Markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan


Download 141.56 Kb.

Sana26.05.2018
Hajmi141.56 Kb.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan

Respublika byudjeti:    391,6 mlrd.so`m 

Tiklanish va taraqqiyot 

jamg`armasi:  

1 177,7 mlrd.so`m 

Davlat maqsadli jamg`armalari:  147,6 mlrd.so`m 

O`zR kafolati ostida xorijiy 

kreditlar: 

 1 886,1 mlrd. so`m 

Markazlashmagan moliyalashtirish 

manbalari hisobidan: 

Aholi mablag`i :  1 823,8 mlrd.so`m 

Korhona mablag`i:  5 107,2 mlrd.so`m 

Tijorat banklari kreditlari va 

boshqa qarz mablag`lari:  

3 489,2 mlrd.so`m 

To`g`ridan-to`g`ri va boshqa 

xorijiy investitsiya va 

kreditlar:  2 803,4 mlrd.so`m 

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA 

QO’MITASI

 

2018 yil yanvar-mart oylarida asosiy kapitalga investitsiyalar 

Asosiy kapitalga 

Investitsiyala

Hajmi: 


16 826,6 mlrd. so`m 

O`sish surati: 129,4 %  

Jalb etilgan  

mablag`lar hisobidan: 

9 895,6 mlrd. so`m 

O`z mablag`lari 

hisobidan: 

6 931,0  mlrd. so`m 

Joriy  davrda  16 826,6  mlrd  so`m  asosiy  kapitalga  investitsiyalar 

o`zlashtirilib,  ularning  58,8  %i  jalb  etilgan  mablag`lar  hisobidan 

moliyalashtirilgan  bo`lsa,  korhona,  tashkilot  va  aholining  o`z  mablag`lari 

hisobidan 41,2 %i moliyalashtirildi. 


 

 

  

 

 Asosiy  kapitalga  investitsi-

yalarning  katta  qismi,  yani  jami 

investitsiyalarning 

30,4 


%i 

korhona  va  tashkilotlarning  o`z 

mablag`lari hisobidan moliyalash-

tirilgan.  Shuningdek,  to`g`ridan-

to`g`ri 

va 


boshqa 

xorijiy 


investitsiya  va  kreditlar  hisobidan 

ham  katta  hajmda  investitsiyalar 

moliyalashtirildi  16,7  %,  aholi 

mablag`lari  hisobidan  10,8  %, 

tijorat 

banklari 

kreditlari 

va 


boshqa  qarz  mablag`lari  20,7  %, 

Tiklanish  va  taraqqiyot  jamg`ar-

masi 

7,0 


%, 

O`zbekiston 

Respublikasi kafolati ostida xorijiy  

kreditlar  11,2  %,  Respublika 

byudjeti    2,3  %  va  Davlat 

maqsadli 

jamg`armalari 

hisobidan  0,9  %  asosiy  kapitalga 

investitsiyalar o`zlashtirildi. 

 

 Republika 

byudjeti 

2,3 % 

Davlat maqsadli jamg`armalari 

0,9 % 


Tiklanish va 

taraqqiyot 

jamg`armasi 

7,0 % 


O`zR kafolati 

ostida xorijiy 

kreditlar 

11,2 % 


Korhona 

mablag`lari 

30,4 % 

Tijorat banklari kreditlari va 

boshqa qarz 

mablag`lari 

20,7 % 


To`g`ridan-

to`g`ri va 

boshqa xorijiy 

investitsiya va 

kreditlar 

16,7 % 


Aholi mablag`i 

10,8 % 


Moliyalashtirish manbalari bo`yicha asosiy kapitalga 

investitsiyalar  

(jami hajmdagi ulushi, %da) 

Moliyalashtirish manbalari bo`yicha 

asosiy kapitalga investitsiyalar 

 

 

 

 

  

 

  

  

mlrd.so`m o`sish 

surati, 

%da 

jamiga 

nisbatan, 

%da 

Tiklanish  va  taraqqiyot 

jamg`armasi 

hisobidan 

amalga 

oshirilayotgan investitsiya 

loyihalariga 

quyidagilarni 

keltirish 

mumkin: "Auminso-Amantoy 

konlari"  da  oltin-ma'danli 

konlarni    qazib  olish  va 

qayta 


ishlash 

bo'yicha 

konlarni qurish (I-II bosqich), 

Muruntau” 

karyerini  qayta 

ishlash, 

(V 


 

navbat), sement 

zavodi 


qurilishi, 

Yoshlik 


konini 


o`zlashtirish,  sement  zavodi 

qurilishi,  Yoshlik  1  konini 

o`zlashtirish va boshqalar. 

O`zbekiston  Respublikasi 

kafolati   ostidagi       xorijiy 

kreditlar 

hisobidan 

bajarilayotgan yirik investit-

 

siya  loyihalari:  450  MVt quvvatli 

bug`-gaz qurilmasini 

kengaytirish 

bo`yicha  qurilish  ishlari, 

Namangan 

viloyati 

To`raqo`rg`on 

tumanida 

umumiy  quvvati  900  MVt 

bo'lgan 

yangi 


issiqlik 

elektrostantsiyasi  qurilishi, 

ammiak 

va 


karbamid 

ishlab  chiqarishini  tashkil 

etish,  Polivinilxlorid  (PVX), 

kaustik  soda  va  metanol 

ishlab 

chiqarish kompleksining  qurilishi  va 

boshqalar.  

Tijorat  banklari  kre-

ditlari  hisobidan  shahar 

joylarda 

turar 


joylar 

qurilishiga 

investitsiyalar 

jadal o`zlashtirilmoqda.  Barcha moliyalashtirish 

manbalari hisobidan 

16 826,6 

129,4 

100,0 

Respublika dyudjeti 

391,6 

58,7 


2,3 

Davlat maqsadli 

jamg`armalari 

147,6 


44,3 

0,9 


Tiklanish va taraqqiyot 

jamg`armasi 

1 177,7 

3 м.


 

7,0 


O`zR kafolati ostida xorijiy  

kreditlar 

1 886,1 

2,6 


м

11,2 Korhona mablag`lari 

5 107,2 


116,9 

30,4 


Tijorat banklari kreditlari va 

boshqa qarz mablag`lari 

3 489,2 

3,4 


м

20,7 To`g`ridan-to`g`ri va boshqa 

xorijiy investitsiya va 

kreditlar 

2 803,4 


89,4 

16,7 


Aholi mablag`i 

1 823,8 


85,3 

10,8 


Moliyalashtirish manbalari bo`yicha 

asosiy kapitalga investitsiyalar (davomi) 

 

 

  

 

  

 

 Hudular 

kesimida 

asosiy 

kapitalga investitsiyalar o`zlashtirilishi bo`yicha  o`tgan  yilning  mos  davriga 

nisbatan eng yuqori o`sish surati  2,3 

martta  ko`payish  Navoiy  viloyatida 

kuzatildi.  Bu  asosan  qimmatli  metal 

konlarini 

ozlashtirish 

bo`yicha 

investitsiyalar 

bilan 

bog`liq.  Namangan  viloyatinig  o`tgan  yilning 

mos  davriga  nisbatan  2  marttadan 

ortiq  o`sishi    asosan  To`raqo`rg`on 

tumanida  issiqlik  elektr  stansiyasi 

qurilish    bilan  bog`liq.  Surxondaryo 

viloyatida  ham  2  martta  o`sish 

kuzatilib,  ushbu  hududdagi 

yirik 


investitsiya  loyihalaridan  Sherobod 

tumanida 

sement 

zavodining qurilishini  keltirish  mumkin.  Toshkent 

viloyatida  ham  yuqori  o`sish  surati 

144,2  %  kuzatilib,  by  hududda 

Yoshlik 1 konini o`zlashtirish bo`yicha 

investitsiyalarning 

jadal 


o`zlashtirilayotgani 

bilan  bog`lash 

mumkin.  

Faqat  Buxoro  viloyatida  asosiy 

kapitalga  investitsiyalarning  o`tgan 

yilga nisbatan tushishi kuzatildi - 72,2 

%.  Bu  albatta  o`tgan  yillarda  ushbu 

hududda  yirik  investitsiya  loyihasi 

 

gazni qayta ishlash zavodi kompleksi qurilishi  bo`yicha  investitsiyalarning 

katta bo`lgani bilan izohlanadi.  129,4  125,4 

114,5 

72,2 

118,3 

158,5 

230,2 

207,2 

103,4 

201,3 

116,9 

144,2 

126,0 

115,1 

130,7 

50 100 

150 


200 

250 


o

`tg

a

n

 y

il

n

in

g

 m

o

s

 d

a

v

ri

g

a

 n

is

b

a

ta

n%

d

a

 

Asosiy kapitalga investitsiyalarning o`sish suratlari 

Hududlar kesimida asosiy kapitalga 

investitsiyalar 

 

 

  

 

  

 

  

Asosiy 


kapitalga 

investit-

siyalarning 

o`zlashtirilgan 

hajmi 

bo`yicha  hudular  kesimida  Toshkent shahri  hamon  yetakchilik  qilmoqda. 

Ushbu hududda jami asosiy kapitalga 

investitsiyalarning 22 %i o`zlashtirildi. 

Shuningdek  Buxoro  viloyatida 

o`tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan 

tushish 


kuzatilgan 

bo`lsada, 

investitsiyalar 

hajmi 


bo`yicha 

Respublikadagi 

ulushi 

Toshkent shahridan  keyingi  o`rinda  15  %  ni 

tashkil etmoqda. 

Qashqadaryo 

va 


Navoiy 

viloyatlarida  ushbu  ko`rsatkich  mos 

ravishda 12 va 11 %ni tashkil etdi.  

Sirdaryo,  Xorazm  hamda  Jizzax 

viloyatlarida  investitsiyalar  eng  kam 

o`zlashtirildi, 

har 

birining Respublikadagi  ulushi  2  %ni  tashkil 

etdi. 


 

Qoraqalpog`iston 

4 % 

Andijon 

3 % 

Buxoro 

15 % 

Jizzax 

2 % 

Qashqadaryo 

12 % 

Navoiy 

11 % 

Namangan 

6 % 

Samarqand 

4 % 

Surhondaryo 

6 % 

Sirdaryo 

2 % 

Toshkent 

7 % 

Farg`ona 

4 % 

Xorazm 

2 % 

Toshkent sh. 

22 % 

Respublikadagi ulushi: 

Hududlar kesimida asosiy kapitalga 

investitsiyalar (davomi) 

  

 

  

 

  

 

Asosiy  kapitalga  investitsiyalarning  texnologik  tarkibida  qurilish  montaj ishlari bo`yicha 10 247,7 mlrd. so`m o`zlashtirilgan bo`lsa, mashina, uskuna va 

inventarlarga  investitsiyalar  5  067,5  mlrd.so`m  va  boshqa  xarajatlarga                    

1 511,4 mlrd. so`m o`zlashtirildi. 

 

   

 

7,9 2,6 

11,5 

1,8 

7,0 

34,6 

2,4  2,0 

5,6 

1,1 

3,5 

2,7 

2,8 

6,2 

24,6 

34,1 

11,3 

33,8 

22,4 

29,3 

15,9 

23,9 

32,2 

41,7 

45,1 

34,9 

25,8 

46,3 

67,5 

63,3 

77,1 

64,5 

70,5 

36,1 

81,6 

74,0 

62,2 

57,2 

51,4 

62,4 

71,4 

47,4 

10,0 20,0 

30,0 


40,0 

50,0 


60,0 

70,0 


80,0 

90,0 


ja

m

ig

a

 n

is

b

a

ta

n

 %

d

a

 

Hududlar kesimda texnologik tarkibi 

boshqalar 

mashuna, uskuna, inventar 

qurilish-montaj ishlari Asosiy kapitalga investitsiyalarning 

texnologik tarkibi 

Jami investitsiyalar: 

100 % 

Qurilish montaj ishlari:  

60,9 % 

Mashina, uskuna, inventar: 30,1 % 

Boshqalar: 

9,0 % 


 

 

  

 

  

 

  

Joriy 


davrda 

ham 


asosiy 

kapitalga  kiritilgan  investitsiyalarning 

aksariyat 

qismi 


yangi 

qurilishga 

yo`naltirilgan. 

Yangi 


qurilishga 

yo`naltirilgan 

investitsiyalar 

hajmi 


10 656,6  mlrd.so`mni  tashkil  etib, 

jami o`zlashtirilgan investitsiyalarning 

63,3 %ini tashkil etdi.  

Iqtisodiyotda  mavjud  obyektlarni 

kengaytirish,  rekonstruksiya  qilish, 

modernizatsiyalash  va  texnik  qayta 

qurollantirishga 

yo`naltirilgan 

investitsiyalar  3 567,5  mlrd.so`mni 

tashkil  etdi  va  Respublikada  jami 

o`zlashtirilgan 

investitsiyalarning  

21,2 %ini tashkil etdi. Qolgan 15,5 %, 

yani 


2 608,5 

mlrd.so`m 

boshqa 

xarajatlarga yo`naltirildi. Yangi 

qurilishga 

yo`naltirilgan 

investitsiyalarning 

jami 

investit-siyalardagi 

ulushi 


bo`yicha 

eng 


yuqori  ko`rsatkich  Buxoro  viloyatida 

kuzatilib, u 82,0 %ni tashkil etdi.  

Shuningdek, 

Namangan 

viloyatida  81,9  %,  Surxondaryoda 

76,8  %,  Qasqadaryoda  74,8  %    va 

Qoraqalpog`iston 

Respublikasida 

72,4 %ni tashkil etdi. 

Ushbu  ko`rsatkichning  eng  past 

darajasi  Toshkent  shahrida  kuzatilib, 

u 42,9 %ni tashkil etdi. 

 

Boshqalar 

15,5 % 

Kengaytirish, 

rekonstruksiya, 

modernizatsiya, texnik 

qayta qurollantirish  

 21,2 %

 

 Yangi qurilish   

63,3 %

 

Jami asosiy kapitalga 

investitsiyalar  

 100 %

 

Asosiy kapitalga investitsiyalarning takror ishlab chiqarish tarkibi 

 

 

  

 

  

 

   

 

Asosiy  kapitalga  investitsiyalar-ning  iqtisodiy  faoliyat  turlari  bo`yicha 

tarkibida  tog`-kon  sanoati  yetakchilik 

qilmoqda.  Ushbu  tarmoqda  jami 

moliyalashtirish  manbalari  hisobidan 

3 717,1  mlrd.so`m  yoki  jami  asosiy 

kapitalga  kiritilgan  investitsiyalarning 

22,1  %i  o`zlashtirilgan.  Shundan                 

2 983,8 


mlrd.so`m 

yoki 


jami 

investitsiyalarning  17,7  %i  xom  neft 

va  tabiiy  gaz  qazib  chiqarishga 

yo`naltirilgan.  

Qayta 

ishlash 


sanoatida              

3 170,5  mlrd.  so`m  yoki  jami  asosiy 

kapitalga  investitsiyalarning  18,8  %i 

o`zlashtirildi.  

Qayta  ishlash  sanoati  tarkibida 

eng ko`p investitsiya o`zlashtirilgan 3 

faoliyat turi quyidagilar: 

-  Kimyo 

mahsulotlari 

ishlab 


chiqarish 

659,7 


mlrd.so`m 

(jami 


asosiy  kapitalga  investitsiyalardagi 

ulushi 3,9 %); 

-  metallurgiya  sanoati  627,3  

mlrd.so`m (3,7 %); 

-  to`qimachilik  mahsulotlari  va 

kiyim  kechak  ishlab  chiqarish  459,9 

mlrd.so`m (2,7 %). 

22,1 

19,4  18,8 

10,9 

8,1 

5,5 

4,7 

2,5 

2,2 

1,6 

1,5 

1,1 

1,0 

0,5 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

ja

m

ig

a

 n

is

b

a

ta

n

 %

d

a

 

Asosiy kapitalga investitsiyalarning 

iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha tarkibi 


  

 

  

 

   

Jami 

investitsiya 

va kreditlar 

shu jumladan: 

To`g`ridan - to`g`ri 

va boshqa 

investitsiya 

 va kreditlar 

shu jumladan: 

investitsiya 

kredit 

investitsiya 

kredit 

O`zbekiston Respublikasi 

4 689,5 

2 628,8 

2 060,7 

2 803,4 

2 628,8 

174,6 

Qoraqalpog`iston 

Respublikasi 

149,0 


115,9 

33,1 


115,9 

115,9 


viloyatlar: 

 

 

    

 

Andijon 47,7 

36,5 


11,2 

36,7 


36,5 

0,1 


Buxoro 

1 744,0 


1 711,8 

32,2 


1 711,8 

1 711,8 


Jizzax 


27,0 

27,0 


0,0 

27,0 


27,0 

Qashqadaryo 547,2 

415,4 


131,8 

540,8 


415,4 

125,4 


Navoiy 

999,5 


13,1 

986,4 


46,5 

13,0 


33,5 

Namangan 

600,3 

26,8 


573,5 

26,8 


26,8 

Samarqand 14,4 

9,5 


4,9 

10,9 


9,5 

1,4 


Surhondaryo 

92,9 


28,6 

64,3 


28,6 

28,6 


Sirdaryo 

33,8 

6,3 


27,5 

6,3 


6,3 

Toshkent 92,5 

26,2 


66,3 

26,2 


26,2 

Farg`ona 97,9 

11,9 


86,0 

18,3 


11,9 

6,4 


Xorazm 

28,6 


3,9 

24,7 


3,9 

3,9 


Toshkent sh. 

214,6 

195,9 


18,7 

203,7 


195,8 

7,9 


Asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar 

 

 

  

 

 Joriy 

davrda 


4 689,5 

mlrd.so`m 

yoki 

asosiy 


kapitalga    investitsiyalarning 

27,9  %i  xorijiy  investitsiya  va 

kreditlar  hisobidan  amalga 

oshirildi.  

Jami xorijiy investitsiya va 

kreditlar 

tarkibida 

xorijiy 


investitsiyalar  2 628,8  mlrd. 

so`mni  tashkil  etdi  va  qolgan 

2 060,7 

mlrd.so`m 

xorijiy 

kreditlar hisobiga to`g`ri keldi.  

To`g`ridan  -  to`g`ri  va 

boshqa  xorijiy  investitsiya  va 

kreditlar 

hisobidan 

joriy 

davrda  2 803,4  mlrd  so`m o`zlashtirilgan  bo`lib,  undan 

93,8 


%i 

yoki 


2 628,8  

mlrd.so`m  investitsiyalar  va 

qolgan   6,2 %i    yoki   174,6   

mlrd.so`m  kreditlarni  tashkil 

etdi.  

Asosiy  kapitalga  xorijiy investitsiya  va  kreditlarning 

o`tgan  yilning  mos  davriga 

nisbatan  o`sish  surati  121,2 

%ni 


tashkil 

etdi. 


Ushbu 

ko`rsatkichni 

hududlar 

kesimida  ko`radigan  bo`lsak, 

eng yuqori ko`rsatkich Navoiy 

viloyatida 

qayd 

etilganini ko`rish 

mumkin. 


Ushbu 

hududda 


qariyib 


7,9 

marttaga ko`paygan.  

Eng  past  o`sish  surati  

Samarqand 

viloyatida 

kuzatilib, u o`tgan yilning mos 

davriga  nisbatan  bor  yo`g`i 

30,8 %ni tashkil etdi. 

 

 

   Asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar 

(davomi) 

 

 

  

 

 Joriy 

davrda 


ham 

asosiy 


kapitalga  xorijiy  investitsiyalar  va 

kreditlarning  katta  qismi  tog`-kon 

sanoatida  o`zlashtirilib,  u  2 269,2 

mlrd. 


so`mni 

yoki 


jami 

xorijiy 


investitsiya  va kreditlar hajmida  48,4 

%ni  tashkil  etdi.  Bu  Kandim  konlar 

guruhini 

ishlab 


chiqarishga 

tayyorlash  va  gazni  qayta  ishlash 

zavodining qurilishi bilan bog`liq.   

Elektr,  gaz  bilan  ta`minlash 

faoliyati bo`yicha 1 065,0 mlrd. so`m 

xorijiy 


investitsiya 

va 


kreditlar 

o`zlashtirilgan  bo`lib,  ular  asosan 

yuqorida keltirib o`tilganidek 450 MVt 

 quvvatli  2  bug`-gaz  qurilmasini 

kengaytirish  bo`yicha  qurilish  ishlari, 

Namangan 

viloyati  To`raqo`rg`on 

tumanida  umumiy  quvvati  900  MVt 

bo'lgan 

yangi 


issiqlik 

elektrostantsiyasi  qurilishi  kabi  yirik 

investitsiya 

loyihalari 

hisobidan 

ta`minlandi. 

Hajm  jihatidan  keyingi  o`rinni 

qayta  ishlash  sanoati  egallagan. 

Ushbu  faoliyat  turi  bo`yicha  876,1 

mlrd.so`m 

yoki 

jami 


xorijiy 

investitsiya  va  kreditlarning  18,7  %i 

o`zlashtirildi. 

 

Tog`-kon sanoati 48,4 % 

Qayta ishlash 

sanoati 

18,7 % 


Elektr, gaz bilan 

ta`minlash 

22,7 % 

Suv bilan ta`minlash, 

kanalizatsiya 

3,4 % 

Tashish va saqlash 

2,3 % 


Axborot va aloqa 

1,7 % 


Qishloq xo`jaligi 

1,0 % 


boshqa tarmoqlar 

1,5 % 


Ulgurji va chakana 

savdo 


0,3 % 

boshqalar 

4,5% 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha asosiy 

kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar 


 

 

  

 

  

 

  

 

Ijtimoiy  sohada joriy  davrda jami umumiy maydoni 1 869,2 ming kv.m, 

bo`lgan  14 104  ta  turar  joy  obyekti 

yangi  qurilib  ishga  tushirilgan  bo`lib, 

ulardan  umumiy  maydoni  1 149,2  

ming  kv.m.  bo`lgan  9 661  tasi  

qishloq joylarda joylashgan. 

Namunaviy 

loyihalar 

asosida 

umumiy  maydoni  168,4  ming  kv.m. 

1 931  ta  turar  joy  qurib  bitkazilib, 

ishga tushirildi. 

Ishga  tushirilgan  turar  joylarning 

hududlar 

kesimida 

ko`radigan 

bo`lsak, 

eng 


ko`pi 

Toshkent 

viloyatida  ishga  tushirilgan  258,6 

ming kv.m. va u Respublika bo`yicha 

ishga 

tushirilgan jami 

umumiy 


maydonning  13,8  %ini  tashkil  etdi. 

Keyingi 


o`rinlarda 

Qashqadaryo 

viloyati 

va 


Qoraqalpog`iston 

Respublikasi  egallagan  bo`lib,  mos 

ravishda  11,4  va  10,9  %ni  tashkil 

etgan.  


Eng  kam  turar  joy  Sirdaryo 

viloyatida  ishga  tushirilgan  bo`lib, 

uning ulushi 0,9 %ni tshkil etdi.    

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

turar joylar 

suv tarmog`i 

gaz tarmog`i 

38,5 % 

17,8 % 

26,3 % 

61,5 % 

82,2 % 

73,7 % 

ja

m

ig

a

 n

is

b

a

ta

n%

d

a

 

shahar joylarda 

qishloq joylarda 

Obyektlarni ishga tushirish 


 

 

  

‘ 

 Sog`liqni  saqlash  sohasiga  oid 

obyektlar  bo`yicha  Sirdaryo  viloyati 

va  Toshkent  shahrida  1  tadan  jami 

100 


qatnovga 

mo`ljallangan 

ambulator poliklinikalar, 

ta`lim 


sohasida  Sirdaryo  viloyatida  40 

o`quvchi  o`rinli  umumta`lim  maktabi 

rekonstruksiya 

qilinib, 

ishga 

tushirildi.   

 

  

 

203,4 92,0 

63,7 

109,5 

212,8 

79,8 

132,5 

120,5 

141,7 

16,0 

258,6 

183,0 

118,0 

131,8 

0,0 


50,0 

100,0 


150,0 

200,0 


250,0 

300,0 


u

m

u

m

iy

 m

ay

d

o

n

i, 

m

in

g

 k

v.m

 

Ishga tushirilgan turar joylar 

Obyektlarni ishga tushirish    

 (davomi) 

O’zbekiston Respublikasi

 

Davlat statistika qo’mitasi

 

Investitsiyalar va qurilish statistikasi  

boshqarmasi 

  

Nashr uchun mas’ul

                  J.Saipov Aloqa telefoni:                      (0371) 230-80-56 


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling