“men o’qituvchiman” mavzusi bo’yicha tayyorlagan


Download 27.97 Kb.

Sana09.04.2017
Hajmi27.97 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

XALQ TA’LIMI VAZIRLIGI

Andijon viloyati Baliqchi tumani 

Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini 

metodik ta’minlash va tashkil etish bo’limi 

tasarrufidagi  4-umumiy  o’rta ta’lim maktabining 

Musiqa fani o’qituvchisi

BEGALIYEVA MARG’UBAning

“MEN O’QITUVCHIMAN” 

MAVZUSI BO’YICHA TAYYORLAGAN

“Musiqa sadolari qaysi xalq yoki millat vakili

tomonidan ijro etilmasin, eng ezgu ,yuksak va

nozik insoniy kechinmalarni ifod

а

etadi”I.A.Karimov

“Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”   asaridan“Musiqa sadolari qaysi xalq yoki millat vakili

tomonidan ijro etilmasin, eng ezgu ,yuksak va

nozik insoniy kechinmalarni ifod

а

etadi”I.A.Karimov

“Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”   asaridan“Musiqa sadolari qaysi xalq yoki millat vakili

tomonidan ijro etilmasin, eng ezgu ,yuksak va

nozik insoniy kechinmalarni ifod

а

etadi”I.A.Karimov

“Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”   asaridan“Musiqa sadolari qaysi xalq yoki millat vakili

tomonidan ijro etilmasin, eng ezgu ,yuksak va

nozik insoniy kechinmalarni ifod

а

etadi”I.A.Karimov

“Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”   asaridan“Musiqa sadolari qaysi xalq yoki millat vakili

tomonidan ijro etilmasin, eng ezgu ,yuksak va

nozik insoniy kechinmalarni ifod

а

etadi”I.A.Karimov

“Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”   asaridan“Musiqa sadolari qaysi xalq yoki millat vakili

tomonidan ijro etilmasin, eng ezgu ,yuksak va

nozik insoniy kechinmalarni ifod

а

etadi”I.A.Karimov

“Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”   asaridanTADBIRDAN LAVHALAR

Musiqa o’qituvchisining kasbiy 

mahorati  mezonlari orasida  

Shashmaqom  to’g’risida 

nazariy va amaliy bilim,ko’nikma 

va malakalarga ega bo’lish 

alohida  o’rin tutadi.• Musiqa darslarida yangi pedagogik 

• tehnologiya vositalaridan,masalan ,cholg’u

• asboblar, kartochkalar va texnologik vositalardan 

qo’llaniladi.Bu o’quvchilarning

• nutqini o’stirishga,musiqiy qobiliyatlarini,

• dunyoqarashini kengaytirishga va musiqaga qiziqish 

uyg’otishga faol ta’sir

• ko’rsatadi.Dars mavzusining qiziqarli bo’lishi va ta’lim 

samaradorligini oshirish maqsadida raqs 

va musiqali ritmik harakatlar, chapak va 

bolalar cholg’u asboblari- shiqildoq, 

doiracha,qoshiq va boshqalarda musiqaga 

jo’r bo’lish hamda musiqa ijodkorligi 

faoliyatlarini rivojlantiradi.


Musiqa fanining vazifalari :

• Musiqadagi har xil musiqiy usullarning

erkin orientasiyasini ishlab chiqish.

• Musiqa fanining musiqiy obrazinig

shaklanishi jarayonida qo’llanishi

nuqtaiy nazaridan o’rganish.

• Musiqiy ko’rinishdagi asarlarni bir

butun intonatsion-mazmubniy tahlil

manbai sifatida o’rganishMusiqa darsi o’quvchilar uchun qiziqarli, 

tushunarli,mantiqan mazmunli bo’lishi 

kerak.Asosiy e’tibor mashg’ulotlarning musiqiy 

formada, illustrativ bo’lishiga qaratilishi lozim. 

Har bir berilgan ma’lumot o’qituvchi ijrosida yoki 

texnik vositalar yordamida eshittirilishi, bu 

nazariy qonun-qoidalarning o’quvchi ongiga 

yetib borishini osonlashtiradi.• Ayniqsa boshlang’ich sinflarda  o’quvchilarning 

ijodkorligiga ko’proq yondashish kerak.

• Boshlang’ch musiqa savodida musiqiy 

atamalar,an’analar,templar,al’teratsiya belgilari, dinamik 

belgilar,musiqaning ifoda tili,oddiy musiqa shakllari va 

janrlari major va minor ladi haqida tushuncha beriladi.

• Shuningdek,musiqa tinglash, yakkanavozlik,jo’rnavozlik 

va ansambl ijrosini farqlay bilish,musiqiy did va idroki 

rivojlantiriladi.


Boshlang’ich sinflarda o’quvchilar bilimini mustahkamlash 

uchun klaster usulidan foydalanish ahamiyatlidir.• Musiqa ijodkorligi faoliyati bolalarda 

musiqiy tafakkur, izlanish va ijodkorlik 

malakasini o’stira borishda katta 

ahamiyatga ega.Maktab ta’lim-tarbiyasi tarkibida

raqs sabog’i deyarli yo’q 

darajadaligini nazarda tutsak,

musiqa darslari mazmunidaXulosa qilib aytganda, har bir dars 

qiziqarli, samarali va emotsional his 

qilish , musiqani idrok etish va 

estetik zavqlanish bilan barcha 

o’quvchilar dars davomida faol 

ishtirokchiga aylanadi.Musiqa 

darslarida DTS asosida musiqiy 

bilim, musiqiy dunyoqarash, musiqiy 

qobiliyat va ahloqiy fazilatlar 

shakllantiriladi.E’TIBORINGIZ

UCHUN 


RAHMAT !


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling