Mapa_3_Habitats.pdf [Muntanyola]


Download 0.58 Mb.

bet1/2
Sana25.04.2018
Hajmi0.58 Mb.
  1   2

E

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

EE

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E E


E

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

EE

E

ESanta Creu

de la Plana

Castell

de Rodorsles Cases

de Ferrerons

la Roca

de Sant MarçalSant Vicenç

de Vilarassau

la Casa Nova

de la Vall

Sant Jaume

de Vilanova

Santa Maria

de l'Estany

Raval de

Santa Eulàlia

Serrat dels Estudis

Puig


de la Caritat

Serrat


de la Rodoreda

Serrat


del Llamp

Serrat de

la Creu de Senties

Sant Feliu

de Rodors

Sant Feliuet

de Terrassola

Collet


de Sant Joan

el Soler


de Terrades

Raval de


la Rovirola

Raval


del Prat

Molí del Vinyers

Torroella

el Ciuró


els Andreus

Vilapúdua de Baix

Oriols

Obertes


Sant Nazari

Bojons


el Perdols

el Bosc


Canemasses

la Rovirassa

l'Heura

el Soler


Coll de Vi

l'Alou


Collet de la Por

Rocafort


Rocabruna

la Vila


la Pinosa

Montcabrer

el Pla

la Sala


el Castell

Collet de les Llebres

Molí del Castell

Collet de l'Albergínia

Postius

Cal Toni MasAltimires

Moratones

Armenteres

Sant Joan d'Oló

Collet de la Bassa

Rojans


les Tosques

l'Espinal

Cal Cases

Santa Maria d'Oló

la Deu

el JoncarPuigneró

Molí del Perer

la Rovira

Coll Sobirà

Collet de la Bassa Nova

la Guantera

Magadins Vell

Magadins Nou

la Cabanya

Collet de la Caseta Alta

la Torre d'Oriols

l'Auberc


Vilagú

el Pla de Grassetes

Castell d'Oló

Castell d'Aguiló

Prat d'Oriols

Mas Rovira

la Monjoia

el Borró


S

E

RR

e l B o s c à s

Vilapúdua de Dalt

P la de la Val l

To

rre


nt

de

lesA

se

sBa

ga

del F

l e


q u

e r


P la de Canemasses

l a B e n f e t a

B a g a d e

C

al

L

lop

B a


g a

d e


l e s

B e


r e n

g u


e r e

s

Ri e r

a d


' O

S ER R

A

D EL '

E S


T A

N Y


T

o

r ren t del

Bo

i xP l a de l ' A l ou

S

ER

R

AT

D

EL

A

VI

L

AR

ie

rad

e

Po

s

tiu

s

SE

R

RA

T

GR

A

ND

E

PO

S

TI

U

SS E

R R


A

B O


R I

N

Ae l L l e d ó

SE

RR

A

TD

E

L ES

T O


SQ

U E


R E

S

To

rr

ent de la Ca

n

al

Re n d e n es

Torre

nt

del'E

sp

ina

l

SE

R

RA

T

DE

L

AP

L

AN

A

CA

R

EN

A

DE

L

AR

O

DO

R

ED

A

SE

R

RA

T

DE

R

UB

Í

ST

o

r ren

t de


l G om i s

Falconeres

B

a

gu

e

sd

e

lP

e

r er

B a


g u

e s


d e l S

o l e r


Serrat del Pi

S

ER

R

AT

D

EL

A

BU S

A R


O C

A

R i u SecCal Canet

S

ER

R

AT

D

EL

'

HO

R

AB

O

NA

Puig Espeltós

T

o

rren

t

Ma

l

de

l

Riu

Ba

g ade

l a


C

re

sp

ie

raL

A

FO

G

UE

R

OL

A

Rie

ra

del'

E

sta

n

yS

E

RR

A

TD

E

GA

R

FÍ

S

Puig RodóSo l e l l s

d e


l a Pos a

B a


g a

d e


M

o r


a t

o n


e s

R

iu

S

ec

B a


g a

d e


l S

o l


e r

S

ER

R

AT

D

EL

'E

SP

E

LT

A

SE R R A T D E SAN

T

MA R

T

ÍS

E

RR

A

TD

E

SA

N

TN

A

P l a d e l G e n e ra

t

C AR E

N A


D E

S E


G

A

LE

R

SB

a g


u e

s

d eRo

c a


f o

r

Bagu

es

dela

F

er r

e

ria

To

rrent de l ' A l

ou

To

rr

en

t

Fo

n

do

R iera


d

' O


R

iera G avar resa

S

ER

R

AT

D

EL

A

MA

N

OL

A

ova

R ier


a de S

eg

ale

rs

CA

R

EN

A

DE

L

ES

F

ON

T

SS

E

RR

A

TD

E

LE

S

GA

R

RI

G

UE

S

el Vinyersla Traveria

el Purgatori

Capelles

l'Oliva


Molí del Ciuró

la Vall


la Posa

Cal Miqueló

el Flequer

Segalers


Cal Moliner

la Garriga

Vilanova

el Güell


Collet de les Carreres

Montfred


Cal Vilar

la Plana


la Riera

la Rodoreda

Rubís

Torigues


Vilarassau

el Perer


Casamitjana

el Rourell

Collet de Sant Pere

Puigmartre

l'Estany

el Masot


Ca l'Alberg

Vilalta


la Crespiera

Collet de Mas Güell

Dolmen de Puig Rodó

Comes Nou

la Frau

Sant FrancescSant Miquel

l'Aliberc

de Baix

Sant Cugatde Gavadons

el Prat


de la Barroca

Santa Eulàlia

de Riuprimer

Cal Ros


de Múnter

Can Riera

dels Acensaments

Sant Quirze

i Santa Julita

Puigcimós

Serrat del Vilar

Serrat


de Puigsaurina

Serrat


de Sant Valentí

Grony de l'Oller

Sant Miquel

de Vilageliu

Torreferrada

Can Lleó


les Carreres

Coll de Pedra Dreta

Terradelles

Fontanelles

Puigcarbó

Tresserra

Vilavendrell

Plans de Sobirana

Mas Miravalls

Collet d'Herbaprima

Mas Nualard

Bolederes

l'Oller

Armadans


Floriac

la Pasqualia

Torroella

Can Barró

Collet de Bolederes

la Guàrdia

Cal Cendresa

Fontanelles

e l

M

èd

e

rel Pla d'Amunt

S

ER

R

AT

D

EL

A

MI

N

YO

N

AP l a ns de l D a lm au

Prats


S

E

RR

A

TD

E

LE

S

CO

M

UN

E

ST

o

rre

n

td

e

lsC

a

sals

R

iera

de

Mu

n

tan

yo

laSalou

S

ER

R

AT

D

EL

S

DA

C

SCan Rodó

Serra-rica

R

ie

rade

M

únte

r

Torren

t de Terra

del les

C

ost a

d

eM

o

i àB a g a d e l a

C a s


e t a

Tor rent d

e

S

an

t

Cuga

t

BoldronsCan Regàs

Tel ledes de l 'O l ler

To

rre


n

t

deSa

bo

rit

la Telleda

Turó de Bellver

la Ter r a San t a

S

E

RR

A

TD

E

FO

N

TJ O

A

NA

Torrents


el Pla d'Avall

la Roca


Muntanyola

Vilardell

el Castell

Can Relats

Sobrebosc

el Bosc


Vall-llobera

Vilamajor

Güells

Segalers


el Planell

Colldarnau

Castellnou

de la Plana

Mare de Déu

del Consol

Monistrol

de Calders

de Sant Jaume

Sant Pere

de Ferrerons

el Carrer

de Torcó

Casa Gran

de Bellveí

Torrespaia

Serrat

de FerreronsSerrat

de Baiones

la Caseta

d'en Fermí

Prat

del Pou


Pla

de

les ForquesMare de Déu

de la Tosca

la Sala

de Sant LlogariCastell

de Clarà


Club de Golf

Montbrú - Moià

la Coma

de Sant JaumeSant Jaume

de la Coma

Club de Golf

Castellterçol

la Casa Nova

del Verdeguer

Mas

MontserratSant Llogari

de Castellet

Vilamorena

Oliveres


Cal Montsec

Solergibert

el Mas

RibatalladaVilarmau

Urbisol


Vilagonella

la Grossa

Trullars

Reixac


el Solà de la Vila

Caselles


el Pou de la Moretona

Vilarjoan

Montbrú

Passerellel Riu

Can Nespler

l'Ocella

el Pla Romaní

el Prat

la Tuta


Comelles

Calders


Sant Amanç

Molí d'en Sala

Rubió

els Sors


Marfà

Colljovà


Colltrencat

Sant Llogari

Coll de Sant Llogari

la Gònima

el Gironès

la Fàbrega

el Molí Xic

Esplugues

el Molí Vell

el Molí Nou

l'Argemira

les Comes

la Vall

VilamorenaCaseta d'en Ponça

t d


e

R

oq

u

eta

P la de les F i tes

B a

g a


d e

l S


o l

e

rec

G U


I X

E

RE

S

S E R RA T D

E L


A

C R


E U

E T


A

T

or

re

nt

d

el

D

uc

R i


er

a

del'

O

mS

E

RR

A

DE

L

AM

O

RE

T

ON

A

Santa MagdalenaTo

rr

ent

de

Fo

n t


d' E

sq

uei xP la dels P ins

Rie


ra de Ca

stel lnou

l a Ve n d re l l a

E

LG

R

ON

Y

DE

L

AT

O

RR

E

la Torre de Casanovaels Assistadors

R

i uS

ec

SE

R

RA

T

DE

L

AL

L

EB

R

EPla de Castellnou

Castell de Calders

S

E

RR

A

TD

E

LA

T

IR

O

LE

N

AMalniu

S

ER

R

AD

E

LE

S

AB

R

IN

E

SP o m a n y à

B

RÚ

V a l l


d e

M a r f à

e l C ò d o l

To

r ren t de

la

Fà

b rega


Bosc M i t ger

To

rrent del M

arcet


T

o

r ren

t

Ma

l

la Casa Nova del PratSerrat del Vent

les Basses

l a C r e u e t a

To

rren

t

SB a

g a


d e

V i l


a r m

a u


S

E

RR

A

DE

T

OR

C

Óe l C a r r e r

d e


l e s P u c e s

S E


R

R A


T

D

EV

I

LA

C

LA

R

ATor

rent


de l

es

Gra

us

Torrentde Co

l l jo


Rie


ra de

Sa

nt Joan

Torrent de B

el lve

í

R iera de Ma

r fà


To

rr

ent

de

lG

ai

Rie

ra

deF

o

nts

ca

len

ts

So

t

dels

L

lam

ps

Torrent deVilanova

C o


s t a

L

l is

a

Quintana de la GònimaRiera de la Golarda

S E R


R A D E R I Q

U E U


S

S E


R R

A T


D E L

M O R


O

S

ER

R

AT

D

EL S

L L A M P S

Torcó de Dalt

Cal Tinet

Torrespaia

el Freixe

els Clapers

Vilaterçana

Cal Reguant

Pedrissa


Sant Andreu

Montví de Baix

Bussanya

Casagemes

la Talaia

Vila-rasa

Planella

la Granoia

Moià

el Saiol


els Clapers

Perers


la Coma

la Colònia

la Païssa

Sant Pere Màrtir

el Bosc de Mussarra

el Xei


la Datzira

Sant Pere

les Vinyes

el Saiolic

la Clusella

el Pedrós

Vilanova

la Franquesa

les Humbertes

la Serradora

el Verdeguer

la Ginebreda

Sant Gaietà

l'Oller


el Vilet

Castellterçol

Serramitja

el Pla


la Clariana

Santa Eugènia

del Gomar

el Soler


de l'Espina

Castell


de Castellcir

Casanova


del Castell

Sant Andreu

de Castellcir

Castell


de Centelles

les Comes

de Santa Eugènia

la Rovira

de Cerdans

Serrat Rodó

Roc

de la GuàrdiaPuigsagordi

Serrat Rodó

Turó Rodó

Puig Fabregar

Morro

de Porc


Serrat

del Colom

Santa Coloma

Sasserra


Sant Martí

de Centelles

Mare de Déu

del Roser

Torre Magra

Raval Picanyol

Can Pedrós

Collsuspina

l'Espina

els Plans del Toll

Viladecols

Fontderola

Sant Jeroni

el Prat


Coll de Prims

la Roureda

Castellcir

el Bosc


Barnils

el Fabregar

les Comes

Castellar

el Prat

P l a de l ' A lz i naP l a d e l G a r e t

P l a d e Q u e r o l

Bag a d

e l P


u ig

T

orr

e

nt

d

el'

E

sp

in

aT

o

rren

t

dela

Fo

nt

de

laC

o

llada

C

os

ta

de

F

on

td

ero

la

Puig-antice ls P l a ns

el Bonifet

Puig-alt

R

oc

a

ll

i s


a

R

iera

de

Ma rc

ó

l a Pe ny o rala Taiadella

P la de B r uga

To

rr

ent d

e C


ente

l les


To

rr

ent d

el

Bosc

S

ER

R

AD

E

R OC A

- S I


T JA N

A

S a u v a N e g r aPuig Oriol

To

rrent

de

l Gom

ar

Coll de la PollosaP la de Castel lar

P lans de l ' Esp i noi

R

ie

rad

e

Cas

te

llc

ir

BaM

U

NT

A

NY

A

DE

P

OL

Cova del Toll

les Casetes

Mas Casanoves

Coll d'Heures

les Berengueres

Collet del Puig-alt

Santa Maria Savall

Mirambell

Can Milhomes

Centelles

Vinyoles


Puigsagordi

Ca l'Antoja

Can Sants

la Penyora

el Castellar

el Garet


42n

42n


42n

42n


43d

43d


42t

43d


42n

42ai


42n

41k


34n

42t


42ah

82c


41k

82c


41k

34n


43d

42v


42n

43d


42n

41k


82c

42ab


82c

43d


42ab

42ah


43d

42ah


42n

43d


83f

42r


42ab

41k


83f

41k


34n

42t


34n

42v


82c

42n


41k

42t


41k

34n


34n

41k


42t

41k


34n

42aa


42ah

42n


43d

42t


42ah

42n


41k

42n


43d

82c


43d

41k


41k

43d


34n

82c


42n

43d


82c

82c


42n

43d


41k

34n


41k

34n


34n

42r


42x

42v


34n

42ab


82c

42v


34n

32u


34n

41k


42t

82c


83f

42r


43d

43d


41k

41k


42ah

41k


42n

43d


82c

82c


41k

34n


42n

43d


34n

43d


42n

45e


82c

42r


82c

82c


41k

83f


43d

41k


45f

83f


42v

42n


82c

41k


34n

34q


34n

32u


32t

34n


41k

34n


41k

41k


34n

43d


42n

82c


41k

34n


42y

34n


82c

41k


34n

82c


34n

41k


42r

42x


42v

41k


34n

34n


41k

42n


41k

42aa


41k

34n


43d

41k


41k

34n


41k

34n


43d

43d


41k

42ab


41k

42n


42v

34n


32u

32t


42ab

82c


43d

34n


41k

43d


42ab

43d


42ab

42t


45h

41k


82c

82c


42n

34n


34n

42ab


45d1

82c


43d

41k


34n

34n


41k

82c


82c

82c


41k

42n


43d

41k


42n

42ab


41k

61f


43d

43d


81a

82c


81a

43d


42n

41k


34n

42n


83f

41k


82c

43d


43d

43d


34n

34h


42n

34n


41k

34n


83f

42r


82c

34n


41k

34n


45f

41k


41k

34b


45d1

42v


41k

42n


42n

43d


42ab

45d1


41k

34n


41k

82c


42t

45d1


42ab

45h


34n

24a


44h

42t


41k

34n


41k

82c


41k

34n


42n

42n


42aa

42n


41k

41k


34n

34q


43d

41k


82c

42aa


83f

32t


34n

82c


45d

82c


42aa

45h


41k

34n


42aa

42aa


42ad

34n


34h

32t


34n

82c


45d1

42v


82c

81a


82c

41k


82c

41k


34n

34n


32t

81a


32t

34n


82c

41k


42n

82c


41k

34n


34n

41k


34n

83f


42r

34n


81a

41k


34n

41k


34n

43d


41k

43d


82c

45f


42n

41k


34n

42ah


42n

41k


83f

82c


81a

42t


45d1

41k


43d

34n


42n

41k


41k

34n


45d1

34n


87a

34n


81a

34n


82c

42t


82c

34n


41f

41k


34n

34q


32t

82c


41k

34n


34n

41k


82c

34n


34n

41k


41k

42n


41k

42ab


61f

42n


34n

81a


34n

34n


41k

41k


83f

41k


83f

43d


42n

82c


81a

61f


34n

32u


43d

45f


81a

34b


34g

41k


34n

81a


82c

41f


44b

41k


43d

41k


34n

42n


81a

42n


82c

82c


41k

41k


34n

82c


45f

83f


42n

41k


34n

41k


34n

34q


34n

45d1


42t

34n


41k

34n


82c

87a


34n

42n


43d

81a


31p

42n


81a

34n


83f

61f


41k

41f


41k

34n


34n

82c


34n

34g


34n

82c


34n

32aa


34q

82c


41k

45g


43d

82c


81a

34n


41k

34h


32t

82c


43d

34n


32t

34h


82c

82c


82c

87b


82c

34n


41k

34n


34h

42ah


43d

87a


82c

34n


34n

61f


34h

41k


42n

42n


41k

42n


45f

34n


34n

34g


61f

43d


82c

81a


34n

42ab


41k

81a


42ah

83f


41k

82c


34n

32u


82c

34n


42ab

43d


42n

81a


34n

42aa


34n

81a


82c

42ab


41k

34n


87a

41k


34n

43d


42n

81a


34n

32aa


34q

43d


34n

81a


82c

42n


41k

82c


87a

83f


82c

82c


34g

87a


82c

34n


41f

41k


44b

43d


81a

43d


82c

34n


82c

42n


34n

34q


34h

82c


42ah

43d


43d

34h


32t

42ab


41f

41k


34n

32t


41k

34n


45e

42v


82c

34g


42n

45f


61f

43d


83f

82c


34n

34q


32t

32t


34n

41f


81a

31p


34n

81a


82c

41k


81a

41k


34n

82c


87a

43d


41k

34n


34h

42t


42t

42ai


83f

34n


87a

41k


82c

34n


61f

34h


82c

42ab


45d1

41k


41f

42n


82c

41k


34n

34n


81a

41k


81a

43d


42ab

42n


82c

45f


34n

82c


42n

83f


41k

42n


41f

24a


82c

81a


41k

83f


42t

41k


42n

41k


34n

82c


41k

41f


41k

41k


42aa

32aa


34n

34h


87b

31p


34n

34q


34n

41f


41k

42n


45f

34n


41k

34n


81a

31p


34n

34n


34b

41k


41k

61f


42ad

81a


42t

42ah


34b

34n


82c

34n


82c

34n


41k

42r


62a

45f


83f

42ab


61f

82c


41k

45e


34g

34n


42ab

42ab


31p

34g


34l

34n


34n

41k


81a

41f


41k

34n


41k

61f


34n

32u


82c

34n


34h

34n


32u

32t


34n

41k


34n

34n


42aa

43d


41k

61f


34h

81a


34n

81a


41k

42n


34n

42n


34h

34n


41k

41f


34n

34q


45h

43d


41k

82c 83f


83f

41k


42t

42n


34n

34l


34q

42n


24a

41f


31ac

34q


34n

82c


81a

31p


44h

24a


81a

45f


34n

81a


34q

34n


41k

83f


41k

34n


41k

34n


34b

87a


31p

87a


42r

42ah


43d

41k


34n

42ab


83f

34n


34q

34n


82c

82b


32t

45f


34n

34n


31p

81a


41k

34n


82c

32t


41k

41k


34n

82c


82c

44k


41f

41k


34n

82c


82c

82c


42t

34q


34h

34n


34n

34b


34n

34q


82c

82b


34n

41k


45d1

34n


34n

82c


81a

41k


82c

41k


42n

34g


31p

41k


34n

82c


42t

34n


32t

82c


82c

24a


44h

82c


34n

81a


34b

34g


43d

34n


83f

83f


82c

34n


32t

45d1


42t

43d


34n

32u


45f

82c


41k

34n


34n

32aa


34n

34h


41k

34n


42ah

34n


42t

82c


82c

24a


44h

43d


82c

34h


32t

41k


42n

81a


34n

82c


42t

42ah


43d

31ab


42n

82c


81a

34n


34n

41k


61f

32u


82c

41k


34n

32t


45f

34n


43d

82c


41k

41k


34n

86b


44h

24a


43d

41k


34n

45d1


42t

81a


24a

44h


41k

34n


34n

41k


43d

41f


41k

42v


42ah

42n


82c

42t


82c

81a


86c

41k


34n

42n


34n

32t


34n

34q


42t

45e


87a

24a


44h

82c


83f

42r


42n

45h


41k

34n


45h

45f


42ai

82c


42ai

42aa


42ab

32t


34n

42ab


45d1

42n


41f

41k


34n

41k


82c

34n


34h

42t


41k

34n


34n

41k


43d

45f


34n

41k


34n

41k


34n

41k


34n

82c


81a

82c


41k

43d


45d1

42t


42aa

42n


45e

82c


87b

37a


42aa

82c


24a

44h


42n

43d


34n

43d


82c

44b


44h

37b


42n

44b


44h

37b


42t

43d


44b

44h


37b

31ab


42n

42ah


34n

43d


42ai

42aa


42ad

42t


83f

42aa


42ad

42ai


43d

42ai


42n

41k


34n

42ai


82c

43d


81a

42ai


82c

87b


37a

82c


43d

41k


34n

45d1


42t

42n


43d

42ai


42ai

62a


32t

42aa


41k

34n


42n

42t


43d

43d


42ah

42t


43d

41k


34n

45f


81a

81a


42ab

82c


81a

82c


44b

44h


37b

34n


41k

31ab


42n

42ai


31ab

42n


86b

42n


42t

42ai


82c

42ai


43d

42ah


42t

31ab


42n

e. 1:40.000

Mapa 3: Hàbitats

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient

i Habitatge
Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling