M u n d a r I j a


Download 6.13 Kb.
Pdf просмотр
bet1/69
Sana23.05.2017
Hajmi6.13 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69

1
M U N D A R I J A
1 -Bob
4
1.1 Natural va butun sonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.1.1
Boshlang’ich tushunchalar. Hisoblashga oid misollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.1.2
Bo’linish belgilari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1.3
Qoldiqli bo’lish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.1.4
Umumiy bo’luvchi va umumiy karrali.
EKUB va EKUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.1.5
Oxirgi raqam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.1.6
Butun sonlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.2 Kasrlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.2.1
Oddiy kasrlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.2.2
Butun va kasr qismli sonlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1.2.3
O’nli kasrlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
1.2.4
Cheksiz davriy o’nli kasrlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
1.3 Algebraik ifodalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
1.3.1
Ko’phadlarning standart shakli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
1.3.2
Qisqa ko’paytirish formulalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
1.3.3
Ko’phadlarni ko’paytuvchilarga ajratish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
1.3.4
Ayniyatlarni isbotlash. Ifodalarni
soddalashtirish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
1.4 Ildizlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
1.4.1
Ildizlarga oid formulalarning qo’llanilishi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
1.4.2
Hisoblashga oid misollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
1.4.3
Ifodalarni soddalashtiring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
1.4.4
n-darajali ildiz. Ratsional ko’rsatkichli daraja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
1.5 Tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
1.5.1
Chiziqlli tenglamalar. Proportsiya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
1.5.2
Kvadrat tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
1.5.3
Viyet teoremasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
1.5.4
Ratsional tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
1.5.5
Parametrli chiziqli tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
1.5.6
Parametrli kvadrat tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
1.6 Tenglamalar sisitemasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
1.6.1
Chiziqli tenglamalar sistemasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
1.6.2
Chiziqli va ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
1.6.3
Ikkinchi va undan yuqori darajali
tenglamalar sistemasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
1.6.4
Parametrli tenglamalar sistemasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
1.7 Tengsizliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
1.7.1
Chiziqli tengsizliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
1.7.2
Chiziqli tengsizliklar sistemasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
1.7.3
Oraliqlar usuli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
1.7.4
Parametrli tengsizliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
1.7.5
Tengsizliklarni isbotlash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
1.8 Modul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
1.8.1
Modulli ifodalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
1.8.2
Modulli tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
1.8.3
Modulli tengsizliklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
1.8.4
Modulli tenglamalar va tengsizliklar sistemasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
1.9 Irratsional tenglama va tengsizliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
1.9.1
Irratsional tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
1.9.2
Irratsional tengsizliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
1.10 Progressiyalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
1.10.1 Arifmetik progressiya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
1.10.2 GEOMETRIK PROGRESSIYA.
n-hadi formulasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
1.11 Matnli masalalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
1.11.1 Sonlarga oid masalalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
1.11.2 Prosentga oid masalalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111

2
1.11.3 Harakatga oid masalalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
1.11.4 Ishga oid masalalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
1.11.5 Aralashmaga oid masalalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
1.12 FUNKSIYALAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
1.12.1 Funksiyalarning xossalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
1.12.2 Chiziqli funksiya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
1.12.3 Kvadrat funksiya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
1.12.4 Aralash bo’lim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
1.12.5 Teskari funksiya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
1.13 Ko’rsatkichli tenglama va tengsizliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
1.13.1 Ko’rsatkichli funksiya va uning xossalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
1.13.2 Ko’rsatkichli tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
1.13.3 Ko’rsatkichli tengsizliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
1.14 Logarifm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
1.14.1 Logarifmik funksiya va uning xossalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
1.14.2 Logarifmik ifodalarni shakl almashtirish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139
1.14.3 Logarifmik tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
1.14.4 Logarifmik tengsizliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
2 -Bob.
154
2.1 Trigonometriya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
2.1.1
Boshlang’ich tushunchalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
2.1.2
Trigonometriyaning asosiy ayniyatlari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
2.1.3
Keltirish formulalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
2.1.4
Qo’shish formulalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
2.1.5
Ikkilangan burchak formulalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
2.1.6
Yig’indi va ayirmalar uchun formulalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
2.1.7
Ko’paytma uchun formulalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
166
2.1.8
Yarim burchak formulalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
2.1.9
Arksinus, arkkosinus, arktangens va arkkotangens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169
2.1.10 Trigonometrik tenglamalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
2.1.11 Trigonometrik tengsizliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
2.1.12 Aralash bo’lim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
2.1.13 Trigonometrik funksiyalar va ularning
xossalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188
2.2 Hosila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
2.2.1
Yig’indi va ayirmaning hosilasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
2.2.2
Ko’paytmaning hosilasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
2.2.3
Bo’linmaning hosilasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
2.2.4
Murakkab funksiyaning hosilasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
2.2.5
Funksiyaning o’sish va kamayish oraliqlari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
2.2.6
Funksiyaning ekstremumlari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
202
2.2.7
Funksiyaning oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlari. . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
2.2.8
Urinmaning burchak koeffisienti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
2.2.9
Urinmaning tenglamasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208
2.2.10 Hosilaning mexanik ma’nosi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
2.2.11 Boshlang’ich funksiya va integral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210
2.2.12 Boshlang’ich funksiyani topish
qoidalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
2.2.13 Aniq integral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
2.2.14 Egri chiziqli trapetsiyaning yuzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
2.3
Maxsus yo’l bilan yechiladigan masalalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220
3 -Bob PLANIMETRIYA
229
3.1 Burchaklar. Masofalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229
3.2 Parallel to’g’ri chiziqlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
3.3 Uchburchaklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231
3.3.1
Perimetri, medianasi, bissektrisasi va balandligi. Uchburchakning o’rta chizig’i. . . . . . .
231
3.3.2
Uchburchak burchaklari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
3.3.3
To’g’ri burchakli uchburchak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234
3.3.4
Kosinuslar va sinuslar teoremalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
236
3.3.5
Uchburchak balandligining xossalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237

3
3.3.6
Uchburchak bissektrisasining xossalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238
3.3.7
Uchburchak medianasining xossalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
3.3.8
Aralash bo’lim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239
3.3.9
Uchburchakning yuzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
3.3.10 Uchburchaklarning o’xshashligi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243
3.4 To’rtburchaklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
3.4.1
To’rtburchak, to’g’ri to’rtburchak va kvadrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244
3.4.2
Romb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247
3.4.3
Parallelogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
3.4.4
Trapetsiya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
3.5 Ko’pburchaklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
255
3.6 Aylana va doira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
3.6.1
Urinma, vatar, radius, diametr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
3.6.2
Aylananing uzunligi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
3.6.3
Aylananing yoyining uzunligi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
3.6.4
Ichki chizilgan va markaziy burchaklar. Urinma va vatar orasidagi burchak. . . . . . . . .
259
3.6.5
Kesishuvchi vatarlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
3.6.6
Urinma va kesuvchi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260
3.6.7
Doiraning yuzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
3.6.8
Doira sektori va segmentining yuzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
3.6.9
Aylana tenglamasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
3.7 Aylana va ko’pburchak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263
3.7.1
Uchburchak va aylana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263
3.7.2
Kvadrat va aylana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
267
3.7.3
To’g’ri to’rtburchak va aylana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
3.7.4
Romb va aylana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
268
3.7.5
Trapetsiya va aylana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269
3.7.6
Ko’pburchak va aylana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
3.8 Koordinatalar sistemasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
3.9 VEKTORLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
3.9.1
Vektorning koordinatalari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
3.9.2
Vektorning uzunligi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275
3.9.3
Vektorlarning skalyar ko’paytmasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
3.9.4
Ikki vektor orasidagi burchak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
3.9.5
Vektorlarning kollinearligi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
4 - Bob STREOMETRIYA.
282
4.1 Fazoda to’g’ri chiziqlar va tekisliklar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
4.2 Ko’pyoqlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
4.2.1
Kub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
4.2.2
Parallelepiped. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285
4.2.3
Prizma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
4.3 Piramida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
4.3.1
To’la sirtining yuzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
4.4 Aylanish jismlari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293
4.4.1
Silindr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
293
4.4.2
Konus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294
4.4.3
Shar va sfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
4.5 Jismlarning kombinatsiyalari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
4.5.1
Prizma va shar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
4.5.2
Piramida va shar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
299
4.5.3
Silindr va shar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
4.5.4
Konus va shar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
4.5.5
Aralash bo’lim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
302

4
1
-Bob
1.1
Natural va butun sonlar
1. a + (−b) = a − b
2. −(−a) = a
3. (a + b) + c = a + (b + c)
4. −(a + b − c) = −a − b + c
5. a · (−b) = (−a) · b = −ab
6. (ab) · c = a · (bc) = b · (ac)
1.1.1
Boshlang’ich tushunchalar. Hisoblashga
oid misollar.
(96-7-1) Hisoblang:
21 · 18 − 19 · 18 + 18 · 17 − 17 · 16 + 16 · 15 − 15 · 14
A) 50
B) 100
C) 98
D) 24
E) 110
Yechish: Umumiy ko’paytuvchini qavsdan tashqari-
ga chiqarish yordamida hisoblaymiz:
21 · 18 − 19 · 18 + 18 · 17 − 17 · 16 + 16 · 15 − 15 · 14 =
= 18(21 − 19) + 17(18 − 16) + 15(16 − 14) =
= 18 · 2 + 17 · 2 + 15 · 2 = 2(18 + 17 + 15) = 100
Javob: 100 (B).
1.
(96-1-1) Ifodaning qiymatini toping:
26 · 25 − 25 · 24 + 24 · 23 − 23 · 22 − 12 · 8
A)106
B)1
C)54
D)8
E)0
2.
(96-3-1) Ifodaning qiymatini toping:
12 − 6 : 3 + 2 · 4
A)16 B)10 C)18 D)48 E)4
2
3
3.
(96-9-52) Ifodaning qiymatini toping:
18 · 36 − 16 · 36 + 24 · 27 − 25 · 24 − 21 · 5
A)45 B)1 C)0 D)15 E)115
4.
(96-10-1) Ifodaning qiymatini toping:
21 · 13 + 24 · 13 + 45 · 12 + 25 · 44 − 89 · 24
A)79 B)126 C)89 D)0 E)1
5.
(96-11-1) Ifodaning qiymatini toping:
15 − 9 : 3 + 4 · 3
A)24 B)18 C)48 D)6 E)7
1
3
6.
(96-12-1) Ifodaning qiymatini toping:
18 − 12 : 2 + 5 · 3
A)15
1
2
B)51 C)24 D)54 E)27
7.
(97-3-1) Hisoblang:
21 · 17 − 18 · 17 + 17 · 15 − 15 · 14 + 18 · 13 − 15 · 13
A)125 B)135 C)205 D)180 E)165
8.
(97-7-1) Hisoblang:
36 · 24 − 33 · 24 + 17 · 11 − 14 · 11 + 18 · 16 − 15 · 16
A)166 B)155 C)180 D)235 E)153
9.
(97-10-1) Hisoblang:
27 · 23 − 24 · 23 + 21 · 19 − 18 · 19 + 17 · 11 − 14 · 11
A)165 B)159 C)143 D)203 E)189
10.
(98-3-9) Hisoblang:
27048 · 27044 − 27047 · 27043
A)60491 B)58051 C)57091 D)54091 E)56091
11.
(98-10-57) Hisoblang:
45815 · 45818 − 45814 · 45816
A)137446 B)137447 C)241584 D)241586 E)241585
12.
(00-5-4) Hisoblang:
139 · 15 + 18 · 139 + 15 · 261 + 18 · 261
A)13200 B)14500 C)15100 D)16200 E)17500
13.
(98-10-50) 6 ni berilgan songa ko’paytirganda,
hosil bo’lgan son ...44 ko’rinishida bo’lsa, beril-
gan son quyidagilardan qaysi biri ko’rinishida bo’lishi
mumkin?
A)...24 B)...19 C)...79 D)...14 E)...34
14.
(99-8-6) 3680 va 5060 sonlarini ayni bir songa
bo’lganda, birinchisida bo’linma 32 ga teng bol-
sa, ikkinchisida nechaga teng bo’ladi?
A)44 B)38 C)48 D)52 E)46
15.
(98-5-8) 50 dan kichik tub sonlar nechta?
A)10 B)15 C)17 D)9 E)16
16.
(97-9-61) n raqamining qanday qiymatlarida 50+
n soni eng kam tub ko’paytuvchilarga ajraladi?
A)3 B)5 C)3;9 D)1;9 E)9
17.
(00-5-6) 48 sonining barcha natural bo’luvchilari
yig’indisini toping.
A)123 B)100 C)108 D)124 E)128
18.
(96-3-80)* Ushbu 31323334...7980 sonning raqam-
lari yig’indisini toping.
A)473 B)480 C)460 D)490 E)453
19.
(96-9-21)* Ushbu 1234567891011...4950 sonning
raqamlari yig’indisini toping.
A)335 B)330 C)320 D)315 E)310
20.
(96-12-78)* Ushbu 21222324...6970 sonning raqam-
lari yig’indisini toping.
A)400 B)430 C)410 D)420 E)440
21.
(96-13-21)* Ushbu 11121314...5960 sonning raqam-Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling