Machine science


Download 464.58 Kb.
Pdf просмотр
Sana10.01.2019
Hajmi464.58 Kb.

 

MAŞINŞÜNASLIQ 

MACHINE SCIENCE 

МАШИНОВЕДЕНИЕ 

Beynəlxalq elmi-texniki jurnal International scientific-technical jorunal 

Международный научно-технический журнал 

 

Cild (Vol. / Том) 5 No. 2 

2016 


 

 

 

 

Təsisçi:  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Founder:  

Ministry of Education of Azerbaijan Republic  

Учредитель:   Министерство образования Азербайджанской Республики 

 

 

Jurnal  Azərbaycan  Respublikası  Ali  Atestasiya  Komissiyasının  təsdiq  etdiyi  elmi  dərəcə 

iddiaçılarının əsərlərinin çap edildiyi  dövri elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.  

 

The journal is included into the list confirmed by Higher Attestation Commission of the Azerbaijan 

Republic of editions for the publication of works of competitors for scientific degrees

 

 Журнал входит в перечень, утвержденных ВАК  Азербайджанской Республики, изданий для 

публикации трудов соискателей ученых степеней 

 

Jurnal  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazirliyinin  25.11.2011-ci  il  tarixli  1861  saylı  əmri  əsasında  təsis  edilmişdir. 

Qeydiyyat No 3521. İldə ən azı iki nömrə nəşr edilir. 

Journal  has  been  founded  according  the  order  No1861  Ministry  of  Education  of  Azerbaijan  Republic  on  the  date 

25.11.2011. Registration No 3521. Two numbers well is published in the year. 

Учреждено приказом за №1861 от 25.11.2011 года Министерства образования Азербайджанской Республики. 

Регистрация № 3521. Ежегодно публикуется два номера. 

 

2001-ci ildən nəşr edilir. 2001 –  2011-ci illərdə “Mexanika-maşınqayırma” adı ilə çap edilmişdir.  It is published since 2001. Have published in 2001 - 2011 with a name "Mechanics-machine building" 

Издается с 2001 года. В 2001 – 2011 годах издано под называнием «Механика-машиностроение» 

 

Jurnal 2011-ci ildən INSPEC  beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləndirmə sisteminə daxil edilmişdir. The journal is included in international citation and indexation system INSPEC since 2011. 

Журнал включен  в международную систему цитируемости и индексации  INSPEC с 2011 года 

 

Redaksiyanın ünvanı: 

Editorial address: 

Адрес редакции: 

 

Bakı, AZ1073, H.Cavid pr., 25.  AzTU 

Tel: (+994 12) 539 12 25 

E-mail: 

mir_huseyn@aztu.edu.az 

© Maşınşünaslıq, 2016. 

 

ISSN 2227-6912 

REDAKSİYA HEYƏTİ 

Baş redaktor:  

Ayaz Hidayət oğlu ABDULLAYEV, t.e.d., prof. 

– Azərbaycan Texniki Universiteti 

Baş redaktorun müavinləri: 

Vaqif Zahid oğlu MÖVLAZADƏ, t.e.d., prof.  

– Azərbaycan Texniki Universiteti 

Asəf  Dağbəyi oğlu ZAMANOV, f.-r.e.d., prof.  

– Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

 

Məsul katib:    

Hüseyn İbrahim oğlu MIRZƏYEV, t.e.f.d., dos. 

– Azərbaycan Texniki Universiteti 

 

Redaksiya heyətinin üzvləri: 

Vaqif  Mirəhməd oğlu MIRSƏLIMOV, f.-r.e.d., prof.    

– Azərbaycan Texniki Universiteti 

Həsən Əhməd oğlu HÜSEYNOV, t.e.d., prof.  

– Azərbaycan Texniki Universiteti 

Arif Tapdıq oğlu MƏMMƏDOV, t.e.d., prof.  

– Azərbaycan Texniki Universiteti 

Ramiz Seyfulla oğlu QURBANOV, t.e.d., prof.  

– Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti 

Əhəd Xanəhməd oğlu CANƏHMƏDOV, t.e.d., prof.  

–  Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası 

Arif  Rza oğlu ŞƏRIFOV, t.e.d., prof.   

– Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

Rasim Şirin oğlu İSMAYILOV, t.e.d., prof.  

– Azərbaycan Texniki Universiteti 

Mustafa Baba oğlu BABANLI, t.e.d., prof.  

– Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti 

Yusif ŞAHİN, t.e.d., prof.   

–  Qazi  Universiteti (Türkiyə, Ankara) 

Abdullah AVEY, t.e.d., prof.  

– Süleyman Dəmirəl Universiteti  (Türkiyə, İsparta) 

Albert ALBERS, t.e.d., prof.   

– Karlsruhe Texniki Universiteti (Almaniya, Karlsruhe) 

Bertran HENTŞEL, t.e.d., prof.  

– Frayberq Dağ Akademiyası (Almaniya, Frayberq) 

Aleksandr Mixayloviç LOKOŞENKO, t.e.d., prof.   

– Moskva Dövlət Universiteti (Rusiya, Moskva) 

Vladimir Stepanoviç QAPONOV, f.-r.e.d., prof.  

– Xarkov Texniki Universiteti (Ukrayna, Xarkov) 

Serqazı Axmetoviç CENKULOV, t.e.d., prof.  

Alatau Universiteti (Qazaxstan, Almatı). 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Главный редактор:  

А.И.Абдуллаев, д.т.н., проф. – АзТУ   Зам. гл. редактора:  

В.З.Мовлазаде, д.т.н., проф. – АзТУ 

А.Д.Заманов, д.ф.-м.н., проф. – АГРУ 

Ответственный секретарь:  

Г.И.Мирзоев, к.т.н., доц. – АзТУ  

 

Члены редакционной коллегии 

 

В.М. Мирсалимов, д

Do'stlaringiz bilan baham:Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling