MA’ruza mashg‘ulotlarining texnologik loyihalari texnologik pasport


Download 5.01 Kb.

bet1/16
Sana04.06.2018
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

 

 
 
 
MA’RUZA MASHG‘ULOTLARINING TEXNOLOGIK LOYIHALARI 
Texnologik pasport 
1-mavzu: 
Maktabgacha ta’lim tizimi
 
Ma’ruzaga ajratilgan vaqt – 2 soat   
Talabalar soni – 60 nafar 
O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi 
Ma’ruza (Kirish ma’ruzasi) 
 
O‘quv 
mashg‘uloti 
ning tarkibiy 
tuzilmasi   
1.  Tashkiliy  masalalarni  hal  qilish,  ma’ruza  mavzusi  va  uning  o‘ziga 
xos jihatlari to‘g‘risida ma’lumotlar berish.   
2. “Raqamlar” metodi asosida guruhlarga ma’ruza matnini tarqatish. 
3. Mavzuga oid tayanch tushunchalarni aniqlash. 
4. Ma’ruza mohiyatini “Taqdimot” metodi asosida yoritib berish. 
5.“Savol-javob” metodi yordamida talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan 
bilimlarni mustahkamlash. 
6.  “Menga  so‘z  bering”  metodi  yordamida  talabalarning  hozirgi  kun 
ta’lim  –  tarbiya  jarayonidagi  o‘zgarishlarni  anglash  darajasini 
o‘rganish.  
8. Mashg‘ulotni yakunlash. 
O‘quv 
mashg‘ulot 
ning maqsadi 
Talabalarni 
Maktabgacha ta’limda mutaxassislikka kirish fanining 
predmeti va vazifalari
 haqidagi umumiy tasavvurni hosil qilish  
Pedagogik vazifalar: 
1) O‘zbekistonda  maktabgacha 
ta’limning vujudga kelishi va 
taraqqiyot bosqichlarini  yoritish; 
2) Maktabgacha ta’limda 
mutaxassislikka kirish fanining 
ob’ekti, predmetidan xabardor qilish;    
3) Maktabgacha ta’limda 
mutaxassislikka kirish fanining 
maqsad va vazifalaridan to‘g‘risida 
ma’lumotlar berish;  
 
O‘quv faoliyati natijalari: 
1) O‘zbekistonda  maktabgacha 
ta’limning vujudga kelishi va taraqqiyot 
bosqichlarini  bilib oladilar 
2) Maktabgacha ta’limda 
mutaxassislikka kirish fanining ob’ekti, 
predmetidan xabardor bo`ladilar    
3) Maktabgacha ta’limda 
mutaxassislikka kirish fanining maqsad 
va vazifalaridan to‘g‘risida ma’lumotlar 
ega bo`ladilar 
 
Ta’lim metodlari 
 
Ma’ruza, tushuntirish, “Raqamlar”, “Taqdimot”, “Savol-
javob” va “Menga so‘z bering” metodlari 
Ta’limni tashkil etish shakli 
Ma’ruza, ommaviy 
Didaktik  vositalar 
Mavzuga  oid  manbalar,  plakatlar,  ma’ruza  matni, 
taqdimot 
Ta’limni 
tashkil 
etish 
sharoiti 
Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan xona 
Nazorat 
Joriy nazorat, savol-javob 
 
 
 
 
 
 

 

 
Texnologik karta 
1-mavzu: 
Maktabgacha ta’lim tizimi
 
Ish bosqich 
lari va vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O‘qituvchi 
Talaba 
Tayyorgarlik 
bosqichi 
1. 
Mavzu 
bo‘yicha 
o‘quv 
materialini 
tayyorlaydi. 
2.  Kirish  ma’ruzasi  uchun  taqdimot  slaydlarini 
tayyorlaydi. 
3.  Talabalarning  o‘quv  faoliyatini  baholash 
mezonlarini ishlab chiqadi. 
4. 
O‘quv 
materialini 
o‘rganishda 
foydalaniladigan 
adabiyotlar 
ro‘yxatini 
tayyorlaydi. 
 
 
 
 
 
1-bosqich. 
O‘quv 
mashg‘ulotiga 
kirish –  
(15 daqiqa) 
1. Talabalarni mashg‘ulot mavzusi bilan 
tanishtiradi (1-slayd) 
2. Talabalarni o‘quv faoliyatini baholash 
mezonlari bilan tanishtiradi (2-slayd). 
3. O‘quv kursining umumiy mohiyati, 
tarkibiy tuzilmasi bilan tanishtiradi (3-
slayd). 
4.  Birinchi  mashg‘ulot  rejasi  va  o‘quv 
faoliyati  natijalari  bilan  tanishtiradi  (4-
slayd). 
5.  Mavzuga  oid  adabiyotlar  ro‘yxatini 
taqdim etadi (5-slayd) 
6.  Talabalarni  faollashtirish  uchun  savollar 
beradi (7-slayd) 
Tinglaydilar 
 
 
Tinglaydilar 
 
 
Tinglaydilar 
 
 
Tinglaydilar, yozib oladilar 
 
Berilgan savollarga javob 
beradilar 
 
2-bosqich. 
Asosiy qism – 
anglash 
bosqichi  
(55 daqiqa) 
  
1. Power  Point  dasturi yordamida mavzu 
mohiyatini yoritib beradi (7- 20 -slaydlar). 
2. Plakatlar mohiyatini yoritadi. 
3.  Talabalarga  nazorat  savollarini  beradi 
(21-slayd).  
4.  “Raqamlar”  metodi  bo‘yicha  talabalarni 
guruhlarga  ajratib,  guruhlarga mavzuga oid 
materialni  tarqatadi  va  topshiriqlar  beradi 
(22-slayd) 
Tinglaydilar, 
konspektlashtiradilar 
Tinglaydilar 
Savollarga javob beradilar  
 
Kichik guruhlarga birikkan 
holda berilgan topshiriqni 
bajaradilar  
 
 
 
3-bosqich. 
Yakuniy 
qism 
– 
fikrlash 
bosqichi 
(10 daqiqa) 
1. “Menga so‘z bering” metodi asosida 
topshiriq yechimlarini bayon etishlari uchun imkon 
beradi. 
3. Guruhlarning jamoa tomonidan berilgan 
savollarga  javob qaytarishlari uchun sharoit 
yaratadi. 
4. Talabalarga mustaqil ishlash  uchun topshiriq 
berib, uning baholanishiga oid mezonlari e’lon 
qiladi 
Topshiriq bo‘yicha yechimlarni 
bayon etadilar 
 
Berilgan savollarga javob 
qaytaradilar 
 
O‘qituvchi tomonidan berilgan 
topshiriqni yozib oladilar 
 
 
 
 
 
 

 

MA’RUZA MASHG‘ULOTINING TA’LIM TEXNOLOGIYASI 
 
 
 
Ta’lim berish texnologiyasining modeli 
 
1-mavzu 
 
Maktabgacha ta’lim tizimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talabalar о‘quv faoliyatini baholash mezonlari: 
2,5 ball – “a’lo” (5);    1,5 ball – “yaxshi” (4) 
1,0 ball – “qoniqarli” (3);      0,5 ball – “qoniqarsiz” (2) 
Mashg‘ulot rejasi: 
1) O‘zbekistonda  maktabgacha ta’limning vujudga kelishi va taraqqiyot 
bosqichlari 
2) Maktabgacha ta’limda mutaxassislikka kirish fanining ob’ekti, 
predmeti    
3) Maktabgacha ta’limda mutaxassislikka kirish fanining maqsad va 
vazifalari  

 
 
Foydalanish uchun adabiyotlar: 
1.
 
O‘zbekiston  Respublikasining  Konsitutsiyasi  ,    -
T.:O‘zbekiston. 2012 . 
2.
 
O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni. 
,  -T.:O‘zbekiston. 1997. 
3.
 
Kadrlar tayyorlash milliy dasturi,  -T.:O‘zbekiston. 1997. 
4.
 
Maktabgach ta’lim konsepsiyasi.-T.:2008 
       5.Xasanboyeva  O.U.  va  boshq    Maktabgacha  ta’lim  pedagogikasi 
T.: Ilm ziyo.  2012
 
     6.Sodiqova  Sh.A
   
Maktabgacha    pedagogika  T.:  Tafakkur  bo`stoni 
2013
          
     7.N.Kayumova Maktabgacha  pedagogika T.: TDPU 2013
 
 
 
Imtiyozli sinflarning bolalari uchun 1891yilda “Bog‘dorchilik” jamiyati 
tomonidan  Toshkent  istirohat  bog‘ida  maktabgacha  va  maktab  yoshidagi 
bolalar  uchun  “Bolalar  maydonchasi  xilida”  birinchi  bolalar  bog‘chalari 
ochildi.  Bolalar  bog‘chasi  istirohat  bog‘i  maydonidan  sersoya  joy  ajratib 
berildi.  Maydonchada  arg‘imchoq,  qayiqlar,  katta  arg‘imchoq(ustunga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maktabgacha ta’lim 
“Ta’lim 
tо‘g‘risida”gi 
Qonunda 
belgilab 
berilganidek, 
maktabgacha  ta’lim  bola  shaxsini  sog‘lom  va  yetuk  maktabda 
о‘qishga  tayyorgarlik  darajasida  shakllantirish  maksadida  tashkil 
etiladi.  Ushbu  ta’lim  bolaning  olti-yetti  yoshga  tо‘lgunga  kadar 
oilada  maktabgacha  ta’lim  muassasalari  (yaslilar  uch  yoshgacha 
bо‘lgan  bolalar  uchun;  bolalar  bog‘chalari  3  yoshdan  6-7 
yoshgacha bо‘lgan bolalar uchun) va mulk shaklidan qat’iy nazar 
ta’lim muassa-salarida olib boriladi 
1891-1903  yillar  davomida  mablag‘  yo‘qligi  sababli  bog‘cha  bir 
necha  marta  yopilgan.  Ta’lim-tarbiyaga  oid  ilg‘or  g‘oyalarning  ta’siri 
ostida  Toshkentda  1903  yil  fevral  oyida  “Oilaviy  ta’lim-tarbiyaviy 
to‘garagi”  tashkil  qilindi.  To‘garak  harbiy  Ministr  va  Xalq  maorifi 
tomonidan tasdiqlangan Ustav asosida ish boshladi. U o‘z oldiga quyidagi 
vazifalarni: 
1.  Bolalarga  ta’lim-tarbiya  berish  usullarini  rivojlantirish  va     
takomillashtirishda yordam berish; 
2.
 
Pedagoglar  bilan  ota-onalarni  va  bolalar  tarbiyasi  ishini 
boshqaradigan  kishilarni(oila,  maktab  va  bolalar  bog‘chasining  yagona 
tarbiyaviy ta’sir etishini belgilash maqsadida) bir-birlariga yaqinlashtirishni 
qo‘yadi. 
Bu  to‘garakda  maktabgacha  seksiyasi  ham  faoliyat  ko‘rsatgan. 
Ta’lim-tarbiya  to‘garagi  yuzaga  kelgunga  qadar  bolalar  bog‘chasining 
tarbiyaviy ishida muayyan pedagogik  tizim  yo‘q edi,  shu sababli to‘garak 
a’zolari  bolalar  tarbiyasi  bilan  bog‘liq  bo‘lgan  masalalarni  muhokama 
qilishar edi. 
Bolalar  birinchi  marta  4-yoshdan  6-yoshgacha  va  6-10  yoshgacha 
bo‘lgan ikki xil yosh guruhlariga bo‘lindi. Mashg‘ulotlar, o‘yin va ko‘ngil 
ochishlar  programmasi  belgilab  qo‘yildi.  Harakatli  o‘yilar,  xor  bo‘lib 
aytiladigan ashula, o‘qish, rasm chizish, loy va plastilindan narsalar yasash, 
gimnastika  mashqlarini  reglamentga  soladigan  jadval  tuzildi.  Ota-
onalarning  talabi  bilan  fransuz  va  nemis  tillari  o‘rgatilgan,  bu  ishlarni 
mutaxassislar tomonidan tekin amalga oshirilgan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О‘zbekiston  Respublikasining  “Maktabgacha  ta’lim 
konsepsiyasi”da  kо‘rsatib  о‘tilganidek,  maktabgacha 
ta’lim  –  bu  kо‘p  tomonlamali,  maqsadga  yо‘naltirilgan, 
bolaning ta’limning keyingi bosqichi – maktab ta’limiga 
tayyorlovchi,  jismoniy,  ruhiy,  individual  va  yoshga  doir 
rivojlanishini ta’minlovchi ta’lim va tarbiya berish 
Maktabga 
cha 
ta’limning 
maqsadi 
1)
 
bolalarni  xalqning  boy  milliy,  madaniy-tarixiy  merosi  va  
umumbashariy  qadriyatlar  asosida  aqliy  va  ma’naviy-ahlokiy 
jihatdan tarbiyalash; 
2)
 
bolalarda 
milliy 
g‘urur, 
vatanparvarlik 
hislarini 
Maktabgacha ta’limning 
vazifalari 
Maktabgacha  ta’limda  mutaxassislikka  kirish  fanining  ob’ekti  –  yaxlit 
maktabgacha pedagogik jarayon. 
 
Maktabgacha  ta’limda  mutaxassislikka  kirish  fanining  predmeti  – 
maktabgacha ta’lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, shakl, metod 
va vositalari. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazorat uchun savollar : 
1) O‘zbekistonda  maktabgacha ta’limning vujudga kelishi va 
taraqqiyot bosqichlari 
2) Maktabgacha ta’limda mutaxassislikka kirish fanining ob’ekti, 
predmeti    
3) Maktabgacha ta’limda mutaxassislikka kirish fanining maqsad va 
vazifalari  
 
Maktabgacha 
ta’limda 
mutaxassislikka 
kirish  maktabgacha  ta’lim-tarbiyaning  umumiy 
qonuniyatlari,  muayyan  jamiyatda  yagona  ijtimoiy 
maqsadga 
muvofiq 
maktabgacha 
yoshdagi 
bolalarni tarbiyalash hamda unga ta’lim berishning 
mohiyati  va  muammolarini  o‘rganadigan  fan. 
Maktabgacha  ta’limda  mutaxassislikka  kirish 
ijtimoiy  fanlar  tizimiga  kiruvchi  fan  sanalib, 
maktabgacha  yoshdagi bolalarni  jismoniy  va  ruhiy 
kamolotini  tarbiyalash,  unga  ta’lim  berish 
muammolarini o‘rganadi.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О‘zbekiston Respublikasi mustaqilikka erishgandan so`ng maktabgacha ta’lim 
tizimini rivojlanishini shaxsiy mulohazalaringiz asosida yoriting 
Topshiriqni bajarish uchun beriladigan kо‘rsatmalar  
 
О‘rganilayotgan mavzu, muhokama qilinayotgan masala yoki tadqiq etilayotgan 
muammo bо‘yicha shaxsiy fikr-mulohazalaringizni bildiring
 
Fikringizni dalillar bilan isbotlang
 
Fikringizni himoya qiling
 
О‘rganilayotgan mavzu yuzasidan mantiqiy 
xulosalarni ilgari surishga uring
 
Mashg‘ulotning tashkil etilishi bо‘yicha о‘z 
fikrlaringizni bayon qiling
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maktabgacha ta’limda 
mutaxassislikka kirish 
fanining boshqa fanlar 
bilan aloqasi 
Pedagogika 
nazariyasi va 
tarixi 
Pedagogik 
texnologiyalar 
Falsafa 
 
Tarix 
 
Maktabgacha 
pedagogika 
 
Inson va uning 
salomatligi,
 
Gigiena 
 
Etika, 
estetika va 
mantiq 

 

 
 
 
 
Texnologik pasport 
2-mavzu: 
O`zbekistondada maktabgacha ta’lim muassasalarini tuzilishi va 
turlari
 
 
Ma’ruzaga ajratilgan vaqt – 2  soat   
Talabalar soni – 60 nafar 
O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi 
Ma’ruza (Ko‘rgazmali ma’ruza) 
 
 
O‘quv 
mashg‘uloti 
ning tarkibiy 
tuzilmasi   
1. “Blits-so‘rov” metodi  yordamida talabalar tomonidan avvalgi mavzuning 
o‘rganilish darajasini aniqlash. 
2.  Tashkiliy  masalalarni  hal  qilish,  ma’ruza  mavzusi  va  uning  o‘ziga  xos 
jihatlari to‘g‘risida ma’lumotlar berish.   
3.  “Raqamlar” metodi asosida guruhlarga ma’ruza matnini tarqatish. 
4. Mavzuga oid tayanch tushunchalarni aniqlash. 
5. Ma’ruza mohiyatini “Taqdimot” metodi asosida yoritib berish. 
6. “Klaster” metodi yordamida talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan bilimlarni 
mustahkamlash. 
7. Mashg‘ulotni yakunlash. 
O‘quv 
mashg‘ulot 
ning maqsadi 
Maktabgacha  ta’limda  innovatsion  jarayonlarning  bosqichlari,  shu  sohaga 
hissa qo`shgan olimlar va ularning fikrlari va O`zbekistonda ta’lim tizimiga 
kirib kelgan innovatsiyalarning ahamiyati to‘g‘risida ma’lumotlar berish  
Pedagogik vazifalar: 
1.O‘zbekistonda maktabgacha 
ta’limtizimi 
2.Maktabgacha 
ta’lim 
muassasalarining 
turlari. 
Davlat 
va 
nodavlat 
maktabgacha 
ta’lim 
muassasalari. 
3.Maktabgacha 
ta’lim 
muassasalarining 
tiplari. 
Umumiy, 
ixtisoslashtirilgan 
va 
maxsus 
maktabgacha 
ta’lim muassasalari.
 
 
O‘quv faoliyati natijalari: 
1.O‘zbekistonda maktabgacha ta’limtizimi 
2.Maktabgacha 
ta’lim 
muassasalarining 
turlari. Davlat va nodavlat maktabgacha ta’lim 
muassasalari. 
3.Maktabgacha 
ta’lim 
muassasalarining 
tiplari.  Umumiy,  ixtisoslashtirilgan  va  maxsus 
maktabgacha ta’lim muassasalari.
 
 
Ta’lim metodlari 
 
Ma’ruza, tushuntirish, suhbat,  namoyish,  “Bumerang” strategiyasi, 
“Sxema” , savol-javob 
Ta’limni tashkil etish shakli 
Ma’ruza, ommaviy 
Didaktik  
 vositalar 
Mavzuga  doir  adabiyotlar,  plakatlar,  ma’ruza  matni,  slayd-
Taqdimot 
Ta’limni  tashkil  etish 
sharoiti 
Maxsus texnik vositalar bilan jihozlangan xona 
Nazorat 
Joriy nazorat, savol-javob 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
Texnologik karta 
2-Mavzu: 
O`zbekistondada maktabgacha ta’lim muassasalarini tuzilishi va 
turlari 
 
Ish bosqich 
lari va vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O‘qituvchi 
Talaba 
 
 
 
1-bosqich. 
O‘quv 
mashg‘uloti 
ga  kirish  – 
tashkiliy-
tayyorgarlik 
bosqichi 
(20 daqiqa) 
1. Mavzu, mavzuni o‘zlashtirishdan 
ko‘zlangan maqsad va kutilayotgan 
natijalarni bayon etadi. 
2. Kichik guruhlarni shakllantiradi. 
3. O‘quv mashg‘ulotining tuzilishli-
mantiqiy sxemasini taqdim etadi. 
4. Vaqti-vaqti bilan talabalarni 
hamkorlikka, faollikka undaydi. 
5. Talabalar e’tiboriga pedagogik 
vaziyatlarni taqdim etadi. 
6. Talabalar, kichik guruhlar 
faoliyatini nazorat qilib boradi. 
7. Mashg‘ulotni tashkil etishdan 
kutilgan natijaga erishilganlik 
darajasini baholaydi. 
8. Mashg‘ulotni yakunlaydi 
1. O‘qituvchi nutqni tinglaydilar, 
mavzu va uning mazmunini 
yorituvchi g‘oyalarni yozib oladilar. 
2. Kichik guruhlarda ishlaydilar.  
3. Taqdim etiladigan sxema, plakat 
va taqdimot bilan tanishadilar. 
4. Zarur o‘rinlarda savollar bilan 
murojaat qiladilar. 
5. O‘qituvchi, tengdoshlari bilan 
bahsga kirishib, mavzu bo‘yicha 
o‘zlashtirayotgan bilimlarini 
oydinlashtiradilar. 
6. Mavzu mazmuni bo‘yicha  
tasavvur va bilimlarga ega bo‘ladilar 


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling