-bog‘ bo‘ladi?
A) HClO
4
B) HClO
3
C) HClO
2
D) HClO
785.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312196)
Quyidagi molekula(lar)dan tarkibida π- va
σ-bog‘lar yig‘indisi 4 ga teng bo‘lganlarini
tanlang.
1) KCN ; 2) K
2
SO
4
; 3) KClO
2
; 4) K
3
P O
4
A) 2; 4
B) 4
C) 1
D) 1; 3
786.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312197)
Tarkibida bitta π-bog‘ bo‘lgan molekulani
tanlang.
A) N a
2
SO
4
B) N a
2
CrO
4
C) N a
2
Cr
2
O
7
D) N a
2
SO
3
787.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312198)
Tarkibida σ- va π-bog‘lar yig‘indisi 16 bo‘lgan
molekulani tanlang.
A) SrSO
4
B) Sr
3
(P O
4
)
2
C) Sr(HCO
3
)
2
D) (Sr(OH))
2
SO
4

Кимё
55
788.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312199)
Kaliy rodanid molekulasida nechtadan σ- va
π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 3; 2
B) 4; 2
C) 4; 1
D) 3; 1
789.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312200)
Bariy gidroksofosfat molekulasida nechtadan σ-
va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 7; 1
B) 13; 1
C) 10; 1
D) 14; 1
790.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312201)
Alyuminiy pirofosfat molekulasida nechtadan σ-
va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 12; 2
B) 18; 3
C) 48; 8
D) 36; 6
791.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312202)
Kadmiy gidroksosianid molekulasida nechtadan
σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 5; 1
B) 4; 2
C) 3; 2
D) 4; 3
792.
2.5-1 file-» 80 - 10 - -
(312203)
Magniy gidroksoperxlorat molekulasida
nechtadan σ- va π-bog‘lar bo‘ladi?
A) 6; 3
B) 6; 2
C) 7; 3
D) 7; 1
793.
2.5-1 file-» 80 - 36 - - 1
(711136)
Tarkibida π- va σ-bog‘lar yig‘indisi 8 ga teng
bo‘lgan molekulalarni aniqlang.
1) kaliy sianid; 2) kaliy sulfit; 3) kaliy perxlorat;
4) kaliy fosfat.
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 4
D) 3, 4
794.
2.5-1 file-» 80 - 36 - - 1
(711137)
Molekulalarni tarkibidagi π- va σ-bog‘lar
yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.
1) alyuminiy gidroksosulfat; 2) alyuminiy
gidrokarbonat; 3) alyuminiy sulfat; 4) alyuminiy
fosfat.
A) 4, 2, 1, 3
B) 4, 1, 2, 3
C) 2, 4, 3, 1
D) 2, 3, 1, 4
795.
2.5-1 file-» 80 - 36 - - 1
(711138)
Molekulalarni tarkibidagi π- va σ-bog‘lar
yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.
1) temir(III) karbonat; 2) temir(III) sulfid;
3) temir(III) gidrofosfat; 4) temir(III) sianid.
A) 2, 1, 4, 3
B) 3, 1, 4, 2
C) 2, 4, 1, 3
D) 3, 4, 1, 2
796.
2.5-1 file-» 80 - 36 - - 1
(711139)
Molekulalarni tarkibidagi σ-bog‘lar soni ortib
borishi tartibida joylashtiring.
1) kaliy sianid; 2) natriy karbonat; 3) metan;
4) vodorod peroksid.
A) 1, 3, 4, 2

Download 4.87 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   49
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling