Mavzu: Pedagogik mahoratning o`qituvchi faoliyatidagi o`rni va ahamiyati. Ma`ruzachi: Eshchanova Xolida


Download 445 b.
Sana23.02.2018
Hajmi445 b.


Mavzu:Pedagogik mahoratning o`qituvchi faoliyatidagi o`rni va ahamiyati.


Kun xikmatiREJA:

 • 1. Pеdagоgik faоliyat. Pеdagоgik faоliyat хususiyatlari, ijtimоiy ahamiyati. Pеdagоgik faоliyatning asоsiy yo’nalishlari.

 • 2. “Pеdagоgik mahоrat” tushunchasining mоhiyati. Pеdagоgik tafakkur. Pеdagоgik mahоratning asоsiy tarkibiy qismlari.

 • 3. Pеdagоgik mahоratni shakllantirishning asоsiy tamоyillari.

 • 4. “Pеdagоgik san’at” tushunchasining mоhiyati va uning muhim tarkibiy qismlari.

 • 5. Bo’lajak o’qituvchilarni tayyorlash va ularning pеdagоgik mahоratga ega bo’lishlariga qo’yiladigan talablar.

Bo`lajak o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyati jarayonida faoliyatning quyidagi tarkibiy qismlarini bilishi lozim;

 • Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo'lmagan o'qituvchi ta'lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ega bo'imaydiPedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish bo'lib, o'qituvchilarning faoliyat mezonini begilab beradi.

 • Pedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish bo'lib, o'qituvchilarning faoliyat mezonini begilab beradi.O'qituvchilarning faoliyati pedagogik jarayonning harakat vositasidir.Pedagogik jarayonning obyektlari bo'lmish tarbiyalanuvchi insonga, o'quvchi va o'quvchilar guruhiga hamda alohida o'quvchiga, pedagogik jarayoning subyektlari — ota-onalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, sinf jamoasi, pedagogik jamoa mas'uldirlar va ular jamiyat talablari asosida ta'lim va tarbiya berish faoliyatini bajaradilar.

 • Pedagogik jarayonning obyektlari bo'lmish tarbiyalanuvchi insonga, o'quvchi va o'quvchilar guruhiga hamda alohida o'quvchiga, pedagogik jarayoning subyektlari — ota-onalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, sinf jamoasi, pedagogik jamoa mas'uldirlar va ular jamiyat talablari asosida ta'lim va tarbiya berish faoliyatini bajaradilar.O`qituvchining pedagogik mahorati tushuncbasi mazmunini shunday izohlash mumkin:

 • O`qituvchining pedagogik mahorati tushuncbasi mazmunini shunday izohlash mumkin: • O'z faniga doir bilimlarning mukammal sohibi.

 • Pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni puxta egallaganligi, ulardan kasbiy faoliyatida foydalana olishi.

 • O'quv - tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilishi.Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat:

 • Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat:

 • 1. Pedagogik insonparvarlik talablariga bo'ysunishi.

 • 2. Kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan aloqadorlikda mukammal bilish.

 • Pedagogik qobiliyatga ega bo'lish.

 • Pedagogik texnika sirlarini puxta egallash.

 • va amaliy faoliyatida nechog'lik qo'llay bilishi bilan belgilanadi.O'qituvchilarning kasbiy pedagogik tayyorgarligi shartli ravishda quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi:

 • 1. O'qituvchining shaxsiy fazilatlar bo'yicha tayyorgarligi.

 • 2. O'qituvchining ruhiy — psixologik tayyorgarligi.

 • 3. O'qituvchining ijtimoiy - pedagogik va ilmiy - nazariy jihatdan tayyorgarligi.

 • 4. O'qituvchining maxsus va ixtisoslikka oid uslubiy bilimlarni egallab borishi.PEDAGOGIK MAHORAT FANINING ASOSIY TARKIBIY QISMLARI:

 • PEDAGOGIK MAHORAT FANINING ASOSIY TARKIBIY QISMLARI:

 • 1. Nutq malakasi va texnikasini mukammal o'zlashtirish.

 • 2.Tushunarli, ta'sirchan fikr va his-tuyg'ularni so'zda aniq ifodalash.

 • 3.Mimika va pantomimika harakatlardan o'z o'rnida foydalanish.4. Ma'noli va ochiq chehrali nigoh bilan qarash.

 • 4. Ma'noli va ochiq chehrali nigoh bilan qarash.

 • 5. Hissiy psixik va tasodifiy holatlarda o'z his-tuyg'ularini jilovlay olish.

 • 6. Turli vaziyatlarda tarbiyachiga xos bo'lgan ijodiy kayfiyatni boshqarish.7. Kulgi va tabassumda samimiylikni e'tirof etish.

 • 7. Kulgi va tabassumda samimiylikni e'tirof etish.

 • 8. O'quvchilar bilan doimo yaxshi kayfiyat va rag'batlantiruvchi munosabatda bo'lish.

 • 9. Savodli va sof adabiy tilda so'zlash.

 • 10. Aniq imo-ishoralarni o'z o'rnida ishlala olish.11. Ijodiy pedagogik qobiliyatini qo'llay bilish.

 • 11. Ijodiy pedagogik qobiliyatini qo'llay bilish.

 • 12. Yuksak zamonaviy axborot texnologiyalari va portal tizimidan foydalana olish.

 • 13. Muloqat odobiga doimo rioya qilish.O`QITUVCHI:

 • O`QITUVCHI:

 • Birinchidan - o’qituvchi pedagogik faoliyatga qobiliyati bor, ijodkor, ishbilarmon, bolajon bo’lmog’iIkkinchidan – milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yaxshi anglaydigan va mukammal egallagan, diniy va dunyoviy bilimlardan ogoh, ma’naviy – axloqiy barkamol inson sifatida obro’ - e’tiborga ega bo’lmog’i;

 • Ikkinchidan – milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yaxshi anglaydigan va mukammal egallagan, diniy va dunyoviy bilimlardan ogoh, ma’naviy – axloqiy barkamol inson sifatida obro’ - e’tiborga ega bo’lmog’i;Uchinchidan – imon –e’tiqodi butun, har qanday oqimlarga va ko’rinishlarga o’zining qat’iy munosabatini bildira oladigan, eng muhimi O’zbekistonning mustaqil davlat sifatida maydonga chiqishiga ishonadigan va boshqalarni ham ishontira oladigan bo’lishi;

 • Uchinchidan – imon –e’tiqodi butun, har qanday oqimlarga va ko’rinishlarga o’zining qat’iy munosabatini bildira oladigan, eng muhimi O’zbekistonning mustaqil davlat sifatida maydonga chiqishiga ishonadigan va boshqalarni ham ishontira oladigan bo’lishi;To’rtinchidan - o’qituvchi vatanparvarlik g’oyasi bilan sug’orilgan bo’lmog’i va o’z tarbiyalanuvchilarini ham ana shu yo’lda fidokorlikka undamog’i;

 • To’rtinchidan - o’qituvchi vatanparvarlik g’oyasi bilan sug’orilgan bo’lmog’i va o’z tarbiyalanuvchilarini ham ana shu yo’lda fidokorlikka undamog’i;Beshinchidan – pedagoglik kasbiga doir bilimlarni ya’ni psixologik, pedagogik malaka va mahoratni, ilmiy-nazariy va amaliy bilimlarni puxta egallagan bo’lishi;

 • Beshinchidan – pedagoglik kasbiga doir bilimlarni ya’ni psixologik, pedagogik malaka va mahoratni, ilmiy-nazariy va amaliy bilimlarni puxta egallagan bo’lishi;

 • Oltinchidanbolalarni sevish, ular ruhiyatini yaxshi bilishi, shuningdek, ularning yoshi va individual xususiyatini hisobga olgan holda ular bilan muomalaga kirisha olishi;Ettinchidan - o’qituvchi erkin va ijodiy fikrlay olishi, talabchan, adolatli bo’lmog’i;

 • Ettinchidan - o’qituvchi erkin va ijodiy fikrlay olishi, talabchan, adolatli bo’lmog’i;

 • Sakkizinchidan - o’qituvchi odobli, iboli va hayo sohibi bo’lish bilan birga, o’z tarbiyalanuvchilarini ham ana shunday sifatlar bilan qurollantirishga harakat qilmog’i;To’qqizinchidan - o’qituvchi o’z so’ziga va qilayotgan ishiga bolalarni ishontira oladigan, obro’ - e’tiborli shaxs bo’lmog’i;

 • To’qqizinchidan - o’qituvchi o’z so’ziga va qilayotgan ishiga bolalarni ishontira oladigan, obro’ - e’tiborli shaxs bo’lmog’i;

 • O’ninchidan - o’qituvchi o’tkir suxandon, mantiqiy fikrlovchi, o’quvchilarga berilishi lozim bo’lgan ma’lumotni izchil va ketma – ketlik printsipi asosida yetkazishi;O’n birinchidan - o’qituvchi madaniyatli, estetik didli bo’lishi bilan o’zining tarbiyalanuvchilari uchun ibrat bo’lib qolmog’i kerak.

 • O’n birinchidan - o’qituvchi madaniyatli, estetik didli bo’lishi bilan o’zining tarbiyalanuvchilari uchun ibrat bo’lib qolmog’i kerak.Agar o’qituvchi ana shunday sifatlarni o’zida mujassam qila olsa kadrlar tayyorlash milliy modelida qayd etilgan o’qituvchi tamoyiliga qo’yilgan talablarga to’liq javob bera oladi deyish mumkin.

 • Agar o’qituvchi ana shunday sifatlarni o’zida mujassam qila olsa kadrlar tayyorlash milliy modelida qayd etilgan o’qituvchi tamoyiliga qo’yilgan talablarga to’liq javob bera oladi deyish mumkin.E’tiborlaringiz uchun tashakkur!
Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling